REZYSTORY Wykona Laskowski Mateusz klasa IVa E 2010

  • Slides: 21
Download presentation
REZYSTORY Wykonał: Laskowski Mateusz, klasa IVa. E 2010 rok

REZYSTORY Wykonał: Laskowski Mateusz, klasa IVa. E 2010 rok

Definicja ogólna Rezystor (opornik) – najprostszy element rezystancyjny, element bierny obwodu elektrycznego. Jest elementem

Definicja ogólna Rezystor (opornik) – najprostszy element rezystancyjny, element bierny obwodu elektrycznego. Jest elementem liniowym: spadek napięcia jest wprost proporcjonalny do prądu płynącego przez opornik. Przy przepływie prądu zamienia energię elektryczną w ciepło. Występuje na nim spadek napięcia. W obwodzie służy do ograniczenia prądu w nim płynącego. Idealny rezystor posiada tylko jedną wielkość, która go charakteryzuje – rezystancję. W praktyce występuje jeszcze pojemność wewnętrzna oraz wewnętrzna indukcyjność

Rodzaje rezystorów - Drutowe (prąd płynie przez drut oporowy lub taśmę nawiniętą na korpus

Rodzaje rezystorów - Drutowe (prąd płynie przez drut oporowy lub taśmę nawiniętą na korpus izolacyjny) - Warstwowe (prąd płynie przez cienką, wykonaną z węgla lub metalu warstwę przewodzącą) - Objętościowe (prąd płynie przez cały przekrój poprzeczny)

Przykłady rezystorów

Przykłady rezystorów

Potencjometr to opornik z możliwością zmiany rezystancji przez użytkownika. Zmiany tej dokonuje się poprzez

Potencjometr to opornik z możliwością zmiany rezystancji przez użytkownika. Zmiany tej dokonuje się poprzez zmianę położenia styku (ślizgacza) na ścieżce oporowej. Ślizgacz sprzężony jest z pokrętłem lub suwakiem. Ścieżkę oporową wykonuje się z węgla, plastiku lub zwojów drutu oporowego. Dwa wyprowadzenia są zakończeniami ścieżki oporowej, trzeci jest połączony ze ślizgaczem. Potencjometr działa na zasadzie klasycznego dzielnika napięcia. Typowym zastosowaniem potencjometrów jest regulacja prądu lub napięcia w urządzeniach elektrycznych np. głośności w sprzęcie audio, ale także w przemyśle i komunikacji (regulacja prędkości obrotowej silników).

Oznaczenia Rezystor (Europa) Rezystor (USA) Potencjometr

Oznaczenia Rezystor (Europa) Rezystor (USA) Potencjometr

Podstawowe parametry � rezystancja nominalna – rezystancja podawana przez producenta na obudowie opornika; rezystancja

Podstawowe parametry � rezystancja nominalna – rezystancja podawana przez producenta na obudowie opornika; rezystancja rzeczywista różni się od rezystancji nominalnej, jednak powinna mieścić się w podanej klasie tolerancji. � tolerancja – inaczej klasa dokładności; podawana w procentach możliwa odchyłka rzeczywistej wartości opornika od jego wartości nominalnej � moc znamionowa – moc jaką opornik może przez dłuższy czas wydzielać w postaci ciepła bez wpływu na jego parametry; przekroczenie tej wartości może prowadzić do zmian innych parametrów rezystora (np. rezystancji) lub jego uszkodzenia, � napięcie graniczne – maksymalne napięcie jakie można przyłożyć do opornika bez obawy o jego zniszczenie, � temperaturowy współczynnik rezystancji – współczynnik określający zmiany rezystancji pod wpływem zmian temperatury opornika.

Oznaczenia rezystorów �Kod paskowy

Oznaczenia rezystorów �Kod paskowy

Kod paskowy – przykład �Oznaczenie opornika, tutaj: 5600 10% Ω = 5, 6 kΩ

Kod paskowy – przykład �Oznaczenie opornika, tutaj: 5600 10% Ω = 5, 6 kΩ 10%

Oznaczenia rezystorów: �Kod cyfrowo literowy W oznaczeniu cyfrowo-literowym IEC w miejscu przecinka dziesiętnego znajduje

Oznaczenia rezystorów: �Kod cyfrowo literowy W oznaczeniu cyfrowo-literowym IEC w miejscu przecinka dziesiętnego znajduje się litera oznaczająca mnożnik: R = 1, K=1000, M=1000000 W standardzie MIL trzecia cyfra oznacza mnożnik (liczba zer).

Kod cyfrowo literowy

Kod cyfrowo literowy

Metody połączeń rezystorów �Połączenie szeregowe

Metody połączeń rezystorów �Połączenie szeregowe

�Połączenie równoległe

�Połączenie równoległe

Przykładowe zadanie – liczenie Rz Zaczynamy od rezystorów Wszystkie rezystory mają taką 1, 2,

Przykładowe zadanie – liczenie Rz Zaczynamy od rezystorów Wszystkie rezystory mają taką 1, 2, 3. Są połączone równolegle. samą wartość 20Ω. Oblicz Przy takim połączeniu Rezystancję zastępczą. oporem zastępczym jest oczywiście odwrotność otrzymanego wyniku. Analogicznie liczymy rezystory 4, 5 Teraz teoretycznie mamy 3 rezystory połączone szeregowo.

Połączenie w gwiazdę �Gwiazda jest rodzajem połączenia w układach trójfazowych, oznaczanym symbolem Y. W

Połączenie w gwiazdę �Gwiazda jest rodzajem połączenia w układach trójfazowych, oznaczanym symbolem Y. W połączeniu typu gwiazda napięcie na elementach typu rezystancyjnego lub impedancyjnego jest wypadkową wartością wynikającą z symetryczności (lub niesymetryczności), natomiast prądy płynące przez te elementy są równe prądom fazowym.

Połączenie w trójkąt �Trójkąt jest rodzajem połączenia w układach trójfazowych, oznaczanym symbolem Δ. W

Połączenie w trójkąt �Trójkąt jest rodzajem połączenia w układach trójfazowych, oznaczanym symbolem Δ. W połączeniu typu trójkąt napięcie na elementach rezystancyjnych lub impedancyjnych równe jest napięciu międzyfazowemu, natomiast prądy płynące przez te elementy są wypadkową odpowiednich prądów fazowych.

Symbole

Symbole

Zamiana gwiazdy w trójkąt � Czasami zachodzi potrzeba zastąpienia układu połączonego w gwiazdę równoważnym

Zamiana gwiazdy w trójkąt � Czasami zachodzi potrzeba zastąpienia układu połączonego w gwiazdę równoważnym układem połączonym w trójkąt. Równoważność oznacza tutaj warunek niezmienności prądów i napięć w tej części obwodu, która nie podlega przekształceniu. � Wzory pozwalające przekształcić gwiazdę w trójkąt jej równoważny:

Zamiana trójkąta w gwiazdę � Trójkąt jest rodzajem połączenia w układach trójfazowych, oznaczanym symbolem

Zamiana trójkąta w gwiazdę � Trójkąt jest rodzajem połączenia w układach trójfazowych, oznaczanym symbolem Δ. W połączeniu typu trójkąt napięcie na elementach E (E może w tym przypadku oznaczać rezystancję, impedancję, itp. ) równe jest napięciu międzyfazowemu, natomiast prądy płynące przez te elementy są wypadkową odpowiednich prądów fazowych. � Wzory pozwalające przekształcić trójkąt w gwiazdę mu równoważną:

Dziękuję za uwagę, polecam i pozdrawiam Mateusz Laskowski Klasa IV a. E

Dziękuję za uwagę, polecam i pozdrawiam Mateusz Laskowski Klasa IV a. E

Źródła: �http: //pl. wikipedia. org/wiki/Opornik �http: //www. image. micros. com. pl/_icon_a uto/rys. rezdr 5

Źródła: �http: //pl. wikipedia. org/wiki/Opornik �http: //www. image. micros. com. pl/_icon_a uto/rys. rezdr 5 w. jpg �http: //pl. wikipedia. org/wiki/Gwiazda_(poł ączenie) �http: //pl. wikipedia. org/wiki/Trójkąt_(połą czenie)