REWIR czyli szpital obozowy Joanna Lehmann Katarzyna Lewandowska

  • Slides: 18
Download presentation
REWIR czyli szpital obozowy Joanna Lehmann Katarzyna Lewandowska

REWIR czyli szpital obozowy Joanna Lehmann Katarzyna Lewandowska

17 – oddział patologiczny 18 – baraki szpitalne

17 – oddział patologiczny 18 – baraki szpitalne

REWIR �REWIR (Krankenrewier) – szpital obozowy, izba opatrunkowa, gabinet dentystyczny, sala opatrunkowa, oddział internistyczny

REWIR �REWIR (Krankenrewier) – szpital obozowy, izba opatrunkowa, gabinet dentystyczny, sala opatrunkowa, oddział internistyczny i zakaźny, trupiarnia i inne pomieszczenia pomocnicze. Miał on chronić przed chorobami zakaźnymi SS-mańskie władze obozowe. �Urządzenia rewiru były bardzo prymitywne, a sale niedostatecznie wyposażone.

Plan szpitala

Plan szpitala

Sala szpitalna

Sala szpitalna

Szpital obozowy �Chorzy więźniowie by dostać się do szpitala musieli mieć dobre znajomośći bądź

Szpital obozowy �Chorzy więźniowie by dostać się do szpitala musieli mieć dobre znajomośći bądź liczyć na łaskę blokowego. �Gdy uzyskali zgodę blokowego, godzinami stali w mrozie bądź gorączce przed wejściem oczkując na swoją kolej, nie wiedząc czy otrzymają pomoc czy dostaną zastrzyk z fenolu, który powodował śmierć. Decydował o tym humor lekarza SS-mana. �Chorych najpierw opatrywali sanitariusze i to od nich zależało czy zostaną przyjęci do szpitala. �Nawet gdy dostali się do rewiru nie mieli pewności czy podczas wizyty lekarza nie zostaną zakwalifikowani do komory gazowej.

Narzędzia chirurgiczne i dentystyczne

Narzędzia chirurgiczne i dentystyczne

Leki

Leki

Plan oddziału patologicznego

Plan oddziału patologicznego

Eksperymenty: �podawanie dawek cyjankali (by sprawdzić czas wystąpienia śmierci) �zanieczyszczanie ran poprzez wprowadzanie do

Eksperymenty: �podawanie dawek cyjankali (by sprawdzić czas wystąpienia śmierci) �zanieczyszczanie ran poprzez wprowadzanie do nich brudnych szmat �szczepienie zdrowych więźniów lekami porzeciwko chorobom zakaźnym np. maść przeciwko oparzelinom, która powoduje sztucznie bolesne i najcześcicej śmiertelne oparzenia zdrowych osób � podawanie tabletek nasennych i zmuszanie do ciężkiego wysiłku w czasie ich działania

�wykonywanie zabiegów polegających na wytworzeniu dodatkowego pęcherza moczowego z wyizolowanej pętli jelitowej �mordowanie jeńców

�wykonywanie zabiegów polegających na wytworzeniu dodatkowego pęcherza moczowego z wyizolowanej pętli jelitowej �mordowanie jeńców radzieckich za pomocą gazów trujących �zmuszanie do ekstremalnych ćwiczeń w postaci biegów, padania, skakania w przysiadzie �zarażanie opatrunków maścią ichtiolową dla umiejscowienia wrzodu i ułatwienia „dojrzewania” �wylewano na ciała imperyt w stanie ciekłym

Dziękujemy za uwagę

Dziękujemy za uwagę