ROZVJEJC VTN LENY PSLOVEN UREN Psloven uren rozvjejc

  • Slides: 10
Download presentation
ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ

ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ

Příslovečné určení rozvíjející větný člen značka PU ptáme se tázacími příslovci rozvíjí sloveso (přísudek),

Příslovečné určení rozvíjející větný člen značka PU ptáme se tázacími příslovci rozvíjí sloveso (přísudek), přídavné jméno nebo příslovce o je vyjádřeno příslovcem, podstatným jménem či zájmenem (často v předložkové vazbě nebo spojené s jako) o o

Příslovečné určení - druhy 1. PU místa (Pum) �ptáme se kde? kam? kudy? odkud?

Příslovečné určení - druhy 1. PU místa (Pum) �ptáme se kde? kam? kudy? odkud? př. Pohladil jsem psa po hlavě. (Kde? ) Obvaz byl přiložený na ránu. (Kam? ) Jdu už ven. (Kam? ) Nedaleko nás zastavilo auto. (Kde? )

Příslovečné určení - druhy 2. PU času (PUč) �ptáme se kdy? odkdy? jak dlouho?

Příslovečné určení - druhy 2. PU času (PUč) �ptáme se kdy? odkdy? jak dlouho? jak často? př. Vystupení trvalo dlouho. (Jak dlouho? ) Zítra (Kdy? )jdeme ven od dvou do šesti. (odkdy dokdy? ) O přestávce nesmíme odcházet z budovy. (Kdy? )

Příslovečné určení - druhy 3. PU způsobu (Puz) � ptáme se jak? Jakým způsobem?

Příslovečné určení - druhy 3. PU způsobu (Puz) � ptáme se jak? Jakým způsobem? Př. Tvářil se překvapeně. (Jakým způsobem? ) Je pracovitá jako včelka. (Jak? ) Rozhlédl se pátravě po okolí. (Jakým způsobem? )

Příslovečné určení - druhy 4. PU míry (PU mí) �Ptáme se jak hodně? do

Příslovečné určení - druhy 4. PU míry (PU mí) �Ptáme se jak hodně? do jaké míry? kolik? př. Má dětí jako smetí. (Kolik? ) Trvalo mu to velice dlouho. (Jak hodně? ) Docela se mu na táboře líbilo. (Do jaké míry? ) Úkol vyřešil velmi dobře. (Do jaké míry? )

Příslovečné určení - druhy 5. PU původce děje (PU pd) �Ptáme se Kým, čím?

Příslovečné určení - druhy 5. PU původce děje (PU pd) �Ptáme se Kým, čím? Pomocí koho? Řídící sloveso je v trpném rodě. př. Stromek byl ozdoben dětmi. (Kým, čím? ) Pes byl uzdraven lékem. (Čím? Pomocí čeho? )

Příslovečné určení - druhy 6. PU příčiny (Pup) � ptáme se proč? z jaké

Příslovečné určení - druhy 6. PU příčiny (Pup) � ptáme se proč? z jaké příčiny? z jakého důvodu? Př. Kvůli náledí jsme se opozdili. Poděkoval Pavlovi za pomoc.

Příslovečné určení - druhy 7. PU podmínky (PUpod) � ptáme se za jaké podmínky?

Příslovečné určení - druhy 7. PU podmínky (PUpod) � ptáme se za jaké podmínky? (kdy? ) Př. Za jasného počasí je vidět velmi daleko. Při dešti (za deště) nepůjdeme. Se svolením rodičů můžete přijít.

Příslovečné určení - druhy 8. PU přípustky (PU příp) �ptáme se i přes co?

Příslovečné určení - druhy 8. PU přípustky (PU příp) �ptáme se i přes co? i v jakém případě? Př. Přes zákaz rodičů šli ven. Se psem musím jít ven i za deště. Přes veškerou opatrnost stejně uklouzl.