retim Teknolojileri ve Materyal Tasarm retimde Grselitsel Aralar

  • Slides: 12
Download presentation
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Öğretimde Görsel-İşitsel Araçları Sınıflandırma Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU Hacettepe

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Öğretimde Görsel-İşitsel Araçları Sınıflandırma Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 06532, Beytepe ANKARA e-Posta: Web: sadi @ hacettepe. edu. tr http: //yunus. hacettepe. edu. tr/~sadi/ --

Araçları Sınıflandırma İşlemi q Günümüzdeki teknolojik gelişmeler sonucu öğrenme ortamlarında kullanılan araç-gereçlerin sayıları ve

Araçları Sınıflandırma İşlemi q Günümüzdeki teknolojik gelişmeler sonucu öğrenme ortamlarında kullanılan araç-gereçlerin sayıları ve türleri her geçen gün artmaktadır. q Geliştirilen kaynaklar değişik duyu organlarından etkilenmekte, bazıları tek bir duyu organımızı etkilerken bazıları birden çok duyu organımıza hitap etmektedir. q Bu araç-gereçlerden bir kısmı öğretme-öğrenme süreçlerinde soyut yaşantılar sağlarken, bazıları somut yaşantılar sağlamaktadırlar. q Bazıları yapıları bakımından mekanik, elektronik-mekanik veya elektronik olabilmektedir. q Öte yandan, bir araç bazı özellikleri açısından bir gruba girerken bazı özellikleri açısından başka bir gruba girebilmektedir. 2

Araçları Sınıflandırma q A- Yansıtma Özelliği Olan Görsel Araçlar § Tepegöz, § Slaytlar ve

Araçları Sınıflandırma q A- Yansıtma Özelliği Olan Görsel Araçlar § Tepegöz, § Slaytlar ve slayt projektörü, § Film şeridi ve film projektörü, § Opak projektörü, § Video Projektörü, § Data Show (LCD Panel), § Konferans Projektörü. 3

Araçları Sınıflandırma-2 q B- Yansıtma Özelliği Olmayan Görsel Araçlar § Gerçek nesneler (Paralar, çalışma

Araçları Sınıflandırma-2 q B- Yansıtma Özelliği Olmayan Görsel Araçlar § Gerçek nesneler (Paralar, çalışma aletleri, bitkiler, hayvanlar vb. ), § Modeller (Gerçek bir nesnenin üç boyulu olarak gösterilmesine olanak veren şeyler), § Alan gezileri, § Hareketsiz resimler (Fotoğraflar, Posta kartları, Haritalar, Flaş kartları (şimşek kartlar), § Resimler, § Grafikler, (Çizimler, Karikatürler, Grafikler, Tablolar, Şekiller, Posterler). 4

Araçları Sınıflandırma-3 q C- Basılı Materyaller § Kitaplar § § Resimli kitaplar, Ders kitabı,

Araçları Sınıflandırma-3 q C- Basılı Materyaller § Kitaplar § § Resimli kitaplar, Ders kitabı, Başvuru kitapları, Çalışma (alıştırma) kitapları), § Ders notları, § Dergiler. 5

Araçları Sınıflandırma-4 q D- İşitsel Araçlar § Radyo, § Kasetçalar (Teyp ve Ses bantları),

Araçları Sınıflandırma-4 q D- İşitsel Araçlar § Radyo, § Kasetçalar (Teyp ve Ses bantları), § Kompakt Disk (Teker çalar), § Pikap (ve Plâklar) 6

Araçları Sınıflandırma-5 q E- Gösteri Yerleri § Kara tahtalar, § Çok amaçlı tahtalar (Beyaz

Araçları Sınıflandırma-5 q E- Gösteri Yerleri § Kara tahtalar, § Çok amaçlı tahtalar (Beyaz tahta), § Elektronik tahtalar, § Askı/Kanca tahtası, § Bülten tahtaları, § Kumaş tahtalar, § Manyetik tahtalar, § Dosya tahtalar (Flip charts), § Sınıf dışı sergiler, § Sınıf içi sergiler, § Kuklalar, § Tiyatro (temsil), Eğitsel geziler. 7

Araçları Sınıflandırma-6 q F- Hareketli Araçlar (Görüntüler) § Televizyon, § Video makinası (oynatıcısı ve/veya

Araçları Sınıflandırma-6 q F- Hareketli Araçlar (Görüntüler) § Televizyon, § Video makinası (oynatıcısı ve/veya kaydedicisi), § Film, § Videodisk, § Videokaset (VHS, Beta, 8 mm vb. ) § Diğerleri 8

Araçları Sınıflandırma-7 q G- Bilgisayarlar § Video (Bilgisayar) projektörü, § Etkileşimli (İnteraktif) video, §

Araçları Sınıflandırma-7 q G- Bilgisayarlar § Video (Bilgisayar) projektörü, § Etkileşimli (İnteraktif) video, § Çoklu ortam (multimedia) 9

Araçları Sınıflandırma-8 q H- İletişim (Telekomünikasyon) § Radyo yayını, § Telekonferans § Video telekonferans,

Araçları Sınıflandırma-8 q H- İletişim (Telekomünikasyon) § Radyo yayını, § Telekonferans § Video telekonferans, § Audio telekonferans, § Grafik telekonferans, § Bilgisayar telekonferansı, § Teletekst ve videotekst, § Televizyon (Normal TV yayını, Kablolu TV yayın, Uydulu TV yayını, Kapalı devre TV yayını). 10

Başvuru Kaynakları q Heinich, R. , Molenda, M. , Russell, J. D. ve Smaldino,

Başvuru Kaynakları q Heinich, R. , Molenda, M. , Russell, J. D. ve Smaldino, S. E. (1999). Instructional media and technologies for learning (Sixth Edition). New York: Macmillan Publishing Company. q Seferoğlu, S. Sadi (2009). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Ankara: Pegem A Yayıncılık. 11

Teşekkürler!!! 12

Teşekkürler!!! 12