Rozdzia 3 Rozdzia 3 Piony funkcjonalne obiektw wiadczcych

  • Slides: 28
Download presentation
Rozdział 3

Rozdział 3

Rozdział 3. Piony funkcjonalne obiektów świadczących usługi hotelarskie Wiadomości wstępne Struktura organizacyjna w hotelarstwie

Rozdział 3. Piony funkcjonalne obiektów świadczących usługi hotelarskie Wiadomości wstępne Struktura organizacyjna w hotelarstwie to układ stanowisk i składających się z nich komórek organizacyjnych wewnątrz obiektu hotelarskiego.

Rozdział 3. Piony funkcjonalne obiektów świadczących usługi hotelarskie Wiadomości wstępne Struktura organizacyjna w obiektach

Rozdział 3. Piony funkcjonalne obiektów świadczących usługi hotelarskie Wiadomości wstępne Struktura organizacyjna w obiektach noclegowych jest zazwyczaj ujmowana w schemat organizacyjny i wyznaczana przez szereg czynników, do których należą m. in. : � formalizacja, � departamentalizacja, � centralizacja - decentralizacja, � rozpiętość kierowania, � podział pracy, � linia podporządkowania.

Rozdział 3. Piony funkcjonalne obiektów świadczących usługi hotelarskie Struktura funkcjonalna � Struktura funkcjonalna jest

Rozdział 3. Piony funkcjonalne obiektów świadczących usługi hotelarskie Struktura funkcjonalna � Struktura funkcjonalna jest najczęściej stosowanym w hotelarstwie typem struktury organizacyjnej charakteryzującym się występowaniem działów funkcjonalnych kierowanych przez specjalistów. W strukturze funkcjonalnej dany członek organizacji (pracownik) podlega więcej niż jednemu kierownikowi. W przypadku problemów przy wykonywaniu zadań może zwrócić się do odpowiedniego specjalisty. � Jedną z wad tego typu struktury organizacyjnej jest trudność podziału zadań na szczeblu kierowniczym, ponieważ przy dużej specjalizacji często trudno określić, jakie kompetencje kierownika są potrzebne do kierowania zespołem wykonującym poszczególne zadania. Zastosowanie tego typu struktury wymaga dużego zaufania między kierownikami, ponieważ w przeciwnym wypadku prowadzić może to do konfliktów.

Rozdział 3. Piony funkcjonalne obiektów świadczących usługi hotelarskie Struktura funkcjonalna Zalety: � w efektywny

Rozdział 3. Piony funkcjonalne obiektów świadczących usługi hotelarskie Struktura funkcjonalna Zalety: � w efektywny sposób wykorzystuje specjalizowane zasoby, � obniża koszty ogólne z powodu ekonomii skali, � przejrzyste ścieżki awansu, � łatwy nadzór, � uaktywnia spożytkowanie wyspecjalizowanych umiejętności tam, gdzie są najbardziej potrzebne.

Rozdział 3. Piony funkcjonalne obiektów świadczących usługi hotelarskie Struktura funkcjonalna Wady: � trudny dostęp

Rozdział 3. Piony funkcjonalne obiektów świadczących usługi hotelarskie Struktura funkcjonalna Wady: � trudny dostęp do szybkiej informacji, � trudność w określeniu odpowiedzialności i ocenianiu wyników, � problem w skoordynowaniu funkcji członków całej organizacji, � trudność w zapewnieniu jednorodnej pracy wszystkim zatrudnionym.

Rozdział 3. Piony funkcjonalne obiektów świadczących usługi hotelarskie Przykładowy schemat pionów funkcjonalnych w dużym

Rozdział 3. Piony funkcjonalne obiektów świadczących usługi hotelarskie Przykładowy schemat pionów funkcjonalnych w dużym obiekcie hotelarskim W hotelarstwie strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa przyjęło nazywać pionami funkcjonalnymi obiektu hotelarskiego. Działy w strukturze organizacyjnej obiektu hotelarskiego zawierają często komórki organizacyjne obejmujące zwykle kilka stanowisk pracy, np. : � Dział pokoi - komórka recepcja � Kierownik recepcji � Recepcjoniści � Kasjer walutowy

Rozdział 3. Piony funkcjonalne obiektów świadczących usługi hotelarskie Przykładowy schemat pionów funkcjonalnych w dużym

Rozdział 3. Piony funkcjonalne obiektów świadczących usługi hotelarskie Przykładowy schemat pionów funkcjonalnych w dużym obiekcie hotelarskim � Dział pokoi - służba pięter � Kierownik służby pięter � Pokojowe � Hausman � Dział pokoi - służba parterowa � Ochrona obiektu � Portier � Bagażowy � Parkingowy � Dział kadrowy � Kierownik działu kadr � Kadrowy

Rozdział 3. Piony funkcjonalne obiektów świadczących usługi hotelarskie Przykładowy schemat pionów funkcjonalnych w dużym

Rozdział 3. Piony funkcjonalne obiektów świadczących usługi hotelarskie Przykładowy schemat pionów funkcjonalnych w dużym obiekcie hotelarskim � Dział finansowy � Kierownik księgowości/główny księgowy � Księgowe

Rozdział 3. Piony funkcjonalne obiektów świadczących usługi hotelarskie Przykładowy schemat pionów funkcjonalnych w dużym

Rozdział 3. Piony funkcjonalne obiektów świadczących usługi hotelarskie Przykładowy schemat pionów funkcjonalnych w dużym obiekcie hotelarskim � Dział marketingu i sprzedaży � Kierownik działu marketingu i sprzedaży � Pracownik lub grupa pracowników odpowiedzialnych za rezerwacje � Pracownik lub grupa pracowników odpowiedzialnych za organizację imprez masowych � Dział techniczny � Kierownik działu technicznego � Grupa pracowników odpowiedzialnych za doraźne naprawy w obiekcie, np. elektryk, hydraulik, „złota rączka” itp.

Rozdział 3. Piony funkcjonalne obiektów świadczących usługi hotelarskie Przykładowy schemat pionów funkcjonalnych w dużym

Rozdział 3. Piony funkcjonalne obiektów świadczących usługi hotelarskie Przykładowy schemat pionów funkcjonalnych w dużym obiekcie hotelarskim � Dział zaopatrzenia � Kierownik działu zaopatrzenia � Magazynierzy � Pracownik odpowiedzialny za zamówienia, przetargi i zakupy � Dział gastronomiczny � Kierownik gastronomi/produkcji często jego rolę pełni zastępca dyrektora hotelu � Dział gastronomiczny - produkcja żywności � Szef kuchni � Kucharze wyspecjalizowani np. : garmaż, rzeźnik, cukiernik, kucharz plenerowy � Pomoc kuchenna wykwalifikowana i niewykwalifikowana

Rozdział 3. Piony funkcjonalne obiektów świadczących usługi hotelarskie Przykładowy schemat pionów funkcjonalnych w dużym

Rozdział 3. Piony funkcjonalne obiektów świadczących usługi hotelarskie Przykładowy schemat pionów funkcjonalnych w dużym obiekcie hotelarskim � Dział gastronomiczny - restauracje � Kierownik sali - Maître d’hôtel � Starsi kelnerzy � Kelnerzy � Młodsi kelnerzy i uczniowie kelnerscy � Pomoc kuchenna, m. in. pomywacze, blokierka � Dział gastronomiczny - bary � Kierownik barów i bufetów � Barmani i bufetowi � Barista � Sommelier

Rozdział 3. Piony funkcjonalne obiektów świadczących usługi hotelarskie Przykładowy schemat pionów funkcjonalnych w dużym

Rozdział 3. Piony funkcjonalne obiektów świadczących usługi hotelarskie Przykładowy schemat pionów funkcjonalnych w dużym obiekcie hotelarskim � Dział gastronomiczny - konferencje i bankiety (stała współpraca z działem marketingowym) � Kierownik konferencji i bankietów � Pracownicy specjalizujący się w obsłudze konferencji i bankietów, m. in. : operatorzy sprzętu audio i video, hostessy, obsługa plenerowa itp. � Dział gastronomiczny - room service � Kierownik zmiany room serwice � Kelnerzy - obsługa room service � Dział sportowo-rekreacyjny � Kierownik działu sportowo-rekreacyjnego � Pracownicy SPA, m. in. : masażyści, kosmetyczki � Ratownicy na basenie � Trenerzy fitness i siłowni � Często lekarz

Rozdział 3. Piony funkcjonalne obiektów świadczących usługi hotelarskie Działy organizacyjne w obiekcie hotelarskim można

Rozdział 3. Piony funkcjonalne obiektów świadczących usługi hotelarskie Działy organizacyjne w obiekcie hotelarskim można podzielić na cztery główne grupy, którym przypisane są określone zadania:

Rozdział 3. Piony funkcjonalne obiektów świadczących usługi hotelarskie Działy organizacyjne w obiekcie hotelarskim �

Rozdział 3. Piony funkcjonalne obiektów świadczących usługi hotelarskie Działy organizacyjne w obiekcie hotelarskim � Działy podstawowe - realizują główne zadania stawiane przed obiektami hotelarskimi (dział pokoi, dział gastronomiczny, dział sportowo-rekreacyjny). � Działy pomocnicze - świadczą usługi na rzecz działów podstawowych (dział techniczny, dział zaopatrzenia). � Działy funkcjonalne i administracyjne - wspierają kierowanie obiektem hotelarskim (dział finansowy, dział kadr, dział marketingu, dział zaopatrzenia). � Działy socjalne - działy świadczące usługi na rzecz pracowników.

Rozdział 3. Piony funkcjonalne obiektów świadczących usługi hotelarskie Przykładowe zadania działów podstawowych obiektu hotelarskiego

Rozdział 3. Piony funkcjonalne obiektów świadczących usługi hotelarskie Przykładowe zadania działów podstawowych obiektu hotelarskiego - dział pokoi Służba pięter � maksymalna dbałość o czystość pokoi hotelowych, korytarzy, hallów i pomieszczeń służbowych, � informowanie recepcji o pokojach przygotowanych do sprzedaży,

Rozdział 3. Piony funkcjonalne obiektów świadczących usługi hotelarskie Przykładowe zadania działów podstawowych obiektu hotelarskiego

Rozdział 3. Piony funkcjonalne obiektów świadczących usługi hotelarskie Przykładowe zadania działów podstawowych obiektu hotelarskiego - dział pokoi � obsługa gości VIP zgodnie z obowiązującymi zasadami, � zabezpieczenie i ewidencjonowanie rzeczy pozostawionych przez gości hotelowych, � współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi, m. in. recepcją w zakresie sprawnego zakwaterowania gości, działem technicznym odpowiedzialnym za techniczną gotowość eksploatacyjną pokoi hotelowych, � realizacja dodatkowych usług na życzenie gości.

Rozdział 3. Piony funkcjonalne obiektów świadczących usługi hotelarskie Przykładowe zadania działów podstawowych obiektu hotelarskiego

Rozdział 3. Piony funkcjonalne obiektów świadczących usługi hotelarskie Przykładowe zadania działów podstawowych obiektu hotelarskiego - dział pokoi Recepcja � rezerwacje podstawowych usług hotelowych, � przyjęcie gości do hotelu, � opieka nad gośćmi w trakcie całego pobytu (w tym usługi dodatkowe, np. budzenie), � rozliczanie pobytu gości.

Rozdział 3. Piony funkcjonalne obiektów świadczących usługi hotelarskie Przykładowe zadania działów podstawowych obiektu hotelarskiego

Rozdział 3. Piony funkcjonalne obiektów świadczących usługi hotelarskie Przykładowe zadania działów podstawowych obiektu hotelarskiego - dział pokoi Portier � pełni służbę przy wejściu do hotelu, � otwiera i zamyka drzwi, � wita i żegna gości, � pomaga gościom w transporcie bagaży, � wskazuje miejsce parkingowe, � zamawia gościom taksówki.

Rozdział 3. Piony funkcjonalne obiektów świadczących usługi hotelarskie Przykładowe zadania działów podstawowych obiektu hotelarskiego

Rozdział 3. Piony funkcjonalne obiektów świadczących usługi hotelarskie Przykładowe zadania działów podstawowych obiektu hotelarskiego - dział pokoi Parkingowy � obsługuje parking hotelowy, � przyjmuje pojazdy, � rejestruje ruch pojazdów, � chroni pojazdy przed kradzieżą, � pobiera opłaty parkingowe.

Rozdział 3. Piony funkcjonalne obiektów świadczących usługi hotelarskie Przykładowe zadania działów podstawowych obiektu hotelarskiego

Rozdział 3. Piony funkcjonalne obiektów świadczących usługi hotelarskie Przykładowe zadania działów podstawowych obiektu hotelarskiego - dział pokoi Parkingowy � obsługuje parking hotelowy, � przyjmuje pojazdy, � rejestruje ruch pojazdów, � chroni pojazdy przed kradzieżą, � pobiera opłaty parkingowe.

Rozdział 3. Piony funkcjonalne obiektów świadczących usługi hotelarskie Przykładowe zadania działów podstawowych obiektu hotelarskiego

Rozdział 3. Piony funkcjonalne obiektów świadczących usługi hotelarskie Przykładowe zadania działów podstawowych obiektu hotelarskiego - dział pokoi Bagażowy � przenosi bagaże gości, � przejmuje opiekę nad gościem po jego odejściu od recepcji, � obsługuje zarówno gości indywidualnych, jak i grupy turystyczne.

Rozdział 3. Piony funkcjonalne obiektów świadczących usługi hotelarskie Przykładowe zadania działów podstawowych obiektu hotelarskiego

Rozdział 3. Piony funkcjonalne obiektów świadczących usługi hotelarskie Przykładowe zadania działów podstawowych obiektu hotelarskiego - dział pokoi Do głównych zadań gastronomii hotelarskiej należy: � zaspokajanie potrzeb wyżywienia osób zakwaterowanych w pokojach hotelowych - indywidualnych i grupowych - śniadania, obiady, kolacje, room service, � zaspokajanie potrzeb wyżywienia gości indywidualnych z zewnątrz - w restauracji hotelowej, � organizacja konferencji, sympozjów, spotkań integracyjnych i biznesowych, � realizowanie zleceń w zakresie przygotowywania uroczystych obiadów, bankietów, bufetów i imprez rodzinnych, a także usług cateringowych. � Wymienione działania realizowane są w sposób koordynujący pracę wszystkich komórek działu gastronomicznego.

Rozdział 3. Piony funkcjonalne obiektów świadczących usługi hotelarskie Przykładowe schematy organizacyjne wybranych obiektów hotelarskich

Rozdział 3. Piony funkcjonalne obiektów świadczących usługi hotelarskie Przykładowe schematy organizacyjne wybranych obiektów hotelarskich Motel

Rozdział 3. Piony funkcjonalne obiektów świadczących usługi hotelarskie Przykładowe schematy organizacyjne wybranych obiektów hotelarskich

Rozdział 3. Piony funkcjonalne obiektów świadczących usługi hotelarskie Przykładowe schematy organizacyjne wybranych obiektów hotelarskich Pensjonat

Rozdział 3. Piony funkcjonalne obiektów świadczących usługi hotelarskie Przykładowe schematy organizacyjne wybranych obiektów hotelarskich

Rozdział 3. Piony funkcjonalne obiektów świadczących usługi hotelarskie Przykładowe schematy organizacyjne wybranych obiektów hotelarskich Kemping

Rozdział 3. Piony funkcjonalne obiektów świadczących usługi hotelarskie Przykładowe zadania działów podstawowych obiektu hotelarskiego

Rozdział 3. Piony funkcjonalne obiektów świadczących usługi hotelarskie Przykładowe zadania działów podstawowych obiektu hotelarskiego - dział pokoi Informacje końcowe � Nie istnieje jeden uniwersalny schemat organizacji pracy w obiekcie hotelarskim. Na typ i zależności pionów funkcjonalnych ma wpływ piele czynników, począwszy od oczekiwań gości, przez oczekiwania właścicieli, a skończywszy na lokalizacji obiektu. � W każdym obiekcie ktoś jednak musi dbać o gościa, sprzątać pomieszczenia, przygotowywać jedzenie, czyli „służyć klientowi”.

Rozdział 3. Piony funkcjonalne obiektów świadczących usługi hotelarskie Bibliografia � Oparka S. , Nawrocka

Rozdział 3. Piony funkcjonalne obiektów świadczących usługi hotelarskie Bibliografia � Oparka S. , Nawrocka E. , Do czego jest potrzebna struktura organizacyjna hotelu? , Hotelarze. pl. � Pleskacz J. , Obsługa konsumenta, Technik hotelarstwa 341[04], Materiały dla nauczyciela, Ole-Art Jakub Pleskacz, Szczecin 2010. � Sawicka B. (red. ), Organizacja pracy w hotelarstwie, Format-AB, Warszawa 2008.