ROVNOVN STAV SOUSTAVY MOLEKULOV FYZIKA A TERMIKA ROVNOVN

  • Slides: 13
Download presentation
ROVNOVÁŽNÝ STAV SOUSTAVY MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA

ROVNOVÁŽNÝ STAV SOUSTAVY MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA

ROVNOVÁŽNÝ STAV SOUSTAVY stav soustavy je dán termodynamickými veličinami (T, p, V, chemické složení,

ROVNOVÁŽNÝ STAV SOUSTAVY stav soustavy je dán termodynamickými veličinami (T, p, V, chemické složení, různé uspořádání částic, skupenství, …) termodynamická soustava = soustava těles, kterou zkoumáme při interakci s okolím se mění stavové veličiny , soustava přejde z počátečního stavu do koncového každá soustava přejde do rovnovážného stavu a sama z něj nevyjde

ROVNOVÁŽNÝ STAV SOUSTAVY rovnovážný děj = děj, při kterém soustava prochází řadou na sebe

ROVNOVÁŽNÝ STAV SOUSTAVY rovnovážný děj = děj, při kterém soustava prochází řadou na sebe navazujících rovnovážných stavů v reálném světě musí probíhat velmi pomalu většina dějů je nerovnovážných

SOUSTAVY izolovaná soustava - soustava, u niž nemůže docházet k výměně energie ani částic

SOUSTAVY izolovaná soustava - soustava, u niž nemůže docházet k výměně energie ani částic s okolím. Probíhají zde jen děje mezi částicemi (tělesy) dané soustavy. Jedná o idealizaci, k níž se mohou reálné soustavy pouze blížit (uzavřená termoska s kávou, …) uzavřená soustava - soustava, která si s okolím může vyměňovat energii, ale ne částice (uzavřený hrneček s kávou, …) otevřená soustava - soustava, u níž dochází k výměně jak energie tak částic s okolím (otevřený hrneček s kávou, …) adiabaticky izolovaná soustava - soustava, u níž nedochází k tepelné výměně mezi soustavou a okolím (sifonová bombička k výrobě sodovky, bombička s náplní do zapalovače při jeho plnění, …)

TEPLOTA Co je teplota? Jak teplotu měříme? Kdy mají dvě tělesa stejnou teplotu?

TEPLOTA Co je teplota? Jak teplotu měříme? Kdy mají dvě tělesa stejnou teplotu?

TEPLOTA Stejnou teplotu mají předměty, které jsou při vzájemném doteku v rovnovážném stavu.

TEPLOTA Stejnou teplotu mají předměty, které jsou při vzájemném doteku v rovnovážném stavu.

ČLOVĚK JAKO TEPLOMĚR Vysvětli pokusy: a) Všechny předměty ve třídě by po určité době

ČLOVĚK JAKO TEPLOMĚR Vysvětli pokusy: a) Všechny předměty ve třídě by po určité době měly mít stejnou teplotu. Šáhni na desku lavice a na kus její železné konstrukce. Co cítíš? b) Máme tři nádoby s vodou – studenou, teplou a horkou. Dej jednu ruku do studené vody, druhou do horké. Po půl minutě obě ruce přendej do teplé vody. Co cítíš. ⇒ Člověk jako teploměr je poměrně nepovedené zařízení.

TEPLOMĚR, TEPLOTA Vysvětli funkci klasického lékařského teploměru. Jakým způsobem měří teplotu? rtuť => při

TEPLOMĚR, TEPLOTA Vysvětli funkci klasického lékařského teploměru. Jakým způsobem měří teplotu? rtuť => při zvýšení teploty se roztáhne Jak získáme stupnici na teploměru? potřebujeme dvě teploty, které můžeme snadno realizovat. 1. teplota tání (rovnovážný stav ledu a vody za normálního tlaku) - 0 °C , 2. teplota varu (rovnovážný stav vody a její syté páry za normálního tlaku) - 100 °C ⇒ teplota v Celsiově teplotní stupnici značíme t, jednotkou °C

TEPLOMĚRY A TEPLOTNÍ STUPNICE jiné teplotní stupnice dříve Réaumorova stupnice dodnes Fahrenheitova stupnice (USA)

TEPLOMĚRY A TEPLOTNÍ STUPNICE jiné teplotní stupnice dříve Réaumorova stupnice dodnes Fahrenheitova stupnice (USA) společné nedostatky kapalinových teploměrů závisí na látce (náplni) závisí na veličině, kterou používáme na měření teploty (objem vody se nemění zcela přímo úměrně apod. ) ⇒dvěma teploměry naměříme dvě různé teploty ⇒ snaha o jiné zavedení teplotní stupnice.

TERMODYNAMICKÁ TEPLOTA 1848 W. Thomson (lord Kelvin): termodynamická teplotní stupnice značí se T jednotka

TERMODYNAMICKÁ TEPLOTA 1848 W. Thomson (lord Kelvin): termodynamická teplotní stupnice značí se T jednotka kelvin [T]=K jediná základní teplota: teplota trojného bodu vody (rovnováha mezi ledem, vodou a párou 0, 01 C° , 0, 61 k. Pa ) Tr = 273, 16 K

TERMODYNAMICKÁ TEPLOTA Absolutní nula = termodynamická teplota 0 K odpovídá teplotě − 273, 15

TERMODYNAMICKÁ TEPLOTA Absolutní nula = termodynamická teplota 0 K odpovídá teplotě − 273, 15 °C ⇒ změna teploty mezi trojným bodem a absolutní nulou: ∆t Celsiova stupnice: 0, 01 – (-273, 15 °C)= 273, 16°C ∆T termodynamická stupnice: 273, 16 - 0 K = 273, 16 K ⇒ velikost jednoho stupně je u obou teplotních stupnic stejná: ∆ t = ∆ T stupnice se liší pouze počátkem.

ABSOLUTNÍ NULA Absolutní nula • počátek termodynamické stupnice, nejnižší myslitelná teplota, není možné ji

ABSOLUTNÍ NULA Absolutní nula • počátek termodynamické stupnice, nejnižší myslitelná teplota, není možné ji dosáhnout (v současnosti se jí dokážeme velmi přiblížit na miliardtiny stupně), v její blízkosti se značně mění vlastnosti látek (supravodivost, supratekutost, …). Dodatek: Při popisu látek s obráceným (inverzním) obsazením energetických hladin (více elektronů je na vyšší energetické hladině než na hladině nižší) se používá záporná teplota v Kelvinech. Nejde však o zápornou teplotu v termodynamickém smyslu slova a nemůžeme ji chápat jako teplotu nižší než 0 K.

 Dodatek: Při popisu látek s obráceným (inverzním) obsazením energetických hladin (více elektronů je

Dodatek: Při popisu látek s obráceným (inverzním) obsazením energetických hladin (více elektronů je na vyšší energetické hladině než na hladině nižší) se používá záporná teplota v Kelvinech. Nejde však o zápornou teplotu v termodynamickém smyslu slova a nemůžeme ji chápat jako teplotu nižší než 0 K