S GDT QUNG TR Trng THCS LOGO PHNG

  • Slides: 18
Download presentation
SỞ GD-ĐT QUẢNG TRỊ Trường THCS LOGO PHÒNG GD-ĐT HƯỚNG HÓA A Túc GV

SỞ GD-ĐT QUẢNG TRỊ Trường THCS LOGO PHÒNG GD-ĐT HƯỚNG HÓA A Túc GV thực hiện: Trương Thị Chung

Câu 1: Công cơ là gì? Công do cơ sinh ra thường được sử

Câu 1: Công cơ là gì? Công do cơ sinh ra thường được sử dụng làm gì? Câu 2: Sự mỏi cơ do nguyên nhân nào gây ra? www. themegallery. com Company Logo

www. themegallery. com Company Logo

www. themegallery. com Company Logo

NỘI DUNG I. Sự tiến hóa của hệ xương người so với thú. II.

NỘI DUNG I. Sự tiến hóa của hệ xương người so với thú. II. Sự tiến hóa của hệ cơ người so với hệ cơ thú III. Vệ sinh hệ vận động. www. themegallery. com Company Logo

Bài 11 TIẾN HÓA CỦA HỆ VẬN ĐỘNG I. TIẾN HÓA CỦA BỘ XƯƠNG

Bài 11 TIẾN HÓA CỦA HỆ VẬN ĐỘNG I. TIẾN HÓA CỦA BỘ XƯƠNG NGƯỜI SO VỚI THÚ: Quan sát hình 111, 11 -2, 11 -3 và hoàn thành phiếu học tập sau ? www. themegallery. com Company Logo

So sánh sự khác nhau giữa bộ xương người và bộ xương thú Các

So sánh sự khác nhau giữa bộ xương người và bộ xương thú Các phần so sánh -Tỉ lệ sọ/mặt -- Lồi cằm ở xương mặt Bộ xương người Lớn Phát triển Bộ xương thú Nhỏ Không có Cong theo hình cung -Cột sống -- Lồng ngực Cong ở 4 chỗ -Xương chậu -- Xương đùi -- Xương bàn chân -- Xương gót Nở rộng Hẹp Phát triển, khỏe Bình thường Xương ngón ngắn, bàn chân hình vòm Lớn, phát triển về phía sau Xương ngón dài, bàn chân phẳng Xương gót nhỏ www. themegallery. com Nở sang 2 bên Nở theo chiều lưng -bụng Company Logo

Bài 11 TIẾN HÓA CỦA HỆ VẬN ĐỘNG I. TIẾN HÓA CỦA BỘ XƯƠNG

Bài 11 TIẾN HÓA CỦA HỆ VẬN ĐỘNG I. TIẾN HÓA CỦA BỘ XƯƠNG NGƯỜI SO VỚI THÚ: Đặc điểm của bộ xương người thích nghi với tư thế đứng thẳng và đi bằng 2 chân là: v Cột sống cong 4 chỗ v Lồng ngực nở sang 2 bên. Những đặc điểm của bộ xương v Xương chậu nở rộng người thích nghi v Xương đùi phát triển (khỏe) với tư thế đứng v Xương ngón chân ngắn thẳng và đi bằng 2 v Xương bàn chân hình vòm chân? v Xương gót lớn và phát triển về phía sau www. themegallery. com Company Logo

Bài 11 TIẾN HÓA CỦA HỆ VẬN ĐỘNG II. SỰ TIẾN HÓA CỦA HỆ

Bài 11 TIẾN HÓA CỦA HỆ VẬN ĐỘNG II. SỰ TIẾN HÓA CỦA HỆ CƠ NGƯỜI SO VỚI HỆ CƠ THÚ Cơ chi trên và cơ chi dưới ở người phân hóa như thế nào so với thú? www. themegallery. com Company Logo

Bài 11 TIẾN HÓA CỦA HỆ VẬN ĐỘNG II. SỰ TIẾN HÓA CỦA HỆ

Bài 11 TIẾN HÓA CỦA HỆ VẬN ĐỘNG II. SỰ TIẾN HÓA CỦA HỆ CƠ NGƯỜI SO VỚI HỆ CƠ THÚ n Cơ chi trên và cơ chi dưới phân hóa khác với động vật cơ vận động cánh tay Cơ chi trên: cơ vận động cẳng tay cơ vận động bàn tay có nhiều cơ phân hóa thành các nhóm nhỏ phụ trách các phần khác nhau tay cử động linh hoạt hơn chân. cơ vận động ngón tay www. themegallery. com Company Logo

Bài 11 TIẾN HÓA CỦA HỆ VẬN ĐỘNG II. SỰ TIẾN HÓA CỦA HỆ

Bài 11 TIẾN HÓA CỦA HỆ VẬN ĐỘNG II. SỰ TIẾN HÓA CỦA HỆ CƠ NGƯỜI SO VỚI HỆ CƠ THÚ v Cơ chi dưới: cơ đùi, cơ bắp chân lớn, khỏe, cử động chủ yếu là gấp, duỗi giúp cho người đứng thẳng và đi bằng hai chân. v Ngoài ra, ở người : + Cơ vận động lưỡi phát triển + Cơ mặt phân hóa giúp người biểu hiện tình cảm www. themegallery. com Company Logo

Bài 11 TIẾN HÓA CỦA HỆ VẬN ĐỘNG II. SỰ TIẾN HÓA CỦA HỆ

Bài 11 TIẾN HÓA CỦA HỆ VẬN ĐỘNG II. SỰ TIẾN HÓA CỦA HỆ CƠ NGƯỜI SO VỚI HỆ CƠ THÚ www. themegallery. com Company Logo

Bài 11 TIẾN HÓA CỦA HỆ VẬN ĐỘNG III. VỆ SINH HỆ VẬN ĐỘNG

Bài 11 TIẾN HÓA CỦA HỆ VẬN ĐỘNG III. VỆ SINH HỆ VẬN ĐỘNG Để xương và cơ phát triển chúng ta cần làm gì? Để cơ và xương phát triển cần: -Có một chế độ dinh dưỡng hợp lí -Tắm nắng -Rèn luyện thể dục thể thao thường xuyên -Lao động vừa sức www. themegallery. com Company Logo

Bài 11 TIẾN HÓA CỦA HỆ VẬN ĐỘNG III. VỆ SINH HỆ VẬN ĐỘNG

Bài 11 TIẾN HÓA CỦA HỆ VẬN ĐỘNG III. VỆ SINH HỆ VẬN ĐỘNG Để chống cong vẹo cột sống các em cần chúĐể ý: chống cong cộtvác sống, - Khôngvẹo mang quá sức hoặc bố trí trong lao 2động không đều giữa bên của cơ thể và học - Khi ngồi vào tập bàncần học (làm việc) cần chú ý những ngồi gì? cúi gò lưng, không ngay ngắn, điểm không nghiêng vẹo www. themegallery. com Hình 11 -5. Tư thế ngồi ảnh hưởng tới phát triển của cột sống Company Logo

Câu 1: Đặc điểm của bộ xương người thích nghi với tư thế đứng

Câu 1: Đặc điểm của bộ xương người thích nghi với tư thế đứng thẳng và đi bằng 2 chân là: A. Cột sống cong ở 4 chỗ, xương chậu nở, xương lồng ngực nở sang 2 bên. B. Xương tay có các khớp linh hoạt, ngón cái đối diện với 4 ngón khác. C. Xương chân lớn, bàn chân hình vòm, xương gót phát triển D. Cả A và C www. themegallery. com Company Logo

Câu 2: Đặc điểm của hệ cơ người thể hiện sự tiến hóa so

Câu 2: Đặc điểm của hệ cơ người thể hiện sự tiến hóa so với động vật là: A. Cơ nét mặt phân hóa nhiều, cơ vận động lưỡi phát triển B. Cơ tay phát triển và phân hóa thành các nhóm nhỏ phụ trách các phần khác nhau, đặc biệt là cơ vận động ngón cái. C. Cơ nhai, cơ tai phát triển lớn D. Cả A, B www. themegallery. com Company Logo

Câu 3: Các đặc điểm chỉ có ở người không có ở động vật

Câu 3: Các đặc điểm chỉ có ở người không có ở động vật là: A. Xương sọ lớn hơn xương mặt B. Cột sống cong hình cung C. Lồng ngực nở theo chiều lưng-bụng D. Cơ nét mặt phân hóa E. Cơ nhai phát triển F. Khớp cổ tay kém linh động. G. Xương bàn chân xếp trên 1 mặt phẳng H. Ngón chân cái đối diện với 4 ngón kia www. themegallery. com Company Logo

v Về nhà trả lời các câu hỏi ở sgk trang 39 v Đọc

v Về nhà trả lời các câu hỏi ở sgk trang 39 v Đọc phần ghi nhớ www. themegallery. com Company Logo

The end www. themegallery. com Company Logo

The end www. themegallery. com Company Logo