REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO GOSPODARSTVA PODUZETNITVA I OBRTA AKTIVNOSTI

  • Slides: 9
Download presentation
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA AKTIVNOSTI U PROVEDBI POLITIKE ZAŠTITE PRAVA POTROŠAČA

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA AKTIVNOSTI U PROVEDBI POLITIKE ZAŠTITE PRAVA POTROŠAČA 1. NOVI MODALITET SUFINANCIRANJA PROJEKATA ZAŠTITE POTROŠAČA 2. SVEČANO OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA POTROŠAČA Zagreb, 14. veljače 2018. 1

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA 1. SUFINANCIRANJE PROJEKATA ZAŠTITE PRAVA POTROŠAČA Ø

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA 1. SUFINANCIRANJE PROJEKATA ZAŠTITE PRAVA POTROŠAČA Ø Projekt „Savjetovanje potrošača“ Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta provodi u suradnji s udrugama za zaštitu potrošača od 2004. godine. Ø U okviru projekta financirana su regionalna savjetovališta (Zagreb, Osijek, Pula, Split) čija je zadaća bila pružati potrošačima savjete vezano uz zaštitu njihovih potrošačkih prava; Ø U cilju daljnjeg unaprijeđenja politike zaštite potrošača, pristupa se novom modelu financiranja projekta „Savjetovanje potrošača“ koji predlaže veću uključenost jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u sufinanciranju projekta; 2

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA Ø izrađena je Interna analiza gustoće naseljenosti

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA Ø izrađena je Interna analiza gustoće naseljenosti stanovništva Republike Hrvatske i navika potrošača –novi projekt savjetovališta obuhvaća šest područja u svrhu kvalitetnije suradnje u savjetovanju, što bolje informiranosti i edukacije potrošača, jednostavnije i brže rješavanje problema Ø uz postojeća četiri savjetovališta, proizašla je potreba osnivanja dva dodatna savjetovališta Ø u tijeku je prijelazni model financiranja u 2018. za razdoblje do 6 mjeseci zaključno sa 30. lipnjem 2018. 3

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA Nazivi područja Republike Hrvatske OŽupanije Područje I.

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA Nazivi područja Republike Hrvatske OŽupanije Područje I. Grad Zagreb i Zagrebačka županija Područje II. Krapinsko-zagorska županija, Varaždinska županija, Koprivničko-križevačka županija i Međimurska županija Područje III. Bjelovarsko-bilogorska županija, Virovotičkopodravska županija, Požeško-slavonska županija, Karlovačka županija i Sisačkomoslavačka županija Područje IV. Brodsko-posavksa županija, Osječko-baranjska županija, Vukovarskosrijemska županija Područje V. Primorsko-goranska županija, Istarska županija i Ličko-senjska županija 4 Područje VI. Zadarska županija, Šibensko-kninska županija, Splitsko-dalmatinska županija i Dubrovačkoneretvanska županija

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA Ø od 01. srpnja 2018. - novi

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA Ø od 01. srpnja 2018. - novi modalitet financiranja - veća uključenost dionika politike zaštite prava potrošača u RH, uključujući i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave Ø cilj: povećanje broja savjetovališta za potrošače i povećanje ukupnog iznosa za sufinanciranje rada savjetovališta Ø što veća pokrivenost područja RH – dostupnost informacija što većem broju građana - potrošača 5

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA Ø Prijedlog SPORAZUM: MINGPO – druga tijela

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA Ø Prijedlog SPORAZUM: MINGPO – druga tijela – dionici politike zaštite potrošača u RH Ø ministarstva Ø jedinice lokalne samouprave Ø jedinice područne (regionalne) samouprave 6

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA 2. SVEČANO OBILJEŽAVANJE DANA PRAVA POTROŠAČA Ø

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA 2. SVEČANO OBILJEŽAVANJE DANA PRAVA POTROŠAČA Ø GRADOVI: • Čakovec (8. 3. četvrtak) • Slavonski Brod (9. 3. petak) • Vinkovci (10. 3. subota) • Pula (12. 3. ponedjeljak) • Zadar (13. 3. utorak) • Dubrovnik (14. 3. srijeda) Ø CENTRALNO OBILJEŽAVANJE: Zagreb 15. 3. 2018. – MINGPO će predstaviti Priručnik za potrošače i Istraživanje iz područje zaštite prava potrošača RH iz baza podataka MINGPO-a, a temeljem provedenog znanstvenog 7 istraživanja za razdoblje 2008. – 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA Ø otvoreno za građane – informiranje građana

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA Ø otvoreno za građane – informiranje građana o njihovim pravima Ø zajednička suradnja svih nositelja politike zaštite potrošača (MINGPO, druga nadležna ministarstva, regulatorna tijela, akademska zajednica, udruge za zaštitu potrošača, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, EK, Predstavništvo EK u RH, . . . Ø umreženost svih dionika – sve informacije na jednom mjestu Ø svečano potpisivanje SPORAZUMA MINGPO - drugi dionici – gradovi – županije Ø 8 medijska popraćenost

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA AKTIVNOSTI U PROVEDBI POLITIKE ZAŠTITE PRAVA POTROŠAČA

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA AKTIVNOSTI U PROVEDBI POLITIKE ZAŠTITE PRAVA POTROŠAČA kontakti: prava. [email protected] hr 01 6106 304 9