rsenhet i kriminologi Hva er kriminologi Kriminologi handler

  • Slides: 11
Download presentation
Årsenhet i kriminologi

Årsenhet i kriminologi

Hva er kriminologi? • Kriminologi handler om forholdet mellom kriminalitet, kontroll og samfunn •

Hva er kriminologi? • Kriminologi handler om forholdet mellom kriminalitet, kontroll og samfunn • Perspektiver på og teorier om kriminalitet, straff, kontroll, avvik, osv. • En kriminolog får ikke et bestemt yrke, men kan jobbe med veldig mye forskjellig. • Kriminologi er et samfunnsvitenskapelig studie, selv om det er på juridisk fakultet – en spennende krysning!

Om årsenheten i kriminologi • Ett-årig fulltidsstudium med mulighet for å gå videre til

Om årsenheten i kriminologi • Ett-årig fulltidsstudium med mulighet for å gå videre til bachelorprogrammet i kriminologi • 24 studieplasser, opptak en gang i året • Poenggrensen for bachelorprogrammet 2019 - Førstegangsvitnemål: 51, 4 - Ordinær kvote: 55, 6

Hvorfor årsenhet i kriminologi? • Stor etterspørsel - kriminologi er et populært studium med

Hvorfor årsenhet i kriminologi? • Stor etterspørsel - kriminologi er et populært studium med høye søkertall • Ui. O er det eneste stedet man kan studere kriminologi i Norge • Kan kombineres med andre studier eller brukes som videreutdanning

Hvem bør velge årsenheten i kriminologi? • Passer for de som er interessert i

Hvem bør velge årsenheten i kriminologi? • Passer for de som er interessert i samfunn, (avviks)sosiologi, politikk eller jus – men som er usikker på om man vil gå løs på en hel bachelorgrad • Årsenheten er et godt utgangspunkt for videre studier, som politiutdanningen

Hva lærer man på årsstudiet? • Teoretiske perspektiver om kriminalitet og kontroll • Hvordan

Hva lærer man på årsstudiet? • Teoretiske perspektiver om kriminalitet og kontroll • Hvordan kriminalitetsbildet og kriminalitetskontrollen ser ut og utvikles i Norge og andre land • Hvordan lovbrudd og reaksjoner på lovbrudd kan forklares på forskjellige måter • Ulike begrunnelser for straff og straffens virkninger

Hvordan er årsstudiet lagt opp? • Første semester: - KRIM 1100 – Innføring i

Hvordan er årsstudiet lagt opp? • Første semester: - KRIM 1100 – Innføring i kriminologi (10 stp. ) - KRIM 1500 – Lovbrudd, lovbrytere og ofre (10 stp. ) - Valgfritt emne (10 stp. ) • Andre semester: - KRIM 1300 – Sosial kontroll (20 stp. ) - Valgfritt emne (10 stp. )

Valgfrie emner Høst: • KRIM 2904 – Fengsler, fanger, samfunn • KRIM 2952 –

Valgfrie emner Høst: • KRIM 2904 – Fengsler, fanger, samfunn • KRIM 2952 – A Criminology of Globalization • KRIM 2956 – International Criminal Justice and Mass Violence • KRIM 2961 – Kriminalitetsforebygging • RSOS 2953 – Legal Anthropology Vår: • KRIM 2919 – Politi, makt og samfunn • KRIM 2953 – Criminological Perspectives on Gender, Sexuality and Violence • KRIM 2960 – Green Criminology • RSOS 1801 – Innføring i rettssosiologi • RSOS 2952 – Law, Ideology and Human Rights Violations

Studiemiljøet • Kjent for å ha et godt studiemiljø. Lite og intimt • Lav

Studiemiljøet • Kjent for å ha et godt studiemiljø. Lite og intimt • Lav terskel for å kontakte ansatte. Undervisere og professorer er tilgjengelige for studentene • Man har et fagutvalg som arrangerer faglige og sosiale sammenkomster, blant annet en faguke og en faglig studietur utenlands hvert år

Spørsmål? info@jus. uio. no www. uio. no/studier/program/kriminologi-aarsenhet/ Instagram: @ ikrs_uio Facebook: @ ikrsuio

Spørsmål? info@jus. uio. no www. uio. no/studier/program/kriminologi-aarsenhet/ Instagram: @ ikrs_uio Facebook: @ ikrsuio