RETM TEKNOLOJLE R VE MATERYAL TASARIMI RETM ARALARI

  • Slides: 33
Download presentation
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLE Rİ VE MATERYAL TASARIMI ÖĞRETİM ARAÇLARI VE ETKİLİ KULLANIMI

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLE Rİ VE MATERYAL TASARIMI ÖĞRETİM ARAÇLARI VE ETKİLİ KULLANIMI

ÖĞRENME HEDEFLERİ 01 02 03 04 Verilen bir öğretim durumu için uygun öğretim araçlarını

ÖĞRENME HEDEFLERİ 01 02 03 04 Verilen bir öğretim durumu için uygun öğretim araçlarını seçebilme. Verilen bir öğretim aracının özelliklerini söyleyebilme. Verilen bir öğretim aracının kullanımında dikkat edilmesi gereken hususları açıklayabilme. Verilen veya seçilen öğretim araçlarını etkili kullanabilme.

Gerçek Eşyalar ve Modeller ÖĞRETİM ARAÇLARI VE ETKİLİ KULLANIMI Tepegöz Projektörleri TV ve Video

Gerçek Eşyalar ve Modeller ÖĞRETİM ARAÇLARI VE ETKİLİ KULLANIMI Tepegöz Projektörleri TV ve Video Slaytlar ve Film Şeritleri Gösteri Tahtaları Döner Levhalar Basılı Materyaller Grafikler ve Şemalar

Gerçek Eşya ve Modeller Gerçek eşyalar; • Somut ve kalıcı öğrenmeler sağlar • Genellemeyi

Gerçek Eşya ve Modeller Gerçek eşyalar; • Somut ve kalıcı öğrenmeler sağlar • Genellemeyi kolaylaştırır • Bireysel olarak eğitim sağlar.

Gerçek Eşya ve Modeller; bir gerçek eşyanın üç boyutlu temsillerdir. Modeller, asıl cisimden daha

Gerçek Eşya ve Modeller; bir gerçek eşyanın üç boyutlu temsillerdir. Modeller, asıl cisimden daha büyük, daha küçük olabildiği gibi temsil ettiği gerçek eşya ile aynı büyüklükte ve yapıda da olabilir.

Gerçek Eşya ve Modeller Üçüncü boyut Şekil Ne zaman kullanmalı ? İç yapı Renk

Gerçek Eşya ve Modeller Üçüncü boyut Şekil Ne zaman kullanmalı ? İç yapı Renk Uygulama

Gerçek Eşya ve Modeller Gerçek eşyalar ve modeller, mesajların sunulmasında üçüncü boyut, şekil, iç

Gerçek Eşya ve Modeller Gerçek eşyalar ve modeller, mesajların sunulmasında üçüncü boyut, şekil, iç yapı, renk ve uygulamanın önemli olduğu durumlarda kullanılır. Eğer bunlar önemli değil ya da cisim iki boyutlu olarak yeterince temsil edilebilecekse, bir resim ya da grafik materyalleri de gerçek eşyalar ya da modeller kadar etkili olabilir.

 Bir takım araştırmalarda derslerde kullanılan modellerin gerçeklik derecesinin ya da ayrıntıların iletilmek istenen

Bir takım araştırmalarda derslerde kullanılan modellerin gerçeklik derecesinin ya da ayrıntıların iletilmek istenen mesajın kavranmasını zorlaştırdığı veya engellediği tespit edilmiştir. Hem modeller hem de görsel materyaller gereksiz detaylar atılarak daha açık hale getirilmelidir. Öğrencinin dikkatleri problemle ilgili noktalara ya da verilmek istenen mesaja çekilmelidir. Gerçek Eşya ve Modeller

Gerçek Eşya ve Modeller Gerçek eşya ve modellerden yeterinde yararlanabilmek için, öğretmenin bunları sınıfta

Gerçek Eşya ve Modeller Gerçek eşya ve modellerden yeterinde yararlanabilmek için, öğretmenin bunları sınıfta kullanmadan önce çok iyi biliyor olması gerekir.

Gerçek Eşya ve Modeller Öğretim amaçlı kullanılacak nesneler sınıfın tamamınca görülebilecek büyüklükte olmalı, fakat

Gerçek Eşya ve Modeller Öğretim amaçlı kullanılacak nesneler sınıfın tamamınca görülebilecek büyüklükte olmalı, fakat dikkatleri başka yöne çekecek büyüklükte ve ağırlıkta da olmamalıdır.

Gerçek Eşya ve Modeller Eşya veya model, sadece üzerinde açıklama yapılacağı zaman gösterilmeli, diğer

Gerçek Eşya ve Modeller Eşya veya model, sadece üzerinde açıklama yapılacağı zaman gösterilmeli, diğer zamanlar üzeri kapatılmalı veya görüş alanı dışına çıkarılmalıdır.

Gerçek Eşya ve Modeller Konu ile o anda ilgisi olmayan bir nesne öğrencilerin ilgilerini

Gerçek Eşya ve Modeller Konu ile o anda ilgisi olmayan bir nesne öğrencilerin ilgilerini çekerek dersten uzaklaşmalarına neden olur. Modelin temsil ettiği nesnenin gerçek rengini göstermek için renkli bir slayt veya resim ve boyutunu göstermek için bir ölçek kullanılabilir. Ders öncesi veya sonrasında öğrencilerin modeli ellemesi ve kullanması teşvik edilmelidir.

Gerçek Eşya ve Modeller Genellikle, tek bir nesnenin ders sırasında sınıftaki öğrencilere elden ele

Gerçek Eşya ve Modeller Genellikle, tek bir nesnenin ders sırasında sınıftaki öğrencilere elden ele dolaştırılarak incelettirilmesi doğru değildir. Bu durum hem zaman alır, hem de öğrencilerin o an devam eden diğer öğrenme-öğretme etkinliklerinden uzaklaşmalarına neden olur.

Tepegöz Projektörleri Tepegöz projektörleri; metin, çizim, grafik ve resim gibi önceden saydam bir materyal

Tepegöz Projektörleri Tepegöz projektörleri; metin, çizim, grafik ve resim gibi önceden saydam bir materyal üzerine renkli ya da siyah - beyaz olarak hazırlanmış bilgilerin ekrana büyütülerek yansıtılması için ya da ders sırasında doğrudan üzerine yazılıp çizilerek ve gerektiğinde silinerek saydam bir yazı tahtası gibi kullanılabilen çok yönlü bir araçtır.

Tepegöz Projektörleri Avantajları: Sınırlılıkları: Yüzyüze iletişim Programlanamama Kullanım kolaylığı Bireysel çalışmaya uygun değil Kullanılabilen

Tepegöz Projektörleri Avantajları: Sınırlılıkları: Yüzyüze iletişim Programlanamama Kullanım kolaylığı Bireysel çalışmaya uygun değil Kullanılabilen materyal çokluğu Üretim süreci gerektirir Kullanılan ortam zenginliği Tepegöze bağlı Uyarlanabilirlik Aydınlık ortam Önceden hazırlama

Slaytlar (dia); 35 mm’lik fotoğraf makinesiyle çekilmiş pozitif filmin banyo edilerek teker yansıtılmak üzere

Slaytlar (dia); 35 mm’lik fotoğraf makinesiyle çekilmiş pozitif filmin banyo edilerek teker yansıtılmak üzere kesilip plastik veya karton çerçevelere yerleştirilmesiyle elde edilen küçük, saydam fotoğraflardır. Slaytları yansıtmak için kullanılan araca da slayt projektörü denir.

Slaytlar Kullanımı ve Avantajları: Tanıtım, hatırlatma, gözden geçirme, ilgi uyandırma, dikkat çekme Aşamalar Küçük-büyük,

Slaytlar Kullanımı ve Avantajları: Tanıtım, hatırlatma, gözden geçirme, ilgi uyandırma, dikkat çekme Aşamalar Küçük-büyük, orijinal Grup eğitimleri Üretimi kolay, maliyeti düşük Kolay taşınır ve saklanır İstenildiğinde çoğaltılır Yeniden düzenlenebilir Basit ifadeler Ses bantları ile senkronize hale getirilebilir Yansıtma zamanı ayarlanabilir Farklı ders ve öğretim amaçlarına uygun

Slaytlar Dezavantajları: Fotoğrafçılık becerisi gerektirir Kolayca düzeni bozulabilir Toz ve el izlerini çeker Karatmaya

Slaytlar Dezavantajları: Fotoğrafçılık becerisi gerektirir Kolayca düzeni bozulabilir Toz ve el izlerini çeker Karatmaya ihtiyaç hisseder

TV ve Video Avantajları: Hareket Süreç Güvenli gözlem Beceri öğrenme Dramatizasyon Duyuşsal Öğrenme Problem

TV ve Video Avantajları: Hareket Süreç Güvenli gözlem Beceri öğrenme Dramatizasyon Duyuşsal Öğrenme Problem çözme Ortak tecrübe oluşturma Sınırlılıkları: Sabit Adım Hareketsizlik

TV ve Video Kullanımı : Ön inceleme Çevre düzenleme Öğrencilerin hazırlanması Sunu Öğrencilerin katılımını

TV ve Video Kullanımı : Ön inceleme Çevre düzenleme Öğrencilerin hazırlanması Sunu Öğrencilerin katılımını sağlama

Gösteri Tahtaları Tebeşir tahtası, çok amaçlı tahtalar ve bülten tahtaları yazılı ve görsel materyalleri

Gösteri Tahtaları Tebeşir tahtası, çok amaçlı tahtalar ve bülten tahtaları yazılı ve görsel materyalleri sergilemek için kullanılır. Sınıflarda en yaygın kullanılan ise, tebeşir tahtalarıdır (yaygın kullanılan adı ile yazı tahtası).

Kullanımına Yönelik Öneriler: Kapsamlı içerik dersten önce hazırlanmalı Yazı ve yerleşim önceden düzenlenmeli Önceden

Kullanımına Yönelik Öneriler: Kapsamlı içerik dersten önce hazırlanmalı Yazı ve yerleşim önceden düzenlenmeli Önceden yazılanlar kapatılmalı Konuşurken sınıfa dönülmeli Gösteri Tahtaları Değişik sunu teknikleri kullanılmalı Yazılar temiz ve anlaşılır Öğretmenin göreceği çizgiler kullanılmalı Renkli tebeşir/kalem Yazıların önü kapanmamalı Işık için gerekli tedbirler alınmalı Pergel, cetvel vb. kullanılmalı Karton ya da tahtalardan yararlanılmalı

Döner Levhalar Kullanımı: Kullanımı kolay ve çok amaçlıdır. Yazı tahtaları ile aynı amaç için

Döner Levhalar Kullanımı: Kullanımı kolay ve çok amaçlıdır. Yazı tahtaları ile aynı amaç için kullanılır ve özellikle çizimler ve grafikler için idealdir. Kağıtlar önceden hazırlanarak sunu sırasında tek gösterilebilir. Materyal ileride kullanılmak üzere saklanabilir.

İpuçları ve teknikler Yerleşimi Görseller önceden hazırlanmalı Yazı satırları Basit yazı, çizim ve sembol

İpuçları ve teknikler Yerleşimi Görseller önceden hazırlanmalı Yazı satırları Basit yazı, çizim ve sembol Döner Levhalar Harfler >= 4 cm 1<=Renk sayısı <=4 o Kalem seçimi o İzleyiciye dönük o Materyal sırası o Sayfaların sunumu o Son sayfada Özet

Film Şeritleri Slaytlar ve film şeritleri arasındaki temel fark, slaytlar teker yansıtılmak üzere tasarlanır

Film Şeritleri Slaytlar ve film şeritleri arasındaki temel fark, slaytlar teker yansıtılmak üzere tasarlanır ve hazırlanırlar. Film şeritleri ise ilişkili bir dizi hareketsiz resimler içeren 35 mm saydam film ruloları olup, sırasıyla yansıtılmak üzere tasarlanırlar.

Yazılı Materyaller Bir yazılı materyalin (ders kitapları, ders notları, kılavuz kitaplar, okul gazetesi, bildiriler,

Yazılı Materyaller Bir yazılı materyalin (ders kitapları, ders notları, kılavuz kitaplar, okul gazetesi, bildiriler, vs. ) öğretimsel etkililiği özellikle üç temel değişkene bağlıdır: (1) materyalin okunabilirlik düzeyi, (2) materyalin içeriği ve (3) materyalin tasarımı (düzenlenmesi, dış görünümü).

 Yazılı Materyal Tasarımı Tutarlılık Yazılı Materyaller Sayfa Düzeni Görsel Materyaller Yazı Stili Yazı

Yazılı Materyal Tasarımı Tutarlılık Yazılı Materyaller Sayfa Düzeni Görsel Materyaller Yazı Stili Yazı Türü ve Boyutu Vurgulama

Grafik Materyalleri Grafikler, sayısal verileri görselleştirerek veriler arasındaki ilişkilerin kavranmasını kolaylaştırmak için kullanılır.

Grafik Materyalleri Grafikler, sayısal verileri görselleştirerek veriler arasındaki ilişkilerin kavranmasını kolaylaştırmak için kullanılır.

Grafik Materyalleri. Sütun ve çubuk

Grafik Materyalleri. Sütun ve çubuk

Grafik Materyalleri. Pasta

Grafik Materyalleri. Pasta

Grafik MateryalleriÇizgi

Grafik MateryalleriÇizgi

Grafik Materyalleri. Resimli

Grafik Materyalleri. Resimli

Grafik MateryalleriŞemalar A B C D

Grafik MateryalleriŞemalar A B C D