retim Ne Demektir eitli kaynaklardan rn elde etmeye

  • Slides: 92
Download presentation

Üretim Ne Demektir? Çeşitli kaynaklardan ürün elde etmeye ÜRETİM denir. Örneğin; bitki üretimi, hayvan

Üretim Ne Demektir? Çeşitli kaynaklardan ürün elde etmeye ÜRETİM denir. Örneğin; bitki üretimi, hayvan üretimi, maden üretimi gibi.

Ekonomi Nedir? Günlük yaşantımızı sürdürmek için birçok ürüne ihtiyaç duyarız. Her bölgede her ürün

Ekonomi Nedir? Günlük yaşantımızı sürdürmek için birçok ürüne ihtiyaç duyarız. Her bölgede her ürün üretilemez. Üretilen ürünler karşılıklı satılırlar. Üretilen ürünlerin karşılıklı satılmasına EKONOMİ denir. Ekonomi ile ilgili faaliyetlere de Ekonomik Faaliyetler denir.

Ekonomik Faaliyetler Üretim Dağıtım Tüketim üçlüsünden oluşur.

Ekonomik Faaliyetler Üretim Dağıtım Tüketim üçlüsünden oluşur.

Ekonomik Kaynaklar Nelerdir? Doğal kaynaklar İnsani (beşeri)kaynaklar Parasal kaynaklar

Ekonomik Kaynaklar Nelerdir? Doğal kaynaklar İnsani (beşeri)kaynaklar Parasal kaynaklar

İşletildiğinde gelir sağlayan her türlü kaynak EKONOMİK KAYNAK olarak kabul edilir.

İşletildiğinde gelir sağlayan her türlü kaynak EKONOMİK KAYNAK olarak kabul edilir.

Girişimci Ne Demektir? Sanayide, tarımda ve ticarette yeni iş alanları açan kişilere GİRİŞİMCİ denir.

Girişimci Ne Demektir? Sanayide, tarımda ve ticarette yeni iş alanları açan kişilere GİRİŞİMCİ denir. Girişimcinin; para kaynağı yeterli olmalı, Ne iş yapacağını, niçin yapacağını, nasıl yapacağını , nasıl ve kime satacağını iyi bilmelidir.

Doğal kaynaklar Bir bölgenin sahip olduğu yer altı ve yer üstü zenginliklerine o bölgenin

Doğal kaynaklar Bir bölgenin sahip olduğu yer altı ve yer üstü zenginliklerine o bölgenin doğal kaynakları denir. (Madenler, ormanlar, sul ar)

İNSANİ (BEŞERİ)KAYNAKLAR • Tarım Sektörü • Sanayi Sektörü • Hizmet Sektörü

İNSANİ (BEŞERİ)KAYNAKLAR • Tarım Sektörü • Sanayi Sektörü • Hizmet Sektörü

TARIM: • Ekip-Biçme • Hayvancılık • Ormancılık SANAYİ: • Maden çıkarma ve işleme •

TARIM: • Ekip-Biçme • Hayvancılık • Ormancılık SANAYİ: • Maden çıkarma ve işleme • İmalat Sanayi HİZMET: • Ulaşım ve Ticaret • Turizm • Haberleşme • Bankacılık • Eğitim, Sağlık, Asayiş

Şehirde Ekonomik Faaliyetler Şehirde ekonomik faaliyetler daha farklıdır. Daha çok parasal kaynaklar etkindir. Fabrika

Şehirde Ekonomik Faaliyetler Şehirde ekonomik faaliyetler daha farklıdır. Daha çok parasal kaynaklar etkindir. Fabrika ve işyerleri çoktur. Eğitim düzeyi yüksek olduğu için her meslekte insan vardır. Bu meslekler sayesinde geçimini sağlarlar.

Coğrafi Özellikler Ekonomik Faaliyetleri Etkiler mi? Evet, etkiler. Çünkü her bölgenin farklı iklim özelliği

Coğrafi Özellikler Ekonomik Faaliyetleri Etkiler mi? Evet, etkiler. Çünkü her bölgenin farklı iklim özelliği vardır. Her üründe farklı iklim özelliğinde yetişmektedir. Bu nedenden dolayıda her ürün aynı bölgede yetiştirilemez.

Meslek Nedir? İnsanların yaşamını sürdürmek için yapmak zorunda oldukları işe MESLEK denir. Doktor, avukat,

Meslek Nedir? İnsanların yaşamını sürdürmek için yapmak zorunda oldukları işe MESLEK denir. Doktor, avukat, mühendis, öğret men gibi meslekler toplumsal ihtiyaçtan doğmuştur. Bazı meslekler ise bölgeseldir.

Bölgelere Göre Meslekler Akdeniz: Seracılık ve turizm. Doğu. Anadolu: Hayvancılık Karadeniz: Çay, fındık ve

Bölgelere Göre Meslekler Akdeniz: Seracılık ve turizm. Doğu. Anadolu: Hayvancılık Karadeniz: Çay, fındık ve balıkçılık ile tekne yapımı.

İşbirliği Nedir? Bir ürünü üretebilmek için birden çok kişinin malını, parasını ve fikrini ortaya

İşbirliği Nedir? Bir ürünü üretebilmek için birden çok kişinin malını, parasını ve fikrini ortaya koymasına iş birliği denir. Bunlardan biri olmadığında üretim gerçekleşmez.

Güney Doğu Anadolu’da üretilenler Buğday : En fazla ekim alanına sahip Şanlıurfa'yı Diyarbakır izler.

Güney Doğu Anadolu’da üretilenler Buğday : En fazla ekim alanına sahip Şanlıurfa'yı Diyarbakır izler. Arpa : Şanlıurfa, Siirt ve Adıyaman'da yetiştirilir. Pamuk : Akçakale ve Gaziantep'te yetiştirilir.

Kırmız Mercimek : En çok Şanlıurfa ve Gaziantep'te yetiştirilir. Susam : Az bir alanda

Kırmız Mercimek : En çok Şanlıurfa ve Gaziantep'te yetiştirilir. Susam : Az bir alanda ekimi yapılmaktadır. Çeltik : Siverek'te yetiştirilmektedir. Antep Fıstığı : Üretimin % 90'ı bu bölgededir. Üzüm : Gaziantep çevresinde bağcılık gelişmiştir. Üretilen üzüm, pekmez, pestil ya da içki yapımında kullanılır.

Zeytin : Gaziantep yöresinde Kilis ve Islahiye çevresinde yetiştirilir. Tütün : Üretimde Adıyaman ve

Zeytin : Gaziantep yöresinde Kilis ve Islahiye çevresinde yetiştirilir. Tütün : Üretimde Adıyaman ve Batman önde gelir. Sebze : sulama yapılan alanlarda domates, biber, patlıcan gibi çeşitli sebzeler yetiştirilmektedir. Meyve : Özellikle Diyarbakır çevresinde ağırlığı 20 kg'ı aşan karpuz yetiştirilmektedir.

Bölgede hayvancılık önemli bir ekonomik faaliyettir Bitki örtüsünün bozkır olması nedeniyle küçükbaş hayvancılık yaygındır.

Bölgede hayvancılık önemli bir ekonomik faaliyettir Bitki örtüsünün bozkır olması nedeniyle küçükbaş hayvancılık yaygındır. Bölgede en çok koyun yetiştirilir. Koyundan sonra en fazla yetiştirilen kıl keçisidir ve Toros Dağları eteklerinde otlatılır. Ayrıca Toros Dağları'nda arıcılık yapılmaktadır.

Madenler ve Enerji Kaynakları Bölge maden bakımından zengin değildir. Gaziantep, Islahiye ve Kilis'te krom

Madenler ve Enerji Kaynakları Bölge maden bakımından zengin değildir. Gaziantep, Islahiye ve Kilis'te krom ve bakır yatakları bulunur. Kilis-Gölbaşı'nda fosfat çıkartılır. Ayrıca Toros Dağları'nda krom ve çinko yatakları vardır. Petrolün çıkarıldığı tek bölgedir. Ramam, Garzan, Şelmon ve Adıyaman’da Yanarsu Havzasından çıkarılır. Cizre’den linyit çıkarılır.

Başlıca endüstri tesisleri şunlardır : Besin : Diyarbakır, Şanlıurfa İçki : Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır

Başlıca endüstri tesisleri şunlardır : Besin : Diyarbakır, Şanlıurfa İçki : Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır Pamuklu Dokuma : Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır Battaniye, Kilim, Halı : Siirt, Gaziantep Petrol Rafinerisi : Batman

Bölgenin Ülke Ekonomisindeki Yeri Bölgenin Türkiye ekonomisine katkısı çok azdır Petrol Antep Fıstığı Baklagiller

Bölgenin Ülke Ekonomisindeki Yeri Bölgenin Türkiye ekonomisine katkısı çok azdır Petrol Antep Fıstığı Baklagiller Üzüm Pamuk Hayvancılık

Bölgede Turizm Bölge turizm açısından yeterince gelişememiştir. Adıyaman'daki Nemrut Dağı'nda bulunan Komagene krallığına ait

Bölgede Turizm Bölge turizm açısından yeterince gelişememiştir. Adıyaman'daki Nemrut Dağı'nda bulunan Komagene krallığına ait mezarlar ve çeşitli anıtlar, Şanlıurfa'daki Balıklı Göl, Diyarbakır'da bulunan Orta Çağ'a ait surlar, kuleler, Gaziantep Yöresi'ndeki Karkamış ve Roma dönemine ait kalıntılar çok fazla turist çekmektedir.

MARMARA BÖLGESİNDE ÜRETİLENLER Tütün: A. Pazarı Ayçiçeği: Ergene Havzası Zeytin: Güney Kıyılarında Pamuk: Balıkesir

MARMARA BÖLGESİNDE ÜRETİLENLER Tütün: A. Pazarı Ayçiçeği: Ergene Havzası Zeytin: Güney Kıyılarında Pamuk: Balıkesir

Şekerpancarı: Trakya-Alpullu, Adapazarı ve Susurlukta sulanabilen alanlarda. Buğday: İç kesimlerde (Türkiye’nin %13’ü) Pirinç: Ergene

Şekerpancarı: Trakya-Alpullu, Adapazarı ve Susurlukta sulanabilen alanlarda. Buğday: İç kesimlerde (Türkiye’nin %13’ü) Pirinç: Ergene ve Meriç havzalarında (Türkiye’de 1. ) Mısır: Doğu Marmara ve Trakya’da. (Türkiye’de 2. )

HAYVANCILIK Hayvancılık genellikle besicilik ve ahır hayvancılığı şeklindedir. Bunun sebepleri tarım arazisinin fazlalığı, tüketici

HAYVANCILIK Hayvancılık genellikle besicilik ve ahır hayvancılığı şeklindedir. Bunun sebepleri tarım arazisinin fazlalığı, tüketici nüfusun fazla olması, pazarlama sorununun olmaması ve yer şekilleri ve iklim şartlarının buna uygun olmasıdır. İstanbul ve çevresinde kümes hayvancılığı, Bursa ve çevresinde ipekböcekçiliği yapılmaktadır.

MADENLER VE ENERJİ KAYNAKLARI Bor: Susurluk, Bigadiç- Balıkesir Volfram : Uludağ-Bursa, Demirköy-Kırklareli Mermer: Güney

MADENLER VE ENERJİ KAYNAKLARI Bor: Susurluk, Bigadiç- Balıkesir Volfram : Uludağ-Bursa, Demirköy-Kırklareli Mermer: Güney Marmara, Linyit: Bölgenin genelinde, Barit: Lapseki-Çanakkale,

Doğalgaz: Kırklareli, Demir: Kocaeli ve Sakarya Magnezyum: Bilecik, Krom: Bursa, Kurşun-Çinko: Balıkesir ve Çanakkale,

Doğalgaz: Kırklareli, Demir: Kocaeli ve Sakarya Magnezyum: Bilecik, Krom: Bursa, Kurşun-Çinko: Balıkesir ve Çanakkale, Seramik Kili: İstanbul ve Çanakkale

Başlıca endüstri tesisleri şunlardır Şeker : Alpulu, Susurluk, Adapazarı Konserve : Bursa, Çanakkale Bitkisel

Başlıca endüstri tesisleri şunlardır Şeker : Alpulu, Susurluk, Adapazarı Konserve : Bursa, Çanakkale Bitkisel Yağ : Trakya'da yoğunlaşır İçki-Sigara : Tekirdağ, İstanbul

İlaç : İstanbul Dokuma : Bursa, İstanbul Seramik : İstanbul, Çanakkale, Bilecik Elektrikli Ev

İlaç : İstanbul Dokuma : Bursa, İstanbul Seramik : İstanbul, Çanakkale, Bilecik Elektrikli Ev Eşyaları : İstanbul

Kağıt : İzmit, Balıkesir başlıcalarıdır. Cam : Kırklareli, İstanbul Petrol Rafinerisi : İzmit (İpraş)

Kağıt : İzmit, Balıkesir başlıcalarıdır. Cam : Kırklareli, İstanbul Petrol Rafinerisi : İzmit (İpraş) Petro - kimya : İzmit Otomotiv : Bursa, İstanbul, İzmit, Adapazarı Traktör - Vagon : Adapazarı Gemi Yapımı : İstanbul, Gölcük

BÖLGEDE TURİZM İstanbul ve Bursa bölgenin iki önemli turizm merkezidir. Edirne, İznik, Çanakkale ve

BÖLGEDE TURİZM İstanbul ve Bursa bölgenin iki önemli turizm merkezidir. Edirne, İznik, Çanakkale ve Gelibolu tarihi turizmin geliştiği yerlerdir. Bursa ve Gönen çevresinde kaplıca turizmi gelişmiştir. Güney Marmara Bölümü'ndeki Kuş Cenneti ve Uludağ milli parkları da bölge turizmine önemli katkıda bulunmaktadır.

Bölgenin Ülke Ekonomisindeki Yeri Ülke Ekonomisinde 1. sırada yer almaktadır. Ayçiçeği Sebze Zeytin Buğday

Bölgenin Ülke Ekonomisindeki Yeri Ülke Ekonomisinde 1. sırada yer almaktadır. Ayçiçeği Sebze Zeytin Buğday Deniz Ürünleri İpek Böcekçiliği Endüstri ürünleri Turizim

BÖLÜMLERİ: 1. Asıl Ege Bölümü 2. İç Batı Anadolu Bölümü Hemen her türlü bitki

BÖLÜMLERİ: 1. Asıl Ege Bölümü 2. İç Batı Anadolu Bölümü Hemen her türlü bitki yetişir. Çünkü iklimi her türlü bitkinin yetişmesine uygundur.

EGE BÖLGESİNDE ÜRETİLENLER Tütün: Kıyı ovalarında yetiştirilir. Pamuk: Asıl Ege Bölümündeki alüvyal ovalarda ve

EGE BÖLGESİNDE ÜRETİLENLER Tütün: Kıyı ovalarında yetiştirilir. Pamuk: Asıl Ege Bölümündeki alüvyal ovalarda ve özellikle güneye yakın bölgelerde yetiştirilir. Zeytin: Kıyı kesiminde, özellikle Edremit Körfezi çevresinde yetiştirilir.

İncir: En çok B. Menderes vadisinde yetiştirilir. Turunçgiller: En çok Akdeniz İkliminin görüldüğü kıyı

İncir: En çok B. Menderes vadisinde yetiştirilir. Turunçgiller: En çok Akdeniz İkliminin görüldüğü kıyı bölümünde yetiştirilir. Üzüm: En çok Gediz Vadisinde yetiştirilir.

Haşhaş: İç Batı Anadolu’da Afyon ve Kütahya çevresinde kontrollü olarak yetiştirilir. Şekerpancarı: İç Batı

Haşhaş: İç Batı Anadolu’da Afyon ve Kütahya çevresinde kontrollü olarak yetiştirilir. Şekerpancarı: İç Batı Anadolu Bölümünde yetiştirilir. Tahıllar: İç Batı Anadolu Bölümünde yetiştirilir

Pirinç : Çöküntü ovalarında ekimi yoğunlaşır. Sebze : Domates, biber, patlıcan, patates, salata, kereviz,

Pirinç : Çöküntü ovalarında ekimi yoğunlaşır. Sebze : Domates, biber, patlıcan, patates, salata, kereviz, pırasa, başlıcalarıdır. Meyve : İncir, turunçgil ve üzümün yanı sıra elma ve kiraz

Ayçiçeği : İç Batı Anadolu'da sulanabilen alanlarda yetişir. Baklagiller : Uşak, bölgede nohut üretiminin

Ayçiçeği : İç Batı Anadolu'da sulanabilen alanlarda yetişir. Baklagiller : Uşak, bölgede nohut üretiminin en fazla yapıldığı yerdir.

BÖLGEDE HAYVANCILIK Bölgenin kıyı kesiminde besi hayvancılığı İç Batı Anadolu Bölümü'nde dağlıç ve sakız

BÖLGEDE HAYVANCILIK Bölgenin kıyı kesiminde besi hayvancılığı İç Batı Anadolu Bölümü'nde dağlıç ve sakız ırkı İç Batı Anadolu platolarında karaman ırkı koyun yetiştirilir. Maki alanlarında kıl keçisi yetiştiriciliği önem taşır.

Menteşe Yöresi'nde arıcılık gelişmiştir. Kümes hayvancılığı son yıllarda gelişme göstermiştir. Doğal balıkçılığın yanı sıra

Menteşe Yöresi'nde arıcılık gelişmiştir. Kümes hayvancılığı son yıllarda gelişme göstermiştir. Doğal balıkçılığın yanı sıra kültür balıkçılığı da yapılır.

Madenler ve Enerji Kaynakları Krom: Köyceğiz, Marmaris, Emet'te krom çıkarılır. Zımpara Taşı: Menteşe Yöresi’nde

Madenler ve Enerji Kaynakları Krom: Köyceğiz, Marmaris, Emet'te krom çıkarılır. Zımpara Taşı: Menteşe Yöresi’nde Mermer: Ayon’da Demir: Eymir, Ayazmand ve Torbalı'da Bor: Kütahya-Emet'te Tuz : İzmir Çamaltı tuzlasında

Linyit: Muğla - Yatağan, Manisa Soma, Kütahya'da Tavşanlı, Tunçbilek, Seyitömer ve Değirmisaz'dır. Linyit'in önemli

Linyit: Muğla - Yatağan, Manisa Soma, Kütahya'da Tavşanlı, Tunçbilek, Seyitömer ve Değirmisaz'dır. Linyit'in önemli bir bölümü termik santrallerde yakılarak elektrik enerjisi üretilir.

Başlıca endüstri tesisleri şunlardır Besin, Sıvı Yağ : İzmir, Ayvalık, Edremit Şeker : Uşak,

Başlıca endüstri tesisleri şunlardır Besin, Sıvı Yağ : İzmir, Ayvalık, Edremit Şeker : Uşak, Afyon, Kütahya Sigara ve İçki : İzmir Petrol Arıtma ve Petro Kimya : İzmir – Aliağa Seramik, Çini, Porselen : Kütahya, Uşak, İzmir

Pamuklu Dokuma : İzmir, Aydın, Nazilli, Söke, Bergama, Denizli ve Uşak Otomotiv : İzmir

Pamuklu Dokuma : İzmir, Aydın, Nazilli, Söke, Bergama, Denizli ve Uşak Otomotiv : İzmir Tarım Makineleri : Manisa, Aydın Kağıt : Afyon (Çay) Azot - Gübre : Kütahya

BÖLGEDE TURİZM Bodrum, Marmaris, Kuşadası, Çeşme, Didim, Foça deniz turizminin geliştiği merkezlerdir. Denizli -

BÖLGEDE TURİZM Bodrum, Marmaris, Kuşadası, Çeşme, Didim, Foça deniz turizminin geliştiği merkezlerdir. Denizli - Pamukkale'deki travertenler, kaplıcalar, Selçuk-Efes'te Meryem Ana Kilisesi ve antik kent, Bergama, Sard, Didim, Milet, Afrodisyas antik kentleri, Afyon ve Kütahya kaplıcaları bölgenin diğer turizm zenginlikleridir.

Bölgenin Ülke Ekonomisindeki Yeri Marmara Bölgesi’nden Sonra 2. sırayı alır İncir Pamuk Tütün Üzüm

Bölgenin Ülke Ekonomisindeki Yeri Marmara Bölgesi’nden Sonra 2. sırayı alır İncir Pamuk Tütün Üzüm Zeytin Haşhaş Endüstri ürünleri Turizm

KARADENİZ BÖLGESİNDE ÜRETİLENLER Mısır : Kıyı kesiminde buğdayın yerini almıştır. Tütün : Bafra Ovası

KARADENİZ BÖLGESİNDE ÜRETİLENLER Mısır : Kıyı kesiminde buğdayın yerini almıştır. Tütün : Bafra Ovası (Samsun) en yoğun ekim yapılan alandır. Ayrıca Tokat, Amasya, Düzce Ovası (Bolu) ve Rize Yöresi'nde yetiştirilir. Fındık : Bütün Karadeniz kıyılarında, yer iç kesimlerde yetişmesine karşın, en yoğun olarak Ordu ve Giresun'da üretilir.

Çay : Trabzon - Rize arasında Doğu Karadeniz kıyılarında, denize dönük yamaçlarda yetiştirilir. Ülke

Çay : Trabzon - Rize arasında Doğu Karadeniz kıyılarında, denize dönük yamaçlarda yetiştirilir. Ülke üretiminin tamamını Karadeniz Bölgesi karşılar. Pirinç : Tosya, Boyabat, Çarşamba ovaları başlıca ekim alanlarıdır. Şekerpancarı : Ekim alanları Kastamonu, Çorum, Tokat, Amasya illerinde geniştir.

Keten-kenevir : Nemli iklim bitkisi olan keten Batı Karadeniz Bölümü'nde Kastamonu ve Sinop'ta yetiştirilir.

Keten-kenevir : Nemli iklim bitkisi olan keten Batı Karadeniz Bölümü'nde Kastamonu ve Sinop'ta yetiştirilir. Kenevir ise uyuşturucu özelliği nedeniyle devlet kontrolünde üretilir. Meyve : Amasya'da elma, Kastamonu'da erik, Rize'de turunçgiller, Orta Karadeniz'de üzüm, Batı Karadeniz'de kestane tarımı yaygındır.

BÖLGEDE HAYVANCILIK Gür otlaklar ve nemli iklimi büyükbaş hayvancılığı yaygınlaştırmıştır Batı ve Orta Karadeniz

BÖLGEDE HAYVANCILIK Gür otlaklar ve nemli iklimi büyükbaş hayvancılığı yaygınlaştırmıştır Batı ve Orta Karadeniz iç kesimlerinde tiftik keçisi yetiştirilir. Balıkçılık önemli geçim kaynağıdır. Bolu Yöre'sinde arıcılık ve kümes hayvancılığı yaygındır.

Madenler ve Enerji Kaynakları Doğu Karadeniz'de Artvin ve Murgul (Göktaş), Batı Karadeniz'de, Kastamonu -

Madenler ve Enerji Kaynakları Doğu Karadeniz'de Artvin ve Murgul (Göktaş), Batı Karadeniz'de, Kastamonu - Küre'de bakır çıkartılır. Bölgede çıkarılan bakır, Samsun bakır fabrikasında işlenir.

Zonguldak havzasında taşkömürü çıkartılır. Türkiye üretiminin tamamını burası karşılar. Demir-çelik endüstrisinde enerji kaynağı olarak

Zonguldak havzasında taşkömürü çıkartılır. Türkiye üretiminin tamamını burası karşılar. Demir-çelik endüstrisinde enerji kaynağı olarak kullanılır. Taşkömürü tozundan Çatalağzı termik santralinde elektrik üretilir. Bolu, Çorum, Amasya ve Havza'da linyit yatakları işletilmektedir.

Başlıca endüstri tesisleri şunlardır : Şeker : Kastamonu, Turhal (Tokat), Suluova (Amasya), Çorum, Çarşamba

Başlıca endüstri tesisleri şunlardır : Şeker : Kastamonu, Turhal (Tokat), Suluova (Amasya), Çorum, Çarşamba (Samsun) Çay : Rize ve çevresi Demir - çelik : Ereğli (Zonguldak) ve Karabük Kağıt : Çaycuma (Zonguldak), Taşköprü (Zonguldak), Aksu (Giresun) Kereste : Bolu, Düzce, Bartın, Ayancık

BÖLGEDE TURİZM Batı Karadeniz'de Amasya ve Sinop'ta deniz turizmi gelişmeye başlamıştır. Özellikle Kaçkar Dağları'ndaki

BÖLGEDE TURİZM Batı Karadeniz'de Amasya ve Sinop'ta deniz turizmi gelişmeye başlamıştır. Özellikle Kaçkar Dağları'ndaki buzul gölleri, değişik bitki türleri bölgenin deniz turizmindeki açığını kapatacak derecede ilgi görmektedir. Bolu Aladağlar ve Abant çevresi kış sporlarının yapıldığı önemli merkezlerdir.

Bölgenin Ülke Ekonomisindeki Yeri Ekonomik gelişim açısından bölge 5. sıradadır Çay Fındık Kenevir Pirinç

Bölgenin Ülke Ekonomisindeki Yeri Ekonomik gelişim açısından bölge 5. sıradadır Çay Fındık Kenevir Pirinç Mısır Tütün Deniz ürünleri Taşkömürü Bakır

DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE ÜRETİLENLER Pamuk : Iğdır ve Malatya ovalarında yetiştirilir. Tütün : Muş,

DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE ÜRETİLENLER Pamuk : Iğdır ve Malatya ovalarında yetiştirilir. Tütün : Muş, Bitlis ve Malatya'da ekimi yapılır. Tahıllar : Buğday Malatya, Elazığ, Erzurum. Pasinler ve Horasan ovalarında yetiştirilir. Buğdaya göre daha az sıcaklık isteyen arpa ise Kuzeydoğu Anadolu platolarında yetiştirilir.

Şekerpancarı : Sulanabilen tarım alanlarında yetiştirilir. Sebze : Lahana ve patates Erzurum-Pasinler ve Horasan

Şekerpancarı : Sulanabilen tarım alanlarında yetiştirilir. Sebze : Lahana ve patates Erzurum-Pasinler ve Horasan ovalarında yetiştirilir. Meyve : Kayısı yoğun olarak Malatya'da sulanabilen alanlarda, özellikle Fırat ve Tohma kıyılarında yetiştirilir. Ayrıca Malatya, Elazığ ve Erzincan'da dut üretimi yapılır. Akarsu boylarında elma bahçeleri bulunur.

BÖLGEDE HAYVANCILIK Erzurum-Kars Bölümü'nde yaz yağışları ve gür otlaklara bağlı olarak büyükbaş hayvancılık, diğer

BÖLGEDE HAYVANCILIK Erzurum-Kars Bölümü'nde yaz yağışları ve gür otlaklara bağlı olarak büyükbaş hayvancılık, diğer bölümlerde ise küçükbaş hayvancılık yapılır. Hayvancılık mera hayvancılığı şeklinde yapılır ve verim azdır. Hakkari ve Kars yörelerinde arıcılık önemlidir.

Madenler ve Enerji Kaynakları Krom : Elazığ'da Alacakaya (Guleman) Havzası, Demir : Sivas-Divriği, Malatya-Hekimhan,

Madenler ve Enerji Kaynakları Krom : Elazığ'da Alacakaya (Guleman) Havzası, Demir : Sivas-Divriği, Malatya-Hekimhan, Hasançelebi, Çetinkaya havzalarında çıkarılır. Bakır : Elazığ - Maden, Diyarkbakır-Ergani havzasında çıkarılır.

linyit yatağı Afşin-Elbistan Havzası'ndadır. Kalorisi düşük ve rezervi bol olan linyitler Afşin. Elbistan termik

linyit yatağı Afşin-Elbistan Havzası'ndadır. Kalorisi düşük ve rezervi bol olan linyitler Afşin. Elbistan termik santralinde kullanılır

Başlıca endüstri tesisleri şunlardır Şeker : Erzurum, Malatya, Erzincan, Elazığ, Ağrı, Muş, Van-Erciş Süt

Başlıca endüstri tesisleri şunlardır Şeker : Erzurum, Malatya, Erzincan, Elazığ, Ağrı, Muş, Van-Erciş Süt Ürünleri : Kars Et Ürünleri : Van, Erzurum, Elazığ Sigara : Malatya, Bitlis Pamuklu Dokuma : Malatya, Erzincan Fosfat : Sivrice-Elazığ Ferrokrom : Elazığ Kurşun : Keban

BÖLGEDE TURİZM Dağcılık, kış turizmi, ve doğal güzellikleri açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Nemrut

BÖLGEDE TURİZM Dağcılık, kış turizmi, ve doğal güzellikleri açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Nemrut Kaldera Gölü, Van Gölü, Gürlevik ve Bendimahi çağlayanları ilgi çeken doğa güzellikleridir. Doğu Beyazıt'taki İshakpaşa Sarayı, Kars'taki Ani Harabeleri, Erzurum ve Ahlat'taki Selçuklu eserleri önemli tarihi zenginliklerdir.

Bölgenin Ülke Ekonomisindeki Yeri Kayısı Şekerpancarı Tahıl Tütün Süt Et Yapağı Hayvancılık Bakır Demir

Bölgenin Ülke Ekonomisindeki Yeri Kayısı Şekerpancarı Tahıl Tütün Süt Et Yapağı Hayvancılık Bakır Demir Krom Manganez Linyit

AKDENİZ BÖLGESİNDE ÜRETİLENLER Kıyı Bölgesi Tarım Ürünleri : Kış ılıklığına bağlı olarak turunçgil ve

AKDENİZ BÖLGESİNDE ÜRETİLENLER Kıyı Bölgesi Tarım Ürünleri : Kış ılıklığına bağlı olarak turunçgil ve muz üretimi yapılır. Muzun %100'ü, turunçgillerin % 80'i bu bölgede üretilir. Ayrıca Türkiye pamuk üretiminin % 35'i, sebzenin % 26'sı, yerfıstığının % 88'i anasonun % 65'i ve susamın % 80'i bu bölgeden sağlanmaktadır.

Göller Yöresi Tarım Ürünleri Burada yetiştirilen ürünler kıyı kesiminden farklılaşır. Tahıl, haşhaş, anason, şeker

Göller Yöresi Tarım Ürünleri Burada yetiştirilen ürünler kıyı kesiminden farklılaşır. Tahıl, haşhaş, anason, şeker pancarı, gül ve tütün yetiştirilir.

BÖLGEDE HAYVANCILIK Teke Yarımadası, Taşeli Platosu ve Toros Dağları'nda küçükbaş hayvancılık yaygındır. Özellikle kıl

BÖLGEDE HAYVANCILIK Teke Yarımadası, Taşeli Platosu ve Toros Dağları'nda küçükbaş hayvancılık yaygındır. Özellikle kıl keçisi beslenir. Dağların yüksek kesimlerinde koyun yetiştirilir. Antalya Yöresi'nde arıcılık önemlidir.

Madenler ve Enerji Kaynakları Fethiye - Dalaman havzası , Adana-Kozan, Hatay, Amanos Dağları'nda krom

Madenler ve Enerji Kaynakları Fethiye - Dalaman havzası , Adana-Kozan, Hatay, Amanos Dağları'nda krom çıkartılır. Antalya-Akseki ile Konya-Seydişehir arasında Türkiye'nin en büyük boksit yatakları yer alır. Keçiborlu'da kükürt yatakları bulunur. Kahramanmaraş-Faraşa, İskenderun-Payas'ta demir yatakları işletilir.

Seyhan, Aslantaş, Menzelet, Oymapınar bölgedeki önemli hidroelektrik santrallerdir.

Seyhan, Aslantaş, Menzelet, Oymapınar bölgedeki önemli hidroelektrik santrallerdir.

Başlıca endüstri tesisleri şunlardır : Besin - Bitkisel Yağ : Adana, Kahramanmaraş, Antalya Şeker

Başlıca endüstri tesisleri şunlardır : Besin - Bitkisel Yağ : Adana, Kahramanmaraş, Antalya Şeker : Burdur İplik ve Pamuklu Dokuma : Adana, Tarsus, Kahramanmaraş, Antalya Halı Dokuma : Isparta, Burdur Sigara - İçki : Adana Demir - Çelik : İskenderun Petrol Rafinerisi : Mersin (Ataş) Alüminyum : Seydişehir Gübre : Mersin, İskenderun Tarım Makineleri : Çukurova, Adana Pil : Antalya

BÖLGEDE TURİZM Antalya, Alanya, Side, Kaş, Kalkan bu bölümde deniz turizminin geliştiği merkezlerdir. Akdeniz

BÖLGEDE TURİZM Antalya, Alanya, Side, Kaş, Kalkan bu bölümde deniz turizminin geliştiği merkezlerdir. Akdeniz medeniyetini simgeleyen Olimpus, Patara gibi tarihi şehir kalıntıları önemli turistik çekiciliklerdir. Bölgede geniş alan kaplayan karstik şekiller, özellikle Damlataş ve İnsuyu mağaraları ile Cennet - Cehennem obrukları doğa harikasıdır.

Bölgenin Ülke Ekonomisindeki Yeri Akdeniz Bölgesi Türkiye'nin 4. gelişmiş bölgesidir Muz Turunçgiller Pamuk Yerfıstığı

Bölgenin Ülke Ekonomisindeki Yeri Akdeniz Bölgesi Türkiye'nin 4. gelişmiş bölgesidir Muz Turunçgiller Pamuk Yerfıstığı Sebze Meyve Orman ürünleri Turizm

İÇ ANADOLU BÖLGESİNDE ÜRETTİKLERİMİZ Tahıllar : En önemli buğday ve arpa üretim alanı Konya

İÇ ANADOLU BÖLGESİNDE ÜRETTİKLERİMİZ Tahıllar : En önemli buğday ve arpa üretim alanı Konya Ovası'dır. Burayı Ankara, Yozgat ve Kayseri takip eder. Baklagiller : Nohut, fasulye, yeşil mercimek gibi ürünler üretimde ilk sırayı alır. Konya ve Yozgat mercimek üretiminde birinci sırada gelir. Patates : Niğde ve Nevşehir'de üretilir.

Şekerpancarı : Sulama yapılan yerlerde özellikle Konya, Eskişehir ve Aksaray'daki tarım alanlarının büyük bölümü

Şekerpancarı : Sulama yapılan yerlerde özellikle Konya, Eskişehir ve Aksaray'daki tarım alanlarının büyük bölümü şekerpancarına ayrılmıştır. Sebze : Sulamanın yaygın olmayışı sebze tarımını olumsuz etkilemiştir. Sulanabilen yerlerdeki sebze üretimi yetersiz kalmaktadır. Meyve : Volkanik alanlarda bağcılık gelişmiştir. Kayısı gibi meyve üretimi yaygındır.

Bölgede Hayvancılık Küçükbaş hayvancılığı yaygındır. Tiftik keçisinin %78'i bu bölgede beslenir. Torosların Özellikle Konya

Bölgede Hayvancılık Küçükbaş hayvancılığı yaygındır. Tiftik keçisinin %78'i bu bölgede beslenir. Torosların Özellikle Konya başta olmak üzere Karaman, Kayseri ve Sivas'ta karaman ırkı koyun beslenir. En çok koyun beslenen bölge olan İç Anadolu'da mera hayvancılığı yaygındır. Kırsal kesimde büyükbaş hayvanların sayısında son yıllarda artış olmuştur. Bölgede kümes hayvancılığı ile arıcılık (Toros yamaçlarında) da gelişmiştir.

Madenler ve Enerji Kaynakları Eskişehir'de bor ve borasit, Ankara'da manganez, Kayseri'de demir çıkarılır. Tuz

Madenler ve Enerji Kaynakları Eskişehir'de bor ve borasit, Ankara'da manganez, Kayseri'de demir çıkarılır. Tuz Gölü, Çankırı, Kırşehir ve Sivas'ta tuz üretimi yapılır. Enerji Kaynakları : Ankara'da linyit çıkarılır.

Başlıca endüstri tesisleri şunlardır : Şeker : Eskişehir, Ankara, Konya, kayseri, Sivas, Niğde İçki

Başlıca endüstri tesisleri şunlardır : Şeker : Eskişehir, Ankara, Konya, kayseri, Sivas, Niğde İçki : Ankara, Nevşehir, Yozgat Lokomotif : Eskişehir Vagon - Demiryolu Malzemesi : Sivas Uçak : Eskişehir, Ankara Silah : Kırıkkale Çelik : Kırıkkale Petrol Rafinerisi : Kırıkkale Pamuklu Dokuma : Eskişehir, Ereğli, Karaman, Kayseri ve Nevşehir Madeni Eşya : Kayseri

Bölgede Turizm Kayseri, Nevşehir, Niğde arasındaki Kapadokya Yöresi'nde peribacası oluşumları, yer altı kentleri ve

Bölgede Turizm Kayseri, Nevşehir, Niğde arasındaki Kapadokya Yöresi'nde peribacası oluşumları, yer altı kentleri ve kiliseler turizm bakımından önem taşıyan yerlerdir. Konya, Selçuklu eserleri ve Mevlana Müzesi ile turizmin geliştiği bir merkezdir. Ayrıca Eskişehir, Ankara, Konya, Niğde ve Kayseri'de kaplıca turizmi önem taşımaktadır.

Bölgenin Ülke Ekonomisindeki Yeri İç Anadolu Türkiye'nin gelişmişlik açısından 3. büyük bölgesidir Arpa Şekerpancarı

Bölgenin Ülke Ekonomisindeki Yeri İç Anadolu Türkiye'nin gelişmişlik açısından 3. büyük bölgesidir Arpa Şekerpancarı Baklagiller Buğday Yapağı Hayvancılık

DEVLETİN KONTROL ALTINDA TUTTUĞU ÜRÜNLER Şeker Pancarı: Çabuk çürüyen bir bitki olduğu için, fabrika

DEVLETİN KONTROL ALTINDA TUTTUĞU ÜRÜNLER Şeker Pancarı: Çabuk çürüyen bir bitki olduğu için, fabrika kapasitesinden fazla üretilmesi denetlenir. Tütün: Üretim alanı geniştir. Kaliteyi düşürmemek için devlet sınırlaması vardır. Çay: Elle toplanması gerekir. Makas ile toplanması kaliteyi düşürür.

Keten-Kenevir-Haşhaş-Tütün: Uyuşturucu hammaddesi olmaları nedeni ile üretimlerinde sınırlama vardır. Pirinç: Bataklık türü yerlerde yetiştiği

Keten-Kenevir-Haşhaş-Tütün: Uyuşturucu hammaddesi olmaları nedeni ile üretimlerinde sınırlama vardır. Pirinç: Bataklık türü yerlerde yetiştiği için sivri sinek yapar. Bu yüzden yerleşime açık yerlere yakın olan bölgede bunu üretmek yasaktır.

Diğer slaytlar için siteyi ziyaret ediniz. www. slaytyerim. com

Diğer slaytlar için siteyi ziyaret ediniz. www. slaytyerim. com