Roque e Raimundo achgannos aos bechos pequenos do

  • Slides: 35
Download presentation
Roque e Raimundo achégannos aos bechos pequenos do país

Roque e Raimundo achégannos aos bechos pequenos do país

Cando andaban, polo país, a visitar aos morcegos descubriron que había outros bechos pequenos.

Cando andaban, polo país, a visitar aos morcegos descubriron que había outros bechos pequenos.

E quedaron con eles, para máis adiante, en facer para vos unha das súas

E quedaron con eles, para máis adiante, en facer para vos unha das súas reportaxes. Porque esta tempada en vez de saír vannos ensinar aos bechos de aquí.

Eo resultado dese traballo ímolo ver xa rematado: Ratos e ratas, cortas, trilladeiras, furafollas,

Eo resultado dese traballo ímolo ver xa rematado: Ratos e ratas, cortas, trilladeiras, furafollas, toupas, leiróns, aguaneiras, muraños, furapresas, esquíos, o ourizo cacho, a donicela e o armiño. .

Rato caseiro (Mus domesticus). Mide entre 7 e 9 cm, máis outros 7, 5

Rato caseiro (Mus domesticus). Mide entre 7 e 9 cm, máis outros 7, 5 a 10 cm de rabo, e pesa entre 12 e 40 gr. Común e abondoso

Rato mouro (Mus spretus). Mide entre 75 e 93 mm, máis un rabo de

Rato mouro (Mus spretus). Mide entre 75 e 93 mm, máis un rabo de entre 60 e 75 mm, e ten un peso entre 12 e 21 gr. Pouco común.

Rato do campo (Apodemus sylvaticus). Mide entre 8 e 10 cm de lonxitude, más

Rato do campo (Apodemus sylvaticus). Mide entre 8 e 10 cm de lonxitude, más outros 8 a 10 de rabo, e pesa entre 16 e 35 gr. Vive arredor de 2 anos. Común.

Rato da fraga (Apodemus flavicollis). Mide entre 86 e 120 mm, máis outros 86

Rato da fraga (Apodemus flavicollis). Mide entre 86 e 120 mm, máis outros 86 a 100 mm de rabo, e pesa entre 20 e 50 gr. Escaso e moi repartido.

Rata cincenta (Rattus rattus). Mide de 16 a 22 cm de lonxitude e un

Rata cincenta (Rattus rattus). Mide de 16 a 22 cm de lonxitude e un rabo cuberto de escamas de 17 a 24 cm. Pesa entre 150 e 230 gr. Vive de 2 a 3 años. Abondosa e ben distribuída.

Rata común (Rattus norvegicus). Mide de 21 a 27 cm de lonxitude, un rabo

Rata común (Rattus norvegicus). Mide de 21 a 27 cm de lonxitude, un rabo de 17 a 22 cm e pesa de 280 a 520 g. Moi abondosa.

Corta dos prados (Microtus lusitanicus). Mide de 77 a 105 mm e de 17

Corta dos prados (Microtus lusitanicus). Mide de 77 a 105 mm e de 17 a 30 mm de rabo. Pesa entre 14 e 19 gr. Común e abondosa.

Corta rubia (Clethrionomys glareolus). Mide de 8 a 12 centímetros epode chegar a pesar

Corta rubia (Clethrionomys glareolus). Mide de 8 a 12 centímetros epode chegar a pesar ata 40 gramos. Moi pouco común.

Trilladeira nival ( Chionomys nivalis). Mide de 92 a 140 mm e pesa entre

Trilladeira nival ( Chionomys nivalis). Mide de 92 a 140 mm e pesa entre 35 e 70 gr. Escasa.

Trilladeira mediterranea (Microtus duodecimcostatus). Mide entre 80 e 110 mm, máis un rabo de

Trilladeira mediterranea (Microtus duodecimcostatus). Mide entre 80 e 110 mm, máis un rabo de 23 a 35 mm, e pesa entre 19 e 32 gr. Moi escasa.

Trilladeira pataqueira (Microtus arvalis). Mide entre 67 e 144 mm, máis entre 20 e

Trilladeira pataqueira (Microtus arvalis). Mide entre 67 e 144 mm, máis entre 20 e 49 mm de rabo, e pesa entre 17, 5 e 72 gr. Moi escasa.

Trilladeira dos prados (Microtus agrestis). Mide de 95 a 123 mm, máis entre 25

Trilladeira dos prados (Microtus agrestis). Mide de 95 a 123 mm, máis entre 25 e 45 mm de rabo, e pesa entre 21 e 41 gr. Amplamente distribuída.

Furafollas pequeno (Sorex minutus). Mide entre 49 e 72 mm, máis un rabo de

Furafollas pequeno (Sorex minutus). Mide entre 49 e 72 mm, máis un rabo de entre 38 e 48 mm, e pesa entre 2, 5 e 6, 5 gr. . Ben distribuído.

Furafollas grande (Sorex coronatus). Mide entre 62 e 76 mm, máis entre 40 e

Furafollas grande (Sorex coronatus). Mide entre 62 e 76 mm, máis entre 40 e 50 mm de rabo, e pesa entre 6, 5 e 13, 5 gr. Ben distribuído na súa área.

Furafollas iberico (Sorex granarius). Mide aproximadamente entre 50 e 68 mm, máis un rabo

Furafollas iberico (Sorex granarius). Mide aproximadamente entre 50 e 68 mm, máis un rabo de 36 a 46 mm, e un peso medio duns 8 gramos. Común nos bosques húmidos.

Furaño de xardín (Crocidura suaveolens). Mide arredor dos 60 mm, máis un rabo duns

Furaño de xardín (Crocidura suaveolens). Mide arredor dos 60 mm, máis un rabo duns 40 mm, e pesa de 6 a 8 gramos. Vive ata 2 anos. Ben distribuído.

Furaño común (Crocidura russula). Mide entre 37 e 47 mm, máis un rabo de

Furaño común (Crocidura russula). Mide entre 37 e 47 mm, máis un rabo de 30 a 40 mm, e pesa de 7 a 14 gramos.

Toupa, toupeira (Talpa occidentalis). Mide de 95 a 130 mm, máis 20 ou 30

Toupa, toupeira (Talpa occidentalis). Mide de 95 a 130 mm, máis 20 ou 30 mm de rabo, e pesa entre 35 e 65 gr. Común.

Leirón rilón (Myoxus glis). Mide entre 14 e 19 cm, máis 11 a 13

Leirón rilón (Myoxus glis). Mide entre 14 e 19 cm, máis 11 a 13 cm de rabo, e pesa entre 120 e 150 gr. É o máis grande dos leiróns. Escaso e irregularmente distribuído.

Leirón careto (Eliomys quercinus). Mide entre 12 e 17 cm, máis entre 9 e

Leirón careto (Eliomys quercinus). Mide entre 12 e 17 cm, máis entre 9 e 13, 5 cm de rabo, e pesan entre 50 e 150 gr. Acadan o peso máis alto antes de hibernar. Amplamente distribuído en zonas arboradas.

Rata de auga setentrional (Arvicola terrestris). Mide de 122 a 188 mm, máis entre

Rata de auga setentrional (Arvicola terrestris). Mide de 122 a 188 mm, máis entre 49 e 85 mm de rabo, e pesa entre 66 e 183 gr. Escasa.

Rata de auga común ( Arvicola sapidus). Mide entre 13 e 23 cm ,

Rata de auga común ( Arvicola sapidus). Mide entre 13 e 23 cm , máis un rabo de 12 cm e pesa entre 150 e 280 gramos. Común.

Muraño patibranco (Neomys fodiens). Mide entre 68 e 97 mm, incluído o rabo, e

Muraño patibranco (Neomys fodiens). Mide entre 68 e 97 mm, incluído o rabo, e pesa entre 10 e 23 gramos. Atópase só en terreos húmidos.

Muraño de Cabrera (Neomys anomalus). Mide entre 6 e 9 cm, máis entre 4

Muraño de Cabrera (Neomys anomalus). Mide entre 6 e 9 cm, máis entre 4 e 6 cm de rabo, e pesa entre 7, 5 e 16 gr. Atópase en terreos húmidos e preto dos regatos.

Furapresas ibérico (Galemys pyrenaicus ). É un animal nocturno, insectívoro, semiacuático, que se atopa

Furapresas ibérico (Galemys pyrenaicus ). É un animal nocturno, insectívoro, semiacuático, que se atopa á beira dos regueiros de augas limpas dentro dos que captura o seu alimento. Adoitan vivir por parellas e poden durar uns 3 anos e medio. Mide entre 11 e 16 cm de lonxitude, máis outros 12 a 16 cm de rabo, e pesa entre 35 e 80 g. Ben distribuído.

Esquío (Sciurus vulgaris). Mide entre 20 E 30 cm, máis entre 15 e 25

Esquío (Sciurus vulgaris). Mide entre 20 E 30 cm, máis entre 15 e 25 cm de rabo, e pesa de 250 a 340 gr. Común, case abondosa.

Ourizo cacho (Erinaceus europaeus). Mide ata 30 cm de lonxitude, máis entre 2 e

Ourizo cacho (Erinaceus europaeus). Mide ata 30 cm de lonxitude, máis entre 2 e 4 cm de rabo, e pesa arredor de 1 kg. Os machos son algo máis grandes e máis pesados que as femias. Durante a hibernación perden a metade do seu peso. Común, aínda que en descenso.

Denociña, donicela (Mustela nivalis). Os machos son máis grandes que as femias. Miden de

Denociña, donicela (Mustela nivalis). Os machos son máis grandes que as femias. Miden de 13 a 26 cm, máis entre 2 e 9 cm de rabo, e pesan entre 36 e 250 gr; mentras as femias miden entre 11 e 20 cm cun rabo de 1, 5 a 6 cm e un peso entre 30 e 117 gr. E unha cazadora moi agresiva e eficiente, e caza presas que pesan de 5 a 10 veces máis que ela. Común.

Armiño (Mustela erminea). Os machos miden de 26 a 28 cm, máis outros 11

Armiño (Mustela erminea). Os machos miden de 26 a 28 cm, máis outros 11 cm de rabo; a femia mide entre 23 e 27 cm máis 10 cm de rabo. Pesa entre 100 e 300 gr. Escaso. No verán No inverno

E despois de ensinárvolos, todos xuntos e ordenados, vanse tomar un descanso. Remataron o

E despois de ensinárvolos, todos xuntos e ordenados, vanse tomar un descanso. Remataron o traballo.

E mentras buscaban a estes xa fixeron fotos dos grandes para armaren outra serie

E mentras buscaban a estes xa fixeron fotos dos grandes para armaren outra serie e ensinárvolos máis adiante. fin As imaxes foron collidas da internet. Agradezolle aos autores a súa dispoñibilidade e agardo que saiban disculpar o uso que fixen delas. Mon Daporta COUSIÑAS FEITAS NA CASA