retim Teknolojileri ve Materyal Tasarm Kavram Haritalar ve

  • Slides: 27
Download presentation
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Kavram Haritaları ve Çalışma Yaprakları Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Kavram Haritaları ve Çalışma Yaprakları Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 06532, Beytepe ANKARA e-Posta: Web: sadi @ hacettepe. edu. tr http: //yunus. hacettepe. edu. tr/~sadi/ --

Kavram Haritaları --

Kavram Haritaları --

Kavram Haritaları q Belli bir konudaki kavramlar ve bunlar arasındaki ilişkileri grafiksel yapılar içinde

Kavram Haritaları q Belli bir konudaki kavramlar ve bunlar arasındaki ilişkileri grafiksel yapılar içinde özetlemeyi sağlayan görsel yapılardır. q Öğretmen tarafından, bir konuyu açıklamak için önceden hazırlanıp sınıfa getirilebileceği gibi; öğrencilere de hazırlatılabilir. q Öğrencinin kavram haritası yapması, O’nun konuyu kavraması açısından son derece etkili bir yol olabilir. 3

Kavram Haritaları-2 q Konuyla ilgili temel çerçeveyi veren, şema, tablo, çizelge ve matrisler bilginin

Kavram Haritaları-2 q Konuyla ilgili temel çerçeveyi veren, şema, tablo, çizelge ve matrisler bilginin yapılandırılmasında, örgütlenmesinde dolayısıyla da bilgiyi anlamlandırmada önemli bir yere sahiptir. q Örneğin; somut kavramlardan soyut kavramlara doğru ilerlemeyi sağlayan hiyerarşik bir biçimde örgütlenen “kavram şemaları (haritaları)” bilginin anlamlı bir biçimde öğrenilmesini sağlar. 4

Bilginin Sunum Yolları Yakınlık derecesi Annesi Babası Kız kardeşi Erkek kardeşi Anneanne Büyükbaba Teyze

Bilginin Sunum Yolları Yakınlık derecesi Annesi Babası Kız kardeşi Erkek kardeşi Anneanne Büyükbaba Teyze Dayı Babaanne Büyükbaba Hala Amca Bilgi, tablolar ve matrisler halinde verilerek ya da öğrencinin bilgiyi tablolara, matrislere dönüştürmesi sağlanarak bilgiyi örgütlemesine, diğer bir deyişle anlamlı öğrenmesine yardım edilebilir. 5

Kavram Haritalarına Örnekler --

Kavram Haritalarına Örnekler --

7

7

Kaynak: http: //www. alomaliye. com/sorularla_ist_7. gif 8

Kaynak: http: //www. alomaliye. com/sorularla_ist_7. gif 8

Kaynak: http: //cmap. ihmc. us/Publications/Research. Papers/Theory. Cmaps/Fig 1 Cmap. About. Cmaps-large. png 9

Kaynak: http: //cmap. ihmc. us/Publications/Research. Papers/Theory. Cmaps/Fig 1 Cmap. About. Cmaps-large. png 9

Kaynak: http: //ecrp. uiuc. edu/v 8 n 2/birbili/images/fig 2 conceptmap. gif 10

Kaynak: http: //ecrp. uiuc. edu/v 8 n 2/birbili/images/fig 2 conceptmap. gif 10

Kaynak: http: //www. uwstout. edu/soe/profdev/images/inspiration 08/TUrberg_speech. gif 11

Kaynak: http: //www. uwstout. edu/soe/profdev/images/inspiration 08/TUrberg_speech. gif 11

Kaynak: http: //www. k 8 accesscenter. org/training_resources/udl/Graphic. Organizers. HTML. asp 12

Kaynak: http: //www. k 8 accesscenter. org/training_resources/udl/Graphic. Organizers. HTML. asp 12

Kaynak: http: //www. k 8 accesscenter. org/training_resources/udl/Graphic. Organizers. HTML. asp 13

Kaynak: http: //www. k 8 accesscenter. org/training_resources/udl/Graphic. Organizers. HTML. asp 13

Kaynak: http: //www. k 8 accesscenter. org/training_resources/udl/Graphic. Organizers. HTML. asp 14

Kaynak: http: //www. k 8 accesscenter. org/training_resources/udl/Graphic. Organizers. HTML. asp 14

Kaynak: http: //www. k 8 accesscenter. org/training_resources/udl/Graphic. Organizers. HTML. asp 15

Kaynak: http: //www. k 8 accesscenter. org/training_resources/udl/Graphic. Organizers. HTML. asp 15

Kaynak: http: //www. k 8 accesscenter. org/training_resources/udl/Graphic. Organizers. HTML. asp 16

Kaynak: http: //www. k 8 accesscenter. org/training_resources/udl/Graphic. Organizers. HTML. asp 16

Kaynak: http: //www. k 8 accesscenter. org/training_resources/udl/Graphic. Organizers. HTML. asp 17

Kaynak: http: //www. k 8 accesscenter. org/training_resources/udl/Graphic. Organizers. HTML. asp 17

Kaynak: http: //www. k 8 accesscenter. org/training_resources/udl/Graphic. Organizers. HTML. asp 18

Kaynak: http: //www. k 8 accesscenter. org/training_resources/udl/Graphic. Organizers. HTML. asp 18

Kaynak: http: //www. k 8 accesscenter. org/training_resources/udl/Graphic. Organizers. HTML. asp 19

Kaynak: http: //www. k 8 accesscenter. org/training_resources/udl/Graphic. Organizers. HTML. asp 19

Kaynak: http: //www. k 8 accesscenter. org/training_resources/udl/Graphic. Organizers. HTML. asp 20

Kaynak: http: //www. k 8 accesscenter. org/training_resources/udl/Graphic. Organizers. HTML. asp 20

Kaynak: http: //www. k 8 accesscenter. org/training_resources/udl/Graphic. Organizers. HTML. asp 21

Kaynak: http: //www. k 8 accesscenter. org/training_resources/udl/Graphic. Organizers. HTML. asp 21

Çalışma Yaprakları --

Çalışma Yaprakları --

Çalışma Yaprağı q Öğrencilerin, belli bir konuyla ilgili öğrenmelerini tekrarlamalarını ya da öğrendiklerini yeni

Çalışma Yaprağı q Öğrencilerin, belli bir konuyla ilgili öğrenmelerini tekrarlamalarını ya da öğrendiklerini yeni durumlarda kullanmalarını sağlayan öğretim materyalleridir. q Ödev olarak ders dışında kullanılabileceği gibi, ders içinde alıştırma ya da değerlendirme amacıyla da kullanılabilir. 23

Çalışma Yaprağı Örnekleri --

Çalışma Yaprağı Örnekleri --

Konu: Ailedeki bireyler, rolleri ve sorumlulukları? 1. Soru ………………… 2. Soru ………………… 3. Soru

Konu: Ailedeki bireyler, rolleri ve sorumlulukları? 1. Soru ………………… 2. Soru ………………… 3. Soru ………………… 25

Teşekkürler!!! 27

Teşekkürler!!! 27