rvels trgyals meggyzs andras pinkaszfilozofia bme hu A

  • Slides: 21
Download presentation
Érvelés, tárgyalás, meggyőzés andras. pinkasz@filozofia. bme. hu

Érvelés, tárgyalás, meggyőzés andras. [email protected] bme. hu

A racionális vita Copyright (c) 2011 Kertész Gergely & Pinkasz András Ezt az anyagot

A racionális vita Copyright (c) 2011 Kertész Gergely & Pinkasz András Ezt az anyagot a Creative Commons Jelöld meg!-Ne add el!-Ne változtasd! 2. 5 Magyarország Licenc alatt teszem közzé

Miről lesz ma szó? n n n Mi a racionális vita? Hogyan lehet jó

Miről lesz ma szó? n n n Mi a racionális vita? Hogyan lehet jó minőségű, eredményes vitát folytatni? Milyen stratégiai szerepe van a racionális vitához kapcsolt szabályok ismeretének?

Vitatípusok n A veszekedés típusú vita n n Bár látszólag érvek is elhangzanak, a

Vitatípusok n A veszekedés típusú vita n n Bár látszólag érvek is elhangzanak, a racionalitásnak és a logikának kevés helye van az ilyen vitákban. A felek célja, hogy saját indulataikat levezessék, és a másik fölé kerekedjenek. Gyakori az agresszív személyes támadás, az érzelmek és indulatok hevessége, a fenyegetés és a mindenáron való győzni akarás. A törvényszéki tárgyalás típusú vita n n n Az ilyen viták menete gyakran szabályozott, a vitatkozó felek feladata világos, és a vita eredményét egy harmadik, ideális esetben, teljesen semleges fél értékeli. A felek célja, hogy a bíró szerepét betöltő harmadik felet a maguk pártjára állítsák, hiszen az dönti el, hogy ki nyerte a vitát. Ezért az ilyen vitában a racionális eszközökön kívül előfordulhat személyeskedés, pszichológiai nyomásgyakorlás, manipuláció, és a retorikai hatásosság sokszor az erős érvelések ellenében kap elsőbbséget.

Vitatípusok n A racionális vita n n n A racionális vagy érvelő vita esetében

Vitatípusok n A racionális vita n n n A racionális vagy érvelő vita esetében a két fél eltérő állásponttal rendelkezik, amelyet közösen elfogadott érvelési normák és bizonyítékok alapján, erős érvekkel akar partnerével elfogadtatni. A vita célja a partnerek közötti véleménykülönbség feloldása. A tárgyalás típusú vita n n n Egy tárgyalás során a feleket az érdekeik vezetik, és a vita érdekeiknek megfelelő lezárását alkudozás segítségével próbálják meg elérni. Ideális esetben a felek a dialógus során, lehetőleg az elején, világossá teszik érdekeiket, és nem akarják a semlegesség, az objektivitás vagy az érdekmentesség látszatát kelteni. Ellentétben a meggyőző és a tudományos vitával, a vita nem az állítások igazsága vagy megalapozottsága körül forog. A logika és a bizonyítás nem biztos, hogy lényeges. A felek célja, hogy növeljék a nyereségüket, csökkentsék a veszteségüket. A vita bevallott célja, hogy jó üzlet köttessen. A tárgyalás csak akkor eredményes, ha mindkét fél számára elfogadható kompromisszum születik. Az eredményesség feltétele a konszenzus.

Vitatípusok Vitatípus Veszekedés Konfliktus Érzelmi feszültség Cél Eszköz A másik legyőzése, feszültség levezetése Személy

Vitatípusok Vitatípus Veszekedés Konfliktus Érzelmi feszültség Cél Eszköz A másik legyőzése, feszültség levezetése Személy támadása, megfélemlítés. Törvényszéki Rivalizálás tárgyalás 3. fél jóindulatának elnyerése Aktuális dramaturgia szabályozza. Lehet kötöttebb, kötetlenebb. Racionális vita A véleménykülönbség feloldása, egy konszenzusos álláspont kialakítása Bizonyítás és kritika jó minőségű, Helytálló vagy plauzibilis érvekkel. Az érdekkülönbség feloldása, mindenki számára elfogadható kompromisszummal Alkudozás. A másik érdekeit szem előtt tartó kooperatív egyezkedés. Véleménykülönbség Tárgyalás, Érdekütközés megbeszélés

klasszikus elemzési szempontok n n 1, logika - szövegrészletek elemzésére alkalmas 2, retorika -

klasszikus elemzési szempontok n n 1, logika - szövegrészletek elemzésére alkalmas 2, retorika - teljes szövegek elemzésére alkalmas 3, dialektika – a racionális vita szabályainak elemzésére alkalmas +1, érvelési hibák – a sokféleségük miatt nehezen definiálható, leginkább gyakran elkövetett, a racionális vita szabályait megsértő, manipulálásra alkalmas hibák

1, logika érvtípusok n Formális érvelések n n n Deduktív érvek, logikára alapozódnak. Nem

1, logika érvtípusok n Formális érvelések n n n Deduktív érvek, logikára alapozódnak. Nem adnak hozzá a világról való ismereteinkhez, de explicitté teszik előismereteink logikai következményeit, összefüggéseit. Értékelésük: érvényesség, helytállóság Informális érvelések n n Induktív érvelések, nem szigorőlogikai, induktív, valószínűségi, statisztikai összefüggésre alapszik. Ismeretbővítő jellegű, tartalmas állításokat tesz a világról. Értékelésük: erős/gyenge, plauzibilis

1, logika formális logika n n egy (deduktív) következtetési séma érvényes akkor és csak

1, logika formális logika n n egy (deduktív) következtetési séma érvényes akkor és csak akkor, ha nincs olyan helyettesítési esete, amelyben a premisszák mind igazak, miközben a konklúzió hamis ha egy (deduktív) következtetési séma érvényes és a premisszái igazak, akkor a következtetés helytálló

1, logika informális logika n n Az erős (induktív) érvelési séma olyan érvelés, amelyben

1, logika informális logika n n Az erős (induktív) érvelési séma olyan érvelés, amelyben a premisszák igazsága valószínűsíti a konklúzió igazságát ha az érvelési séma erős és a premisszák igazak, akkor a következtetés plauzibilis

2, retorika n n logosz – logikai meggyőző erő pátosz – az érzelmek felkeltése

2, retorika n n logosz – logikai meggyőző erő pátosz – az érzelmek felkeltése és a kívánt cél, személy mellé állítása éthosz – a személyes tulajdonságok általi meggyőzés nem zárják ki egymást, sőt, egymást kölcsönösen erősíthetik

3, Dialektika Együttműködési alapelv n légy informatív n n n mondj igazat n n

3, Dialektika Együttműködési alapelv n légy informatív n n n mondj igazat n n hozzászólást a partner tudásához kell igazítani ne adj szükségtelen információt ne mondj hamis/nem bizonyítható állításokat légy releváns n a hozzászólás kapcsolódjon a vitához és járuljon hozzá a probléma megoldásához

3, Dialektika Együttműködési alapelv n n légy világos és érthető (hogyan mondjuk) a homályosság,

3, Dialektika Együttműködési alapelv n n légy világos és érthető (hogyan mondjuk) a homályosság, a kétértelműség kerülése tömörségre, rendezettségre törekvés igyekezz megérteni a másikat (hogyan hallgatjuk)

+1, Érvelési hibák n n n n ad hominem hamis dilemma körben forgó érvelés

+1, Érvelési hibák n n n n ad hominem hamis dilemma körben forgó érvelés szalmabáb/árnyékboxolás csúszdaérv sokat állító kérdések formális hibák (a következő példák egy része Kutrovátz Gábortól származik)

+1, Érvelési hibák körben forgó érvelés n n n n A következő bolygón egy

+1, Érvelési hibák körben forgó érvelés n n n n A következő bolygón egy iszákos lakott. Ez a látogatás nagyon rövid ideig tartott, de nagyon elszomorította a kis herceget. Ott találta az iszákost egy sor üres meg egy sor teli palack előtt. - Hát te mit csinálsz itt? - kérdezte tőle. - Iszom - felelte gyászos képpel az iszákos. - Miért iszol? - kérdezte a kis herceg. - Hogy felejtsek - felelte az iszákos. - Mit? - tudakolta a kis herceg, mert máris megsajnálta. - Azt, hogy szégyellem magam - felelte az iszákos és lehajtotta a fejét. A kis herceg szeretett volna segíteni rajta. - Miért szégyelled magad? - kérdezte. - Mert iszom - vágta el a további beszélgetést az iszákos, és mélységes hallgatásba süllyedt. A kis herceg meghökkenve szedelőzködött. "Bizony, bizony - gondolta út közben -, a fölnőttek rettentően furcsák. "

+1, Érvelési hibák körben forgó érvelés n n n „A mi rabbink éjszakánként az

+1, Érvelési hibák körben forgó érvelés n n n „A mi rabbink éjszakánként az Istennel kártyázik! – „Honnan tudod, hogy nem hazudik a rabbi? ” „Csak nem gondolod, hogy Isten kártyázna egy hazug rabbival? !”

+1, Érvelési hibák szalmabáb/árnyékboxolás Szalmabáb: egy vitában nem az eredetileg felkínált álláspontot támadjuk, hanem

+1, Érvelési hibák szalmabáb/árnyékboxolás Szalmabáb: egy vitában nem az eredetileg felkínált álláspontot támadjuk, hanem annak torzított (általában eltúlzott) változatát n A: Azt gondolom, a tandíj eltörli az esélyegyenlőséget. n B: Azt szeretnéd, ha a sok munkaképes fiatal állami támogatással lógatná a lábát naphosszat, és fölösleges diplomákat szerezne ahelyett, hogy hasznos munkát végezne? Árnyékbokszolás: ha a vitapartner ezt nem veszi észre, és a torzított álláspontot kezdi el védeni n A: A diplomagyűjtés igenis hasznos tevékenység, mert… (A korrekt válasz lenne: Én nem azt állítottam, hogy a továbbtanulás hasznos –bár ezt gondolom –, hanem hogy nem az anyagi helyzet függvényévé kellene tenni az esélyt. )

+1, Érvelési hibák csúszdaérv Apró kis lépések-csúsztatások összeadódása Oksági: n Egy szög miatt a

+1, Érvelési hibák csúszdaérv Apró kis lépések-csúsztatások összeadódása Oksági: n Egy szög miatt a patkó elveszett. n A patkó miatt a ló elveszett. n A ló miatt a lovas elveszett. n A lovas miatt a csata elveszett. n A csata miatt az ország elveszett. n Máskor verd be jól a patkószeget! Mennyiségi (lásd: szóritész-paradoxon): n Adj egy százast kólára, nem fog földhöz vágni! De ha egy százas nem, akkor kettő sem. Ha kettő sem, három sem… Ha 15 sem, akkor 16 sem… Ha 99 sem, 100 sem…

+1, Érvelési hibák sokat állító kérdés n n Akarja-e, hogy Magyarország a NATO tagja

+1, Érvelési hibák sokat állító kérdés n n Akarja-e, hogy Magyarország a NATO tagja legyen, ezzel garantálva az ország biztonságát? "Még mindig veri a feleségét? "

+1, Érvelési hibák formális hibák n kondicionális: A ⊃ B n n előtag tagadása

+1, Érvelési hibák formális hibák n kondicionális: A ⊃ B n n előtag tagadása hiba n n ha átmegyek a vizsgán, akkor meghívlak egy sörre nem mentem át a vizsgán ezért nem hívhatlak meg egy sörre utótag állítása hiba n tehát ha meghívlak egy sörre, átmentem a vizsgán

Érvelések értékelési dimenziói n Az érvelések hatásossága n n Az érvelések tartalmi helyessége n

Érvelések értékelési dimenziói n Az érvelések hatásossága n n Az érvelések tartalmi helyessége n n n igaz feltevések vezetnek-e el a végkövetkeztetéshez? (ezzel az érveléselemző általában nem foglalkozik, mert nem kompetenciája, de ha ért az adott területhez, akkor nyilván fontos elemzési szemponttá válhat. Az érvelések formája n n milyen eredménye van egy adott érvelésnek a célközegben, mennyire hat rá. megfelel-e bizonyos, logikailag érvényesnek tekintett formáknak az érvelés? Az érvek erőssége n mennyire alapozza meg az induktív érvelés a végkövetkeztetést?