RMPGForum 2012 01 11 Tommy Skau vrddirektr Universitetssjukhuset

  • Slides: 14
Download presentation
RMPG-Forum 2012 -01 -11 Tommy Skau, vårddirektör, Universitetssjukhuset i Linköping

RMPG-Forum 2012 -01 -11 Tommy Skau, vårddirektör, Universitetssjukhuset i Linköping

Varför RMPG-forum? • RMPG viktig del i regionala samverkan • Dela erfarenheter – lära

Varför RMPG-forum? • RMPG viktig del i regionala samverkan • Dela erfarenheter – lära av varandra • Uppdatering, återkoppling, dialog

Syfte • Information - systemet, roller, uppdrag, återkoppling, nyheter • Dela erfarenheter av RMPG-uppdragen

Syfte • Information - systemet, roller, uppdrag, återkoppling, nyheter • Dela erfarenheter av RMPG-uppdragen • Inspiration till RMPG-arbetet

Sydöstra sjukvårdsregionen

Sydöstra sjukvårdsregionen

Regionsamverkansavtal • 1. Vårdkvalitet • • • Hälso- och sjukvård med hög kvalitet och

Regionsamverkansavtal • 1. Vårdkvalitet • • • Hälso- och sjukvård med hög kvalitet och god tillgänglighet Likvärdig utveckling av sjukvården i regionen Utvärdering och kvalitetskontroll av regionsjukvården • 2. Samverka • • Samverkansområde för hälso och sjukvård Ökad samordning i regionen • 3. Fritt val • Rätt att utan hinder av landstingsgränser välja vårdgivare i regionen • 4. US, FOU, regionvård • • • US - centrum för regionsjukvård, forskning, utveckling och utbildning Forskning och kompetensutveckling Hög självförsörjningsgrad av regionsjukvård • 5. Ekonomi • God ekonomisk hushållning

RSN RSL RCC Metodråd Centrumråd RMPG Vårdprogramgrupp

RSN RSL RCC Metodråd Centrumråd RMPG Vårdprogramgrupp

Regionsjukvårdsnämnd. • Varje landsting – Tre ledamöter med ersättare – Beslutsmandat utifrån kommunallagen •

Regionsjukvårdsnämnd. • Varje landsting – Tre ledamöter med ersättare – Beslutsmandat utifrån kommunallagen • Reglemente – Reglerar uppgifter, arbetsformer och organisation • Beslutar – Vad som skall göras regiongemensamt - samverkansområden – Var regiongemensam vård skall göras – Fördelar resurserna för regiongemensam vård - budget

Regionsjukvårdsledning • Beslutsunderlag till regionsjukvårdsnämnden • Ansvar för verkställande • Direktiv till resp. landstingsverksamheter

Regionsjukvårdsledning • Beslutsunderlag till regionsjukvårdsnämnden • Ansvar för verkställande • Direktiv till resp. landstingsverksamheter • Direktiv till regionverksamheter • Samlad uppföljning • Produktion, kvalitet, ekonomi

Centrumråd Deltagare q Ordförande samt sekreterare utses av regionsjukvårdsledningen q Ordförande från tillhörande regionala

Centrumråd Deltagare q Ordförande samt sekreterare utses av regionsjukvårdsledningen q Ordförande från tillhörande regionala medicinska programgrupper. q Centrumchefer. q Regionsjukvårdssakunniga från de län som ej har sekreterarposten. Uppdrag q Utse ordförande i respektive RMPG. q Uppföljning q medicinska resultat, volymer, kvalitet och ekonomi. q Budgetberedning/förhandling q Initiera regionala utvecklings- / Fo. U-projekt. q Fastställande av vårdprogram. q Vid förändrad kostnadsbild - regionsjukvårdsledningen.

RMPG Deltagare: q. Ordförande utsedd av centrumrådet. q. Sekreterare - utredningsstöd. q. Multiprofessionellt sakkunniga

RMPG Deltagare: q. Ordförande utsedd av centrumrådet. q. Sekreterare - utredningsstöd. q. Multiprofessionellt sakkunniga från respektive län. Uppdrag: q. Utveckla professionella vårdsamarbetet. q. Gemensamma indikationer och rutiner q. Regionala vårdprogram - minst ett per år. q Utse deltagare till arbetsgrupper q. Uppföljning, analys, prognos - årsrapport. q medicinska resultat, volymer, behov, förändringar q. Tilläggsuppdrag

Fördelning Centrumråd - RMPG Centrumråd Kvinno-C Barn C Centrumråd Kirg- Onk- Ort Centrumråd Rek.

Fördelning Centrumråd - RMPG Centrumråd Kvinno-C Barn C Centrumråd Kirg- Onk- Ort Centrumråd Rek. C – Med C Hjärt. C RMPG Kvinno sjv RMPG Kirurgi RMPG Urologi RMPG Handkirg Nätverk ? Plastikkirg RMPG Hjärt sjv. RMPG Barn- ungd RMPG Onkologi RMPG Ortopedi RMPG Öron RMPG Ögon Nätverk Kärl. kirg RMPG Lungsjv. RMPG Hematolog RMPG Rehab Nätverk Sömn RMPG Neur. kirg Neurologi Nätverk Smärta RMPG Folkhälsa (ny) RMPG Psykiatri (ny) RMPG Yrkesmed Nätverk ? ?

Fördelning Centrumråd - RMPG Centrumråd Kvinno-C Barn C Centrumråd Kirg- Onk- Ort Centrumråd Rek.

Fördelning Centrumråd - RMPG Centrumråd Kvinno-C Barn C Centrumråd Kirg- Onk- Ort Centrumråd Rek. C – Med C Hjärt. C RMPG Kvinno sjv RMPG Kirurgi RMPG Urologi RMPG Handkirg Nätverk ? Plastikkirg RMPG Hjärt sjv. RMPG Barn- ungd RMPG Onkologi RMPG Ortopedi RMPG Öron RMPG Ögon Nätverk Kärl. kirg RMPG Lungsjv. RMPG Hematolog RMPG Rehab Nätverk Sömn RMPG Neur. kirg Nätverk Smärta RMPG Folkhälsa (ny) RMPG Yrkesmed Nätverk ? ? RMPG Psykiatri (ny) Nätverk Bröstkirg? Nätverk Malignt Melanom ? RMPG Neurologi (ny) Nätverk Geriatrik Nätverk Flera ? ? Nätverk Medicinsk Diagn. (ny)

Regional vårdprogramsgrupp Deltagare: q. Utses av RMPG. q. Multiprofessionell representation från varje län Uppdrag

Regional vårdprogramsgrupp Deltagare: q. Utses av RMPG. q. Multiprofessionell representation från varje län Uppdrag Indikationer för diagnostik, behandling. vad som skall göras var och utifrån vilka indikationer Minst ett per år.