RUDO MORIC Ondrej Frandel 3 F Rudo Moric

  • Slides: 12
Download presentation
RUDO MORIC Ondrej Frandel 3. F

RUDO MORIC Ondrej Frandel 3. F

Rudo Moric s rodičmi, ženou a dvoma ďeťmi

Rudo Moric s rodičmi, ženou a dvoma ďeťmi

Vzdelanie Základné vzdelanie – Sučany Gymnázium – Martin (1933 -1937) Učiteľský ústav – Bánovce

Vzdelanie Základné vzdelanie – Sučany Gymnázium – Martin (1933 -1937) Učiteľský ústav – Bánovce nad Bebravou Promoval v roku 1950 Pedagogická fakulta Univerzita Komenského v Trnave – 1970 Phdr

1943 – vojenská prezenčná služba Martin Po vypuknutí SNP sa stal členom 1. čs.

1943 – vojenská prezenčná služba Martin Po vypuknutí SNP sa stal členom 1. čs. armády 1944 – integrovaný do Nem. zajateckých táborov 1945 – 1946 osvetový dôstojní a redaktor kultúrnej rubriky Obrany ľudu

1946 – viedol dramaturgiu školených filmov v Školfilme 1950 -1959 - Pracovník Výskumného ústavu

1946 – viedol dramaturgiu školených filmov v Školfilme 1950 -1959 - Pracovník Výskumného ústavu pedagogického 1959 – védúcioddelenia pre deti a mládež vo Výskumnom ústave pedagogickom - riaditeľ vydavateľstva Mladé letá

Tvoriť začínal najprv v časopisoch Priaťeľ dietok, Slniečko, Zornička, Ohník a mnohých iných. .

Tvoriť začínal najprv v časopisoch Priaťeľ dietok, Slniečko, Zornička, Ohník a mnohých iných. . .

BELETRISTICKÁ POPULARIZÁCIA ŠPORTU: -Vľavo: Príbeh Janka Zacharu -Vpravo: Spopularizoval Vysoké Tatry a horolezectvo -

BELETRISTICKÁ POPULARIZÁCIA ŠPORTU: -Vľavo: Príbeh Janka Zacharu -Vpravo: Spopularizoval Vysoké Tatry a horolezectvo - Najväčší úspech mu priniesla zbierka o futbale Smutný Suarez

BELETRISTICKÁ POPULARIZÁCIA HISTÓRIE: Teraz ho súdia nepriatelia-životná dráma Ďurka Langsfelda Reálie rodného kraja sa

BELETRISTICKÁ POPULARIZÁCIA HISTÓRIE: Teraz ho súdia nepriatelia-životná dráma Ďurka Langsfelda Reálie rodného kraja sa stali námetom na dielo O Blažejovi čo sa nebál, poväsťoví žáner ďalej tozvil v diele Zvon lumpov

BELETRISTICKÁ POPULARIZÁCIA PRÍRODY Medzi najznámejšie diela z prírody patria : Rozprávky z lesa, Ako

BELETRISTICKÁ POPULARIZÁCIA PRÍRODY Medzi najznámejšie diela z prírody patria : Rozprávky z lesa, Ako som krstil medveďa. Medzi zvieracie rozprávkové príbehy patrí aj dielo Oharíovi a Billovi, dvoch kamarátoch

OCNENIA � � � � 1975 zaslúžilý umelec 1984 národný umelec 1956, 1959, 1969

OCNENIA � � � � 1975 zaslúžilý umelec 1984 národný umelec 1956, 1959, 1969 cena vydavateľstva Mladé letá 1968 Cena Fraňa Kráľa za tvorbu pre deti a mládež 1971 Cena Zväzu slovenských spisovateľov za knihu Rozprávky z lesa Na Čestnú listinu IBBY boli zapísané knihy Rozprávky z lesa (1974), Rozprávky z ostrova orchidei (1979). 1980 Cena Zväzu slovenských spisovateľov za knihu Podivuhodné príbehy Adama Brezuľu 1983 Čestné uznanie v Cene Maxima Gorkého za knihu Žalobaba

Diela vydané po smrti 1987 - Sen značky Pelé 1988 - O Haríkovi a

Diela vydané po smrti 1987 - Sen značky Pelé 1988 - O Haríkovi a Billovi, Ako som krstil medveďa 1989 – Lízočka a Drcko z Kamenice 1989 – Rybka so zlatou korunkou

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ