Riskinarvioinnin perusteet Jouni Tuomisto THL Sislt Riskinarvioinnin perusteet

  • Slides: 28
Download presentation
Riskinarvioinnin perusteet Jouni Tuomisto, THL

Riskinarvioinnin perusteet Jouni Tuomisto, THL

Sisältö § Riskinarvioinnin perusteet – Tautitaakka ja DALYt – Tautitaakka Suomessa – Riskinarvioinnin keskeisiä

Sisältö § Riskinarvioinnin perusteet – Tautitaakka ja DALYt – Tautitaakka Suomessa – Riskinarvioinnin keskeisiä käsitteitä § Avoimeen riskinarviointiin perehtyminen – Avoin päätöksentekokäytäntö – Opasnetin toimintaperiaatteet

DALY: tautitaakan mittari § Laskee yhteen sairaana eletyn ajan ja ennenaikaisen kuoleman § Yleinen

DALY: tautitaakan mittari § Laskee yhteen sairaana eletyn ajan ja ennenaikaisen kuoleman § Yleinen terveysmittari vertailuissa https: //en. wikipedia. org/wiki/Disability-adjusted_life_year

Tautitaakka Suomessa 2010 taudeittain

Tautitaakka Suomessa 2010 taudeittain

Tautitaakka Suomessa 2010 riskitekijöittäin

Tautitaakka Suomessa 2010 riskitekijöittäin

SETURI DALY-päivitys 2013 SETURI-hanke Ympäristöaltisteet Lähde: Asikainen ym. , 2013, Ympäristö ja Terveys Nr

SETURI DALY-päivitys 2013 SETURI-hanke Ympäristöaltisteet Lähde: Asikainen ym. , 2013, Ympäristö ja Terveys Nr 5 Aiemmin: Pekkanen, 2010 Hänninen ym. , 2010

Teesit 1. Terveyteen vaikuttavat tekijät pitää kuvata (= tautitaakka ja syyosuus, esim. DALY). 2.

Teesit 1. Terveyteen vaikuttavat tekijät pitää kuvata (= tautitaakka ja syyosuus, esim. DALY). 2. Tärkeistä riskitekijöistä alkaen pitää arvioida torjuttavissa oleva osuus. 3. Toimenpiteet pitää priorisoida (vaikuttavuuden ja muiden tekijöiden kuten kustannusten, invasiivisuuden jne. perusteella), ja 4. siirtää lainsäädäntöön ja muihin päätöksentekoprosesseihin toimeenpanoa varten kansanterveyden edistämiseksi. 7

THL-ympäristöterveyden motto "Ihmisen on voitava hengittää, juoda ja syödä, käyttää kuluttajille myytäviä tuotteita ja

THL-ympäristöterveyden motto "Ihmisen on voitava hengittää, juoda ja syödä, käyttää kuluttajille myytäviä tuotteita ja liikkua ympäristössään luottaen siihen, ettei hänen terveytensä ole uhattuna. Tämä on sekä ihmisen oikeus että edellytys hyvin toimivalle yhteiskunnalle. "

Riski § Mitä riski tarkoittaa? § Riski on mahdollisuus sille, että jokin haitallinen asia

Riski § Mitä riski tarkoittaa? § Riski on mahdollisuus sille, että jokin haitallinen asia tapahtuu. Ympäristöterveysriskeistä puhuttaessa riski tarkoittaa terveyshaitan todennäköisyyttä ja suuruutta altistuneilla henkilöillä tai ryhmällä. § Riskin kokeminen on hyvin henkilökohtaista § Henkilökohtainen riski ja väestöriski – Monet riskit joita viranomaiset pyrkivät kontrolloimaan ovat väestöriskejä. Tällaisia ovat mm. torjunta-ainejäämien, ruuan lisäaineiden, dioksiinien tai juomaveden epäpuhtauksien aiheuttamat riskit. 20. 2. 2021 ESR-koulutus/Päivi Meriläinen

Riskinarvointi: syy-seuraussuhteet Päästölähde Kulkeutuminen Metabolia Erittyminen Kertyminen Metabolinen aktivaatio Ihmisen altistuminen Biol. vaikuttava annos

Riskinarvointi: syy-seuraussuhteet Päästölähde Kulkeutuminen Metabolia Erittyminen Kertyminen Metabolinen aktivaatio Ihmisen altistuminen Biol. vaikuttava annos Vaste Terveysvaikutus Sosiaalinen vaikutus Fysikokemiallinen muuntuminen Käyttäytyminen Yksilöllinen vaihtelu • yleinen • polymorfiat • herkät yksilöt

Riskinarvioinnin viitekehys Riskinarviointi Vaarantunnistus Usein epidemiologinen, joskus toksikologinen tai ympäristölöydöksiin perustuva Annosvasteen arviointi Yleensä

Riskinarvioinnin viitekehys Riskinarviointi Vaarantunnistus Usein epidemiologinen, joskus toksikologinen tai ympäristölöydöksiin perustuva Annosvasteen arviointi Yleensä toksikologinen, joskus epidemiologinen Oppiminen ja vuorovaikutus Riskinhallinta Vaihtoehtojen luominen Kehitetään vaihtoehtoisia tapoja saavuttaa tavoitteet Riskin luonnehdinta Yhteenveto aiemmista vaiheista Altistuksen mallitus Vaihtoehtojen vertailu Arvioi kustannuksia ja muita vaikutuksia Altistuksen monitorointi ja mallitus Vertailee saavutettua ja aiottua altistuksen ja riskin vähenemää Altistuksen arviointi Perustuu (mikro)ympäristöjen tai ihmisten mittaamiseen tai malleihin Politiikan valinta ja toteutus Päätöksenteko ja täytäntöönpano NAS, 1983; EC Directive 93/67/EEC 20. 2. 2021 13

Vaaran tunnistaminen Voiko kemikaali aiheuttaa vaaraa? §Mitä saadaan selville? §Miten tutkitaan? § § §

Vaaran tunnistaminen Voiko kemikaali aiheuttaa vaaraa? §Mitä saadaan selville? §Miten tutkitaan? § § § epidemiologiset tutkimukset kliiniset tutkimukset kokeelliset tutkimukset ympäristötutkimukset rakenne-aktiivisuus -korrelaatiot 20. 2. 2021 ESR-koulutus/Päivi Meriläinen § § vaikutukset, (mekanismit) annos-vaste -suhteet, NOEL kinetiikka herkkyyserot

Altistumisen arviointi Miten, koska ja paljonko ihminen altistuu? §Miten tutkitaan? §Mitä saadaan selville? §

Altistumisen arviointi Miten, koska ja paljonko ihminen altistuu? §Miten tutkitaan? §Mitä saadaan selville? § kemialliset analyysit (ilma, vesi, elintarvikkeet…) § saantilaskelmat § kyselyt § kudospitoisuuksien määrittäminen § altistuvat ihmisryhmät § altistumisreitit § altistumistasot 20. 2. 2021 ESR-koulutus/Päivi Meriläinen

Annos-vaste -suhteen selvittäminen Miten toksinen vaste riippuu altistumisesta? Mikä annos on turvallinen ihmiselle? §Mitä

Annos-vaste -suhteen selvittäminen Miten toksinen vaste riippuu altistumisesta? Mikä annos on turvallinen ihmiselle? §Mitä saadaan selville? § verrataan eri altistumistasojen vaikutuksia § ektrapoloidaan ihmiseen – eläin ihminen – suuri annos pieni annos 100 90 80 70 Vaste §Miten tutkitaan? 60 50 40 20 10 0 20. 2. 2021 ESR-koulutus/Päivi Meriläinen LOAEL 30 NOEL Kontrolli Annos

Annos-vaste Esimerkkikuva annos-vastesuhteesta, jossa viivalla on kuvattu haitallisen vaikutuksen lisääntyminen annoksen kasvaessa. Ihmisen altistumistaso

Annos-vaste Esimerkkikuva annos-vastesuhteesta, jossa viivalla on kuvattu haitallisen vaikutuksen lisääntyminen annoksen kasvaessa. Ihmisen altistumistaso pyritään saamaan vähintään sata kertaa pienemmäksi kuin taso, jolla haitta-vaikutuksia havaitaan. 20. 2. 2021 ESR-koulutus/Päivi Meriläinen

Riskin luonnehdinta Mikä on haitallisen vaikutuksen todennäköisyys tietyssä populaatiossa? §Miten tutkitaan? §Mitä saadaan selville?

Riskin luonnehdinta Mikä on haitallisen vaikutuksen todennäköisyys tietyssä populaatiossa? §Miten tutkitaan? §Mitä saadaan selville? § analysoidaan aiemmissa vaiheissa kertynyt tieto § hahmotetaan riskinhallinnan tarpeita § kokonaiskuva riskistä § epävarmuudet § riskinhallintatoimenpiteiden tarve ja laajuus 20. 2. 2021 ESR-koulutus/Päivi Meriläinen

Lähteet § Institute for Health Metrics and Evaluation http: //vizhub. healthdata. org/gbd-compare/ § http:

Lähteet § Institute for Health Metrics and Evaluation http: //vizhub. healthdata. org/gbd-compare/ § http: //fi. opasnet. org/fi/APTK Avoin päätöksentekokäytäntö § http: //fi. opasnet. org/fi/Vesiopas § http: //fi. opasnet. org/fi/Tautitaakka_Suomessa Yhteystiedot: Jouni Tuomisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, PL 95, 70701 Kuopio jouni. tuomisto[at]thl. fi 20. 2. 2021 ESR-koulutus/ Päivi Meriläinen

Avoimeen riskinarviointiin perehtyminen Jouni Tuomisto, THL

Avoimeen riskinarviointiin perehtyminen Jouni Tuomisto, THL

Sisältö § Riskinarvioinnin perusteet – Tautitaakka ja DALYt – Tautitaakka Suomessa – Riskinarvioinnin keskeisiä

Sisältö § Riskinarvioinnin perusteet – Tautitaakka ja DALYt – Tautitaakka Suomessa – Riskinarvioinnin keskeisiä käsitteitä § Avoimeen riskinarviointiin perehtyminen – Avoin päätöksentekokäytäntö – Opasnetin toimintaperiaatteet

Tiedonkulku päätösvalmistelussa nyt Päättäjä Ennakkoarviointi, YVA tm. suositus Tieteellinen katsaus Asiantuntija Lobbaus ja kokemus.

Tiedonkulku päätösvalmistelussa nyt Päättäjä Ennakkoarviointi, YVA tm. suositus Tieteellinen katsaus Asiantuntija Lobbaus ja kokemus. Sidosryhmät peräinen tieto Tieteelliset julkaisut Alkuperäisdata Tutkijoita Virkamiesraportti Virkamies, valmistelija

Avoin päätöksentekokäytäntö Päättäjä Sidosryhmät Lobbaus ja kokemusperäinen tieto Asiantuntija Muu tieteellinen kirjallisuus Avoin arviointi

Avoin päätöksentekokäytäntö Päättäjä Sidosryhmät Lobbaus ja kokemusperäinen tieto Asiantuntija Muu tieteellinen kirjallisuus Avoin arviointi Tieteen tilannekatsaus Tutkijoita Avoin alkuperäisdata Virkamies, valmistelija Virkamiesraportti

Motivaatio § Avoin arviointi pyrkii tukemaan päätöksentekoa vaikutusarvioinnein ja parantamalla tiedonkulkua asiantuntijoiden ja päättäjien

Motivaatio § Avoin arviointi pyrkii tukemaan päätöksentekoa vaikutusarvioinnein ja parantamalla tiedonkulkua asiantuntijoiden ja päättäjien välillä. § Tutkimuskysymys: Kuinka tieteellistä tietoa ja arvostelmia voi jäsentää siten, että avoin osallistuminen on mahdollista? 20. 2. 2021 http: //fi. opasnet. org/fi/Tiedosto: Il mastopolitiikka_rakennukset_ja 27

Nettimallinnus yhteiskunnan päätöksenteossa § Mahdollistaa päätösten ennakkoarvioinnin eli vaikutusarvioinnin. § Antaa kansalaiselle saman informaation

Nettimallinnus yhteiskunnan päätöksenteossa § Mahdollistaa päätösten ennakkoarvioinnin eli vaikutusarvioinnin. § Antaa kansalaiselle saman informaation ja työkalut kuin asian valmistelijalle. § Tulokset yhdistettävissä muihin asiaan liittyviin päätöksiin. § Edistää yhteistyötä ja tiedonjakoa kuntien ja valtion välillä ja sisällä. § Yhdenmukaistaa ja parantaa päätöksiä, joissa vaaditaan erityisasiantuntemusta. § Helpottaa tiedonhakua valmisteluvaiheessa. § Avaa päätöksenteon toimintakulttuuria! 20. 2. 2021 http: //fi. opasnet. org/fi/Tiedosto: Il mastopolitiikka_rakennukset_ja 28

Opasnet § Wiki, jonka muokkaamiseen voi itse hankkia käyttäjätunnuksen. § Sisältää runsaasti ympäristöön ja

Opasnet § Wiki, jonka muokkaamiseen voi itse hankkia käyttäjätunnuksen. § Sisältää runsaasti ympäristöön ja terveyteen liittyvää tietoa ja dataa. § Sivuille ja tietokantaan voi tallentaa pieniä ja isoja aineistoja. § Sivuille voi kirjoittaa ja ajaa R-kielellä tehtyjä malleja. – Mallit voivat suoraan hyödyntää omaa tietokantaa ja myös muita (esim. Tilastokeskus) § Sivuja voidaan yksilöllisesti suojata muokkauksilta.

Talousvesi Opasnetissä

Talousvesi Opasnetissä

Vesioppaan etusivu http: //fi. opasnet. org/fi/Vesiopas

Vesioppaan etusivu http: //fi. opasnet. org/fi/Vesiopas

Lähtötiedot, mallit ja viitteet netissä

Lähtötiedot, mallit ja viitteet netissä

Loppu

Loppu