Ryhmty Tehtvnanto MEKC 3001 harjoitustylle Ryhmn koko 5

  • Slides: 9
Download presentation
Ryhmätyö: Tehtävänanto MEK-C 3001 harjoitustyölle Ryhmän koko: 5 -6 opiskelijaa/ryhmä 2017 -04 -09 Opetustavoitteet

Ryhmätyö: Tehtävänanto MEK-C 3001 harjoitustyölle Ryhmän koko: 5 -6 opiskelijaa/ryhmä 2017 -04 -09 Opetustavoitteet ryhmätyölle Ryhmätyön jälkeen opiskelija osaa: käyttää vertaisryhmässä oppimaansa tietoa alaan liittyvän ongelman hahmottamiseen ja alustavaan ratkaisuun esittää ongelmaratkaisun selvityksen tiivistetysti kirjallisesti ja suullisesti Ryhn 1

Ryhmätyö: Tehtävänanto MEK-C 3001 harjoitustyölle Ryhmän koko: 5 -6 opiskelijaa/ryhmä 2017 -04 -09 Harjoitustyössä

Ryhmätyö: Tehtävänanto MEK-C 3001 harjoitustyölle Ryhmän koko: 5 -6 opiskelijaa/ryhmä 2017 -04 -09 Harjoitustyössä on tehtävänä tehdä valitusta aiheesta 1 tai 2 a, 2 b, 2 c, 2 d (2 a, 2 b ja 2 c tehtävässä kussakin kohdassa vielä 3 alakohtaa): 4 -5 sivun mittainen kirjallinen selvitys, tuottaa sen perusteella posteri ja esittää posterisessiossa 16. 5. hissipuheena kiertäville opettajille (jokainen ryhmän jäsen esittää vuorollaan posterin) Ryhmätyön painoarvosanaan on 1/3. Tarkennukset osa-alueiden vaatimuksille sekä arvosteluperusteet on esitelty seuraavilla sivuilla. Ryhn 2

Ryhmätyö: Aiheet MEK-C 3001 harjoitustyölle 2017 -04 -09 1) Multimodaalinen urheiluvälinekuljetus yhdellä standardikontilla (TEU)

Ryhmätyö: Aiheet MEK-C 3001 harjoitustyölle 2017 -04 -09 1) Multimodaalinen urheiluvälinekuljetus yhdellä standardikontilla (TEU) Työssä valitaan kuljetukselle reitti välillä Shanghai-Lahti valitaan reitille kuljetusvälineet (kuljetusvälineiden tulee olla erilaisia (mitä ne ovat ja missä järjestyksessä? ), määritellään vaihdot kuljetus-välineestä toiseen (miten? ), esitetään ryhmän näkemys lyhyine selvityksineen jokaiseen valittuun kuljetusvälineeseen liittyvästä teknologian nykytilasta ja kehityksestä, esitetään mahdollisuudet ja haasteet aikavälillä nykypäivä – vuosi 2030, mukana meritie ja selvitys tunneliyhteyden vaikutuksesta välillä Suomi-Ruotsi (mistä mihin) ja Helsinki-Tallinna Lisätarkennuksia tehtävään 1: Ryhmän tulee esittää kuljetusvälineselvitys/-valinnat perusteluineen liittyen mm. kontin kuljetuksen ajankohtaan, kuljetuksen kestoaikaan, arvio siihen kytköksissä olevista kuljetuskustannuksista sekä sen aiheuttamista mahdollisista päästöistä (peruste esim. päästöjen osalta: huomioiden yhden kontin osuus kunkin kuljetusvälineen koko lastimäärästä ja niiden kokonaismäärä kuvatulla kuljetustavalla). Käytetyt energian- ja voimanlähteet tulee kuvata tehtävässä halutussa, mutta vähintään riittävässä laajuudessa 3

Ryhmätyö: Aiheet MEK-C 3001 harjoitustyölle 2017 -04 -09 2) Tulevaisuuden skenaario*, jonka kohde on

Ryhmätyö: Aiheet MEK-C 3001 harjoitustyölle 2017 -04 -09 2) Tulevaisuuden skenaario*, jonka kohde on yksi seuraavista vaihtoehdoista: 2 A) Miehittämätön liikenne maanteillä/kiskoilla/vesillä (vain yksi edellisistä: m/k/v/i) vuonna 2030, tai 2 B) Miehittämätön ajoneuvo/ juna/laiva (vain yksi edellisistä: vuonna 2030, tai 2 C) Hiilineutraali ajoneuvo maanteillä/kiskoilla/vesillä(vain yksi edellisistä) vuonna 2030. 2 D) Arktinen risteilyliikenne v 2030: Kohteet, toiminnat laivassa, laivan koko ja matkustajamäärä Lisätarkennuksia tehtävään 2: Käytetyt energian- ja voimanlähteet tulee esittää halutussa, mutta vähintään riittävässä laajuudessa. Esityksessä tulee kuvata mm. liikennealue tai reitti jota liikennöidään. eri asioita, joita kehitys näkemyksenne mukanaan tuo ja toisaalta mitä se teknologian kehittäjiltä edellyttää, olemassa olevan osaamisen ja tietämyksen, soveltamisen, valmistuksen sekä yhteenliittämisen, eli integroinnin osalta. Esimerkiksi mahdollisuuksia ja haasteita voi tuoda esille … 4

Ryhmätyö: Ohjeet harjoitustyön eri osille 2017 -04 -09 Selvitys Pituus kuvineen 4 -5 sivua

Ryhmätyö: Ohjeet harjoitustyön eri osille 2017 -04 -09 Selvitys Pituus kuvineen 4 -5 sivua (”konferenssiesitys”), tiedostomuoto pdf. Ryhmä palauttaa kirjallisen selvityksen kurssin My. Courses sivujen ryhmätyöalueelle annettuun määräaikaan mennessä. Maksimikoko 250 Mb. 1. versio selvityksestä palautetaan ennen poster -sessiota 15. 5. klo 18 mennessä. Selvitystä voi vielä muokata poster session jälkeen ja lopullisen version palautuksen dead-line on pe 19. 5. klo 16. 00. Posteri, kirjallinen osuus Yksi powerpoint-sivu, jossa ryhmätyön tulokset on kuvattu mind map- eli miellekarttatekniikkaa apuna käyttäen sanoin ja kuvin. Jokainen ryhmä voi käyttää posterinsa tekoon esim. näiden sivujen pohjia, mutta se on vain yksi mahdollisuus. Myös moni muu vaihtoehto pohjan rakenteeksi ja lähestymistapa voi tulla kyseeseen, kunhan työ (eli posteri) on lopputulokseltaan siisti ja selkeä, sekä täyttää edellä kuvatut ja seuraavat vaatimukset, niin pitkälle kuin on ryhmälle mahdollista. Vältä liikaa tekstiä, pyri sopivaan tasapainoon tekstin ja kuvien osalta, asiasisältöä unohtamatta! Kieli : suomi, ruotsi tai englanti Huom! Posterin tulee ehdottomasti sisältää kurssin nimi ja koodi, päiväys, ryhmän numero, tehtävävaihtoehto, sekä kaikkien ryhmätyön tekoon osallistuneiden ryhmän jäsenten nimet ja opiskelijanumerot. Ryhmä palauttaa posterin kurssin My. Courses sivujen ryhmätyöalueelle annettuun määräaikaan 15. 5. klo 18. 00 mennessä. Kukin ryhmä esittelee ryhmänsä jäsenten osuudet työssä. 5

Ryhmätyö: Ohjeet MEK-C 3001 harjoitustyön osille 2017 -04 -09 Posterin esitys Posterit tulee esitellä

Ryhmätyö: Ohjeet MEK-C 3001 harjoitustyön osille 2017 -04 -09 Posterin esitys Posterit tulee esitellä elektronisina versioina omalta läppäriltä screeneille 16. 05. 2016 klo 9: 00 -13: 00 oppimiskeskus, ns. Makerspace tilassa pidettävässä posterisessiossa. Screenin kuvasuhde 16: 9. Screenin koko TBD. Hissipuhe Posterisessiossa kunkin ryhmän jokainen jäsen valmistautuu esittelemään oman posterinsa 3 minuuttia kestävänä hissipuheena (kts. määritelmät internetistä). Opettajat (4 -5 kpl) liikkuvat session aikana pisteeltä toiselle. Opettajan vaihtuessa myös ryhmän esittäjä vaihtuu. Jokaisen ryhmän jäsenen on esitettävä hissipuhe vähintään kerran. 6

Ryhmätyö: Ohjeet MEK-C 3001 harjoitustyön arvosteluun 2017 -04 -09 Arvostelu ja vertaisarviointi Opetushenkilökunta antaa

Ryhmätyö: Ohjeet MEK-C 3001 harjoitustyön arvosteluun 2017 -04 -09 Arvostelu ja vertaisarviointi Opetushenkilökunta antaa ryhmäkohtaiset arvosanat kirjallisille (selkkari ja posteri) ja suullisille posteri-esityksille. Arvioi harjoitustyöitä annettujen osa-alueiden suhteen skaalalla 1 -5 (välttävä…erinomainen) ja laske keskiarvosta ryhmälle arvosana. Arvosanan mukaan annetaan pisteitä 0 -100 kurssin My. Courses sivujen työpaja-moduulin kautta. Tarkemmat ohjeet erillisohjeessa. Sisällön teknillinen taso Aiheen hallinta, aiheen selkeä rajaus ja työn tavoite, oleellisen asian esille tuominen Aineisto ja viittaustekniikka (kattavuus, luotettavuus, käyttö) Raportin/selvityksen ja poster-esityksen formaatti Raporttisivujen/posterin taso, aiheen havainnollistaminen (kuvat, diagrammit), muiden apumenetelmien (esim. videot, linkit) käyttö Suullisen esityksen (hissipuheen) sujuvuus Oma innostuneisuus aiheesta, äänenkäyttö (voimakkuus, nopeus, vaihtelu), kontakti yleisöön, ajankäyttö Esityksen selkeys Esityksen aloitus, esityksen looginen rakenne, esityksen ymmärrettävyys, kieliasun oikeellisuus 7

Ryhmätyö: MEK-C 3001 harjoitustyön välikatselmus 2017 -04 -09 Välikatselmus/ohjaus: Tilaisuus keskustella/kysyä harjoitustyöhön liittyvistä asioista

Ryhmätyö: MEK-C 3001 harjoitustyön välikatselmus 2017 -04 -09 Välikatselmus/ohjaus: Tilaisuus keskustella/kysyä harjoitustyöhön liittyvistä asioista järjestetään kurssin opetushenkilökunnan kanssa keskiviikkona 3. 5. 2015 klo 16 -17 Ko 215 tiistaina 09. 5. 2015 klo 14 -16 Ko 215 Tilaisuudessa ryhmällä tulisi olla valmiina suunnitelma työn toteuttamiseksi, työssä esitettävät aiheet (”sisällysluettelo”) ja mielellään luonnos raportista ja posterista. Yhteystiedot: Kujala Pentti <pentti. kujala(at)aalto. fi>; Romanoff Jani: jani. [email protected] fi Larmi Martti martti. larmi(at)aalto. fi; Tammi Kari: kari. [email protected] fi Sainio Panu <panu. sainio(at)aalto. fi>; 8

Ryhmätyö: Kurssi MEK-C 3001 Ryhmän nro: ____ Tehtävän nro: _____ * Tehtävänanto ja ohje,

Ryhmätyö: Kurssi MEK-C 3001 Ryhmän nro: ____ Tehtävän nro: _____ * Tehtävänanto ja ohje, ks. ko. sivut * Valinta annetuista vaihtoehdoista Ryhmän jäsenet: ______________________________ , _________________________________ 9