Risk Tanm ve llmesi 4 Risk beklenenden farkl

  • Slides: 41
Download presentation
Risk Tanımı ve Ölçülmesi 4 Risk, beklenenden farklı bir sonuç elde etme olasılığıdır. 4

Risk Tanımı ve Ölçülmesi 4 Risk, beklenenden farklı bir sonuç elde etme olasılığıdır. 4 Olasılık dağılımı, tüm mümkün olan sonuçların ilgili olasılıklarıyla birlikte listesidir. [Olasılıklar toplamı 1. 0 olmalıdır (100%)] Copyright (C) 2000 by Harcourt, Inc. All rights reserved.

Olasılık Dağılımları Martin Products ve U. S. Electric Copyright (C) 2000 by Harcourt, Inc.

Olasılık Dağılımları Martin Products ve U. S. Electric Copyright (C) 2000 by Harcourt, Inc. All rights reserved.

Tahmin edilen Getiri Oranı è Bir yatırımdan elde edilmesi tahmin edilen getiri oranıdır. è

Tahmin edilen Getiri Oranı è Bir yatırımdan elde edilmesi tahmin edilen getiri oranıdır. è Mümkün olan tüm getirilerin olasılık dağılımının ortalama değeridir. è Sonuçların ağırlıklı ortalamasıdır, ağırlıklı ortalama olasılıklar kullanılarak alınır. Copyright (C) 2000 by Harcourt, Inc. All rights reserved.

Tahmin edilen Getiri Oranı Martin Products Ekonominin Durumu (1) İyi Normal Kötü Olasılık (

Tahmin edilen Getiri Oranı Martin Products Ekonominin Durumu (1) İyi Normal Kötü Olasılık ( Pr i) (2) 0. 2 0. 5 0. 3 1. 0 Çarpım: (2) x (3) Getiri (ki) (3) 110% 22% -60% U. S. Electric ^ = km = (4) 22% 11% -18% 15% Çarpım: (2) x (5) Getiri (ki) (5) 20% 16% 10% ^ = km = (6) 4% 8% 3% 15% Copyright (C) 2000 by Harcourt, Inc. All rights reserved.

Tahmin edilen Getiri Oranı Copyright (C) 2000 by Harcourt, Inc. All rights reserved.

Tahmin edilen Getiri Oranı Copyright (C) 2000 by Harcourt, Inc. All rights reserved.

Sürekli ve Aralıklı Olasılık Dağılımları è Aralıklı Olasılık Dağılımı: mümkün olan sonuçların sayısı sınırlıdır

Sürekli ve Aralıklı Olasılık Dağılımları è Aralıklı Olasılık Dağılımı: mümkün olan sonuçların sayısı sınırlıdır veya sonludur. è Sürekli Olasılık Dağılımı: mümkün olan sonuçların sayısı sınırsızdır veya sonsuzdur. Copyright (C) 2000 by Harcourt, Inc. All rights reserved.

Aralıklı Olasılık Dağılımı a. Martin Products Gerçekleşme olasılığı 0. 5 - b. U. S.

Aralıklı Olasılık Dağılımı a. Martin Products Gerçekleşme olasılığı 0. 5 - b. U. S. Electric Gerçekleşme olasılığı 0. 5 - 0. 4 - 0. 3 - 0. 2 - 0. 1 - -60 -45 -30 -15 0 15 22 30 45 60 75 90 110 Getiri Oranı Tahmin edilen (%) getiri oranı (15%) -10 -5 0 5 10 16 20 25 Getiri Oranı (%) Tahmin edilen getiri oranı Copyright (C) 2000 by Harcourt, Inc. All rights (15%) reserved.

Sürekli Olasılık Dağılımı Olasılık Yoğunluğu U. S. Electric Martin Products -60 0 15 110

Sürekli Olasılık Dağılımı Olasılık Yoğunluğu U. S. Electric Martin Products -60 0 15 110 Getiri Oranı (%) Tahmin edilen getiri oranı Copyright (C) 2000 by Harcourt, Inc. All rights reserved.

Riskin Ölçülmesi: Standart Sapma Martin Products’ın Standart Sapması ^ ^ Copyright (C) 2000 by

Riskin Ölçülmesi: Standart Sapma Martin Products’ın Standart Sapması ^ ^ Copyright (C) 2000 by Harcourt, Inc. All rights reserved.

Riskin Ölçülmesi: Standart Sapma Copyright (C) 2000 by Harcourt, Inc. All rights reserved.

Riskin Ölçülmesi: Standart Sapma Copyright (C) 2000 by Harcourt, Inc. All rights reserved.

Riskin ölçülmesi: Varyans Katsayısı è Getiri başına standardize edilmiş risk ölçümü è Standart sapma

Riskin ölçülmesi: Varyans Katsayısı è Getiri başına standardize edilmiş risk ölçümü è Standart sapma tahmin edilen getiri oranına bölünerek hesaplanır è Yatırımlar hem risk hem de tahmin edilen getiri oranlarında farklılaştıkları zaman yararlı olur. Risk Varyans Katsayısı = CV = Getiri = s kˆ Copyright (C) 2000 by Harcourt, Inc. All rights reserved.

Riskten hoşlanmama (Risk Aversion) è Riskten hoşlanmayan (Risk-averse) yatırımcılar daha yüksek riskli menkul kıymetlere

Riskten hoşlanmama (Risk Aversion) è Riskten hoşlanmayan (Risk-averse) yatırımcılar daha yüksek riskli menkul kıymetlere yatırım yapmak için daha yüksek getiri oranları talep ederler. Copyright (C) 2000 by Harcourt, Inc. All rights reserved.

Risk Primi (RP) n n Tahmin edilen getiri oranının yatırımın ek riskinden kaynaklandığına inanılan

Risk Primi (RP) n n Tahmin edilen getiri oranının yatırımın ek riskinden kaynaklandığına inanılan kısmı. Belli bir riskli yatırım ile daha az riskli bir yatırımın tahmin edilen getiri oranları arasındaki fark. Copyright (C) 2000 by Harcourt, Inc. All rights reserved.

Portföyün tahmin edilen Getiri Oranı 4 ^ kp Portföyün tahmin edilen getiri oranı, Portföydeki

Portföyün tahmin edilen Getiri Oranı 4 ^ kp Portföyün tahmin edilen getiri oranı, Portföydeki hisse senetlerinin tahmin edilen getiri oranlarının ağırlıklı ortalaması Portföyün varyansını ve varyans katsayısını hesaplayın? Copyright (C) 2000 by Harcourt, Inc. All rights reserved.

Gerçekleşen Getiri Oranı _ 4 Gerçekleşen getiri oranı, k Gerçekten elde edilen getiri oranıdır.

Gerçekleşen Getiri Oranı _ 4 Gerçekleşen getiri oranı, k Gerçekten elde edilen getiri oranıdır. Gerçekleşen getiri oranı genellikle tahmin edilen getiri oranından farklıdır. Copyright (C) 2000 by Harcourt, Inc. All rights reserved.

Mutlak negatif ilişkili (r = -1. 0) iki hisse senedinin ve bunların oluşturduğu portföyün

Mutlak negatif ilişkili (r = -1. 0) iki hisse senedinin ve bunların oluşturduğu portföyün Getiri Dağılımları: Hisse Senedi W Hisse Senedi M Portföy WM 25 25 25 15 15 15 0 0 0 -10 -10 Copyright (C) 2000 by Harcourt, Inc. All rights reserved.

Mutlak pozitif ilişkili (r = +1. 0) iki hisse senedinin ve bunların oluşturduğu portföyün

Mutlak pozitif ilişkili (r = +1. 0) iki hisse senedinin ve bunların oluşturduğu portföyün Getiri Dağılımları: Hisse Senedi MM’ Portföy MM’ 25 25 25 15 15 15 0 0 0 -10 -10 Copyright (C) 2000 by Harcourt, Inc. All rights reserved.

Portföyün Riski è Korelasyon Katsayısı, r Ù İki değişken arasındaki ilişkinin derecesinin ölçümü Ù

Portföyün Riski è Korelasyon Katsayısı, r Ù İki değişken arasındaki ilişkinin derecesinin ölçümü Ù Mutlak pozitif ilişkili hisse senetlerinin getiri oranları aynı yönde birlikte değişirler. Ù Mutlak negatif ilişkili hisse senetlerinin getiri oranları ters yönlerde değişirler. Copyright (C) 2000 by Harcourt, Inc. All rights reserved.

Portföy Riski è Çeşitlendirme ve riskin dağıtılması (Diversification) Ù Mutlak pozitif ilişkisi olmayan hisse

Portföy Riski è Çeşitlendirme ve riskin dağıtılması (Diversification) Ù Mutlak pozitif ilişkisi olmayan hisse senetleriyle oluşturulan portföyün riski çeşitlendirmeyle azaltılmış(dağıtılmış) olur. Ù Portföydeki hisse senedi sayısı arttıkça (belli bir noktaya kadar) portföyün riski azalır. Ù Portföydeki hisse senetleri arasındaki ilişki ne kadar küçükse risk de o oranda küçülmüş olur. Copyright (C) 2000 by Harcourt, Inc. All rights reserved.

Firma-Özel Riski (Firm-Specific Risk) ve Piyasa Riski (Market Risk) l Firma-Özel Riski l l

Firma-Özel Riski (Firm-Specific Risk) ve Piyasa Riski (Market Risk) l Firma-Özel Riski l l Hisse senedinin bu riski firmaya özel olaylar veya davranışlarla yaratılan rasgele sonuçlarla ilgilidir. Uygun bir çeşitlendirmeyle elenebilir. Copyright (C) 2000 by Harcourt, Inc. All rights reserved.

Firma-Özel Riski ve Piyasa Riski 4 Piyasa Riski Hisse senedinin bu riski çeşitlendirmeyle yok

Firma-Özel Riski ve Piyasa Riski 4 Piyasa Riski Hisse senedinin bu riski çeşitlendirmeyle yok edilemez çünkü bu risk çoğu firmayı sistematik olarak etkileyen ekonomik veya piyasa faktörleriyle ilişkilidir. Copyright (C) 2000 by Harcourt, Inc. All rights reserved.

Firma-Özel Riski ve Piyasa Riski 4 Hisse Senedinin Ek Riski 3 Hisse senedinin çeşitlendirmeyle

Firma-Özel Riski ve Piyasa Riski 4 Hisse Senedinin Ek Riski 3 Hisse senedinin çeşitlendirmeyle yok edilemeyen diğer bir deyişle piyasa riskidir. 3 Bu risk hisse senedinin portföye olan katkısını yansıtır. Copyright (C) 2000 by Harcourt, Inc. All rights reserved.

Piyasa Riskinin ölçülmesi : Beta 1. Beta Katsayısı, b Bir hisse senedi getirisinin piyasa

Piyasa Riskinin ölçülmesi : Beta 1. Beta Katsayısı, b Bir hisse senedi getirisinin piyasa portföyünün getirisine duyarlılığını ölçer. b = 0. 5: hisse senedi getirisi piyasa getirisinin sadece yarısı kadar risklidir (dalgalanır) b = 1. 0: hisse senedi getirisi piyasa getirisi kadar risklidir b = 2. 0: hisse senedi getirisi piyasa getirisinin iki katı kadar risklidir. Copyright (C) 2000 by Harcourt, Inc. All rights reserved.

Portföyün Betası l Herhangi bir hisse senedi grubunun betası hisse senetlerinin betalarının ağırlıklı ortalaması

Portföyün Betası l Herhangi bir hisse senedi grubunun betası hisse senetlerinin betalarının ağırlıklı ortalaması alınarak bulunur. Copyright (C) 2000 by Harcourt, Inc. All rights reserved.

The Relationship Between Risk and Rates of Return Copyright (C) 2000 by Harcourt, Inc.

The Relationship Between Risk and Rates of Return Copyright (C) 2000 by Harcourt, Inc. All rights reserved.

The Relationship Between Risk and Rates of Return Copyright (C) 2000 by Harcourt, Inc.

The Relationship Between Risk and Rates of Return Copyright (C) 2000 by Harcourt, Inc. All rights reserved.

The Relationship Between Risk and Rates of Return Copyright (C) 2000 by Harcourt, Inc.

The Relationship Between Risk and Rates of Return Copyright (C) 2000 by Harcourt, Inc. All rights reserved.

The Relationship Between Risk and Rates of Return Copyright (C) 2000 by Harcourt, Inc.

The Relationship Between Risk and Rates of Return Copyright (C) 2000 by Harcourt, Inc. All rights reserved.

Risk ve Getiri Oranı arasındaki ilişki Copyright (C) 2000 by Harcourt, Inc. All rights

Risk ve Getiri Oranı arasındaki ilişki Copyright (C) 2000 by Harcourt, Inc. All rights reserved.

Piyasa Risk Primi RPM yatırımcıların belli bir riski kabul etmeleri için risksiz oran üzerinde

Piyasa Risk Primi RPM yatırımcıların belli bir riski kabul etmeleri için risksiz oran üzerinde alınması gereken ek getiri oranıdır. Farzedin ki: Devlet bonoları getirisi = 6% Ortalama hisse senedinin istenen getiri oranı = 14% Bu durumda piyasa riski yüzde 8’dir: RPM = k. M - k. RF = 14% - 6% = 8% Copyright (C) 2000 by Harcourt, Inc. All rights reserved.

Bir Hisse Senedi için Risk Primi Hisse Senedi j için Risk Primi = RPj

Bir Hisse Senedi için Risk Primi Hisse Senedi j için Risk Primi = RPj = RPM x bj Copyright (C) 2000 by Harcourt, Inc. All rights reserved.

Bir hisse senedi için beklenen getiri oranı Menkul Kıymet Piyasa Doğrusu (Security Market Line

Bir hisse senedi için beklenen getiri oranı Menkul Kıymet Piyasa Doğrusu (Security Market Line - SML) Ù Hisse senetlerinin beklenen getirileri ve betaları arasındaki ilişkiyi gösteren doğru Copyright (C) 2000 by Harcourt, Inc. All rights reserved.

Menkul Kıymet Piyasa Doğrusu Beklenen Getiri Oranı (%) kyüksek = 22 k. M =

Menkul Kıymet Piyasa Doğrusu Beklenen Getiri Oranı (%) kyüksek = 22 k. M = k. A = 14 kdüşük = 10 k. RF = 6 Risksiz Faiz Oranı: 6% 0 0. 5 Daha düşük riskli hisse senedinin risk primi : 4% 1. 0 Piyasa (Ortalama hisse senedi ) risk primi: 8% 1. 5 Daha yüksek riskli hisse senedinin risk primi: 16% 2. 0 Risk, bj Copyright (C) 2000 by Harcourt, Inc. All rights reserved.

Enflasyonun Etkisi è k. RF risksiz borçlu için paranın fiyatıdır. è k. RF, nominal

Enflasyonun Etkisi è k. RF risksiz borçlu için paranın fiyatıdır. è k. RF, nominal oranı, Ù reel (enflasyondan arındırılmış) getiri oranını ve Ù enflasyon primini içerir è Tahmin edilen enflasyon oranındaki artış bu yüzden risksiz faiz oranında bir artışa sebep olacaktır. Copyright (C) 2000 by Harcourt, Inc. All rights reserved.

Riskten Hoşlanmama Oranındaki Değişmeler 4 Menkul Kıymet Piyasa Doğrusunun eğimi yatırımcıların ne oranda riskten

Riskten Hoşlanmama Oranındaki Değişmeler 4 Menkul Kıymet Piyasa Doğrusunun eğimi yatırımcıların ne oranda riskten hoşlanmadıklarını yansıtır. 4 Riskten hoşlanmama oranındaki bir artış risk priminin ve MKPD’nun eğiminin artmasına neden olur. Copyright (C) 2000 by Harcourt, Inc. All rights reserved.

Beta katsayısındaki değişmeler l l Bir hisse senedinin betası aşağıdaki faktörlerden etkilenir. - şirket

Beta katsayısındaki değişmeler l l Bir hisse senedinin betası aşağıdaki faktörlerden etkilenir. - şirket varlıklarının komposizyonu (dönen ve duran varlıklar) - borç kullanım oranı - rekabetin artması - patentlerin süresi Hisse senedinin beklenen oranındaki değişim (ister betadaki değişimden isterse de tahmin edilen enflasyondaki değişimden kaynaklansın) hisse senedi fiyatını etkiler Copyright (C) 2000 by Harcourt, Inc. All rights reserved.

Hisse Senedi Piyasa Dengesi l Bir hisse senedinin tahmin edilen getiri oranı beklenen getiri

Hisse Senedi Piyasa Dengesi l Bir hisse senedinin tahmin edilen getiri oranı beklenen getiri oranına eşitse hisse senedi piyasası dengededir denir. l Piyasa dengedeyse hisse senedinin piyasa fiyatırımcı tarafından tahmin edilen varlık değerine eşitdir. Copyright (C) 2000 by Harcourt, Inc. All rights reserved.

Denge Hisse Senedi Fiyatlarındaki Değişmeler Hisse senedi fiyatları aşağıdaki değişikliklere bağlı olarak değişirler: è

Denge Hisse Senedi Fiyatlarındaki Değişmeler Hisse senedi fiyatları aşağıdaki değişikliklere bağlı olarak değişirler: è Risksiz faiz oranı, k. RF è Piyasa risk primi, k. M - k. RF è Hisse senedi X’in beta katsayısı, bx è Hisse senedi X’in tahmin edilen büyüme oranı, g. X è Tahmin edilen temettü miktarı, D 0 Copyright (C) 2000 by Harcourt, Inc. All rights reserved.

S&P 500 Endeksi S&P 500 over 10 years Copyright (C) 2000 by Harcourt, Inc.

S&P 500 Endeksi S&P 500 over 10 years Copyright (C) 2000 by Harcourt, Inc. All rights reserved.

Hisse senedi ve şirketin varlıkları 4 Şirket varlıklarının riski hisse senedinin riskine olan etkisi

Hisse senedi ve şirketin varlıkları 4 Şirket varlıklarının riski hisse senedinin riskine olan etkisi ölçüsünde önemlidir. Copyright (C) 2000 by Harcourt, Inc. All rights reserved.

Dikkat !!! è CAPM Tahmin edilen şartlara bağlıdır Û Sadece geçmişteki bilgilere dayanır Û

Dikkat !!! è CAPM Tahmin edilen şartlara bağlıdır Û Sadece geçmişteki bilgilere dayanır Û Halbuki şartlar değiştikçe, gelecekteki değişkenlik geçmiştekinden farklı olabilecektir. Û Tahminler her zaman için hata unsuru bulundurabilirler. Û Copyright (C) 2000 by Harcourt, Inc. All rights reserved.