Rusk imprium za Romanovc Kateina II Velik Jak

  • Slides: 12
Download presentation

Ruské impérium za Romanovců Kateřina II. Veliká

Ruské impérium za Romanovců Kateřina II. Veliká

Jaké byly hlavní problémy Ruska v 17. a 18. století? Který z carů se

Jaké byly hlavní problémy Ruska v 17. a 18. století? Který z carů se snažil tyto problémy překonat? Jaké reformy provedl v Rusku car Petr Veliký?

Dalším, kdo prováděl reformy v Rusku byla žena… Kateřina II.

Dalším, kdo prováděl reformy v Rusku byla žena… Kateřina II.

- původem princezna jednoho malého německého knížectví - vybrána jako nevěsta ruského careviče –

- původem princezna jednoho malého německého knížectví - vybrána jako nevěsta ruského careviče – Petra III. - nepříliš šťastné manželství - Petr III. si hrál s vojáčky a později dokonce propadl alkoholu - díky nechuti ke svému muži měla Kateřina mnoho milenců Nevím, kde má žena ta těhotenství bere

- byl dobrý panovník – mnoho reforem zrušení daně ze soli zákaz mučení při

- byl dobrý panovník – mnoho reforem zrušení daně ze soli zákaz mučení při výsleších náboženská svoboda pro šlechtice plánované zrušení nevolnictví - vzor = Prusko odpor Rusů - odstraněn převratem pod taktovkou Kateřiny II. - zemřel ve vězení po hádce se strážnými

Reformy - Kateřina se označovala za osvícenou panovnici Co to znamená? - dopisovala si

Reformy - Kateřina se označovala za osvícenou panovnici Co to znamená? - dopisovala si s největšími evropskými filosofy doby - ve skutečnosti však většina reforem zůstala jen na papíře ost l a t s o za tuhé nevolnic tví 97% negramotn - žádné významné změny ých

Potěmkinovy vesnice Znáte tento termín? Pro co se používá? - úředník zodpovědný za rozvoj

Potěmkinovy vesnice Znáte tento termín? Pro co se používá? - úředník zodpovědný za rozvoj nově připojených oblastí (Krym) - snaha ukázat pokrok a dobrou životní úroveň í ován c o n e ř p e na palác oprava silnic oprava fas ád - díky omezeným prostředkům… Grigorij Potěmkin … malování kulis vesnic

Aby vytvořil iluzi skvělého rozmachu nedávno k Rusku připojených oblastí, pozval Potěmkin z Petrohradu

Aby vytvořil iluzi skvělého rozmachu nedávno k Rusku připojených oblastí, pozval Potěmkin z Petrohradu na čtyřicet malířů, zběhlých v perspektivní malbě. Ti pak podél Dněpru, po němž pluli koráby s carskou suitou, namalovali kulisy vesnic, kolem nichž se pásl dobytek, svátečně oblečení venkované mávali a zpívali písně. Z dálky nebylo vidět, že dobytek sotva stojí na nohou, neboť carevně ukazovali pětkrát či šestkrát totéž stádo, které v noci hnali vždy na nové místo. Podobně bylo vidět i několik pluků, které se pro větší efekt přesunovaly a defilovaly tak před panovnicí několikrát. Po cestách jely vozy naložené pytli s obilím (ve skutečnosti se však jednalo o písek), před dekoracemi vesnic stáli jako vesničané opět převlečení vojáci Potěmkinových pluků. Ve vsích nebo městech, kudy průvod přímo projížděl, byly „pravé“ jen hlavní ulice, v průčelí bočních ulic stály opět jen kulisy. Ve vesnických chalupách se pak carevna a její doprovod nestačily divit tomu, že na stole vždy stála pečená husa. Byla to opět jedna a táž pečeně dle potřeby přenášená přes zadní dvorky. Při námořní přehlídce v Sevastopolu obstály jen první řady válečných lodí, v posledních řadách byly již jen lodě obchodní „upravené“ na bitevní koráby…

Kateřina II. - původem z Německa - manželka pro cara Petra III. - nešťastné

Kateřina II. - původem z Německa - manželka pro cara Petra III. - nešťastné manželství (nerozumí si, Petr je infantilní) - Petr III. – mnoho reforem (náb. svoboda, plánuje zrušení nevolnictví) – vzor = Prusko – odpor Rusů - převrat pod vedením Kateřiny – Petr uvězněn (později smrt) a Kateřina vládne sama - vnímala se jako reformátorka, ale většina reforem neuskutečněna - Potěmkinovy vesnice – na inspekční cestě po Krymu iluze bohatství kraje (kulisy) - dnes – označení něčeho, co vypadá na první pohled dobře, ale ve skutečnosti tomu tak není

Co si pamatuješ? Odkud pocházela Kateřina Veliká? Proč neměla ráda svého muže? Čím si

Co si pamatuješ? Odkud pocházela Kateřina Veliká? Proč neměla ráda svého muže? Čím si Petr III. proti sobě popudil ruskou společnost? Můžeme o Kateřině Veliké prohlásit, že byla skutečně osvícenou panovnicí? Kdo měl na starosti správu nově připojených území? Co označuje termín „Potěmkinova vesnice“? Dokážeš uvést příklad?

Metodika materiálu: - výkladová prezentace se závěrečným shrnutím, které lze využít jako zápis pro

Metodika materiálu: - výkladová prezentace se závěrečným shrnutím, které lze využít jako zápis pro žáky a opakováním, které lze využít jako nástroj klasifikace žáků Zdroje: KOEHNE, Bernhard Karl Von. Lesser Coat of Arms of Russian Empire. svg [online]. [cit. 9. 10. 2012]. Dostupný na WWW: <http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/a/ae/Lesser_Coat_of_Arms_of_Russian_Empire. svg>. DELAROCHE, Paul. Peter der-Grosse 1838. jpg [online]. [cit. 9. 10. 2012]. Dostupný na WWW: <http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/7/72/Peter_der-Grosse_1838. jpg>. NEZNÁMÝ. Russian grenadier in 1732. PNG [online]. [cit. 10. 2012]. Dostupný na WWW: <http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/b/b 9/Russian_grenadier_in_1732. PNG>. BOYER, Jennifer. Winter Palace and Hermitage. jpg [online]. [cit. 10. 2012]. Dostupný na WWW: <http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/f/f 2/Winter_Palace_and_Hermitage. jpg>. ARGUNOV, Ivan. Argunov Ekaterina Alekseevna. jpg [online]. [cit. 25. 10. 2012]. Dostupný na WWW: <http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/3/3 f/Argunov_Ekaterina_Alekseevna. jpg>. PFANDZELT, Lucas Conrad. Coronation portrait of Peter III of Russia -1761. JPG [online]. [cit. 25. 10. 2012]. Dostupný na WWW: <http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/0/08/Coronation_portrait_of_Peter_III_of_Russia_-1761. JPG>. РОКОТОВ, Ф. С. . Rokotov Portrait Catherine II. jpg [online]. [cit. 25. 10. 2012]. Dostupný na WWW: <http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/c/cd/Rokotov_Portrait_Catherine_II. jpg>. LAMPI, Johann-Baptist. Grigorij Potiomkin. jpeg [online]. [cit. 25. 10. 2012]. Dostupný na WWW: <http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/6/68/Grigorij_Potiomkin. jpeg>. Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Potěmkinova vesnice [online]. c 2012 [citováno 25. 10. 2012]. Dostupný z WWW: <http: //cs. wikipedia. org/w/index. php? title=Pot%C 4%9 Bmkinova_vesnice&oldid=8805822 >. Ostatní obrázky jsou součástí knihoven Microsoft Office 2007