Rosa Vt Grulich Rosa kee zpeen listy ostny

  • Slides: 58
Download presentation
Rosa Vít Grulich

Rosa Vít Grulich

Rosa Ø keře Ø zpeřené listy, ostny Ø rozmanitý vzrůst Ø květy s češulemi

Rosa Ø keře Ø zpeřené listy, ostny Ø rozmanitý vzrůst Ø květy s češulemi Ø častá apomixe l neustálené taxonomické hodnocení Ø v ČR dnes uznáváno 13 druhů

důležité znaky vzrůst Ø ostny Ø listy l Ø velikost, kalichy, barva koruny, čnělky

důležité znaky vzrůst Ø ostny Ø listy l Ø velikost, kalichy, barva koruny, čnělky češule a květní stopky l Ø chlupy, žlázky, tvar lístků květy l Ø typ, umístění, variabilita osténky/žlázky šípky l postavení kališních lístků

doba sledování Ø sexuální druhy l bez problémů kdykoli Ø apomiktické druhy l optimální

doba sledování Ø sexuální druhy l bez problémů kdykoli Ø apomiktické druhy l optimální po 10 -14 dní odkvětu • za plné zralosti plodů • v zimě a na jaře l špatná s poupaty a za květu • téměř nerozlišitelné nejběžnější druhy!

vzrůst Ø nízké keříky • R. spinosissima, R. gallica, R. jundzillii (někdy), R. majalis

vzrůst Ø nízké keříky • R. spinosissima, R. gallica, R. jundzillii (někdy), R. majalis (někdy), R. arvensis Ø kořenové výběžky l u sexuálních druhů • R. gallica, R. spinosissima, R. majalis, R. pendulina, R. arvensis, R. jundzillii (někdy) Ø vždy bez výběžků l u apomiktických druhů

ostny Ø emergence Ø přechody žlázky – ostence – ostny • R. pendulina, R.

ostny Ø emergence Ø přechody žlázky – ostence – ostny • R. pendulina, R. gallica, R. spinosissima Ø infrastipulární • R. majalis Ø oblé, přímé l terpentýnové

listy Ø počet jařem l více než (2 -)3 • R. pendulina, R. spinosissima

listy Ø počet jařem l více než (2 -)3 • R. pendulina, R. spinosissima Ø xxxx l l „jablíčkové“ „terpentýnové“

odění listů Ø u sexuálních variabilní l nemá význam sledovat Ø apomiktické - zásadní

odění listů Ø u sexuálních variabilní l nemá význam sledovat Ø apomiktické - zásadní Ø nežláznaté odění l nemá taxonomický význam Ø žláznaté odění na ploše listů l l „jablíčkové“ „terpentýnové“

květy Ø kališní lístky stejné • R. pendulina, R. majalis, R. spinosissima Ø kališní

květy Ø kališní lístky stejné • R. pendulina, R. majalis, R. spinosissima Ø kališní lístky 2+1+2 • ostatní Ø barva - u některých má význam - R. spinosissima, R. pendulina, R. albiflora, R. rubiginosa, R. micrantha - Ø u některých variabilní čnělky l korelace s postavením kalichů za plodu • hustě chlupaté • téměř lysé

češule a květní stopky Ø sexuální druhy l často variabilita Ø apomiktické druhy l

češule a květní stopky Ø sexuální druhy l často variabilita Ø apomiktické druhy l s ostenci a žlázkami • R. rubiginosa, R. micrantha, „terpentýnové“, R. jundzillii l bez ostenců a žlázek • ostatní

šípky Ø sexuální druhy l často variabilita Ø apomiktické druhy l vztyčené, vytrvalé •

šípky Ø sexuální druhy l často variabilita Ø apomiktické druhy l vztyčené, vytrvalé • R. dumalis, R. rubiginosa, R. inodora, R. sherardii, R. spinosissima, R. majalis l nazpět obrácené, opadavé • R. canina, R. micrantha, R. agrestis, R. tomentosa, R. jundzillii

Rosa spinosissima Ø sexuální druh (2 n = 28) Ø nízké polykormony Ø jehlicovité

Rosa spinosissima Ø sexuální druh (2 n = 28) Ø nízké polykormony Ø jehlicovité ostny-ostence-štětiny; husté Ø listy s 4 jařmy Ø květy nažloutlé (výjimečně růžové) Ø kališní lísty stejné, vytrvalé Ø šípek kulovitý l stopky často ostnité Ø téměř jen termofytikum

Rosa spinosissima

Rosa spinosissima

Rosa spinosissima

Rosa spinosissima

Rosa majalis Ø sexuální druh (2 n = 14) Ø vysoké i nízké polykormony

Rosa majalis Ø sexuální druh (2 n = 14) Ø vysoké i nízké polykormony Ø ostnů málo; infrastipulární Ø listy s 2– 3 jařmy Ø květy tmavě růžové Ø kališní lísty stejné, vytrvalé Ø šípek kulovitý Ø velmi vzácně: České středohoří; jinde? l v Sudetech občas zplanělý

Rosa majalis

Rosa majalis

Rosa majalis

Rosa majalis

Rosa majalis

Rosa majalis

Rosa pendulina Ø sexuální druh (2 n = 28) Ø vysoké polykormony Ø ostny

Rosa pendulina Ø sexuální druh (2 n = 28) Ø vysoké polykormony Ø ostny velmi variabilní Ø listy s 3– 4 jařmy Ø květy karmínové Ø kališní lísty stejné, vytrvalé Ø šípek lahvicovitý Ø vyšší mezofytikum a oreofytikum

Rosa pendulina

Rosa pendulina

Rosa pendulina

Rosa pendulina

Rosa pendulina

Rosa pendulina

Rosa gallica Ø sexuální druh (2 n = 28) Ø nízké polykormony Ø ostny

Rosa gallica Ø sexuální druh (2 n = 28) Ø nízké polykormony Ø ostny variabilní Ø listy s 2–(3) jařmy Ø květy růžové, velké Ø kališní lísty 2+1+2, opadavé Ø šípek vejčitý až kulovitý Ø termofytikum a nižší mezofytikum

Rosa gallica

Rosa gallica

Rosa gallica www. naturabohemica. cz

Rosa gallica www. naturabohemica. cz

Rosa arvensis Ø sexuální druh (2 n = 14) Ø poléhavá liána Ø ostny

Rosa arvensis Ø sexuální druh (2 n = 14) Ø poléhavá liána Ø ostny nepočetné, ± skloněné Ø listy s 2– 3 jařmy Ø květy bílé Ø kališní lísty 2+1+2, opadavé Ø čnělky tvoří sloupek Ø šípek kulovitý až elipsoidní Ø vyhynulý

Rosa arvensis www. aphotoflora. com

Rosa arvensis www. aphotoflora. com

Rosa arvensis www. aphotoflora. com

Rosa arvensis www. aphotoflora. com

Rosa arvensis www. aphotoflora. com

Rosa arvensis www. aphotoflora. com

Rosa dumalis Ø apomiktický druh (2 n = 35) Ø neodnožující keř Ø ostny

Rosa dumalis Ø apomiktický druh (2 n = 35) Ø neodnožující keř Ø ostny početné, ± hákovité Ø listy s 2– 3 jařmy l lysé nebo chlupaté, nežláznaté Ø květy růžové, variabilní odstín Ø kališní lísty 2+1+2, vytrvalé Ø šípek variabilní Ø hojně, především mezofytikum

Rosa dumalis

Rosa dumalis

Rosa dumalis www. biolib. cz

Rosa dumalis www. biolib. cz

Rosa sherardii Ø Ø apomiktický druh (2 n = 35) neodnožující keř ostny štíhlé,

Rosa sherardii Ø Ø apomiktický druh (2 n = 35) neodnožující keř ostny štíhlé, ± přímé listy s 2– 3 jařmy l Ø Ø Ø květy růžové, někdy sytě kališní lísty 2+1+2, vytrvalé šípek ± kulovitý l Ø chlupaté, s přisedlými žlázkami na stopce i na šípku často ostence vzácně, hlavně mezofytikum l bazické substráty

Rosa sherardii www. aphotoflora. com

Rosa sherardii www. aphotoflora. com

Rosa sherardii www. aphotoflora. com

Rosa sherardii www. aphotoflora. com

Rosa sherardii www. aphotoflora. com

Rosa sherardii www. aphotoflora. com

Rosa sherardii www. aphotoflora. com

Rosa sherardii www. aphotoflora. com

Rosa tomentosa Ø Ø apomiktický druh (2 n = 35) neodnožující keř ostny štíhlé,

Rosa tomentosa Ø Ø apomiktický druh (2 n = 35) neodnožující keř ostny štíhlé, sehnuté až hákovité listy s 2– 3 jařmy l Ø Ø Ø květy světle růžové kališní lísty 2+1+2, opadavé šípek ± kulovitý l Ø chlupaté, s přisedlými žlázkami na stopce i na šípku ostence vzácně, hlavně mezofytikum l bazické substráty

Rosa tomentosa rips-uis. lubw. baden-wuerttemberg. de

Rosa tomentosa rips-uis. lubw. baden-wuerttemberg. de

Rosa tomentosa rips-uis. lubw. baden-wuerttemberg. de

Rosa tomentosa rips-uis. lubw. baden-wuerttemberg. de

Rosa agrestis Ø Ø apomiktický druh (2 n = 42) neodnožující keř ostny silné,

Rosa agrestis Ø Ø apomiktický druh (2 n = 42) neodnožující keř ostny silné, sehnuté až hákovité listy s 2– 3 jařmy l Ø květy bílé l Ø Ø Ø se stopkatými žlázkami, málo vonné kvete pozdě kališní lísty 2+1+2, opadavé šípky různorodé, malé roztroušeně, termofytikum a mezofytikum

Rosa agrestis

Rosa agrestis

Rosa agrestis atlas-roslin. pl luirig. altervista. com

Rosa agrestis atlas-roslin. pl luirig. altervista. com

Rosa elliptica apomiktický druh (2 n = 35, 42) Ø neodnožující keř Ø ostny

Rosa elliptica apomiktický druh (2 n = 35, 42) Ø neodnožující keř Ø ostny sehnuté až hákovité Ø listy s 2– 3 jařmy Ø l se stopkatými žlázkami květy světle růžové Ø kališní lísty 2+1+2, vytrvalé Ø šípek vejcovitý až elipsoidní Ø roztroušeně, termofytikum a mezofytikum Ø

Rosa elliptica

Rosa elliptica

Rosa elliptica flora. nhm-wien. ac. at

Rosa elliptica flora. nhm-wien. ac. at

žovité Ø Ø apomiktický druh (2 n = 35) neodnožující keř ostny různotvaré, často

žovité Ø Ø apomiktický druh (2 n = 35) neodnožující keř ostny různotvaré, často i ostence listy s 2– 3 jařmy l Ø Ø Ø hodně stopkatých žlázek květy karmínové kališní lísty 2+1+2, vytrvalé šípek vejcovitý až kulovitý l Ø Rosa rubiginosa na stopce i na šípku ostence dosti hojně, termofytikum a nižší mezofytikum

Rosa rubiginosa

Rosa rubiginosa

Rosa rubiginosa

Rosa rubiginosa

Rosa micrantha Ø Ø apomiktický druh (2 n = 35) neodnožující keř ostny ±

Rosa micrantha Ø Ø apomiktický druh (2 n = 35) neodnožující keř ostny ± hákovité, často i ostence listy s 2– 3 jařmy l Ø Ø Ø květy světle růžové kališní lísty 2+1+2, opadavé šípky vejcovité až úzce elipsoidní, drobné l Ø hodně stopkatých žlázek na stopce i na šípku ostence vzácně, hlavně termofytikum l bazické substráty

Kleinblütige Rosa micrantha flora. nhm-wien. ac. at

Kleinblütige Rosa micrantha flora. nhm-wien. ac. at

Rosa micrantha flora. nhm-wien. ac. at

Rosa micrantha flora. nhm-wien. ac. at

Rosa canina apomiktický druh (2 n = 35) Ø neodnožující keř Ø ostny ±

Rosa canina apomiktický druh (2 n = 35) Ø neodnožující keř Ø ostny ± hákovité Ø listy s 2– 3 jařmy Ø l lysé nebo chlupaté, bez žlázek květy bílé, růžové i karmínové Ø kališní lísty 2+1+2, opadavé Ø šípky různotvaré Ø velmi hojně Ø

Rosa canina

Rosa canina

Rosa canina

Rosa canina

Rosa marginata Ø Ø apomiktický druh (2 n = 35) neodnožující keř ostny ±

Rosa marginata Ø Ø apomiktický druh (2 n = 35) neodnožující keř ostny ± hákovité listy s 2(– 3) jařmy l Ø Ø Ø květy růžové, velké kališní lísty 2+1+2, opadavé šípky kulovité l Ø lysé, bez žlázek i se stopkami většinou žláznaté vzácně

Rosa marginata

Rosa marginata

Rosa marginata

Rosa marginata