Rusko Hlavn mesto Moskva Poet obyvateov 145 000

  • Slides: 14
Download presentation
Rusko

Rusko

 • • • Hlavné mesto: Moskva Počet obyvateľov: 145 000 Štátne zriadenie: republika

• • • Hlavné mesto: Moskva Počet obyvateľov: 145 000 Štátne zriadenie: republika Rozlohou je to najväčší štát sveta (11% povrchu Zeme) Na svetadieloch Európa a Ázia Prechádza ním 11 časových pásiem

 • V rámci Ruska existuje 21 republík so značnou autonómiou napr. Karélia –

• V rámci Ruska existuje 21 republík so značnou autonómiou napr. Karélia – oblasť pri hraniciach s Fínskom, Severné Osecko, Čečensko (bojujú za nezávislosť)

Prírodné podmienky • • • Najhlbšie sladkovodné jazero na Zemi – Bajkal Najvyšší vrch

Prírodné podmienky • • • Najhlbšie sladkovodné jazero na Zemi – Bajkal Najvyšší vrch – Elbrus Významné rieky – Don, Volga, Ob, Dvina, Lena, Jenisej V európskej časti Ruska –lesy mierneho pásma V ázijskej časti Ruska – tajgy a tundra

Obyvateľstvo • Mnohonárodnostný štát – viac ako 100 národov – 81% tvoria Rusi, 4%

Obyvateľstvo • Mnohonárodnostný štát – viac ako 100 národov – 81% tvoria Rusi, 4% Tatári, 3% Ukrajinci • Rusi – slovanská jazyková skupina – ruština – písmo azbuka • V ázijskej časti žije iba 20% obyvateľstva • Väčšina Rusov bez vyznania (následok dlhodobého štátneho ateizmu) • Veriaci: pravoslávna cirkev 55%, islam 10%

azbuka

azbuka

Poľnohospodárstvo • Svetová obilnica – jačmeň, raž, ovos, kukurica, pšenica • Najväčší producent zemiakov

Poľnohospodárstvo • Svetová obilnica – jačmeň, raž, ovos, kukurica, pšenica • Najväčší producent zemiakov na svete • Chov hovädzieho dobytka (veľký producent mlieka na svete) • Tundra – chov sobov • Tajga – chov kožušinovej zveri (líšky, norky) • Rybolov • Potraviny musí aj dovážať! – z Ukrajiny a Kazachstanu

Priemysel • Prevláda ťažký priemysel (ťažba a spracovanie) • Veľké zásoby ropy a zemného

Priemysel • Prevláda ťažký priemysel (ťažba a spracovanie) • Veľké zásoby ropy a zemného plynu • Mnoho iných nerastných surovín: zlato (Sibír), diamanty, čierne a hnedé uhlie, železná ruda • Farebné kovy • Ťažba dreva • Výroba dopravných prostriedkov (automobily, lode, lietadlá, kozmická technika) • Výroba zbraní

Zaujímavosti • Najdôležitejšia dopravná tepna je Transsibírska železnica • Významná letecká doprava! (vnútroštátne lety)

Zaujímavosti • Najdôležitejšia dopravná tepna je Transsibírska železnica • Významná letecká doprava! (vnútroštátne lety) • Najvýznamnejšie mestá : Sankt Peterburg (Petrohrad) (2. najväčšie mesto), Samara (priemyselné centrum), Nižnyj Novgorod (historické mesto), Jekaterinburg, Novosibirsk, Vladivostok Sankt Peterburg

Chrám Vasiľa Blaženého v Moskve

Chrám Vasiľa Blaženého v Moskve

Jurij Alexejevič Gagarin • Prvý človek, ktorý vzlietol do vesmíru (12. 4. 1961)

Jurij Alexejevič Gagarin • Prvý človek, ktorý vzlietol do vesmíru (12. 4. 1961)

 • Ojmiakon najchladnejšie miesto na svete (-30 °C, -40 °C) • Symboly Ruska

• Ojmiakon najchladnejšie miesto na svete (-30 °C, -40 °C) • Symboly Ruska – medveď, breza, harmanček, slnečnica • Známi ruskí spisovatelia, hokejisti

 • Ďakujem za pozornosť

• Ďakujem za pozornosť