Rozcvika Uri typ funkce Dostupn z Metodickho portlu

  • Slides: 19
Download presentation
Rozcvička Urči typ funkce: Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz, ISSN: 1802 -4785,

Rozcvička Urči typ funkce: Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz, ISSN: 1802 -4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze

Rozcvička Doplň chybějící souřadnici: Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz, ISSN: 1802 -4785,

Rozcvička Doplň chybějící souřadnici: Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz, ISSN: 1802 -4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze

Kvadratická funkce x y Narýsuj graf funkce: x x 9 Vlastnosti funkce graf –

Kvadratická funkce x y Narýsuj graf funkce: x x 9 Vlastnosti funkce graf – parabola D(f) = R H(f) = 0; vrchol paraboly v bodě V[0; 0] x souměrná podle osy y x 4 klesající v D(f) = (- ; 0 rostoucí v D(f) = 0; x -3 -2 x -1 x = 0 – nejmenší hodnota fce = minimum x 0 2 3 Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz, ISSN: 1802 -4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze

Kvadratická funkce Narýsuj graf funkce: x y Vlastnosti funkce graf – parabola D(f) =

Kvadratická funkce Narýsuj graf funkce: x y Vlastnosti funkce graf – parabola D(f) = R H(f) = (- ; 0 vrchol paraboly v bodě V[0; 0] souměrná podle osy y rostoucí v D(f) = (- ; 0 klesající v D(f) = 0; x = 0 – největší hodnota fce = maximum Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz, ISSN: 1802 -4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze

Kvadratická funkce Rovnice: Vlastnosti kvadratické funkce graf – parabola D(f) = R parabola má

Kvadratická funkce Rovnice: Vlastnosti kvadratické funkce graf – parabola D(f) = R parabola má vrchol V souměrná podle osy y je rostoucí i klesající má maximum nebo minimum Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz, ISSN: 1802 -4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze

Kvadratická funkce v závislosti na a je-li a>0, potom má kvadratická funkce vždy minimum

Kvadratická funkce v závislosti na a je-li a>0, potom má kvadratická funkce vždy minimum Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz, ISSN: 1802 -4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze

Kvadratická funkce v závislosti na a je-li a<0, potom má kvadratická funkce vždy maximum

Kvadratická funkce v závislosti na a je-li a<0, potom má kvadratická funkce vždy maximum Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz, ISSN: 1802 -4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze

Kvadratická funkce Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz, ISSN: 1802 -4785, financovaného z

Kvadratická funkce Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz, ISSN: 1802 -4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze

Kvadratická funkce Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz, ISSN: 1802 -4785, financovaného z

Kvadratická funkce Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz, ISSN: 1802 -4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze

Kvadratická funkce Narýsuj graf funkce f: y = - x 2 a) urči největší

Kvadratická funkce Narýsuj graf funkce f: y = - x 2 a) urči největší hodnotu této funkce b) jaká je hodnota této funkce pro x = 2 c) pro která x je hodnota této funkce rovna (-1) d) v jakém intervalu je tato funkce rostoucí e) pro která x je hodnota této funkce největší Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz, ISSN: 1802 -4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze

Kvadratická funkce Doplň hodnoty funkce y = 3 x 2 do tabulky: x -

Kvadratická funkce Doplň hodnoty funkce y = 3 x 2 do tabulky: x - 3 1 0 2 -5 0, 6 -0, 8 -2 0, 1 y Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz, ISSN: 1802 -4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze

Kvadratická funkce Doplň na místa otazníků taková čísla, aby uvedené body patřily do grafu

Kvadratická funkce Doplň na místa otazníků taková čísla, aby uvedené body patřily do grafu kvadratické funkce: A[ 1 ; ? ] B[ 2 ; ? ] C[ -1 ; ? ] D[ 0, 1 ; ? ] E[ ? ; 8 ] bod E nepatří do dané fce Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz, ISSN: 1802 -4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze

Kvadratická funkce Doplň na místa otazníků taková čísla, aby uvedené body patřily do grafu

Kvadratická funkce Doplň na místa otazníků taková čísla, aby uvedené body patřily do grafu kvadratické funkce: A[ 1 ; ? ] B[ 2 ; ? ] C[ -1 ; ? ] D[ 0, 1 ; ? ] E[ ? ; 8 ] Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz, ISSN: 1802 -4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze

Kvadratická funkce Doplň na místa otazníků taková čísla, aby uvedené body patřily do grafu

Kvadratická funkce Doplň na místa otazníků taková čísla, aby uvedené body patřily do grafu kvadratické funkce: A[ 1 ; ? ] B[ 2 ; ? ] C[ -1 ; ? ] D[ 0, 1 ; ? ] E[ ? ; 8 ] Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz, ISSN: 1802 -4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze

Kvadratická funkce Doplň na místa otazníků taková čísla, aby uvedené body patřily do grafu

Kvadratická funkce Doplň na místa otazníků taková čísla, aby uvedené body patřily do grafu kvadratické funkce: A[ 1 ; ? ] B[ 2 ; ? ] C[ -1 ; ? ] D[ 0, 1 ; ? ] E[ ? ; 8 ] Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz, ISSN: 1802 -4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze

Kvadratická funkce Na grafu kvadratické funkce y = ax 2 leží bod a) A[

Kvadratická funkce Na grafu kvadratické funkce y = ax 2 leží bod a) A[ -3 ; -18 ] b) B[ -2 ; -10 ] c) C[ 2 ; 2 ] Urči čemu se rovná a. Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz, ISSN: 1802 -4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze

Kvadratická funkce Narýsuj: -2 o Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz, ISSN: 1802

Kvadratická funkce Narýsuj: -2 o Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz, ISSN: 1802 -4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze

Kvadratická funkce - vrchol paraboly 2 -1 -2

Kvadratická funkce - vrchol paraboly 2 -1 -2

Kvadratická funkce - vrchol paraboly Načrtni: 2 -1 Dostupné z Metodického portálu www. rvp.

Kvadratická funkce - vrchol paraboly Načrtni: 2 -1 Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz, ISSN: 1802 -4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze