Roof Rechtsherstel Restitutie Lezing Marorgelden Israel 2016 Philip

  • Slides: 25
Download presentation
Roof; Rechtsherstel; & Restitutie Lezing Maror-gelden: Israel, 2016 Philip Staal philip@staal. bz www. staal.

Roof; Rechtsherstel; & Restitutie Lezing Maror-gelden: Israel, 2016 Philip Staal [email protected] bz www. staal. bz 1

De Omgeving waarin wij Leven 2

De Omgeving waarin wij Leven 2

Roof gedurende WO II x miljoen Onderwerp Effecten (Liro) nominaal Actueel f 300 €

Roof gedurende WO II x miljoen Onderwerp Effecten (Liro) nominaal Actueel f 300 € 3. 900 Banktegoeden etc. (Liro) f 70 € 910 Diversen kostbaarheden (niet Liro) f 50 € 650 Bedrijven, verkochte en geliquideerde f 300 € 3. 900 Onroerende goederen/hypotheken f 196 € 2. 500 Huisraad, geroofde inboedels f 118 € 1. 500 f 1. 034 € 13. 360 TOTAAL Volgens US rapport f 3 miljard (not incl. art). 3

Het naoorlogse Rechtsherstel ‘Besluit Herstel Rechtsverkeer’ E 93 & E 100 van 17 -09

Het naoorlogse Rechtsherstel ‘Besluit Herstel Rechtsverkeer’ E 93 & E 100 van 17 -09 -1944 en F 272 van 16 -11 -1945 Raad voor het Rechtsherstel – Bijzondere Rechtspraak 1. Afdeling Rechtspraak – De hoogste instantie bij het rechtsherstel. Niet afhankelijk v. d. regering, uitsluitend bemand door onafhankelijke juristen. 2. 3. 4. 5. 6. Afdeling Effectenregistratie (veranderd naar F 272 op 16 -11 -1945) Afdeling beheer en het Nederlandse Beheersinstituut Afdeling Voorzieningen voor Afwezigen Afdeling Voorzieningen voor Rechtspersonen Afdeling Onroerende Goederen (toegevoegd op 16 -11 -1945) Ook de vijf laatste afdelingen vervulden rechterlijke taken, hoewel niet alle leden als rechter waren geschoold. Ze waren evenmin autonoom. Ze waren afzetbaar en moesten aanwijzingen van de regering opvolgen. Tegen besluiten van deze vijf afdelingen kon beroep worden aangetekend bij de eerste afdeling, de Afdeling Rechtspraak. 4

Het naoorlogse Rechtsherstel Besluit Herstel Rechtsverkeer • Gebaseerd op Koninklijke Besluiten opgesteld door de

Het naoorlogse Rechtsherstel Besluit Herstel Rechtsverkeer • Gebaseerd op Koninklijke Besluiten opgesteld door de Nederlandse regering in ballingschap • Primair doel: de wederopbouw van Nederland. Het rechtsherstel van slachtoffers van de Duitse terreur had niet de hoogste prioriteit 5

Korte geschiedenis vanaf 1997 • De Liro archieven (Lipman & Rosenthal), de z. g.

Korte geschiedenis vanaf 1997 • De Liro archieven (Lipman & Rosenthal), de z. g. roofbank, gevonden. CJO (Centraal Joods Overleg) opgericht korte tijd voordat de Liro archieven aan het licht kwamen, zag nu als belangrijkste taak de WO II Tegoeden. • Na de 4 e goudtranche bestond er in Israel behoefte om inspraak te hebben. Resultaat – Platform-IL. • Conclusies en aanbevelingen van de commissies. Kordes, -Scholten en -Van Kemenade kwamen begin deze eeuw (12 januari 2000) beschikbaar. 6

WO II Tegoeden (Maror-gelden) Verdeling vanaf 2000 tot heden De Maror-gelden zijn afkomstig van

WO II Tegoeden (Maror-gelden) Verdeling vanaf 2000 tot heden De Maror-gelden zijn afkomstig van de overheid en de private sector en moeten gescheiden blijven. • • Publieke gelden – SMO/SAMO Rijksoverheid Private gelden – SIM Verzekeraars, Banken en Effecten. Beurs Verdeling Maror-gelden: • • Individuele uitkeringen (personen): 80% Uitkeringen aan collectieve doelen: 20% 7

Totale Gelden WO II Tegoeden – in € miljoen December 2000 Publieke Gelden Ministerie

Totale Gelden WO II Tegoeden – in € miljoen December 2000 Publieke Gelden Ministerie van Financien € 181, 6 Private Gelden Banken € 22, 7 Effecten. Beurs € 119, 8 Verzekeraars € 22, 7 TOTALE GELDEN WO II TEGOEDEN € 346, 8 € 1=2, 203 gulden 8

Publieke Gelden - in € miljoen (2000) Ministerie van Financien € 181, 6 International

Publieke Gelden - in € miljoen (2000) Ministerie van Financien € 181, 6 International Humanitaire Doelen € 22, 7 SMO/SAMO € 158, 9 Kamer III Individuele Uitkeringen Collectieve Doelen NL Collectieve Doelen IL € 129, 4 € 21, 8 € 7, 7 9

Private Gelden – in € miljoen (2000 -2003) Verzekeraars € 22, 7 (2000) Banken

Private Gelden – in € miljoen (2000 -2003) Verzekeraars € 22, 7 (2000) Banken € 22, 7 (2000) € 12 Claim St Digitaal SIVS Monument € 3, 2 € 2, 3 € 21 Claim St SIBS € 2, 3 Effecten-Beurs € 120 (2000) € 75 Claim St Juridisch SIES bijstand € 34, 0 € 11, 3 SIM + Claim St + Jur (2003) € 108 + € 50, 8 = € 158, 8 Individuele Uitkeringen € 126, 5 COM Collectieve Doelen NL RS-p. 294 -297; 326; 330 € 23, 9 SCMI Collectieve Doelen IL € 8, 4 10

Verdeling MAROR-Gelden x miljoen €, December 2003 SMO/SAMO € 158, 9 SIM + (Claim+Res+Rente)

Verdeling MAROR-Gelden x miljoen €, December 2003 SMO/SAMO € 158, 9 SIM + (Claim+Res+Rente) € 158, 8 SMO/SAMO + SIM € 317, 7 Individuele Uitkeringen € 255, 9 Collectieve Doelen NL € 45, 7 Kamer. II + COM + CJO Collectieve Doelen IL € 16, 1 Kamer. III + SCMI 11+ SPI

Verdeling Collectieve Gelden Kamer I: *Kamer II: **Kamer III: *COM: **SCMI: CJO: SPI: Individuele-gelden

Verdeling Collectieve Gelden Kamer I: *Kamer II: **Kamer III: *COM: **SCMI: CJO: SPI: Individuele-gelden – Overheid & Private Collectieve-gelden Nederland – Overheid Collectieve-gelden Israël – Overheid Collectieve-gelden Nederland – Private Collectieve-gelden Israël – Private Centraal Joods Overleg – Claims&Reserve Stichting Platform Israël – Claims&Reserve Stichting Maror Overheid (SMO) heeft drie kamers. *Kamer II en COM zijn personele unies. **Kamer III en SCMI zijn personele unies. 12

Collectieve Maror-gelden Israël, 2003 (€ miljoen) SMO/SAMO Kamer III: € 7, 7 SIM +

Collectieve Maror-gelden Israël, 2003 (€ miljoen) SMO/SAMO Kamer III: € 7, 7 SIM + Claim + Reserve SCMI: € 8, 4 Beschikbaar Collectieve Maror-gelden Israël: circa € 16, 1 In Cash: Input + Rente – Netto betalingen = €? €? Netto betaald aan Nederlandse stichtingen in Israël €? Dit is niet bekend: SCMI is een Nederlandse stichting. Wel weten we wat de Israëlische stichtingen hebben ontvangen / teruggegeven (Rasham Ha’amutot) 13

Kosten Helpdesk Maror-gelden (vanaf midden 2000 tot eind 2001) Land Nederland Israël USA Overige

Kosten Helpdesk Maror-gelden (vanaf midden 2000 tot eind 2001) Land Nederland Israël USA Overige Totaal Totale Aantal Kosten per Kosten Uitkeringen aanvraag € 4. 315 25. 614 € 0, 17 € 769. 028 3. 434 € 223, 95 € 63. 438 2. 699 € 23, 50 € 2. 778 3. 092 € 0, 90 € 839. 559 34. 839 € 24, 10 14

Individuele uitkeringen per portie Totaal aantal porties: 26. 342 Rondes SMO SIM TOTAAL 1

Individuele uitkeringen per portie Totaal aantal porties: 26. 342 Rondes SMO SIM TOTAAL 1 e ronde (2000/2001) € 3. 812 € 2. 541 € 6. 353 2 e ronde (2002) € 1. 328 € 796 € 2. 124 3 e ronde (2003) € 240 € 1. 465 € 1. 705 € 5. 380 € 4. 802 € 10. 182 TOTAAL 15

Nederland collectieve doelen Bedragen zijn zonder kostenvergoeding Omschrijving Notarisgelden x miljoen € 0, 21

Nederland collectieve doelen Bedragen zijn zonder kostenvergoeding Omschrijving Notarisgelden x miljoen € 0, 21 Vierde goudtranche Maror-gelden (74% van totaal collectief)* € 10, 21 € 53, 90 TOTAAL € 64, 32 *Een restant van € 4. 35 miljoen (van de claimstichtingen) staat niet in de jaarverslagen van de SIM en is wellicht direct verdeeld door CJO (74% = € 3, 22) en SPI (26% = € 1, 13 miljoen). 16

Israël collectieve doelen (1998 -2006) Bedragen zijn zonder kostenvergoeding Omschrijving Notarisgelden Nazi Persecutee Relief

Israël collectieve doelen (1998 -2006) Bedragen zijn zonder kostenvergoeding Omschrijving Notarisgelden Nazi Persecutee Relief Fund (NPRF) Maror-gelden (26% van totaal collectief) *Baten Maror-gelden vanaf 01 -01 -2007 Totaal Israël collectieve doelen x miljoen € 0, 10 € 4, 27 € 18, 90 €? € 23, 27 ruim₪ 120 *Rente over € 4, 99 + € 2, 81 miljoen ontvangen door SCMI in 2002 & 2004; Restant claimstichting SIVS bij liquidatie (uitgekeerd tot 31 December 2014: € 7, 5 miljoen). 17

Verdeling Israëlische collectieve doelen de zes organisaties die de hoogste *uitkeringen ontvingen x miljoen

Verdeling Israëlische collectieve doelen de zes organisaties die de hoogste *uitkeringen ontvingen x miljoen NPRF SCMI* Totaal Organisatie NINIemz (NPRF thuiszorg IOH) ₪ 7, 73 ₪ 12, 83 ₪ 20, 56 ELAH ₪ 4, 20 ₪ 14, 23 ₪ 18, 43 Beth Juliana ₪ 5, 79 ₪ 8, 14 ₪ 13, 93 Irgoen Olei Holland ₪ 0, 57 ₪ 6, 77 ₪ 7, 34 Beth Joles -- ₪ 6, 51 Jad Davids ₪ 1, 13 ₪ 5, 15 ₪ 6, 28 *De bedragen zijn toezeggingen en geen uitkeringen en totaal van rondes 1 t/m 9. 18

Verdeling Collectieve Maror Israël de zes organisaties die de hoogste *uitkeringen in 2004 ontvingen

Verdeling Collectieve Maror Israël de zes organisaties die de hoogste *uitkeringen in 2004 ontvingen SCMI (x miljoen) rondes 1 & 2 Organization NINIemz ELAH Beth Juliana Irgoen Olei Holland Beth Joles Jad Davids Totaal circa Toegekend Uitgekeerd? ₪ 2, 66 ₪ 4, 44 ₪ 6, 00 ₪ 1, 58 ₪ 1, 30 ₪ 3, 90 ₪ 20 ₪ 0, 66 ₪ 1, 69 ₪ 3, 75 ₪ 0, 74 ₪ 1, 30 ₪ 0, 97 ₪ 9 19

Verdeling Israëlische collectieve Maror-gelden SCMI (gegevens afkomstig van SCMI) x miljoen ₪ Totaal te

Verdeling Israëlische collectieve Maror-gelden SCMI (gegevens afkomstig van SCMI) x miljoen ₪ Totaal te verdelen 104, 00 *Maror ronde 1 t/m 9 (inclusief reserveringen) 71, 10 **Maror ronde 1 t/m 9 53, 40 Totaal nog te besteden 32, 90 Totaal nog in cash 50, 60 *Totaal: optelling (uitgekeerd) van de rondes 1 t/m 9. **Totaal uitgekeerd volgens SCMI verslag augustus 2010. 20

SAMENVATTEND 1: a) Wat is het totaal bedrag voor verdeling collectieve doelen Israël (slides

SAMENVATTEND 1: a) Wat is het totaal bedrag voor verdeling collectieve doelen Israël (slides 9, 10, 11, 12 en 14)? b) Wat is volgens SCMI, SMO/SAMO en SIM aan Israëlische stichtingen uitbetaald (slides 19, 20, 21)? c) Wat is volgens de Israëlische organisaties ontvangen (zie documenten Rasham Ha’amutot)? d) Er bestaat verschil tussen de bedragen b en c! e) Is het verschil tussen a en c in kas? f) Zo nee: waar is dit geld? • NODIG: Kasboeken en Banksaldi van SMO/SAMO, SIM, SCMI, SIVS, SIBS, SIES en 21 documenten Rasham Ha’amutot.

SAMENVATTEND 2: • • • Wat zijn de uitgaven aan kosten in Israël? Hoe

SAMENVATTEND 2: • • • Wat zijn de uitgaven aan kosten in Israël? Hoe zijn die gedocumenteerd? Totaalbedragen. Motivering uitgaven. NODIG: Kasboeken SIM, SMO/SAMO, SPI en documenten Rasham Ha’amutot. 22

SAMENVATTEND 3: • Welke gelden overgeboekt naar stichtingen waar de heer R. belang in

SAMENVATTEND 3: • Welke gelden overgeboekt naar stichtingen waar de heer R. belang in heeft? • Welke motivering? • Welke machtiging? • NODIG: Kasboeken en Banksaldi van SMO/SAMO, SIM, SCMI, en documenten Rasham Ha’amutot. 23

SLOT • E&Y controleert gegevens samenvattende slides • E&Y constateert verschillen in saldi •

SLOT • E&Y controleert gegevens samenvattende slides • E&Y constateert verschillen in saldi • E&Y concludeert: hiaten in boekhouding • E&Y adviseert: nader onderzoek vereist. 24

Bedankt voor uw aandacht Philip Staal www. staal. bz www. ww 2. bz 25

Bedankt voor uw aandacht Philip Staal www. staal. bz www. ww 2. bz 25