Rus Sidene 91 95 Kapittel 5 RUS Viktige

  • Slides: 13
Download presentation
Rus Sidene 91– 95

Rus Sidene 91– 95

Kapittel 5: RUS Viktige kompetansemål i dette kapittelet: • Gjøre greie for (fortelle om)

Kapittel 5: RUS Viktige kompetansemål i dette kapittelet: • Gjøre greie for (fortelle om) tobakk og forskjellige rusmidler. • Beskrive hva bruk av tobakk og rusmidler kan føre til for enkeltmennesker, familier og samfunnet. • Diskutere holdninger til rusmidler. • Beskrive hvordan bruk av tobakk og rusmidler har utviklet seg i Norge. • Lese og forstå statistikk. • Forstå og kunne bruke viktige begreper. • Reflektere, tenke kritisk og argumentere. • Forstå, lære og bruke viktige begreper i samfunnsfag.

Nye ord • • • et stoff ulik innesluttet sjenert en rus beruset å

Nye ord • • • et stoff ulik innesluttet sjenert en rus beruset å ruse seg å være ruset på noe en rusmisbruker aggressiv kranglete • • • å påvirke et signal et nervesignal lovlig ulovlig en bruk (av noe) et brennevin å føre til å vedta skadelig

 • • • • psykisk fysisk psykisk syk en lever på en gang

• • • • psykisk fysisk psykisk syk en lever på en gang bevisstløs en overdose avhengig en avhengighet en angst en depresjon deprimert • • • å misbruke et medikament en abstinens et symptom å skjelve, skalv, har skjelvet å oppleve en puls en smertefull å føre til en institusjon anonym

Hva ser dere på bildene?

Hva ser dere på bildene?

Hvilke rusmidler er lovlige/ulovlige i Norge? Aldersgrenser?

Hvilke rusmidler er lovlige/ulovlige i Norge? Aldersgrenser?

Hva kan røyking føre til?

Hva kan røyking føre til?

Er snus skadelig?

Er snus skadelig?

Hva kan bruk av narkotika føre til?

Hva kan bruk av narkotika føre til?

Rusmisbruker: Avhengighet – abstinens. Psykisk og fysisk.

Rusmisbruker: Avhengighet – abstinens. Psykisk og fysisk.

Hva med familien til en rusavhengig?

Hva med familien til en rusavhengig?

Vi repeterer. Snakk sammen: • Hvilke rusmidler er ulovlige i Norge? • Hva er

Vi repeterer. Snakk sammen: • Hvilke rusmidler er ulovlige i Norge? • Hva er Vinmonopolet, og hvorfor har vi dette? • Hvilke helseskader kan røyking føre til? • Hva kan bruk av narkotika føre til? • Hva er abstinens? • Hvorfor er det så ofte vondt og vanskelig å ha en alkoholiker eller en narkoman i familien?