ROVNOVHA STRACHU Mgr Natlia Gyepesov Z s M

  • Slides: 13
Download presentation
ROVNOVÁHA STRACHU Mgr. Natália Gyepesová Zš s Mš Gogoľova, Topoľčany

ROVNOVÁHA STRACHU Mgr. Natália Gyepesová Zš s Mš Gogoľova, Topoľčany

Rovnováha strachu Vojenské a politické súperenie veľmocí USA a ZSSR. Vlastnili atómové zbrane. ZSSR

Rovnováha strachu Vojenské a politické súperenie veľmocí USA a ZSSR. Vlastnili atómové zbrane. ZSSR ovládlo krajiny strednej a juhovýchodnej Európy. Obavy pred útokom v Európe a Ázii.

Rovnováha strachu Rozsiahla protikomunistická kampaň v USA. Tí, čo udržiavali kontakt s komunistami boli

Rovnováha strachu Rozsiahla protikomunistická kampaň v USA. Tí, čo udržiavali kontakt s komunistami boli prenasledovaní. Činnosť Mc. Carthyho bola odsúdená za porušovanie občianskych práv.

Uvoľnenie po Stalinovej smrti Po smrti Stalina nastalo uvoľnenie – masový teror sa zmiernil.

Uvoľnenie po Stalinovej smrti Po smrti Stalina nastalo uvoľnenie – masový teror sa zmiernil. Nastúpil Nikita Chruščov. Nikita Sergejevič Chruščov Na XX. zjazde komunistov predniesol správu o spôsobe vlády Stalina.

 Z prejavu N. Chruščova na XX. Zjazde KSSZ roku 1956 skúste zistiť, ktoré

Z prejavu N. Chruščova na XX. Zjazde KSSZ roku 1956 skúste zistiť, ktoré prvky stalinského systému boli nedemokratické: , , Stalin vytvoril pojem nepriateľ ľudu. Tento pojem automaticky vyjadroval, že ideologické chyby človeka alebo ľudí, ktorí sa angažovali v politike, sa nemusia dokazovať: tento pojem umožňoval najkrutejšie represálie, ktoré porušovali všetky normy revolučnej zákonnosti, proti komukoľvek, kto akokoľvek so Stalinom nesúhlasil, proti tým, ktorí boli iba podozriví z nepriateľského zámeru. “ 1961

Nespokojnosť v sovietskom bloku Ľudia boli nespokojní s komunistickou diktatúrou. Nepokoje v Nemeckej demokratickej

Nespokojnosť v sovietskom bloku Ľudia boli nespokojní s komunistickou diktatúrou. Nepokoje v Nemeckej demokratickej republike, ktoré boli tvrdo potlačené. . Protikomunistické povstanie v Maďarsku - potlačené. Pokus o reformu komunistického systému v ČSR.

Nespokojnosť v sovietskom bloku protikomunistické povstania 1953 NDR 1956 Maďarsko a Poľsko 1968 ČSR

Nespokojnosť v sovietskom bloku protikomunistické povstania 1953 NDR 1956 Maďarsko a Poľsko 1968 ČSR 1980 Poľsko

 Vypuknutie berlínskeho konfliktu po vybudovaní berlínskeho múru.

Vypuknutie berlínskeho konfliktu po vybudovaní berlínskeho múru.

Berlínsky múr bol najznámejším symbolom studenej vojny a rozdelenia Berlína, Nemecka a celej Európy.

Berlínsky múr bol najznámejším symbolom studenej vojny a rozdelenia Berlína, Nemecka a celej Európy. Rozdeľoval od 13. augusta 1961 do 9. novembra 1989 mesto Berlín na východnú časť patriacu do východoeurópskeho, socialistického bloku a západnú časť patriacu do západoeurópskeho, demokratického bloku. Veľký význam pre vybudovanie berlínskeho múru hrala skutočnosť, že od roku 1949 do 1961 územie NDR opustili takmer tri milióny obyvateľov, z veľkej časti odborníci s dobrým vzdelaním. Väčšina z nich sa rozhodla opustiť NDR cez Berlín, kde hranica prebiehala stredom mesta a nebola tak kontrolovateľná.

Berlínsky múr mal zabrániť útekom občanov - úmysly hranicu v Berlíne uzavrieť. Ministerská rada

Berlínsky múr mal zabrániť útekom občanov - úmysly hranicu v Berlíne uzavrieť. Ministerská rada NDR prijala uznesenie o nasadení ozbrojených síl krajiny na hraniciach v Berlíne a o ich uzatvorení. V noci z 12. augusta na 13. augusta 1961 obsadili ozbrojené sily NDR (armáda, polícia, pohraničná stráž a jednotky podnikových milícií) hranice k Západnému Berlínu a prerušili spojenie medzi východným a Západným Berlínom. V nasledujúcich týždňoch a mesiacoch došlo k vybudovaniu opevnení hraníc medzi NDR a SRN, čo upevnilo nepriepustnosť hraníc medzi štátmi Varšavskej zmluvy a okolitými štátmi. Tieto hranice sa aj z toho dôvodu označujú ako „železná opona“.

Berlínsky múr Meral 155 km a 28 rokov rozdeľoval jedno mesto vo dvoje. Zo

Berlínsky múr Meral 155 km a 28 rokov rozdeľoval jedno mesto vo dvoje. Zo západného Berlína, kde žilo 2, 2 milióna obyvateľov, vytvoril ostrov v mori NDR. Preťal 193 ulíc, osem liniek mestskej železnice a štyri linky metra. Rozdelil rodiny, známych a priateľov. Rozdelil Nemcov na tých za- a pred múrom. Zachovalo sa z neho len pár zvyškov. Z miesta, kde sa rozhodovalo o živote a smrti, je teraz atrakcia pre turistov.

Svet na pokraji svetovej vojny Karibská kríza Kuba sa stala spojencom ZSSR. Chruščov s

Svet na pokraji svetovej vojny Karibská kríza Kuba sa stala spojencom ZSSR. Chruščov s Castrom vybudovali na Kube tajné rakety, schopné niesť jadrové hlavice. Prezident USA Kennedy povolal do zbrane záložníkov. Chruščov pod hrozbou svetovej vojny ustúpil.