rnekler rnek 1 Doutan dizri ve idrar zorluu

  • Slides: 20
Download presentation
Örnekler

Örnekler

Örnek 1: Doğuştan dizüri ve idrar zorluğu şikayetleri olan 3 yaşındaki hasta tetkiklerinde sağ

Örnek 1: Doğuştan dizüri ve idrar zorluğu şikayetleri olan 3 yaşındaki hasta tetkiklerinde sağ üreterosel saptandı. Spinal anestezi altında (ASA 1) endoskopik üreterosel rezeksiyon operasyonu yapılan hasta şifa ile taburcu edildi.

Örnek 2: 2 yaşındaki hasta konuşamama şikayetiyle başvurmuştur. Dil altı kısa frenilum tespit edilmiştir.

Örnek 2: 2 yaşındaki hasta konuşamama şikayetiyle başvurmuştur. Dil altı kısa frenilum tespit edilmiştir. Genel anestezi altında dil altı frenilum açılması işlemi uygulanmıştır. (ASA 1)

Örnek 3: Hasta göğüste yanma şikayetiyle yatırılıyor. Yapılan tetkikler sonucunda göğüs ağrısının nedeni tespit

Örnek 3: Hasta göğüste yanma şikayetiyle yatırılıyor. Yapılan tetkikler sonucunda göğüs ağrısının nedeni tespit edilemiyor ve hasta taburcu ediliyor.

Örnek 4 : Daha önce radius şaft kırığı nedeniyle opere olan hastanın fraktür plağının

Örnek 4 : Daha önce radius şaft kırığı nedeniyle opere olan hastanın fraktür plağının çıkarılması için yatışı yapılmıştır. Hasta KBB konsültasyonu sonucu Akut Tonsillit tespit edilmiştir ve operasyon ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Örnek 5: Meme Adenokarsinomu nedeniyle 6 ay önce opere olan hasta takip amaçlı yatırılmıştır.

Örnek 5: Meme Adenokarsinomu nedeniyle 6 ay önce opere olan hasta takip amaçlı yatırılmıştır. Yapılan incelemelerde kanser bulgusuna rastlanmayan hasta taburcu edildi.

Örnek 6: 3 yıldır servikal disk bozukluğu bulunan hasta fizik tedavi alma amacıyla fizik

Örnek 6: 3 yıldır servikal disk bozukluğu bulunan hasta fizik tedavi alma amacıyla fizik tedavi ünitesine yatıyor. 3 gün yatan hastaya 8 seans hotpack(sıcak terapisi), 5 seans Tens tedavisi uygulanmıştır.

Örnek 7: Gerekli tıbbi testlerin sonuçlarına göre 38 yaşındaki erkek hasta canlı böbrek donörü

Örnek 7: Gerekli tıbbi testlerin sonuçlarına göre 38 yaşındaki erkek hasta canlı böbrek donörü olarak yatırılmıştır. Genel anestezi (ASA 1) altında nefrektomi ameliyatı olan hasta şifa ile taburcu edilmiştir.

Örnek 8 Miadında(37 hf doldurmuş) ağrı şikayetiyle gelen hastaya epizyotomi ile normal spontan baş

Örnek 8 Miadında(37 hf doldurmuş) ağrı şikayetiyle gelen hastaya epizyotomi ile normal spontan baş geliş canlı bir erkek bebek, plesanta ve ekleri spontan ayrıldı. Kanama kontrolünü takiben hasta servise alındı. 1 gün sonra önerilerle taburcu edildi.

Örnek 9 42 haftalık miad aşımı gebe indüksiyon takılarak(oksitosin) doğum takibine alındı. Baş geliş

Örnek 9 42 haftalık miad aşımı gebe indüksiyon takılarak(oksitosin) doğum takibine alındı. Baş geliş normal spontan canlı bir kız bebek epizyotomi ile doğurtuldu. Plesanta ve ekleri spontan olarak ayrıldı. Kanama kontrolünden sonra hasta servise teslim edildi. 24 saat sonra taburcu edildi.

Örnek 10 8 haftalık gebe abortus imminens(düşük tehdidi) teşhisiyle yatırıldı. Rh uyuşmazlığı olan hastaya

Örnek 10 8 haftalık gebe abortus imminens(düşük tehdidi) teşhisiyle yatırıldı. Rh uyuşmazlığı olan hastaya Rh-D immunglobulin yapıldı. 3 gün sonra tedavi düzenlenerek taburcu edildi.

Örnek 11 12 haftalık anensefali gebelik endikasyonu ile hastaya küretaj ile tıbbi tahliye yapılıyor.

Örnek 11 12 haftalık anensefali gebelik endikasyonu ile hastaya küretaj ile tıbbi tahliye yapılıyor. Genel durumu iyi olan hasta alınan materyali patolojiye gönderilmek üzere şifa ile taburcu edildi.

Örnek 12. Miadında (39 hafta) gebe oksitosin ile indüksiyon yapılarak spontan verteks doğumla canlı

Örnek 12. Miadında (39 hafta) gebe oksitosin ile indüksiyon yapılarak spontan verteks doğumla canlı bir kız bebek dünyaya getirmiştir.

Örnek 13 35 haftalık gebe, EMR (erken membran rüptürü) nedeniyle yatışı yapılmıştır, 12 saat

Örnek 13 35 haftalık gebe, EMR (erken membran rüptürü) nedeniyle yatışı yapılmıştır, 12 saat içerisinde spontan verteks doğum ile tek canlı erkek bebek dünyaya getirmiştir.

Örnek 14 Tamamlanmamış 12 haftalık spontan abortus. Genel anestezi altında (ASA 1), dilatasyon ve

Örnek 14 Tamamlanmamış 12 haftalık spontan abortus. Genel anestezi altında (ASA 1), dilatasyon ve küretaj işlemi uygulanmış.

Örnek 15: Terapötik tamamlanmış 6. haftada abortus, çok miktarda kanama olmuş. Sedasyon altında, ASA

Örnek 15: Terapötik tamamlanmış 6. haftada abortus, çok miktarda kanama olmuş. Sedasyon altında, ASA 1, suction küretaj yapılmış.

Örnek 16: Yenidoğan, yenidoğan sarılığı gelişmiş. 24 saatlik fototerapi tedavisi verilmiş. Bebek hastanede doğmuş.

Örnek 16: Yenidoğan, yenidoğan sarılığı gelişmiş. 24 saatlik fototerapi tedavisi verilmiş. Bebek hastanede doğmuş.

Örnek 17: Postmatur erkek bebek (42. 5 haftalık), fetal malnutrisyon belirtileri mevcut. Hastanede doğmuş.

Örnek 17: Postmatur erkek bebek (42. 5 haftalık), fetal malnutrisyon belirtileri mevcut. Hastanede doğmuş.

Örnek 18: 35 haftada, bu başvurduğu hastanede 1726 gram olarak doğmuş. Prematür doğuma bağlı

Örnek 18: 35 haftada, bu başvurduğu hastanede 1726 gram olarak doğmuş. Prematür doğuma bağlı yenidoğan sarılığı gelişmiş. 36 saatlik fototerapi tedavisi verilmiş.

Örnek 19: Forsepsle doğum sonrası sefal hematom gelişmiş bebek. Hastanede doğmuş.

Örnek 19: Forsepsle doğum sonrası sefal hematom gelişmiş bebek. Hastanede doğmuş.