ROBOTI Ureaji koji slue ljudima u svakodnevnom ivotu

  • Slides: 12
Download presentation
ROBOTI Uređaji koji služe ljudima u svakodnevnom životu i industriji.

ROBOTI Uređaji koji služe ljudima u svakodnevnom životu i industriji.

OSNOVNO UPRAVLJANJE ROBOTIMA v. Robotom upravlja računalo. v. U računalo čovjek unosi naredbe koje

OSNOVNO UPRAVLJANJE ROBOTIMA v. Robotom upravlja računalo. v. U računalo čovjek unosi naredbe koje robot treba ispuniti. v Robotu moramo zadati smjer, brzinu i vrstu rada. Robotika-znanost koja se bavi robotima

GRAĐA ROBOTA Uređaj za napajanje Ulazno sučelje Mehanička konstrukci -ja Robot se sastoji od

GRAĐA ROBOTA Uređaj za napajanje Ulazno sučelje Mehanička konstrukci -ja Robot se sastoji od 7 cjelina Pogonski uređaji Računa -lo Senzori Izlazno sučelje

Uređaj za napajanje i ulazno sučelje Uređaj za napajanje napaja električnom energijom pogonske uređaje

Uređaj za napajanje i ulazno sučelje Uređaj za napajanje napaja električnom energijom pogonske uređaje i sučelje. Na primjer baterija. Ulazno sučelje je elektronički sklop koji senzorske signale pretvara u digitalni oblik i šalje računalu. J I R E BAT A

Izlazno sučelje i računalo, senzori Senzori su elektronički elementi koji robotu služe kao osjetila.

Izlazno sučelje i računalo, senzori Senzori su elektronički elementi koji robotu služe kao osjetila. Na primjer ako je u robotovoj okolini svijetlost, toplina ili hladnoća (…) to će kod robota stvoriti senzorski signal koji se preko ulaznih sučelja upućuje u računalo. Računalo i izlazno sučelje; preko izlaznog sučelja računalo upravlja robotom. Računalo upravlja radom pogonskih uređaja. SENZORI

Mehanička konstrukcija i pogonski uređaji Mehanička konstrukcija se sastoji od pokretnih i nepokretnih dijelova.

Mehanička konstrukcija i pogonski uređaji Mehanička konstrukcija se sastoji od pokretnih i nepokretnih dijelova. Oni robotu osiguravaju pokretljivost odnosno stabilnost. Najvažniji je krajnji izvršnik (on obavlja rad koji robot treba činiti), npr. robotska ruka ili kotači. Pogonski uređaji proizvode snagu za pokretanje robota. Najčešće su elektromotori ili elektromagneti (mogu raditi i na hidraulički (vrste ulja) i pneumatski (zrak, tj. plinovi) pogon.

Krajnji izvršnik, mehani čka ruka Elektromagn e t Elektromotor

Krajnji izvršnik, mehani čka ruka Elektromagn e t Elektromotor

Vrste robota Industrijski manipulacijski roboti khf se primjenjuju u automobilskoj industriji, brodogra dnji strojogradnji,

Vrste robota Industrijski manipulacijski roboti khf se primjenjuju u automobilskoj industriji, brodogra dnji strojogradnji, elektroničkoj industriji… Izgledaju kao kostur ljudske ruke pa ih nazivamo robotskim rukama. NC strojevi su alatni, numerički upravljani strojevi (glodalice, trokrilice, bušilice).

Mobilni roboti Teleoperacijski manipulatori • Najjednostavniji način pokretanja je sa 2 kotača, koja se

Mobilni roboti Teleoperacijski manipulatori • Najjednostavniji način pokretanja je sa 2 kotača, koja se zasebno upravljaju. • Mogu se pokretati u prostoru, a njihovim kretanjem upravlja računalo. Svaki mobilni robot ima sustav za pokretanje, navođenje i upravljački sustav. • Primjenjuju se u industriji i medicini • Strojevi kojima upravlja čovjek s nekog udaljenog mjesta, na primjer produžena mehanička ruka (za rad u opasnom okolišu). Primjenjuju se u industriji i medicini

MOBILNI ROBOT INDUSTRIJSKI MANIPULACIJSKI RO NC stroj

MOBILNI ROBOT INDUSTRIJSKI MANIPULACIJSKI RO NC stroj

Robotika se kroz godine sve više razvija. U današnje vrijeme roboti se sve više

Robotika se kroz godine sve više razvija. U današnje vrijeme roboti se sve više koriste ne samo u proizvodnji i industriji, već u svakodnevnoj ljudskoj rutini. Tako danas perilice za rublje ili štednjaci (…) poprimaju elemente robota. A kada koristimo telefon ne možemo znati razgovara mo li sa stvarnom osobom ili robotom.

 Čudesni svijet tehnike 8 Roboti, Wikipedia Građa robota Laura Kamenečki 8. a OŠ

Čudesni svijet tehnike 8 Roboti, Wikipedia Građa robota Laura Kamenečki 8. a OŠ Side Košutić Radoboj