Rozwizujemy rwnania za pomoc wagi Ile way dynia

  • Slides: 7
Download presentation

Rozwiązujemy równania za pomocą wagi Ile waży dynia? 1 kg 1 kg 1 kg

Rozwiązujemy równania za pomocą wagi Ile waży dynia? 1 kg 1 kg 1 kg Sytuację na wadze zapisujemy symbolami: d + 2 kg = 4 kg – 2 kg d = Pamiętaj, że z szalek wagi możemy zdjąć takie same ciężary i waga pozostanie w równowadze! – 2 kg Odp. : Dynia waży 2 kilogramy.

Ile waży wazon? 1 kg 1 kg 1 kg Sytuację na wadze zapisujemy symbolami:

Ile waży wazon? 1 kg 1 kg 1 kg Sytuację na wadze zapisujemy symbolami: 3 w + 2 kg = w + 3 kg – 2 kg Z szalek możemy zdjąć: po 2 kg i po wazonie. 3 w = w + 1 kg –w –w 2 w = 1 kg w = 0, 5 kg Odp. : Wazon waży pół kilograma.

Odważniki na wadze to rzecz umowna. Możemy na niej umieszczać dowolne przedmioty. Ile kulek

Odważniki na wadze to rzecz umowna. Możemy na niej umieszczać dowolne przedmioty. Ile kulek jest w worku? x x x Sytuację na wadze zapisujemy symbolami oznaczając liczbę kulek w worku literą x. 2 x + 5 = x + 8 Możemy zdjąć po 5 kulek. – 5 2 x = x + 3 Możemy też zdjąć po jednym worku. Odp. : W worku są 3 kulki. –x x –x = 3

A gdy worek jest niepełny? Ile kulek jest w pełnym worku? x x x

A gdy worek jest niepełny? Ile kulek jest w pełnym worku? x x x W jednym worku brakuje 2 kulek Sytuacja na wadze: 2 x – 2 = x + 4 Możemy dołożyć po 2 kulki, wtedy worek się zapełni. +2 +2 2 x = x + 6 Możemy też zdjąć po jednym worku. Odp. : W worku jest 6 kulek. –x x –x = 6

Poradzimy już sobie bez wagi! Przecież nie do każdego równania można narysować wagę …

Poradzimy już sobie bez wagi! Przecież nie do każdego równania można narysować wagę … Przykład I: 9 x – 8 = 3 x – 32 +8 +8 9 x = 3 x – 24 – 3 x 6 x = – 24 : 6 x = – 4 Przykład II: – 7 x – 10 = – 5 x – 23 +10 – 7 x = – 5 x – 13 + 5 x – 2 x = – 13 x = – 3 : (– 2) x = 6, 5

Aby rozwiązać równanie, czyli „odgadnąć” liczbę kryjącą się pod niewiadomą literą, należy przekształcać równanie

Aby rozwiązać równanie, czyli „odgadnąć” liczbę kryjącą się pod niewiadomą literą, należy przekształcać równanie tak, aby miało jak najprostszą postać. W tym celu możemy: do obu stron równania dodawać to samo wyrażenie od obu stron równania odejmować to samo wyrażenie obie strony równania mnożyć przez tę samą liczbę obie strony równania dzielić przez tę samą liczbę