Routh Hurwitz Kriteri Hatrlatma reel katsayl ok terimli

  • Slides: 8
Download presentation
Routh- Hurwitz Kriteri Hatırlatma reel katsayılı çok terimli. Çok terimlinin katsayıları Routh-Hurwitz kriteri bu

Routh- Hurwitz Kriteri Hatırlatma reel katsayılı çok terimli. Çok terimlinin katsayıları Routh-Hurwitz kriteri bu çok terimlinin köklerinin reel kısımlarının sol yarı düzlemde olması için çok terimlinin katsayılarının sağlaması gereken koşulu verir.

Hatırlatma Tablo oluşturulduktan sonra kararlılık için nasıl bilgi verecek? • İlk sütuna bak, ilk

Hatırlatma Tablo oluşturulduktan sonra kararlılık için nasıl bilgi verecek? • İlk sütuna bak, ilk sütunun tümü pozitif ise çok terimlinin köklerinin reel kısımları negatiftir. . . • Tablodaki bir satıra ilişkin ilk sütun sıfır ama diğerleri sıfırdan farklı ise bu sıfır yerine koyup tabloyu oluşturmaya devam et. Eğer ‘un üstündeki katsayının işareti altındaki ile aynı ise kompleks kök vardır. Ancak işaret farklı ise köklere ilişkin reel kısım pozitiftir.

Hatırlatma • Tablodaki bir satırın tümü sıfır ise bu ya aynı değerli değişik işaretli

Hatırlatma • Tablodaki bir satırın tümü sıfır ise bu ya aynı değerli değişik işaretli kök var demektir, ya da eşlenik sanal kök var demektir. Bu durumda bir üst satırdan yararlanarak oluşturulan yardımcı çok terimlinin türevi alınarak elde edilen çok terimlinin katsayılarından yararlanılır. Böylece oluşturulan tablonun ilk sütununda işaret değişikliği yoksa kökler sanal eksen üzerindedir. . . . Örnek

Neden lineer olmayan sistemler? Virtually, all physical systems are nonlinear in nature. M. Vidyasagar

Neden lineer olmayan sistemler? Virtually, all physical systems are nonlinear in nature. M. Vidyasagar O zaman neden hep lineer sistemler ile ilgilenildi? “. . . not to produce the most comprehensive descriptive model but to produce the simplest possible model that incorporates the major features of the phenomenon of interest. ” Howard Emmons

Lineer olmayan sistemler için ne yapacağız? Bir Örnek

Lineer olmayan sistemler için ne yapacağız? Bir Örnek

Tünel Diyod Devresi H. K. Khalil, “Nonlinear Systems”, 3 rd Edition, Pearson Education, 2000.

Tünel Diyod Devresi H. K. Khalil, “Nonlinear Systems”, 3 rd Edition, Pearson Education, 2000.

Denge noktaları. . ** * * H. K. Khalil, “Nonlinear Systems”, 3 rd Edition,

Denge noktaları. . ** * * H. K. Khalil, “Nonlinear Systems”, 3 rd Edition, Pearson Education, 2000.

Lineer olmayan dinamik bir sistemin davranışını incelemek için ne yapabiliriz? Durum portresi dinamik sistemin

Lineer olmayan dinamik bir sistemin davranışını incelemek için ne yapabiliriz? Durum portresi dinamik sistemin davranışı hakkında fikir veriyor, nasıl elde ederiz?