RUMUNSKO BULHARSKO RUMUNSKO hl mesto BUKURE republika vznik

  • Slides: 21
Download presentation
RUMUNSKO BULHARSKO

RUMUNSKO BULHARSKO

RUMUNSKO • • • hl. mesto: BUKUREŠŤ republika (vznik 1877) rozloha: 238 391 km²

RUMUNSKO • • • hl. mesto: BUKUREŠŤ republika (vznik 1877) rozloha: 238 391 km² počet obyv. : 21, 5 mil. hustota zaľudnenia: 90 obyv. /km² 49 tis. km² 5, 4 mil. obyv. 111 obyv. / km²

POLOHA Maďarsko Ukrajina Moldavsko 25⁰E 48⁰N or e Konstanca rn e Bukurešť Ukrajina m

POLOHA Maďarsko Ukrajina Moldavsko 25⁰E 48⁰N or e Konstanca rn e Bukurešť Ukrajina m Brašov Srbsko Bulharsko Čie Temešvár

POVRCH • dve tretiny územia pokrývajú horstvá a pahorkatiny a zhruba tretinu zaberajú nížiny

POVRCH • dve tretiny územia pokrývajú horstvá a pahorkatiny a zhruba tretinu zaberajú nížiny • v strede krajiny dominujú Karpaty, ktoré sa členia na tri časti – Východné, Južné (tzv. Transylvánske Alpy) a Rumunské Západné Karpaty • najvyšší vrch Rumunska je Moldoveanu (2 544 m) • pohraničné oblasti tvoria nížiny: Veľká dunajská kotlina na západe, Valašská nížina na juhu a rovina okolo rieky Prut na východe Moldoveanu – najvyšší bod Delta Dunaja – najnižší bod

aty p Kar né hod Výc Južné Karpaty š a l a V a

aty p Kar né hod Výc Južné Karpaty š a l a V a n i ž í n á sk delta Dunaja

Železné vráta – roklina na hraniciach medzi Rumunskom a Srbskom, ktorú musí Dunaj na

Železné vráta – roklina na hraniciach medzi Rumunskom a Srbskom, ktorú musí Dunaj na svojej púti prekonať. V rokoch 1964 – 1984 tu bola vybudovaná obrovská vodná elektráreň s rovnomenným názvom. PODNEBIE A VODSTVO • podnebie je mierne prechodné až kontinentálne • najväčšia rieka: Dunaj • delta Dunaja zaberá cca 3 500 km² a ako prírodná rezervácia je na zozname svetového dedičstva UNESCO • hranicu s Moldavskom dotvára rieka Prut

POĽNOHOSPODÁRSTVO • v nížinách sú dobré podmienky pre poľnohospodárstvo (úrodná černozem) • pestovanie: kukurica,

POĽNOHOSPODÁRSTVO • v nížinách sú dobré podmienky pre poľnohospodárstvo (úrodná černozem) • pestovanie: kukurica, pšenica, zelenina • chov: ovce a hovädzí dobytok • z Rumunska pochádza aj „naša“ bryndza – na Slovensku sa začala vyrábať až po príchode Valachov (pastieri pochádzajúci z Rumunska) v 15. st.

HOSPODÁRSTVO • veľké nerastné bohatstvo (ropa a zemný plyn) • strojárstvo: výroba poľnohospodárskych strojov

HOSPODÁRSTVO • veľké nerastné bohatstvo (ropa a zemný plyn) • strojárstvo: výroba poľnohospodárskych strojov a automobilov DACIA (koncern Renault)

CESTOVNÝ RUCH • dobré historické a prírodné predpoklady pre rozvoj cestovného ruchu (zatiaľ nedostatočné

CESTOVNÝ RUCH • dobré historické a prírodné predpoklady pre rozvoj cestovného ruchu (zatiaľ nedostatočné služby) • Najväčšie lákadlo: hrad BRAN – sídlo DRACULU (inak knieža Vlad III) v Transylvánskych Alpách

OBYVATEĽSTVO • väčšinu obyvateľstva tvoria Rumuni (Románi), ktorí sa hlásia k pravoslávnej cirkvi •

OBYVATEĽSTVO • väčšinu obyvateľstva tvoria Rumuni (Románi), ktorí sa hlásia k pravoslávnej cirkvi • národnostné menšiny: Maďari, Rómovia; pri meste Nadlak žije asi 20 tis. Slovákov (prišli sem v 18. st. )

BUKUREŠŤ • hlavné a najväčšie mesto Rumunska • 1, 9 mil. obyvateľov Triumfálny oblúk

BUKUREŠŤ • hlavné a najväčšie mesto Rumunska • 1, 9 mil. obyvateľov Triumfálny oblúk Rumunský parlament – druhá najväčšia budova Sveta (po americkom Pentagone). Bol palácom niekdajšieho diktátora Ceausesca. Je to ukážka megalománie komunistického režimu, ktorej padla za obeť veľká časť historického Starého mesta. Pod palácom sa nachádzajú kryty.

BULHARSKO • Bulharská republika • rozloha: 110 910 km² • počet obyv. : 7,

BULHARSKO • Bulharská republika • rozloha: 110 910 km² • počet obyv. : 7, 6 mil. • hustota zaľudnenia: 68 obyv. /km² • hlavné mesto: Sofia 49 tis. km² 5, 4 mil. obyv. 111 obyv. / km²

POLOHA Sr b sk o Rumunsko 25⁰E Varna Burgas Sofia Čierne more Plovdiv M

POLOHA Sr b sk o Rumunsko 25⁰E Varna Burgas Sofia Čierne more Plovdiv M ac ed ón 43⁰N sk o Turecko Grécko

POVRCH Pobrežie Čierneho mora • veľkú časť Bulharska zaberajú pohoria: • Stará planina (Balkán)

POVRCH Pobrežie Čierneho mora • veľkú časť Bulharska zaberajú pohoria: • Stará planina (Balkán) je pokračovaním Karpát • Rodope • Rila (najvyšší bod Musala 2925 m n. m. ) • Pirin • sú tu aj 2 rozsiahle nížiny: • Rumunská (Valašská) • Hornotrácka Musala Úrodné nížiny Stará planina

Rumunská nížina Stará planina Hornotrácka nížina Rila Pi rin Rodo py

Rumunská nížina Stará planina Hornotrácka nížina Rila Pi rin Rodo py

PODNEBIE A VODSTVO • mierne kontinentálne podnebie na juhu a pri čiernomorskom pobreží prechádza

PODNEBIE A VODSTVO • mierne kontinentálne podnebie na juhu a pri čiernomorskom pobreží prechádza do subtropického podnebia • najvýznamnejšia rieka: Dunaj (významná dopravná tepna) • na juhu: rieka Marica (využíva sa na zavlažovanie)

POĽNOHOSPODÁRSTVO • úrodné pôdy a priaznivé podnebie umožňujú pestovanie slnečnice, teplomilného ovocia a zeleniny,

POĽNOHOSPODÁRSTVO • úrodné pôdy a priaznivé podnebie umožňujú pestovanie slnečnice, teplomilného ovocia a zeleniny, viniča • špecialitou je pestovanie ruží (z lupeňov sa vyrába ružový olej)

HOSPODÁRSTVO • nerastné bohatstvo zastupujú železná ruda a farebné kovy • najvýznamnejší priemysel: potravinársky

HOSPODÁRSTVO • nerastné bohatstvo zastupujú železná ruda a farebné kovy • najvýznamnejší priemysel: potravinársky (spracúva poľnoh. produkty) • narastajúci význam: cestovný ruch – strediská: Burgas a Varna, Slnečné pobrežie, Zlaté piesky, . . .

OBYVATEĽSTVO • väčšinu obyvateľstva tvoria Bulhari (Slovania), ktorí sú pravoslávneho vyznania a používajú azbuku

OBYVATEĽSTVO • väčšinu obyvateľstva tvoria Bulhari (Slovania), ktorí sú pravoslávneho vyznania a používajú azbuku • Bulharsko = България • na juhovýhode je početná turecká menšina (islam) Patriarcha Maxim – hlava bulharskej pravoslávnej cirkvy

SOFIA • • hlavné a zároveň najväčšie mesto Bulharska počet obyvateľov: 1, 2 mil.

SOFIA • • hlavné a zároveň najväčšie mesto Bulharska počet obyvateľov: 1, 2 mil. nachádza sa na západe Bulharska pri masíve Vitoša Sofia je administratívne, kultúrne a ekonomické centrum krajiny Chrám svätého Alexandra Nevského

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ!

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ!