RENME STRATEJLER RENME NEDR renme Yaant sonucu davranta

  • Slides: 32
Download presentation
ÖĞRENME STRATEJİLERİ

ÖĞRENME STRATEJİLERİ

ÖĞRENME NEDİR ? • Öğrenme : Yaşantı sonucu davranışta meydana gelen nispeten kalıcı izli

ÖĞRENME NEDİR ? • Öğrenme : Yaşantı sonucu davranışta meydana gelen nispeten kalıcı izli değişikliktir. • Öğrenme çevreye uyum sürecidir. • Öğrenme aktif bir oluşumdur; yaşantılar sonucu meydana gelir. Öğrenmeyi bireyin kendi tepkileri, etkinlikleri ve yaşantıları yoluyla çevresine uyum tarzını değiştiren davranışlar geliştirmesi veya davranışlarının farklılaşması olarak tanımlayabiliriz.

ÖĞRENMENİN ÖZELLİKLERİ • Öğrenme davranışta bir değişikliktir. Bu değişiklik iyiye doğru olabileceği gibi kötüye

ÖĞRENMENİN ÖZELLİKLERİ • Öğrenme davranışta bir değişikliktir. Bu değişiklik iyiye doğru olabileceği gibi kötüye doğru da olabilir. • Yaşantı sonucu meydana gelen bir değişikliktir. • Herhangi bir olayın yada durumun öğrenme adını alması için değişikliğin nispeten sürekli olmasının gereği vurgulanmaktadır. Bir süre devam etmeli, kalıcı olmalıdır. • Değişen davranışlar gözlenebilmelidir.

Öğrenen ile ilgili faktörler ÖĞRENMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Türe Özgü Hazıroluş Yaş ve olgunlaşma Genel

Öğrenen ile ilgili faktörler ÖĞRENMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Türe Özgü Hazıroluş Yaş ve olgunlaşma Genel uyarılmışlık hali ve kaygı Güdülenme Transfer Ket vurma Dikkat Fizyolojik Durum (Yaş) Zeka Öğrenme Yöntemleriyle İlgili Faktörler Öğrenileceklerle İlgili Faktörler Konunun yapısı Öğrenme Zamanı Geri Bildirim Katılım Düzeyi (öğrenci aktivitesi) Öğrenilecek olanların algısal olarak ayırt edilebilirliği. Çağrışım potansiyeli (anlamsal çağrışım) Kavramsal gruplandırma niteliği Telaffuz edilebilirlik 4

ÖĞRENME STRATEJİLERİ Bilişsel öğrenme kuramları, öğrenen kişinin, öğrenme sorumluluğunu yüklenmesi ve öğrenmeye etkin olarak

ÖĞRENME STRATEJİLERİ Bilişsel öğrenme kuramları, öğrenen kişinin, öğrenme sorumluluğunu yüklenmesi ve öğrenmeye etkin olarak katılması gereği üzerinde durmaktadır. Bu nedenle bu alandaki çalışmalar, son yıllarda öğrenme stratejileri üzerinde yoğunlaşmıştır.

ÖĞRENME STRATEJİLERİ NEDİR? • Tanım • Literatürdeki kaynaklar tarandığında, öğrenme stratejileri üzerine birbirini tamamlayan

ÖĞRENME STRATEJİLERİ NEDİR? • Tanım • Literatürdeki kaynaklar tarandığında, öğrenme stratejileri üzerine birbirini tamamlayan birden fazla tanımla karşılaşılmaktadır. Bunlar; "Öğrenen kişinin öğrenme sırasında gerçekleştirebileceği ve onun kodlama sürecini etkilemesi umulan davranışlar ve düşüncelerdir. “

ÖĞRENME STRATEJİLERİ NEDİR? • “Öğrenilen konuyu belleğe yerleştirme ve geri getirme işlemlerini kapsayan, öğrenenin

ÖĞRENME STRATEJİLERİ NEDİR? • “Öğrenilen konuyu belleğe yerleştirme ve geri getirme işlemlerini kapsayan, öğrenenin öğrenmesini etkileyen, öğrenen tarafından kullanılan davranış ve düşünme süreçleridir. ” • “Bireyin öğrenme sırasında duyularına gelen uyarımları kısa ve uzun süreli belleğe transfer etmesine ve uzun süreli belleğine işlemesini sağlayan tekniklerdir. ” • "Öğrencinin kendine öğrenebilmesi için kullandığı işlemlerdir. ”

BELLEK • İnsan zihni hatırlamaya göre kurulmuştur. Belleğimiz, yaşamımız boyunca iç dünyamızdan ve dış

BELLEK • İnsan zihni hatırlamaya göre kurulmuştur. Belleğimiz, yaşamımız boyunca iç dünyamızdan ve dış dünyamızdan gelen uyaranları, algıları, tepkileri, öğrenmeleri kaydettiğimiz zihinsel alandır. • Bellek üç temel süreç şeklinde işler. Bunlar; • Kodlama : Bilgileri depolamaya hazırlama, ilişkilendirme, ayrıştırma, tanımlama vb. süreçleri, • Depolama : Bilgileri bağlantı kurulan ilgili alan kaydetme süreçleri, • Geriye Getirme-Çağırma : Bilgileri ilgili alanlardandepodan çıkarma süreçleri.

BELLEĞİMİZ VE BİLGİNİN İŞLENMESİ

BELLEĞİMİZ VE BİLGİNİN İŞLENMESİ

DUYUSAL KAYIT Kapasitesi sınırsızdır Bütün uyarıcılar alınır Billgiler en fazla 1 -3 sn kalır.

DUYUSAL KAYIT Kapasitesi sınırsızdır Bütün uyarıcılar alınır Billgiler en fazla 1 -3 sn kalır. Dikkat çekilenler ve algılananlar kısa süreli belleğe aktarılır

KISA SÜRELİ BELLEK • • • Kapasitesi sınırlıdır yaklaşık 7 birim. Ancak bilgiler gruplandırma

KISA SÜRELİ BELLEK • • • Kapasitesi sınırlıdır yaklaşık 7 birim. Ancak bilgiler gruplandırma yapılarak ( 532 254 99 46) kapasite arttırılabilinir Dikkat edilen ve algılanan bilgiler bu bölüme gelir İşleyen bellektir. Bilgiler en fazla 20 - 30 sn kalır Kodlanan ve anlamlandırılan bilgiler uzun süreli hafızaya gönderilir. Yada direkt tepki üreticiciye gönderilir • BİLGİNİN KISA SÜRELİ BELLEKTE BELLİ BİR SÜRE TUTULMASI İÇİN ; Sürekli tekrar ve gruplandırma yapılır • SÜREKLİ TEKRAR: Bilgiler sürekli tekrar edilerek belli bir süre kaybolması sağlanır. Ör: Rehberden baktığımız telefon numarasını tekrar ederek telefona yazarız. Şayet anlamlı tekrar yapılırsa ( içsel bağlantılar kurarak) bu sefer bilgi uzun süreli hafızaya atılıyor demektir GRUPLAMA ( KÜMELEME) : Bilgiler gruplara ayrılarak 7 birimlik hafıza arttırılmaya çalışılır. Ör: 05362549946 Şeklindeki o birimlik numara 0536 254 99 46 şeklinde 4 birime indirilerek alan kazanılır. • •

UZUN SÜRELİ BELLEK - Kapasitesi sınırsızdır Kalıcı bilgiler depo edilir Üç bölümden oluşur; 1.

UZUN SÜRELİ BELLEK - Kapasitesi sınırsızdır Kalıcı bilgiler depo edilir Üç bölümden oluşur; 1. Anlamsal (Semantik) Bellek: Bir takım kavramlar, olgular, problem çözümleri burada tutulur - 2. Anısal ( Epizodik) Bellek: Olayalar, anıların tutulduğu yer burasıdır - 3. İşlemsel (Prosedürel ) Bellek: Bir işin nasıl yapılacağı burada tutulur

BİLİGİYİ İŞLEME SÜRECİ NASIL ÇALIŞIR ? 1. Çevredeki uyarıcıların alıcılar (duyu organları) yoluyla alınması

BİLİGİYİ İŞLEME SÜRECİ NASIL ÇALIŞIR ? 1. Çevredeki uyarıcıların alıcılar (duyu organları) yoluyla alınması 2. Duyusal kayıt yoluyla bilginin kaydedilmesi (Duyusal kayıt) 3. Dikkat ve seçici algı süreçleri harekete geçirilerek duyusal kayıta gelen bilginin seçilmesi ve kısa süreli belleğe aktarılması 4. Bilginin bir müddet kısa süreli bellekte kalabilmesi için zihinsel tekrarın yapılması (Kısa süreli bellek / işleyen bellek) 5. Bilginin uzun süreli bellekte depolanabilmesi için kısa süreli bellekte (işleyen bellek) anlamlı kodlamanın yapılması 6. Kodlanan bilginin uzun süreli bellekte depolanması 7. Bilginin uzun süreli bellekten işleyen belleğe geri getirilmesi 8. Bilginin işleyen bellekten yani kısa süreli bellekten tepki üreticiye gönderilmesi 9. Tepki üreticinin bilgiyi vericilere (kaslara) göndermesi 10. Öğrencinin performansını göstermesi 11. Yürütücü kontrol sistemi tarafından tüm bu süreçlerin kontrol edilmesi, düzenlenmesi.

BİLGİNİN DUYUSAL KAYITTAN KISA SÜRELİ BELLEĞE AKTARILMASI BİLİŞSEL SÜREÇLER 1. DİKKAT( İstemli/ İstemsiz/ Bölünmüş):

BİLGİNİN DUYUSAL KAYITTAN KISA SÜRELİ BELLEĞE AKTARILMASI BİLİŞSEL SÜREÇLER 1. DİKKAT( İstemli/ İstemsiz/ Bölünmüş): Duyusal kayda gelen çok sayıdaki uyarıcıdan yalnızca dikkat edilenler kısa süreli belleğe aktarılır. Ör: Pek çok ses arasından okul zilinin dikkat çekmesi. Derslerde dikkati çekmek için kullanılabilecek uyarıcılar; - Fiziksel uyarıcılar: Harita , resim v. s - Aykırı Uyarıcılar: Beklenmeyen olaylar, zıtlıklar - Duyusal Uyarıcılar: Aliciğim buraya bakar mısın? - Emir verici uyarıcılar: Şimdi buraya dikkat edin 1. SEÇİCİ ALGI: Sinir sistemine gelen uyarıcıların anlamlandırılması ve yorumlanmasıdır. Dikkat olmazsa bu bilgiler işleme alınmaz

BİLGİNİN KISA SÜRELİ BELLEKTENUZUN SÜRELİ BELLEĞE AKTARILMASI • ÖRTÜK VE AÇIK TEKRAR: Bilginin zihinsel

BİLGİNİN KISA SÜRELİ BELLEKTENUZUN SÜRELİ BELLEĞE AKTARILMASI • ÖRTÜK VE AÇIK TEKRAR: Bilginin zihinsel ya da açık biçimde yeterli sayıda tekrar edilmesi uzun süreli belleğe göndermede yeterli olabilir. • KODLAMA / ANLAMLANDIRMA: Kısa süreli bellekteki bilgilerin uzun süreli bellekteki bilgilerle ilişkilendirilerek aktarılmasıdır. • ANLAMLI KODLAMA YAPMADA DÖRT SÜREÇ VARDIR: • ETKİNLİK: Öğrencinin ilgili bilgiye yönelik etkinlik yapması anlamlı kodlamada bulunmasını sağlar. ÖRGÜTLEME / ORGANİZASYON: Bilgiler kavramsal gruplandırma ya da dizin şekline sokularak örgütlenir. Bu şeklide daha da anlam kazanır. EKLEMLEME (GENİŞLETME): Yeni bilgi , zihindeki mevcut bilgi şemalarıyla ilişkilendirerek genişletme yapılır. BELLEK DESTEKLEYİCİ İPUÇLARI ( HATIRLATICILAR); Bellek destekleyici ipuçları iki şekilde olabilir. İmgeler (imajlar) ya da sözel semboller şeklinde. • • •

İMGELER YOLUYLA GERÇEKLEŞTİRİLENBELLEK DESTEKLEYİCİ İPUÇLARI ; • YERLEŞİM ( LOCİ, YERLEŞTİRME) : Hatırlanması gereken

İMGELER YOLUYLA GERÇEKLEŞTİRİLENBELLEK DESTEKLEYİCİ İPUÇLARI ; • YERLEŞİM ( LOCİ, YERLEŞTİRME) : Hatırlanması gereken bilginin, çok tanıdık , iyi bilinen ortamlarla eşleştirilmesi, ilişkilendirilmesidir. ÖR. Çarşıdan süt, muz ve şeker alacağımız söylensin. Bu kavramları şu şekilde yerleştirebiliriz. • Süt: Baba annemin çok süt veren ineği ahırdan çıkmış. • Muz: Anamur’da muz bahçesine maymunlar dadanmış • Şeker: Doktor Saraçoğlu masanızdan şekeri uzaklaştırın dedi. • Diyerek kavramları unutmayabiliriz

İMGELER YOLUYLA GERÇEKLEŞTİRİLENBELLEK DESTEKLEYİCİ İPUÇLARI ; • ZİNCİRLEME ( BAĞLANTI YÖNTEMİ ) : Hatırlanacak

İMGELER YOLUYLA GERÇEKLEŞTİRİLENBELLEK DESTEKLEYİCİ İPUÇLARI ; • ZİNCİRLEME ( BAĞLANTI YÖNTEMİ ) : Hatırlanacak ögenin bir sonraki ögeyle ilişkilendirilerek bir öykü oluşturma esasına dayanır. • Ör: Ülkemizdeki önemli delta ovalarının isimlerini ( Balat, Selçuk, Çarşamba, Silifke , Çukurova) öğrenmek isteyen bir öğrenci şöyle bir öyküyü zihninde canlandırabilir; Balatlı Selçuk, Çarşamba günü Silifkeden yola çıkarak, Çukurova’ya gidiyor. • • ASKI SÖZCÜK ( Kanca ) : Öğrenilmek istenen her bir kavramla ilgili birine uyaklı sözcükler bulmadır. Ör; • ASKI SÖZCÜK HATIRLANMASI GEREKEN BİLGİ • Bir Tir Bir çocuk köşe başında tir titriyordu • İki Tilki Dün gece iki tilki gördüm

İMGELER YOLUYLA GERÇEKLEŞTİRİLENBELLEK DESTEKLEYİCİ İPUÇLARI ; • ANAHTAR SÖZCÜK : Söylenecek sözcük benzeri (

İMGELER YOLUYLA GERÇEKLEŞTİRİLENBELLEK DESTEKLEYİCİ İPUÇLARI ; • ANAHTAR SÖZCÜK : Söylenecek sözcük benzeri ( anahtar sözcük ) başka bir sözcükle ilişkilendirilir. Daha çok yabancı sözcüklerin öğrenilmesinde kullanılır Ör, "siyah" anlamına gelen "black" kelimesi için anahtar kelime olarak "bilek"i seçebiliriz. Şimdi bu iki kelime içeren birşeyler hayal edebilirsin, mesala siyah bilekli biri seninle tokalaşıyor. Testte "black" kelimesini gördüğün vakit, seninle tokalaşan siyah bilekli kişiyi hatırlayıp, bu sayede o kelimenin siyah manasına geldiğini hatırlayacaksın.

Sözel Semboller Yoluyla Gerçekleştirilen. Bellek Destekleyici İpuçları ; • AKROSTİŞ : Hatırlanmak istenen kelimelerin

Sözel Semboller Yoluyla Gerçekleştirilen. Bellek Destekleyici İpuçları ; • AKROSTİŞ : Hatırlanmak istenen kelimelerin ilk harfleriyle bir şiir yada cümle oluşturulur. • DÖN GEL SEVDİĞİM • Dayanılmaz bir çile gibiydi sana olan bu aşkım. Ölümlere gittim de ardına bile bakmadın Ne fırtınalar koptu içimde de bir türlü göremedin. • Güne başlarken gözlerimi ilk açtığımda aklıma gelen sendin. Ellerini ellerimden alıp gittin güllerimi soldurdun. Laleler kıskanırken şimdi rüzgarlara yem oldum.

Sözel Semboller Yoluyla Gerçekleştirilen Bellek Destekleyici İpuçları ; • AKRONİM : Her kelimenin ilk

Sözel Semboller Yoluyla Gerçekleştirilen Bellek Destekleyici İpuçları ; • AKRONİM : Her kelimenin ilk harfinin hatırlaman gereken fikir veya kelime için bir işaret olduğu cümledir. Örneğin: Paran Varsa Ne Raha. T cümlesi kimyanın temel formüllerinden P. V = n. R. T‘ i hatırlamak için kullanılır. • KAFİYE OLUŞTURMA ( RİTM) : Öğrenilmek istenen bilgi kafiyeli bir ifadeyle hatırlanmaya çalışılır. • Ör: İsveç, Norveç, Danimarka Türkiye’nin başkenti Ankara

BİLGİNİN UZUN SÜRELİ BELLEKTEN GERİ GETİRİLMESİ • Uzun süreli belleğe yerleştirilen bilgiler lazım olduğunda

BİLGİNİN UZUN SÜRELİ BELLEKTEN GERİ GETİRİLMESİ • Uzun süreli belleğe yerleştirilen bilgiler lazım olduğunda geri getirilir. Geri getirmek için ; • TANIMA: Görünce tanırız. Ör: Çoktan seçmeli sorularda doğru cevabı görünce tanıma • HATIRLAMA: İp ucu olmadan ya da çok ipucu varken bilgiyi hatırlamaktır

ÖĞRENME STRATEJİLERİ • Bireyler , öğrenmeyi gerçekleştirmek amacıyla belirli davranışsal ve düşünsel süreçlere gereksinim

ÖĞRENME STRATEJİLERİ • Bireyler , öğrenmeyi gerçekleştirmek amacıyla belirli davranışsal ve düşünsel süreçlere gereksinim duyarlar. Örneğin; bir okuma materyalinin ana düşüncelerini bulmak, özetlemek ve not almak gibi. Öğrencilerin bu görevleri başarı ile yerine getirebilmeleri, öğrenme işine en uygun birkaç stratejiyi kullanmalarına bağlıdır.

ÖĞRENME STRATEJİLERİ • Öğrenme stratejileri, yazarlar tarafından farklı sınıflandırılmakta ve beş ayrı başlık altında

ÖĞRENME STRATEJİLERİ • Öğrenme stratejileri, yazarlar tarafından farklı sınıflandırılmakta ve beş ayrı başlık altında incelemektedirler: • 1) DİKKAT STRATEJİLERİ, • 2) TEKRAR STRATEJİLERİ • 3) ANLAMLANDIRMAYI ARTIRAN STRATEJİLER • 4) YÜRÜTÜCÜ BİLİŞ STRATEJİLERİ • 5) DUYUŞSAL STRATEJİLER

Dikkat Stratejileri • • • Metinde anahtar sözcüklerin ve temel düşüncelerin altını çizmek, Metinin

Dikkat Stratejileri • • • Metinde anahtar sözcüklerin ve temel düşüncelerin altını çizmek, Metinin kenarına not almak, Bilinmeyen sözcükleri yuvarlak içine alma, Anlaşılmayan yerlere soru işareti (? ) gibi işaretler koyma, Önemli düşünceleri gösteren işaretler ve açıklamalar, metindeki başlıklar, alt başlıklar, şekil, grafik, şema vb. dikkatin odaklaşmasında etkili rol oynar

Tekrar Stratejileri • • Bir listeyi yinelemek ya da bir metini aynen tekrar etmek

Tekrar Stratejileri • • Bir listeyi yinelemek ya da bir metini aynen tekrar etmek ve ezberleme için de kullanılır. Bilginin olduğu gibi tekrarlandığı basit tekrar bilginin kısa süreli bellekte daha uzun süre kalmasını sağlar. Bazen, bir şiiri ezberlemek için kullanılabilir. Bilginin uzun süreli bellekte depolanmasını sağlamak için, bilginin anlamlı kılınması, ayrıntılı tekrar ve kodlama yapma ile olanaklıdır. Aralıklı yapılan tekrarlar öğrenmede kalıcılığı arttırır

Anlamlandırmayı ( Kodlamayı ) Artıran Stratejiler • Anlamlandırmayı arttıran başlıca stratejiler; • Eklemleme (

Anlamlandırmayı ( Kodlamayı ) Artıran Stratejiler • Anlamlandırmayı arttıran başlıca stratejiler; • Eklemleme ( Yeni bilginin eski bilgilerle ilişkilendirilmesi , benzetimler kullanma ) • Örgütleme yapma ( bilgileri katogorilerine ayırma , not alma, özetleme yapma, kavram haritaları kullanma)

Yürütücü Biliş Stratejileri • Yürütücü biliş, öğrenenlerin benimsedikleri belli öğrenme stratejilerini kullanma yetenekleri ve

Yürütücü Biliş Stratejileri • Yürütücü biliş, öğrenenlerin benimsedikleri belli öğrenme stratejilerini kullanma yetenekleri ve kendi düşünmelerine ilişkin düşünmektir (25). Bireyin kendi bilişsel süreçleri ile ilgili bilgisidir. • Bilişe ilişkin bilgi : Bireyin kendi öğrenme (biliş) yolları hakkındaki bilgisi öğrenme için önemlidir, Bilişi izleme (yönetme) : Bireyin öğrenilmesinde en uygun stratejiyi seçmesi, kullanması, süreci izlemesi ve değerlendirmesinin ardından yeniden düzenleme yapmasıdır. •

Duyuşsal Stratejileri • Öğrenmede güdüsel ve duygusal engelleri kaldırmaya yardım eden stratejilerdir. • Ruhsal

Duyuşsal Stratejileri • Öğrenmede güdüsel ve duygusal engelleri kaldırmaya yardım eden stratejilerdir. • Ruhsal yönetim yöntemi: Dikkatin dağılmasını önlemek için öğrenciler öğrenmelerini en iyi destekleyen çevresel özellikleri belirleyip, düzenleyerek ruhsal yapılarını öğrenme için en uygun duruma getirirler. • Öğrenmeyi etkileyen içsel durumları kontrol altına almak önemlidir

Metabilişsel Stratejiler Planlama -Hedef belirleme, görev analizi yapma vb. İzleme - Okurken dikkati sürdürme,

Metabilişsel Stratejiler Planlama -Hedef belirleme, görev analizi yapma vb. İzleme - Okurken dikkati sürdürme, kendini test etme ve soru sorma Düzenleme - Performansı geliştirmede davranışları kontrol etme ve düzeltmeyi sağlama - Program yapma, planlama ve çalışma zamanını yönetme Zaman ve Çalışma - Zamandan en verimli nasıl yararlanılacağını, Ortamı Yönetimi gerçekçi amaçlarla belirlemeye çalışma ve çalışma ortamını yönetme

DİĞER BAZI ÖĞRENME STRATEJİLERİ

DİĞER BAZI ÖĞRENME STRATEJİLERİ

Stratejinin Uygulama basamakları 1. 2. 3. 4. 5. Hedefi analiz edip tanımlama Stratejiyi plânlama

Stratejinin Uygulama basamakları 1. 2. 3. 4. 5. Hedefi analiz edip tanımlama Stratejiyi plânlama Stratejiyi uygulama Stratejilerin sonuçlarını izleme Stratejiyi uygun hâle getirme

 • HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN BAŞARILI BİR SEKİLDE SÜRDÜRÜLEBİLMESİ İÇİN BU STRATEJİLERİ ETKİLİ BİR

• HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN BAŞARILI BİR SEKİLDE SÜRDÜRÜLEBİLMESİ İÇİN BU STRATEJİLERİ ETKİLİ BİR ŞEKİLDE UYGULAMAYA ÇALIŞMALAIYIZ