RYNKI HURTOWE W ROLNICTWIE HURT PIERWOTNY A HURT

  • Slides: 9
Download presentation
RYNKI HURTOWE W ROLNICTWIE. HURT PIERWOTNY A HURT WTÓRNY

RYNKI HURTOWE W ROLNICTWIE. HURT PIERWOTNY A HURT WTÓRNY

Definicja Rynek hurtowy to rynek zajmujący się zakupem dużych partii towarów od producentów, zmianą

Definicja Rynek hurtowy to rynek zajmujący się zakupem dużych partii towarów od producentów, zmianą wielkości sprzedawanych partii i asortymentu (sortowanie, paczkowanie, kompletowanie asortymentów towarowych), a następnie odsprzedażą punktom sprzedaży detalicznej. Rynek hurtowy jest drugim szczeblem obrotu towarowego i występuje jako pośrednie ogniwo w procesie wymiany towarowej. Na tym rynku dokonywane są zakupy jednorodnych towarów od wszystkich możliwych gospodarstw rolnych w celu dalszej sprzedaży. Ceny kształtują się tu na podstawie lokalnej podaży i popytu i są wyposażone w miejsca do prezentacji towaru lub jego próbek. Na rynkach hurtowych zaopatrują się krajowi jak i zagraniczni odbiorcy.

Właścicielami lub udziałowcami rynków hurtowych mogą być różne organizacje tj. wytwórców, handlowców i samorządowe,

Właścicielami lub udziałowcami rynków hurtowych mogą być różne organizacje tj. wytwórców, handlowców i samorządowe, grupy producenckie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARi. MR), Agencja Rynku Rolnego (ARR), Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR), banki żywnościowe czy firmy ubezpieczeniowe. W Polsce istnieją rynki hurtowe o zasięgu: • ponadregionalnym tzn. zlokalizowane przy dużych miastach, np. Warszawa, Katowice, Poznań, Szczecin. • regionalnym tzn. umiejscowione wokół mniejszych miast • lokalnym tzn. znajdujące się w rejonach wysokiej podaży na produkty rolne.

Cechy rynku hurtowego: • duża skala transakcji, • obecność towaru lub jego przeróbek, •

Cechy rynku hurtowego: • duża skala transakcji, • obecność towaru lub jego przeróbek, • sprzedaż w określonych porach dnia, • obecność instytucji wspomagających, takich jak np. banki, urzędy celne, instytucje kontroli jakości, magazyny i przechowalnie.

Funkcje rynku hurtowego: • sortowanie i pakowanie towarów, • kontrola jakości, fitosanitarna i sanitarna

Funkcje rynku hurtowego: • sortowanie i pakowanie towarów, • kontrola jakości, fitosanitarna i sanitarna towarów, • usługi bankowe, celne, transportowe, i ubezpieczeniowe, • informacja dotycząca cen, popytu i podaży towarów, • doradztwo, koordynacja i marketing.

Zadania rynku hurtowego: - koncentracja towaru i jego szerokiego asortymentu oraz popytu - stworzenie

Zadania rynku hurtowego: - koncentracja towaru i jego szerokiego asortymentu oraz popytu - stworzenie warunków do ustalania rynkowych cen transakcyjnych, - opracowanie i rozpowszechnienie informacji o poziomie cen na towary, - wspomaganie procesów standaryzacji produktów, - zapewnienie odpowiedniej infrastruktury technicznej i bezpieczeństwa transakcji, - stworzenie dodatkowych usług tj. usługi celne, weterynaryjne czy fitosanitarne.

Myślą przewodnią tworzenia rynków hurtowych jest oferowanie konsumentom produktów: - we właściwym miejscu -

Myślą przewodnią tworzenia rynków hurtowych jest oferowanie konsumentom produktów: - we właściwym miejscu - we właściwym czasie - we właściwej formie - we właściwej cenie. Reasumując, można stwierdzić, że centra handlu hurtowego są niezbędnym elementem nowoczesnej dystrybucji produktów rolno-żywnościowych w warunkach rosnących wymagań konsumentów.

HURT PIERWOTNY - PRODUCENCKI Hurt producencki wywodzi swą nazwę właśnie stąd, iż łączy rolnictwo

HURT PIERWOTNY - PRODUCENCKI Hurt producencki wywodzi swą nazwę właśnie stąd, iż łączy rolnictwo z pozostałymi ogniwami gospodarki żywnościowej. Podstawową funkcją jest skup produktów w celu dalszego ich przekazania do sprzedaży lub wysyłki na inny rynek. Rynki te specjalizują się również w transakcjach eksportowych. Działalnością tą zajmują się przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego, pośrednicy handlowi oraz eksporterzy. Skup jako rodzaj gromadzenia i sprzedaży produktów nie zawsze musi być zorganizowany w formie hurtowej. Często może to być tylko miejsce służące określonej grupie producentów do kompletowania towarów. Skupienie w jednym miejscu towarów od producentów i ich dalsza sprzedaż umacnia siłę przetargową producentów w stosunku do kupców. Działalność taką mogą prowadzić grupy marketingowe, spółki lub spółdzielnie organizowane przez producentów rolnych. Formy rynków hurtowych producenckich są zróżnicowane zależnie od rodzaju skupowanych produktów. Ogniwa hurtu pierwotnego powinny być lokalizowane w rejonach skoncentrowanej produkcji rolniczej i ogrodniczej.

HURT WTÓRNY – DYSTRYBUCYJNY Hurt wtórny, czyli dystrybucyjny, nazywany też konsumenckim jest ważnym elementem

HURT WTÓRNY – DYSTRYBUCYJNY Hurt wtórny, czyli dystrybucyjny, nazywany też konsumenckim jest ważnym elementem rynku żywnościowego, ponieważ od jego sprawności zależy stan zaopatrzenia milionów konsumentów. Oddziałuje też bezpośrednio na rolnictwo, a więc na rynek produktów rolnych. Producenci rolni są zainteresowani nie tylko w sprawnym funkcjonowaniu hurtu pierwotnego czyli producenckiego, ale również hurtu wtórnego. Instytucję hurtu wtórnego tworzy sieć różnorodnych hurtowni, podhurtowni. Spełniają one ważne funkcje marketingowe zarówno wobec konsumentów, jak i producentów żywności. Podstawową funkcją rynków dystrybucyjnych jest przygotowanie partii towaru wg wymagań odbiorców, tj. sieci detalicznej, gastronomicznej, szpitali, itp. Ogniwa hurtu dystrybucyjnego, zwanego też rynkiem dystrybucyjnym, należy lokalizować w aglomeracjach miejsko-przemysłowych lub na ich obrzeżach.