Rgifogalmak rgiforml folyamatok dr Jeney Lszl egyetemi docens

  • Slides: 8
Download presentation
Régiófogalmak, régióformáló folyamatok dr. Jeney László egyetemi docens jeney@elte. hu Társadalomföldrajz III. Szociológia alapszak,

Régiófogalmak, régióformáló folyamatok dr. Jeney László egyetemi docens [email protected] hu Társadalomföldrajz III. Szociológia alapszak, regionális és településfejlesztés specializáció 2019/2020, I. félév BCE Geo Intézet

Régiófogalmak tudományterületenként n n Határok meghúzása, körzetesítés vagy területileg osztott, hierarchizált intézményrendszer: önmagában még

Régiófogalmak tudományterületenként n n Határok meghúzása, körzetesítés vagy területileg osztott, hierarchizált intézményrendszer: önmagában még nem lesz régió Tudományterületenként sajátos régiókategóriák: – – – Társadalomföldrajz Regionális politika Szociológia Politika Jog

A társadalomföldrajz régiófogalma n Társadalomföldrajz: jelentős szemléleti változás 1. Tájelmélet: domináns táji–természeti meghatározottság 2.

A társadalomföldrajz régiófogalma n Társadalomföldrajz: jelentős szemléleti változás 1. Tájelmélet: domináns táji–természeti meghatározottság 2. Gazdasági körzetelmélet: Gazdasági dominancia 3. Modern társadalomföldrajz: térségek gazd–társ komplexitása n Társadalomföldrajz és regionális politika – Hasonló tartalmak mentén szerveződnek a régiók – Különböző régiótípusok megjelölésére eltérő jellemzők n Társadalomföldrajz jellemzői, mutatószámai – Ágazati (termelési adatok) pl. ipari, agrárrégiók – Településhálózati pl. városias, falusias régiók n Regionális politika jellemzői, mutatószámai – Átfogó makrogazdasági és társadalmi (gazdasági és humán fejlettségi mutatók) pl. fejlett, elmaradott, depressziós régiók

Az etnoregionalizmus régiófogalma n Szociológia, antropológia – Fontos az etnikai–kulturális, szellemi–tudati összetartozás – Nem

Az etnoregionalizmus régiófogalma n Szociológia, antropológia – Fontos az etnikai–kulturális, szellemi–tudati összetartozás – Nem fontos a földrajzi térhez kötöttség, lokalizáltság vagy a térbeli folytonosság – Interperszonális és csoportközi kapcsolatok alapján térben nem folytonos (diszkrét elemekből álló) formációk – Társadalmi, demográfiai, kulturális, tradíció pl. sajátos települési formációk (aprófalvak régiója stb. ) n Politika, politikai földrajz – Nem csak a nemzeti szint alatt, nemzetközi keretekben is – Ezredforduló világgazdasági és politikai változásai, globalizáció: új típusú regionalizálódási tendenciák

A közigazgatás régiófogalma n Közigazgatás, jog: – Intézményesült, működő irányítási, igazgatási funkció – Európa

A közigazgatás régiófogalma n Közigazgatás, jog: – Intézményesült, működő irányítási, igazgatási funkció – Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Állandó Konferenciája meghatározta a fogalmát: – Közigazgatási egység – Közvetlen a központi szint alatt – Önálló politikai felelősség – Választott vagy közvetlen alatta levő önkormányzati szint által delegált tagokból álló testület

Régiót formáló jellegadó folyamatok térség régióvá válás tényezője régió fogalma regionalizáció regionalizálódás regionalizmus horizontális

Régiót formáló jellegadó folyamatok térség régióvá válás tényezője régió fogalma regionalizáció regionalizálódás regionalizmus horizontális térfelosztás, körzetesítés társadalom és a gazdaság térségi szerveződése erős térségi tudat, intézményesülés társadalomföldrajz etnoregionalizmus közigazgatás markáns természeti alapokon és gazdasági tartalommal kulturális összetartozási, homogenitási szempont irányítási, intézményi összetartó erő lehatárolás térségi szerveződés reálfolyamata regionális identitást átfogó és irányítási rendszer lehatárolt területi egység a nemzeti és a települési szint között társadalmi folyamatok széles körét átfogó, soktényezős társadalmi–gazdasági kohézió érzékelhető reg. identitástudat, érdemi irányítási kompentenciájú és önállóságú reg. intézm-k rsz-e határok kohézió identitás, irányítás régió

Régió alapkritériumai n n n Régió: új, önálló társadalmi entitás Területegység ≠ régió Térségből,

Régió alapkritériumai n n n Régió: új, önálló társadalmi entitás Területegység ≠ régió Térségből, területegységből régióvá válás – Hosszú történelmi fejlődés eredménye – Többkomponensú folyamat (mindhárom hiánya kizáró feltétel)

Régiók típusai Regionális egységek Egyjellemzős régiók Egységes (homogén, formális) régiók Csomóponti (funkcionális) régiók Többjellemzős

Régiók típusai Regionális egységek Egyjellemzős régiók Egységes (homogén, formális) régiók Csomóponti (funkcionális) régiók Többjellemzős régiók Komplex régiók Tervezési régiók