RENME STLLER YRER RAM RENME STLLER Kavram ilk

  • Slides: 26
Download presentation
ÖĞRENME STİLLERİ YÜREĞİR RAM

ÖĞRENME STİLLERİ YÜREĞİR RAM

ÖĞRENME STİLLERİ • Kavram ilk defa Rita Dunn tarafından 1960 yılında ortaya atıldı. •

ÖĞRENME STİLLERİ • Kavram ilk defa Rita Dunn tarafından 1960 yılında ortaya atıldı. • Her bir kişinin yeni ve zor bilgiyi öğrenmeye hazırlanırken, öğrenirken ve hatırlarken farklı kendine özgü yollar kullanmasıdır. • Doğuştan gelen bir özelliktir. • Yaşam boyu değişmez. • Zeka ile arasında bir bağlantı yoktur. • Bu stillerden sadece birine sahip olmamız gerekmez. YÜREĞİR RAM

ÖNEMİ • Davranışlarımızı etkiler. • Karakterimizin bir parçasıdır. • Toplumun ortalama 2/3’ü bütün öğrenme

ÖNEMİ • Davranışlarımızı etkiler. • Karakterimizin bir parçasıdır. • Toplumun ortalama 2/3’ü bütün öğrenme stiline sahiptir. • 1/3’ü sadece birini belirgin olarak taşır. Bu durum öğrenme ve uyum sıkıntısı yaşamalarına neden olur. YÜREĞİR RAM

Neden Öğrenme Stilimizi Bilmeliyiz? • Yaşamımızı kolaylaştıracaktır. • Anlamsız gelen pek çok davranışımıza anlam

Neden Öğrenme Stilimizi Bilmeliyiz? • Yaşamımızı kolaylaştıracaktır. • Anlamsız gelen pek çok davranışımıza anlam katacaktır. • Tembel ve yaramaz olarak bilinen çocukların, aslında stiline uygun yöntemler kullanılmadığı için öğrenemediği anlaşılacaktır. YÜREĞİR RAM

ÖĞRENME STİLLERİ KAÇ BÖLÜME AYRILIR YÜREĞİR RAM

ÖĞRENME STİLLERİ KAÇ BÖLÜME AYRILIR YÜREĞİR RAM

GÖRSEL ÖĞRENME STİLİ Düzenli ve titizdirler. Dağınık bir masada çalışamazlar. Defterlerini düzenli ve itinalı

GÖRSEL ÖĞRENME STİLİ Düzenli ve titizdirler. Dağınık bir masada çalışamazlar. Defterlerini düzenli ve itinalı kullanırlar. Düz anlatım tekniğinden yeterince yararlanamazlar. Görsel malzemeler kullanıldığında daha kolay öğrenirler. • Öğrendiklerini gözlerinin önüne getirerek hatırlamaya çalışırlar. • Görsel sözel(Yazım hataları), Görsel-simgesel(Simge ve resim) olmak üzere iki gruba ayrılır. • • • YÜREĞİR RAM

ÖĞRENCİLERDE GÖRSEL ÖĞRENME STİLİ • • • Defterleri düzenli ve tertiplidir. Öğretmenini gözleri ile

ÖĞRENCİLERDE GÖRSEL ÖĞRENME STİLİ • • • Defterleri düzenli ve tertiplidir. Öğretmenini gözleri ile takip eder. Sınıfta diğer çocuklar kadar sıkıntı çıkarmaz. Sınıf içerisindeki ufak tefek kusurlara duyarlıdır. Ödevlerini itina ile yapar. Defterlerinde karalama olmaz. Sözlü talimatları takip etmekte zorlanır. Talimatların sistemli ve basamaklı olması onları rahatlatır. Kurallara harfiyen uyar. Uzak geleceğe yönelik mükemmel planlar yapar. YÜREĞİR RAM

ÖĞRENCİLERDE GÖRSEL ÖĞRENME STİLİ Karmakarışık bir ders onları ruhen yorar. Mükemmellik onlar için önemlidir.

ÖĞRENCİLERDE GÖRSEL ÖĞRENME STİLİ Karmakarışık bir ders onları ruhen yorar. Mükemmellik onlar için önemlidir. Gördüklerini hatırlar. Gördüklerini görüntü olarak kaydeder ve görüntü olarak hatırlar. • Diğerlerine göre daha az yazım ve noktalama hatası yapar. • Diğerlerinden daha hızlı ve başarılı okur. • Küçük yaşta göz ile okuma konusunda yaşıtlarına fark atar. • • YÜREĞİR RAM

GÖRSELLERİN GÜÇLÜ YANLARI • • Gördüklerini ve okuduklarını hatırlarlar. Renkleri kullanırlar ve bundan zevk

GÖRSELLERİN GÜÇLÜ YANLARI • • Gördüklerini ve okuduklarını hatırlarlar. Renkleri kullanırlar ve bundan zevk alırlar. Resimlerle ve sözcüklerle düşünmeye yatkındırlar. Okumaya düşkündürler. Yüzleri iyi hatırlarlar. Liste yapmayı severler. Planlı ve programlı olurlar. Raporların anlatılmasındansa yazılı olarak verilmesini tercih eder. YÜREĞİR RAM

GÖRSELLERİN ZAYIF YANLARI • İşittiklerini uzun süre bellekte tutamazlar. • Ders anlatılırken not alamazlarsa

GÖRSELLERİN ZAYIF YANLARI • İşittiklerini uzun süre bellekte tutamazlar. • Ders anlatılırken not alamazlarsa huzursuz olurlar. • Yazılı olmayan bilgileri algılamayabilirler. • Karmaşık ortamlarda huzursuz olurlar. • İsimleri hatırlamakta zorlanırlar. • Plansızlığa, programsızlığa tahammül edemezler. YÜREĞİR RAM

İŞİTSEL ÖĞRENME STİLİ • • Küçük yaşlarda kendilerine konuşurlar. Ses ve müziğe duyarlıdır. Yabancı

İŞİTSEL ÖĞRENME STİLİ • • Küçük yaşlarda kendilerine konuşurlar. Ses ve müziğe duyarlıdır. Yabancı dil öğreniminde başarılıdır. Genellikle ahenkli ve güzel konuşur. Gözle okuma esnasında hiçbir şey anlayamayabilir. Konuşarak, tartışarak öğrenir. Olay ve kavramları birinin anlatması ile daha iyi anlar. Hatırlamak istediklerini biri anlatıyor gibi işiterek hatırlar. YÜREĞİR RAM

ÖĞRENCİLERDE İŞİTSEL ÖĞRENME STİLİ Kendi kendilerine konuşmaya devam ederler. Sessiz okuma konusunda sıkıntı yaşarlar.

ÖĞRENCİLERDE İŞİTSEL ÖĞRENME STİLİ Kendi kendilerine konuşmaya devam ederler. Sessiz okuma konusunda sıkıntı yaşarlar. Okuduğunu anlaması için okuduğunu işitmesi gerekir. İlköğretim birinci sınıftaki çocuklara kendi kulaklarının duyacağı bir sesle okumalarına izin verilmeli. • Konuşmaları ses ve mimikleriyle birlikte taklit edebilir. • Sınıf içerisindeki sesten çok rahatsız olur. • Düşüncelerini anlamlandırmak için bile seslendirerek işitmesi gerekir. • • YÜREĞİR RAM

ÖĞRENCİLERDE İŞİTSEL ÖĞRENME STİLİ • En iyi işiterek öğrenirler. • Sınıfın son derece sessiz

ÖĞRENCİLERDE İŞİTSEL ÖĞRENME STİLİ • En iyi işiterek öğrenirler. • Sınıfın son derece sessiz olması gerekir. • Gürültülü bir sınıfta öğretmenin anlattıklarını takip etmekte sıkıntı yaşar. • Yabancı dil öğrenmeye yatkındırlar. • Yabancı dil eğitiminde ses kasetleri kullanılması önemlidir. • Bulundukları yörenin şivesini kolaylıkla alabilirler. • Konuşma-dinleme becerileri çok iyidir. • Okuma ve yazma becerilerinde sıkıntı vardır. YÜREĞİR RAM

ÖĞRENCİLERDE İŞİTSEL ÖĞRENME STİLİ Konuşmayı çok severler. Konuşurken çok çabuk konu değiştirirler. Öğrenirken konuşarak

ÖĞRENCİLERDE İŞİTSEL ÖĞRENME STİLİ Konuşmayı çok severler. Konuşurken çok çabuk konu değiştirirler. Öğrenirken konuşarak veya sesli okuyarak öğrenirler. Hatırlarken de biri kendilerine söylüyormuş gibi hatırlarlar. • Problem çözerken sesli düşünmelerine izin verilmeli. • Bir kelimenin yazılışını hatırlarken sesli tekrar ettirilmesi önerilir. • Sese duyarlıdır, okul şarkılarını çabuk öğrenirler. • • YÜREĞİR RAM

İŞİTSELLERİN GÜÇLÜ YANLARI • İşittiklerini hatırlarlar. • Yazarken konuşurlar. • Uzun anlatımlarda bile anlatılanlar

İŞİTSELLERİN GÜÇLÜ YANLARI • İşittiklerini hatırlarlar. • Yazarken konuşurlar. • Uzun anlatımlarda bile anlatılanlar içinde kaybolmazlar. • İyi bir hatip olabilirler. • Müzik hatırlamalarını kolaylaştırır. YÜREĞİR RAM

İŞİTSELLERİN ZAYIF YANLARI • Gürültüden rahatsız olurlar, konsantre olamazlar. • Resimler ve resimli anlatımlar

İŞİTSELLERİN ZAYIF YANLARI • Gürültüden rahatsız olurlar, konsantre olamazlar. • Resimler ve resimli anlatımlar rahatsız edebilir. • Dersin ahenkli ve melodik bir sesle anlatılmasını isterler. • Okumaktansa dinlemeyi tercih ederler. • Bilgilerin yazılı olarak verilmesi bazen anlamalarını zorlaştırabilir. • İsimleri hatırlarlar, yüzleri hatırlamakta zorlanırlar. YÜREĞİR RAM

DOKUNSAL ÖĞRENME STİLİ • Oldukça hareketlidirler. • Tahta-tebeşir-anlatım ders işleme sisteminden en az yararlananlardır.

DOKUNSAL ÖĞRENME STİLİ • Oldukça hareketlidirler. • Tahta-tebeşir-anlatım ders işleme sisteminden en az yararlananlardır. • Anlatım veya görsel içeriklerle zenginleştirilen ders onların öğrenmesine katkı sağlamaz. • Öğrenmek için mutlaka ellerini kullanmalı. • Yaparak yaşayarak öğrenir. • Okul bahçesi, laboratuar gibi yerlerde daha iyi öğrenir. YÜREĞİR RAM

ÖĞRENCİLERDE DOKUNSAL ÖĞRENME STİLİ • Okulda çok zorlanır; çünkü bir yerde uzun süre oturarak

ÖĞRENCİLERDE DOKUNSAL ÖĞRENME STİLİ • Okulda çok zorlanır; çünkü bir yerde uzun süre oturarak kalamazlar. • Okulda bazen hiperaktiflerle karıştırılabilirler. • Parmak kaldırıp, öğretmenin kendisini görmesini bekleyemezler. • Görsel ve işitsel mesajları tam olarak anlayamayabilir. • Mesajları birlikte yaparak verilmesi anlamalarını kolaylaştırır. • Mesajın anlaşılmasını kolaylaştırmak için elinizi omzuna koymak, elini tutmak gibi yöntemler kullanılabilir. • Dokunmak onlar için en kolay iletişim kurma yoludur. YÜREĞİR RAM

DOKUNSALLARIN GÜÇLÜ YANLARI • • Yapılanı hatırlar. Taklit ederek veya deneyerek öğrenirler. Dokunmak ve

DOKUNSALLARIN GÜÇLÜ YANLARI • • Yapılanı hatırlar. Taklit ederek veya deneyerek öğrenirler. Dokunmak ve hareket önemlidir. Rahat giyinmeyi severler. Hissettiklerinden bahsetmeyi severler. Oyuna bayılırlar, ya eğlenmeli ya da eğlendirmeli. Sportiftir. Laboratuar ortamında çok başarılıdır. YÜREĞİR RAM

DOKUNSALLARIN ZAYIF YANLARI • Söylenilen ve görüleni hatırlamakta zorlanır. • Okumakta zorluk yaşar, okumayı

DOKUNSALLARIN ZAYIF YANLARI • Söylenilen ve görüleni hatırlamakta zorlanır. • Okumakta zorluk yaşar, okumayı sevmez. • Çok iyi işitemeyebilir ya da işittiğini anlamlandıramayabilir. • Yazım hataları çok yapar. • Bulundukları ortamın durumuna önem vermeden hareket ederler. • Vücutları ile karşılık verirler. • Kendi stiline uygun sunum yapılmazsa, sunulan bilgiyi algılayamayabilir. YÜREĞİR RAM

Görseller görüntü belleği, işitseller ses belleği, kinestetikler de kas belleği kullanırlar. YÜREĞİR RAM

Görseller görüntü belleği, işitseller ses belleği, kinestetikler de kas belleği kullanırlar. YÜREĞİR RAM

YÜREĞİR RAM

YÜREĞİR RAM

YÜREĞİR RAM

YÜREĞİR RAM

YÜREĞİR RAM

YÜREĞİR RAM

Öğrenme Stiliniz Yaşam Boyu Değişmez Ama Yaşamınızı Değiştirir. YÜREĞİR RAM

Öğrenme Stiliniz Yaşam Boyu Değişmez Ama Yaşamınızı Değiştirir. YÜREĞİR RAM

TEŞEKKÜRLER YÜREĞİR RAM

TEŞEKKÜRLER YÜREĞİR RAM