RENME Tekrar ve yaantlar sonucunda davranta olagelen olduka

  • Slides: 25
Download presentation
ÖĞRENME

ÖĞRENME

Tekrar ve yaşantılar sonucunda davranışta olagelen oldukça kalıcı değişikliklerdir. n

Tekrar ve yaşantılar sonucunda davranışta olagelen oldukça kalıcı değişikliklerdir. n

n Öğrenme bilişsel, sosyal, devinimsel ve duygusal olabileceği gibi, zararlı ve yararlı öğrenmeler ile

n Öğrenme bilişsel, sosyal, devinimsel ve duygusal olabileceği gibi, zararlı ve yararlı öğrenmeler ile basit ve karmaşık öğrenmeler şeklinde ayrımlanabilir.

Öğrenmeye etki eden etmenler n n n n Olgunlaşma Yetenek farklılıkları Güdülenme Hazır bulunuşluk

Öğrenmeye etki eden etmenler n n n n Olgunlaşma Yetenek farklılıkları Güdülenme Hazır bulunuşluk düzeyi Biyolojik saat(öğrenmenin en iyi olduğu saatler) Geçmiş yaşantılar Heyecansal durum Kaygı

Etkili öğrenme yöntemler Bol tekrar Aktif katılım n n

Etkili öğrenme yöntemler Bol tekrar Aktif katılım n n

n 1. 2. 3. Howe öğrenme sürecinde 3 önemli unsura işaret eder: Öğrencinin öğrenme

n 1. 2. 3. Howe öğrenme sürecinde 3 önemli unsura işaret eder: Öğrencinin öğrenme sürecindeki zihinsel faaliyetleri Tekrar Var olan bilgilerinin üzerine yenilerinin eklenmesi

n n n Howe çocukların oyun ortamında etkin öğrendiklerini savunur. Çocuğa bol fırsatı tanınmalıdır.

n n n Howe çocukların oyun ortamında etkin öğrendiklerini savunur. Çocuğa bol fırsatı tanınmalıdır. Okumada öğrenmede etkilidir.

Öğrenmeyi daha iyi anlayabilmek için nöro-fizyolojik yapının bilinmesi gerekir. n

Öğrenmeyi daha iyi anlayabilmek için nöro-fizyolojik yapının bilinmesi gerekir. n

SİNİR SİSTEMİ n 1. 2. Milyonlarca nörondan oluşmakta olup iki yapı altında incelenir: Merkezi

SİNİR SİSTEMİ n 1. 2. Milyonlarca nörondan oluşmakta olup iki yapı altında incelenir: Merkezi sinir sistemi Çevresel sinir sistemi

Merkezi sinir sistemi n n n Beynin farklı bölümleri farklı işlevleri yerine getirir. Davranışlarımızı,

Merkezi sinir sistemi n n n Beynin farklı bölümleri farklı işlevleri yerine getirir. Davranışlarımızı, algılarımızı, duygularımızı ve düşüncelerimizi yaratır. 1370 gr. Ağırlığında, iki yarıdan oluşur. tepe bölümüne Cerebral Korteks denir. (düşünme, hareket ve duyuları yönetir. ) Beyin yüz milyar civarında nörondan oluşur. Cerebral korteks dört loba ayrılır.

Her bir Lob’un görevi n n Occipital Lob: Görme Temporal Lob: İşitme Parietal Lob:

Her bir Lob’un görevi n n Occipital Lob: Görme Temporal Lob: İşitme Parietal Lob: Dokunma Frontal Lob: Düşünme, planlama, motor koordinasyon

Sol ve Sağ Beyin n n Bilgiyi işleme farklılıkları gösterir. Beynin her bir bölümünü

Sol ve Sağ Beyin n n Bilgiyi işleme farklılıkları gösterir. Beynin her bir bölümünü farklı bir bölümünü kontrol eder. Beynin solu: Vücudun sağına Beynin sağı: Beynin solunu kontrol eder.

Çevresel sinir sistemi n Duyu organlarıyla algılananlar ile kaslardan gelen bilgileri omurilik ve beyne

Çevresel sinir sistemi n Duyu organlarıyla algılananlar ile kaslardan gelen bilgileri omurilik ve beyne iletir.

n Ned Herrmann’ın geliştirdiği Beynin Basatlık Modelinde beynin sağ ve sol yarıları ve bunların

n Ned Herrmann’ın geliştirdiği Beynin Basatlık Modelinde beynin sağ ve sol yarıları ve bunların üst ve alt yanlarının başatlığına bağlı olarak dört farklı düşünme biçimi vardır.

Sol Sağ Cerebral (A) Cerebral (D) Limbik (B) Limbik (C)

Sol Sağ Cerebral (A) Cerebral (D) Limbik (B) Limbik (C)

n n Cerebral (A): Analitik düşünme, problem çözme Cerebral (D): Sentezi güçlü, yaratıcı, kavramsal

n n Cerebral (A): Analitik düşünme, problem çözme Cerebral (D): Sentezi güçlü, yaratıcı, kavramsal düşünme yanı güçlü Limbik (B): Kontrollü, tutucu, planlamacı, örgütçü, yönetici özellikler Limbik (C): Duygusal yön, iletişim, müzik, konuşkan yanı güçlü

Öğrenmenin çeşitleri n n Koşullu öğrenme Canlının belirli uyaran karşısında yapmaya güçlü olduğu doğal

Öğrenmenin çeşitleri n n Koşullu öğrenme Canlının belirli uyaran karşısında yapmaya güçlü olduğu doğal bir tepkiyi o tepkiyi ayaklandırmayacak olan başka bir uyaran karşısında da yapabilmeyi öğrenmesidir.

n n n Ezberleme Herhangi bir bilgi, kavram ya da becerinin yeniden kullanılmaya uygun

n n n Ezberleme Herhangi bir bilgi, kavram ya da becerinin yeniden kullanılmaya uygun durumda belleğe yerleşmesine denir. Hatırlama ezberlemenin ne denli etkili olduğunu gösterir.

n n Ezberlenen malzemenin çeşidine göre ezberleme çeşitli zihinsel yeteneklerinin gelişmesine yarar. Örneğin; tarih,

n n Ezberlenen malzemenin çeşidine göre ezberleme çeşitli zihinsel yeteneklerinin gelişmesine yarar. Örneğin; tarih, isim ezberleme belleği, mantıksal ve felsefi genelleneme yeteneklerinin beslenip gelişmesini sağlar.

n Ezberleme; ayrıca belleğe yerleştirilen malzemenin yeni durumların çözümlenip karşılanmasında gereksinim duyulması halinde, hatırlayıp

n Ezberleme; ayrıca belleğe yerleştirilen malzemenin yeni durumların çözümlenip karşılanmasında gereksinim duyulması halinde, hatırlayıp kullanma olasılığı da sağlar.

n n Sınama ve yanılma öğrenmesi Çocuk yaşamı boyunca dener ve başarılı olursa bilgiyi

n n Sınama ve yanılma öğrenmesi Çocuk yaşamı boyunca dener ve başarılı olursa bilgiyi repertuarına yerleştirir.

n n Problem çözme Canlının bilgi ve beceri dağarcığındaki çeşitli tepkilerden işe yarayabilecek olanlarla

n n Problem çözme Canlının bilgi ve beceri dağarcığındaki çeşitli tepkilerden işe yarayabilecek olanlarla yeni bir bileşim yaratmasına problem çözme denir. Herrmann’ın dört çeyrekli modeli yaratıcılığı geliştirmede ön plana çıkmaktadır. İnsanlar problem çözme amacına yönelik yaratıcı düşüncelerini genişletmeyi öğrenip bu yeteneklerini diğer yüksek düzeydeki düşünme becerileri ile birleştirebilirler.

Yaşlara göre yaratıcılık n n n 40 yaş: %2 30 yaş: %2 25 yaş:

Yaşlara göre yaratıcılık n n n 40 yaş: %2 30 yaş: %2 25 yaş: %2 17 yaş: %10 5 yaş: %90

Beyin en iyi nasıl öğrenir?

Beyin en iyi nasıl öğrenir?

n n n Öğrenme için dikkat gerekir. Beyin 3 -5 dk. Süren faaliyetlerde yorulur.

n n n Öğrenme için dikkat gerekir. Beyin 3 -5 dk. Süren faaliyetlerde yorulur. Kısa dinlenmeler gerekir(etkili uyarım için) Bildik ve güvenli ortamlar çocuklar için rahatlatıcıdır ve öğrenmeyi kolaylaştırırlar. Öğrenme materyali tamamıyla olgusal bilgiler değil, hayal kurma ve dışsal öğeler de barındıran, değişkenlikler içermelidir.