Rozmarnek Spoloenstvo rastln Nachdza sa tu Bylinkov pirla

  • Slides: 9
Download presentation
Rozmarýnek Spoločenstvo rastlín

Rozmarýnek Spoločenstvo rastlín

Nachádza sa tu: Bylinková špirála Pneumatikové jazierko „Divočina“ Jazierko zachytávajúce dažďovú vodu Jazierko –

Nachádza sa tu: Bylinková špirála Pneumatikové jazierko „Divočina“ Jazierko zachytávajúce dažďovú vodu Jazierko – koreňová čistička Drnážne priekopy „Svejly“ Kompostovací záchod Záhony „Nemecké kopy“ Záhon Slnečný pasť“ Záhony „Kľúčové dierky“ Viacúčelová stavba pre malé domáce zvieratá Detské observatórium Zelené strechy

Bylinková špirála: - na malej ploche ponúka suché i vlhké „stanovištia“ rôznym druhom bylín

Bylinková špirála: - na malej ploche ponúka suché i vlhké „stanovištia“ rôznym druhom bylín a liečivých rastlín. Pneumatikové jazierko: - jeho brehy spevňuje veľká pneumatika (maskovaná lemom z kameňov). Vlastné jazierko siahajúce do hĺbky asi 1 m, je vystlaná plastovou fóliou.

„Divočina“ : - prírodné zákutie záhrady, do nich takmer nezasahujeme. Slúži voľne žijúcim živočíchom

„Divočina“ : - prírodné zákutie záhrady, do nich takmer nezasahujeme. Slúži voľne žijúcim živočíchom ako úkryt. Jazierko zachytávajúce dažďovú vodu: - zadržiava vodu z odkvapov budovy Rozmarýnku. Kaskádou je pripojená s jazierkom- koreňovou čističkou.

Jazierko – koreňová čistička - miniaturná modelová koreňov čistička je odvádzaná tzv. „šedá“ voda

Jazierko – koreňová čistička - miniaturná modelová koreňov čistička je odvádzaná tzv. „šedá“ voda z umyvadiel v prvom poschodí Rozmarýnku. Drenážne príkopy „svejly“: - jedná sa o melioračné kanály vedúce po vrstevnici, ich brehy sú osadené. Svejly zadržujú vlahu na svahovitej časti pozemku a bráni erózií.

Kompostovací záchod: - prototyp netradičného záchodu, založený na aerobným rozkladom fekálií, ktoré sú priebežne

Kompostovací záchod: - prototyp netradičného záchodu, založený na aerobným rozkladom fekálií, ktoré sú priebežne doplňované drevnou hmotou, a po užraní použité ako kompost. Záhony „Nemecké kopy“: - využívané teplo získaného z rozkladných procesov tri tlení vetví, trávy, listov, hnoja, a pod.

Záhon „Slnečný pasť“ : - má podkovovitý tvar obráteného proti juhu. Jeho steny tvoria

Záhon „Slnečný pasť“ : - má podkovovitý tvar obráteného proti juhu. Jeho steny tvoria kamene alebo napr. dlažebné kocky, ktoré cez deň akumulujú teplo a vyhrievajú záhon i vo večerných hodinách. Záhony „Kľúčové dierky“ : - využívajú prírodné „negeometrické línie. Šetrí priestor – zmenšujú totiž veľkosť ciest.

Viacúčelová stavba pre malé dom. zvieratá: - je prepojená so skleníkom, jeho teplý vzduch

Viacúčelová stavba pre malé dom. zvieratá: - je prepojená so skleníkom, jeho teplý vzduch vyhrieva, v čase chladnejších ročných obdobiach ubikace domácich zvierat. Detské observatórium: - ľahká jednoposchodová stavba, ktorá v prízemí poskytuje menším deťom rôzne herné prvky.

Zelené strechy: - tri z našich stavieb sa vyznačuje zelenými strechami, ktoré predvádzajú možnosť,

Zelené strechy: - tri z našich stavieb sa vyznačuje zelenými strechami, ktoré predvádzajú možnosť, v našich podmienkach netradičného, ozelenení ľudských sídlisk.