REPUBLIKA HRVATSKA Istarska upanija meunarodna suradnja i EU

  • Slides: 43
Download presentation
REPUBLIKA HRVATSKA Istarska županija – međunarodna suradnja i EU integracije Prezentacija za vijećnike Skupštine

REPUBLIKA HRVATSKA Istarska županija – međunarodna suradnja i EU integracije Prezentacija za vijećnike Skupštine Istarske županije Oriano Otočan v. d. pročelnika Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i EU integracije Pazin, studeni 2011. www. istra-istria. hr / www. istra-europa. eu Istria Communicating Europe

Istria Communicating Europe

Istria Communicating Europe

Europski tjedan 2011. u Istarskoj županiji

Europski tjedan 2011. u Istarskoj županiji

Istra – Komunikacija prema Europi Cilj prezentacije § Predstaviti međunarodnu suradnju Istarske županije §

Istra – Komunikacija prema Europi Cilj prezentacije § Predstaviti međunarodnu suradnju Istarske županije § Predstaviti instrumente Istarske županije u korištenju EU programa § Predstaviti ostvareno - realizirane projekte financiranih iz EU i drugih međunarodnih izvora § Predstaviti pretpostavke za razvoj - temeljem kandidiranja projekata na sredstva iz EU fondova prije ulaska u EU, odnosno korištenjem sredstava iz kohezijske i drugih politika nakon pristupanja EU www. istra-istria. hr / www. istra-europa. eu

Istra – Komunikacija prema Europi Sadržaj ____________________ § § § § Ciljevi Struktura Članstvo

Istra – Komunikacija prema Europi Sadržaj ____________________ § § § § Ciljevi Struktura Članstvo u međunarodnim organizacijama Bilateralna suradnja Suradnja s istarskim iseljenicima Ured u Bruxellesu Euro info point Eurodyssee Jadranska euroregija Euro INFO – Newsletter www. istra-europa. eu EU programi i dr. programi međunarodne suradnje EU projekti Ljudski resursi Izazovi www. istra-istria. hr

Istra – Komunikacija prema Europi Ciljevi – EU ____________________ § Realizacija projekata za Istarsku

Istra – Komunikacija prema Europi Ciljevi – EU ____________________ § Realizacija projekata za Istarsku županiju - financiranih iz EU programa i drugih međunarodnih izvora § Jačanje apsorpcijskog kapaciteta § Informiranje – EU procesi § Priprema projekata za strukturne fondove www. istra-istria. hr / www. istra-europa. eu

Istra – Komunikacija prema Europi Struktura ŽUPAN AZRRI – Agencija IDA – Istarska za

Istra – Komunikacija prema Europi Struktura ŽUPAN AZRRI – Agencija IDA – Istarska za ruralni razvojna agencija Istre Druge županijske institucije: • Zavod za prostorno planiranje • Zaklada za razvoj civilnog društva • Natura Histrica • Druge javne tvrtke SKUPŠTINA IRENA – Istarska regionalna energetska agencija Upravni odjel za međunarodnu suradnju i EU integracije Županijski savjet za EU integracije Drugi Upravni odjeli - Ured u Bruxellesu - Euro info point www. istra-istria. hr / www. istra-europa. eu Jadranska euroregija

Istra – Komunikacija prema Europi Međunarodne organizacije § § § § Skupština europskih regija

Istra – Komunikacija prema Europi Međunarodne organizacije § § § § Skupština europskih regija (ARE, od 1994. g. prvi u RH) Asocija agencija lokalne demokracije (ALDA) Konferencija perifernih primorskih regija Europe (CRPM, od 2001. g. ) Asocija europskih pograničnih regija (AEBR) Institut regija Europe (IRE, osnivači od 2005. g. zaklada sa sjedištem u Salzburgu, promicanje i proučavanje regionalizma, ) Jadranska euroregija (AE, osnivači 2006. g. ) Asocija vinskih regija Europe (AREV od 2008. ) Waterregio (osnivači 2006. ) Mediteranska mreža modelnih šuma (MMFN, osnivači 2008. ) Vijeće europskih općina i regija (CEMR, 2010. ) Euro-mediteranska skupština lokalnih i regionalnih vlasti (ARLEM, 2010) R 20 - Regije za klimatsko djelovanje (R 20, 2010. ) Europska udruga regija za informacijsko društvo (ERISA, 2011) www. istra-istria. hr / www. istra-europa. eu

Istra – Komunikacija prema Europi Bilateralna suradnja § Toscana (Italija, Izjava o prijateljstvu, 06.

Istra – Komunikacija prema Europi Bilateralna suradnja § Toscana (Italija, Izjava o prijateljstvu, 06. 10. 1994. ) § Liguria (Italija, Pismo namjere) § Veneto (Italija, Izjava o nakani 21. veljača 1995. ) § Friuli Venezia Giulia (Italija, Protokol o suradnji 22. veljača 1999. ) § Somogy (Mađarska, Sporazum o suradnji 29. travanj 1998. ) § Koruška (Austrija, Pismo namjere 2. travanj 1998. ) § Hargita (Romania, Izjava za budući sporazum o suradnji 10. svibanj 2000. ) § Vojvodina (Srbija, 2001. ) § Zeničko-Dobojski kanton (Bosna i Hercegovina, 2004. ) § Regija Kerry (Irska, 2004. ) § Provincija Yunnan (China, 2004. ) § Trenčin (Slovakia, 2004) § Zhejiang (China, 2006) § Sarajevski Kanton (Bi. H, 2008. ) § Puglia (Italija, 2009. ) § Champagne Ardenne (Fr. , 2009. ) § Emilia – Romagna (Italija, 2011. ) § Malopolska (Poljska, 2012. )? www. istra-istria. hr / www. istra-europa. eu

Istra – Komunikacija prema Europi Suradnja s istarskim iseljenicima § § § Od samog

Istra – Komunikacija prema Europi Suradnja s istarskim iseljenicima § § § Od samog osnutka Istarske županije 1993. godine, posebna je važnost dana uspostavi i održavanju odnosa s istarskim iseljenicima koji se okupljaju u brojnim klubovima širom svijeta. Od 2000. provodi se više programa namijenjenih iseljenicima u s ciljem predstavljanja istarskih vrijednosti, gospodarstva, kulture, običaja… i obnove «izgubljene veze sa rodnim krajem» : UNITED ISTRIANS OF THE WORLD, TERRA HISTRICA, EXPLORE ISTRIA, NOĆ ISELJENIKA. Ured u New Yorku – u pripremi je otvaranje u suradnji s brojnom istarskom zajednicom koja živi u tom gradu: § predstavljanje gospodarske, kulture, turističke ponude Istarske županije § uloga informativnog i servisnog centra za sve one kojima je potrebna pomoć u rješavanju raznih pitanja (npr. imovinsko - pravnih) na području IŽ. § brža dostupnost informacija potrebnih za poduzetnike koji žele investirati u istarsko gospodarstvo. • www. istra-istria. hr / www. istra-europa. eu

Istra – Komunikacija prema Europi Ured u Bruxellesu § § § u suradnji s

Istra – Komunikacija prema Europi Ured u Bruxellesu § § § u suradnji s AR Friuli-Venezia Giulia (Italija) preko 300 predstavništava regija u Bruxellesu prvi iz Hrvatske - od 2005. potpora građanima, javnoj upravi, gospodarstvu, civilnom društvu pristup informacijama (sredstva iz EU fondova) suradnja s drugim regijama suradnja s EU i drugim međunarodnim institucijama lobistička uloga stažisti - edukacija predstavljanje gospodarstva i kulture newsletter www. istra-istria. hr / www. istra-europa. eu

Istra – Komunikacija prema Europi Euro info point § § § od 2005. godine

Istra – Komunikacija prema Europi Euro info point § § § od 2005. godine središte Pule informiranje građana o europskim integracijama edukacija o europskim integracijama priprema i kandidiranje projekata na EU programe Implementacija projekta www. istra-istria. hr / www. istra-europa. eu

Istra – Komunikacija prema Europi Eurodyssee – program razmjene ____________________ § § § program

Istra – Komunikacija prema Europi Eurodyssee – program razmjene ____________________ § § § program Skupštine europskih regija prvi iz Hrvatske 1996. (od nedavno i Varaždinska županija) program razmjene mladih od 18 do 30 godina jezično i profesionalno usavršavanje (3 -6 mjeseci) od 1996. do 2011. g. - 125 mladih iz Istre poslano u razne europske regije - 95 mladih primljeno na razmjenu u Istarsku županiju www. istra-istria. hr / www. istra-europa. eu

Istra – Komunikacija prema Europi Jadranska euroregija www. istra-istria. hr / www. istra-europa. eu

Istra – Komunikacija prema Europi Jadranska euroregija www. istra-istria. hr / www. istra-europa. eu

Istra – Komunikacija prema Europi Jadranska euroregija ____________________ § § § Osnovana 30. lipnja

Istra – Komunikacija prema Europi Jadranska euroregija ____________________ § § § Osnovana 30. lipnja 2006. Sjedište Puli, Istarska županija Predsjednik 2006. – 2011. , Ivan Jakovčić, župan Istarske županije 26 članica - Regionalne i lokalne vlasti iz Italije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Albanije i Grčke. Model suradnje koji objedinjava transnacionalnu, transgraničnu i međuregionalnu suradnju u skladu s suvremenim standardima i brojnim primjerima širom Europe. Institucionalni okvir za identifikaciju i rješavanje najvažnijih zajedničkih pitanja na Jadranu www. istra-istria. hr

Istra – Komunikacija prema Europi Jadranska euroregija ________________________________ www. istra-istria. hr

Istra – Komunikacija prema Europi Jadranska euroregija ________________________________ www. istra-istria. hr

Istra – Komunikacija prema Europi Jadranska euroregija ____________________ § Ciljevi aktivnosti: § stvaranje područja

Istra – Komunikacija prema Europi Jadranska euroregija ____________________ § Ciljevi aktivnosti: § stvaranje područja mira, stabilnosti i suradnje § zaštita kulturne baštine § zaštita okoliša § održivi gospodarski razvoj posebno na području turizma, ribarstva, § § § poljoprivrede rješavanje prometnih i infrastrukturnih pitanja stvaranje zajedničkog okvira za bolju apsorpciju i uspješno korištenje europskih fondova potpora ulasku svih jadranskih država u Europsku uniju § Inicijativa za pokretanje Europske strategije za Jadran (Skupština Jadranske euroregije, 22. 10. 2009. ) www. istra-istria. hr

Istra – Komunikacija prema Europi EURO Info – newsletter § § § § Od

Istra – Komunikacija prema Europi EURO Info – newsletter § § § § Od 2007. godine Elektronički mjesečnik Europski programi Aktualne aktivnosti Istarske županije Vijesti iz Bruxellesa Odnosi Hrvatske i EU Natječaji Predstavljanje projekta www. istra-istria. hr / www. istra-europa. eu

Istra – Komunikacija prema Europi www. istra-europa. eu _________________________ www. istra-istria. hr / www.

Istra – Komunikacija prema Europi www. istra-europa. eu _________________________ www. istra-istria. hr / www. istra-europa. eu

Istra – Komunikacija prema Europi EU programi i dr. programi međunarodne suradnje § Inicijative

Istra – Komunikacija prema Europi EU programi i dr. programi međunarodne suradnje § Inicijative INTERREG § Programi temeljem Zakona 84 Republike Italije § Programi CARDS § Pretpristupni fondovi (ISPA, Phare, SAPARD) § IPA Instrument pretpristupne pomoći § Programi Zajednice § Strukturni fondovi / Fond za poljoprivredu i ruralni razvoj / Fond za ribarstvo § Drugi programi - Bilateralna suradnja (Veneto, Flamanska vlada), CEI… www. istra-istria. hr / www. istra-europa. eu

Istra – Komunikacija prema Europi EU projekti u Istarskoj županiji Projekti financirani iz EU

Istra – Komunikacija prema Europi EU projekti u Istarskoj županiji Projekti financirani iz EU i drugih međunarodnih izvora važni su zbog: § realizacije aktivnosti i projekata koji su važni za Istarsku županiju § financijskih sredstava koja donose § novih znanja i iskustava § ostvarenih partnerstava § jačanje administrativnih sposobnosti § pripreme za ulazak u EU kad će dostupna sredstva iz EU izvora biti višestruko veća. www. istra-istria. hr / www. istra-europa. eu

Istra – Komunikacija prema Europi EU projekti u Istarskoj županiji § Trenutan broj međunarodnih

Istra – Komunikacija prema Europi EU projekti u Istarskoj županiji § Trenutan broj međunarodnih projekata u kojima su sudjelovali/sudjeluju partneri iz Istarske županije – 155 § Ukupna vrijednost sredstava za partnere na području Istarske županije realiziranih/započetih - 39 milijuna € § U EU projektima dosad sudjelovalo preko 60 različitih subjekata iz Istre: § Istarska županija sa svojim institucijama: Upravni odjeli, IDA - Istarska § razvojna agencija, AZRRI Agencija za ruralni razvoj Istre, Natura Histrica, Zaklada za razvoj civilnog društva IŽ, Zavod za prostorno uređenje IŽ , Kaštijun d. o. o. , IRENA – Istarska razvojna energetska agencija Gradovi, općine, znanstvene institucije, obrazovne institucije, nevladine udruge, privatne tvrtke… www. istra-istria. hr / www. istra-europa. eu

Istra – Komunikacija prema Europi EU projekti u Istarskoj županiji Istarska županija i druge

Istra – Komunikacija prema Europi EU projekti u Istarskoj županiji Istarska županija i druge županijske institucije sudjeluju u 2/3 projekata: § Istarska županija – 48 projekta § Istarska razvojna agencija, IDA – 24 projekta § Agencija za ruralni razvoj Istre, AZRRI – 10 projekta § Natura Histrica – 3 projekta § Zaklada za razvoj civilnog društva IŽ – 4 projekta § Zavod za prostorno uređenje IŽ – 2 projekta § Kaštijun d. o. o. – 2 projekta § Istarska regionalna energetska agencija IRENA – 1 projekt Ukupno – 94 projekta www. istra-istria. hr / www. istra-europa. eu

Istra – Komunikacija prema Europi EU projekti u Istarskoj županiji – baza projekata www.

Istra – Komunikacija prema Europi EU projekti u Istarskoj županiji – baza projekata www. istra-istria. hr / www. istra-europa. eu

Istra – Komunikacija prema Europi EU projekti u Istarskoj županiji www. istra-istria. hr /

Istra – Komunikacija prema Europi EU projekti u Istarskoj županiji www. istra-istria. hr / www. istra-europa. eu

Pregled broja kandidiranih projekata po izvoru pomoći www. istra-istria. hr / www. istra-europa. eu

Pregled broja kandidiranih projekata po izvoru pomoći www. istra-istria. hr / www. istra-europa. eu

Prikaz odobrenih sredstava subjektima sa područja Istarske županije po pojedinom izvoru pomoći www. istra-istria.

Prikaz odobrenih sredstava subjektima sa područja Istarske županije po pojedinom izvoru pomoći www. istra-istria. hr / www. istra-europa. eu

Subjekti iz Istarske županije koji sudjeluju u međunarodnim projektima prema broju projekata www. istra-istria.

Subjekti iz Istarske županije koji sudjeluju u međunarodnim projektima prema broju projekata www. istra-istria. hr / www. istra-europa. eu

Istra – Komunikacija prema Europi EU projekti u Istarskoj županiji - primjeri ___________________ §

Istra – Komunikacija prema Europi EU projekti u Istarskoj županiji - primjeri ___________________ § Revitalizacija Završja – ruralni hotel § Revitalizacija Parenzane § Strategija ruralnog razvitka § Očuvanje istarskog goveda § Centar za istraživanje metala § Veletržnica riba § Implementacija odvojenog skupljanja otpada § Obnova spomeničke baštine § Zaštita podzemlja – kraške špilje § Tipični proizvodi § Sustav za gospodarenje otpadom § Zaštita šuma od požara……. www. istra-istria. hr / www. istra-europa. eu

Istra – Komunikacija prema Europi EU projekti u Istarskoj županiji § Izgradnja veletržnice riba

Istra – Komunikacija prema Europi EU projekti u Istarskoj županiji § Izgradnja veletržnice riba u Poreču www. istra-istria. hr / www. istra-europa. eu

Istra – Komunikacija prema Europi EU projekti u Istarskoj županiji § Projekt Parenzana, revitalizacija

Istra – Komunikacija prema Europi EU projekti u Istarskoj županiji § Projekt Parenzana, revitalizacija uskotračne pruge www. istra-istria. hr / www. istra-europa. eu

Istra – Komunikacija prema Europi EU projekti u Istarskoj županiji § Projekt METRIS, centar

Istra – Komunikacija prema Europi EU projekti u Istarskoj županiji § Projekt METRIS, centar za istraživanje metala www. istra-istria. hr / www. istra-europa. eu

Istra – Komunikacija prema Europi EU projekti u Istarskoj županiji § Izgradnja ribarskog gata

Istra – Komunikacija prema Europi EU projekti u Istarskoj županiji § Izgradnja ribarskog gata u Umagu www. istra-istria. hr / www. istra-europa. eu

Istra – Komunikacija prema Europi EU projekti u Istarskoj županiji § Polivalentni centar, projekt

Istra – Komunikacija prema Europi EU projekti u Istarskoj županiji § Polivalentni centar, projekt R. E. D. D. H. I. L. L. - obnova Završja www. istra-istria. hr / www. istra-europa. eu

Istra – Komunikacija prema Europi EU projekti u Istarskoj županiji § Projekt REVITAS, sanacija

Istra – Komunikacija prema Europi EU projekti u Istarskoj županiji § Projekt REVITAS, sanacija kaštela u Svetvinčentu - revitalizacija kulturne baštine www. istra-istria. hr / www. istra-europa. eu

Istra – Komunikacija prema Europi EU projekti u Istarskoj županiji § Projekt zaštite istarskog

Istra – Komunikacija prema Europi EU projekti u Istarskoj županiji § Projekt zaštite istarskog goveda www. istra-istria. hr / www. istra-europa. eu

Istra – Komunikacija prema Europi EU projekti u Istarskoj županiji § Projekt KUP -

Istra – Komunikacija prema Europi EU projekti u Istarskoj županiji § Projekt KUP - Karst Underground Protection, zaštita kraškog područja www. istra-istria. hr / www. istra-europa. eu

Istra – Komunikacija prema Europi EU projekti u Istarskoj županiji § Projekt UNDERGROUND CITY

Istra – Komunikacija prema Europi EU projekti u Istarskoj županiji § Projekt UNDERGROUND CITY XXI, simulacija podzemnog grada, Labin www. istra-istria. hr / www. istra-europa. eu

Istra – Komunikacija prema Europi Projekt - Priprema Istre za strukturne fondove PROGRAM: Program

Istra – Komunikacija prema Europi Projekt - Priprema Istre za strukturne fondove PROGRAM: Program za razmjenu znanja Srednjo europske inicijative (CEI – Central European Initiative) financiran od strane Austrijske razvojne Agencije PARTNERI: Istarska županija i Regija Veneto CILJEVI: Razvoj ljudskih potencijala u upravljanju strukturnim fondovima EU kroz prijenos znanja i dobrih praksi Regije Veneto različitim subjektima iz Istarske županije te stručno usavršavanje mladih i javne uprave na području Istarske županije; Razvoj apsorpcijskog kapaciteta u području Europske kohezijske politike putem jačanja administrativne strukture u Istri; Prijenos specifičnih znanja i vještina u Kandidiranju uspješnih EU projekata putem PCM metodologije REZULTAT: 36 novih eurorojektanata TRAJANJE: 9 mjeseci (lipanj 2010. – veljača 2011. ) UKUPNI PRORAČUN PROJEKTA: 40. 000, 00 EUR www. istra-istria. hr / www. istra-europa. eu

Istra – Komunikacija prema Europi Ljudski potencijali § U javnom sektoru Istarske županije danas

Istra – Komunikacija prema Europi Ljudski potencijali § U javnom sektoru Istarske županije danas radi oko 50 § stručnjaka koji poznaju rad na europskim programima i europskim projektima, koji poznaju osnovne faze projektnog ciklusa odnosno proces kandidiranja i implementacije projekta. Od toga u Istarskoj županiji i županijskim institucijama obučeno je oko 30 djelatnika dok je u gradskim i općinskim upravama te drugim institucijama na lokalnoj razini obučeno 20 -tak djelatnika za rad na EU projektima. www. istra-istria. hr / www. istra-europa. eu

Istra – Komunikacija prema Europi Izazovi ____________________ § Jačanje apsorpcijskog kapaciteta za korištenje sredstava

Istra – Komunikacija prema Europi Izazovi ____________________ § Jačanje apsorpcijskog kapaciteta za korištenje sredstava iz EU programa i § § § drugih međunarodnih izvora Aktivna uloga u razvijanju multilateralne i bilateralne suradnje na području srednje i jugoistočne Europe te na području Jadrana Nastavak dosadašnjih oblika suradnje Priprema Istre za sredstva iz instrumenata kohezijske i drugih politika Europske unije Prepoznatljivost istarskog identiteta na regionalnoj političkoj karti Europe Snažnija orijentacija na suradnju s europskim institucijama s obzirom na razvojne mogućnosti te kadrovsko jačanje Ureda u Bruxellesu Jačanje suradnje s iseljenicima te afirmacija rada Ureda u New Yorku www. istra-istria. hr

Istra – Komunikacija prema Europi Izazovi Do pristupanja u EU: § Korištenje dostupnih pretpristupnih

Istra – Komunikacija prema Europi Izazovi Do pristupanja u EU: § Korištenje dostupnih pretpristupnih i drugih programa § Implementacija postojećih projekata § Priprema projektne dokumentacije za sredstva kohezijske i dr. politika EU-a § Nastavak edukacije i pripreme stručnjaka u javnom, civilnom i gospodarskom sektoru za EU fondove § Procjena – vrijednost projekata - cca 10 - 15 milijuna eura --------------------------------------------------------§ Priprema za novo programsko razdoblje 2014 - 2020. § Priprema, kandidiranje i implementacija projekta iz instrumenata kohezijske i dr. politika EU-a Nakon pristupanja u EU (01. 07. 2013. ) – period 2014 – 2020. : § Priprema, kandidiranje i implementacija projekta iz instrumenta kohezijske i dr. politika EU-a § Procjena – vrijednosti projekata - cca 200 milijuna eura www. istra-istria. hr / www. istra-europa. eu

Istra – Komunikacija prema Europi Kontakti - Upravni odjel za međunarodnu suradnju i EU

Istra – Komunikacija prema Europi Kontakti - Upravni odjel za međunarodnu suradnju i EU integracije Sjedište Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i EU integracije Flanatička ulica 29, 52100 Pula, Tel. +385 52 372 177 Fax. +385 52 372 178 e-mail: [email protected] hr Ured u Bruxellesu Rue du Commerce 49, 1000 Bruxelles Tel. +32 2 513 85 18 Fax. +32 2 502 46 37 e-mail: eu. [email protected] hr Euro info point Carrarina 1, 52100 Pula Tel. +385 52 210 596 Fax +385 52 210 063 e-mail: [email protected] hr Jadranska Euroregija Carrarina 1, 52100 Pula Tel. +385 52 210 596 Fax. +385 52 210 063 www. istra-istria. hr / www. istra-europa. eu