s 30 32 MATERIA OCH DENSITET NR VI

  • Slides: 15
Download presentation
s. 30 -32 MATERIA OCH DENSITET

s. 30 -32 MATERIA OCH DENSITET

NÄR VI HAR GÅTT IGENOM DET HÄR AVSNITTET SKA DU � Känna till begreppet

NÄR VI HAR GÅTT IGENOM DET HÄR AVSNITTET SKA DU � Känna till begreppet materia � Veta att alla ämnen består av atomer � Veta att atomer kan bilda molekyler � Känna till begreppet densitet � Kunna ge några exempel på material som flyter eller sjunker i vatten

MATERIA � Alla ämnen är uppbyggda av oerhört små byggstenar som kallas atomer. Allt

MATERIA � Alla ämnen är uppbyggda av oerhört små byggstenar som kallas atomer. Allt som är byggt av atomer har en massa och kallas av fysiker för materia. � Materia kan inte nyskapas eller förstöras, bara omvandlas

ATOMER OCH MOLEKYLER � 92 olika sorters atomer � Atomer är små partiklar som

ATOMER OCH MOLEKYLER � 92 olika sorters atomer � Atomer är små partiklar som vi inte kan se en och en. � Molekyler är grupper av atomer i olika kombinationer.

SLÅ UPP SIDAN 30 I FYSIKBOKEN

SLÅ UPP SIDAN 30 I FYSIKBOKEN

VAD VÄGER MEST? � 1 kg bomull eller 1 kg bly � Varför?

VAD VÄGER MEST? � 1 kg bomull eller 1 kg bly � Varför?

VAD VÄGER MEST? � 1 dm³ bomull eller 1 dm³ bly � Varför?

VAD VÄGER MEST? � 1 dm³ bomull eller 1 dm³ bly � Varför?

DENSITET � Är ett mått på ett ämnes täthet � Hur mycket massa det

DENSITET � Är ett mått på ett ämnes täthet � Hur mycket massa det finns per volymenhet. � Densitet har enheten kg/dm³ � Densitet räknas ut på följande sätt:

VATTENS DENSITET � En kubikdecimeter vatten väger ett kilogram

VATTENS DENSITET � En kubikdecimeter vatten väger ett kilogram

FLYTA ELLER SJUNKA? � Kork � flyter � Järn � sjunker � Bly �

FLYTA ELLER SJUNKA? � Kork � flyter � Järn � sjunker � Bly � sjunker � Is � flyter � Varför?

DENSITET Allt som har en högre densitet än vattnet kommer att sjunka � Allt

DENSITET Allt som har en högre densitet än vattnet kommer att sjunka � Allt som har en lägre densitet än vatten kommer att flyta. � Material Densitet (kg/dm³) Heliumgas 0, 00018 Luft 0, 0013 Kork 0, 2 Furuträ 0. 6 Olivolja 0, 92 Is 0, 92 Vatten 1, 00 Saltvatten 1, 03 Ebenholtsträ 1, 2 Järn 7, 9 Bly 11, 3 Guld 19. 3

SLÅ UPP SIDAN 31 I FYSIKBOKEN

SLÅ UPP SIDAN 31 I FYSIKBOKEN

VÄND SÅ FORTSÄTTER VI PÅ SIDAN 32

VÄND SÅ FORTSÄTTER VI PÅ SIDAN 32

� Svara på frågorna på sidan 32 � Spara ner dina svar i ett

� Svara på frågorna på sidan 32 � Spara ner dina svar i ett worddokument med ditt namn som filnamn. Ladda sedan upp dokumentet på skydriven i fysikmappen som heter sidan 32