Roet als extra indicator voor de nadelige gezondheidseffecten

  • Slides: 9
Download presentation
Roet als extra indicator voor de nadelige gezondheidseffecten van deeltjes naast PM 10 and

Roet als extra indicator voor de nadelige gezondheidseffecten van deeltjes naast PM 10 and PM 2. 5 Paul Fischer (RIVM) 1 Schakeldag 11 juni 2013

“Take home” Boodschap ● Om de lokale invloed van verkeer op de gezondheid te

“Take home” Boodschap ● Om de lokale invloed van verkeer op de gezondheid te beoordelen is roet (Elementair Koolstof, Zwarte Rook etc. ) een betere indicator dan PM 10 or PM 2. 5 ● Dit betekent NIET dat PM 10 of PM 2. 5 niet relevant zijn voor de gezondheidseffecten van deeltjesvormige luchtverontreiniging ● Maar als lokaal er iets verandert aan de samenstelling van het mengsel doordat het verkeer verandert, dan kan de invloed op de gezondheid het beste met roet ingeschat worden. ● Dit komt omdat de roetniveaus meer beïnvloed worden door de maatregel dan PM 10 en PM 2. 5 en roet per massa-eenheid toxischer is. 2 Schakeldag 11 juni 2013

Introductie Wat weten we: ● Roet is een goede indicator voor de hoeveelheid deeltjes

Introductie Wat weten we: ● Roet is een goede indicator voor de hoeveelheid deeltjes van wegverkeer – Tussen drukke en minder drukke straten: › PM 10 ≈ 15% hoger › PM 2. 5 ≈ 25% hoger › Roet ≈ 100% hoger ● Roet correleert beter met gezondheidseffecten (longfunctie bij kinderen, ziekenhuisopnames, sterfte) dan PM 10 of PM 2. 5 3 Schakeldag 11 juni 2013

Effecten van PM 10 en roet op dagelijkse sterfte 4 Schakeldag 11 juni 2013

Effecten van PM 10 en roet op dagelijkse sterfte 4 Schakeldag 11 juni 2013

Effecten van roet t. o. v. andere componenten EC= soot Hart- en vasculaire aandoeningen

Effecten van roet t. o. v. andere componenten EC= soot Hart- en vasculaire aandoeningen 5 Luchtwegaandoeningen Schakeldag 11 juni 2013 Bell et al, Am J Respir Crit Care Med, 2009

PM 2. 5 en roet & levensduurverwachting 6 Schakeldag 11 juni 2013

PM 2. 5 en roet & levensduurverwachting 6 Schakeldag 11 juni 2013

Implicatie voor Nederlandse populatie Eerder overlijden door blootstelling aan deeltjes per µg/m 3 PM

Implicatie voor Nederlandse populatie Eerder overlijden door blootstelling aan deeltjes per µg/m 3 PM 2. 5 : Soot : 7 21 dagen 195 dagen Schakeldag 11 juni 2013

Een voorbeeld Verschil tussen de geschatte verlenging van de levensduur van omwonenden van een

Een voorbeeld Verschil tussen de geschatte verlenging van de levensduur van omwonenden van een drukke weg bij een reductie van 1 ug/3 PM 2. 5 → Gezondheidsimpact (“winst”) t. g. v. een verkeersmaatregel wordt ONDERSCHAT wanneer de berekening is gebaseerd op PM 2. 5 i. p. v. op de reductie in roet. 8 Schakeldag 11 juni 2013

Conclusies ● Gezondheidseffecten van roet zijn goed bekend. ● Per massa-eenheid (ug) zijn deze

Conclusies ● Gezondheidseffecten van roet zijn goed bekend. ● Per massa-eenheid (ug) zijn deze effecten groter voor roet dan voor PM 2. 5 or PM 10. ● Roet is een goede indicator van verkeersgerelateerde luchtverontreiniging om de “gezondheidswinst” van verkeersmaatregelen weer te geven. ● Roet is een indicator voor verkeersgerelateerde luchtverontreiniging en zeker niet een vervanger voor de huidige indicatoren (PM 10, PM 2. 5) van het grootschalige mengsel van deeltjesvormige luchtverontreinging. 9 Schakeldag 11 juni 2013