RENME STLLER YRER RAM RENME STLLER Kavram ilk

  • Slides: 24
Download presentation
ÖĞRENME STİLLERİ YÜREĞİR RAM

ÖĞRENME STİLLERİ YÜREĞİR RAM

ÖĞRENME STİLLERİ • Kavram ilk defa Rita Dunn tarafından 1960 yılında ortaya atıldı. •

ÖĞRENME STİLLERİ • Kavram ilk defa Rita Dunn tarafından 1960 yılında ortaya atıldı. • Her bir kişinin yeni ve zor bilgiyi öğrenmeye hazırlanırken, öğrenirken ve hatırlarken farklı kendine özgü yollar kullanmasıdır. • Doğuştan gelen bir özelliktir. • Yaşam boyu değişmez. • Zeka ile arasında bir bağlantı yoktur. • Bu stillerden sadece birine sahip olmamız gerekmez. YÜREĞİR RAM

ÖNEMİ • Davranışlarımızı etkiler. • Karakterimizin bir parçasıdır. • Toplumun ortalama 2/3’ü bütün öğrenme

ÖNEMİ • Davranışlarımızı etkiler. • Karakterimizin bir parçasıdır. • Toplumun ortalama 2/3’ü bütün öğrenme stiline sahiptir. • 1/3’ü sadece birini belirgin olarak taşır. Bu durum öğrenme ve uyum sıkıntısı yaşamalarına neden olur. YÜREĞİR RAM

Neden Öğrenme Stilimizi Bilmeliyiz? • Yaşamımızı kolaylaştıracaktır. • Anlamsız gelen pek çok davranışımıza anlam

Neden Öğrenme Stilimizi Bilmeliyiz? • Yaşamımızı kolaylaştıracaktır. • Anlamsız gelen pek çok davranışımıza anlam katacaktır. • Tembel ve yaramaz olarak bilinen çocukların, aslında stiline uygun yöntemler kullanılmadığı için öğrenemediği anlaşılacaktır. YÜREĞİR RAM

ÖĞRENME STİLLERİ KAÇ BÖLÜME AYRILIR YÜREĞİR RAM

ÖĞRENME STİLLERİ KAÇ BÖLÜME AYRILIR YÜREĞİR RAM

GÖRSEL ÖĞRENME STİLİ Düzenli ve titizdirler. Dağınık bir masada çalışamazlar. Defterlerini düzenli ve itinalı

GÖRSEL ÖĞRENME STİLİ Düzenli ve titizdirler. Dağınık bir masada çalışamazlar. Defterlerini düzenli ve itinalı kullanırlar. Düz anlatım tekniğinden yeterince yararlanamazlar. Görsel malzemeler kullanıldığında daha kolay öğrenirler. • Öğrendiklerini gözlerinin önüne getirerek hatırlamaya çalışırlar. • Görsel sözel(Yazım hataları), Görsel-simgesel(Simge ve resim) olmak üzere iki gruba ayrılır. • • • YÜREĞİR RAM

YETİŞKİNLERDE GÖRSEL ÖĞRENME STİLİ • İş ortamında dağınıklık ve düzensizliği yadırgar ve bilinçli yapıldığını

YETİŞKİNLERDE GÖRSEL ÖĞRENME STİLİ • İş ortamında dağınıklık ve düzensizliği yadırgar ve bilinçli yapıldığını düşünür. • Planlamaya bayılırlar. • Hızlı konuşurlar. • Görünüş ve kıyafetlerine özen gösterirler. • Görsel erkeklerin arabaları ve kullanım şekilleri dikkat çekicidir. • İyi bir gözlemcidirler. YÜREĞİR RAM

GÖRSELLERİN GÜÇLÜ YANLARI • • Gördüklerini ve okuduklarını hatırlarlar. Renkleri kullanırlar ve bundan zevk

GÖRSELLERİN GÜÇLÜ YANLARI • • Gördüklerini ve okuduklarını hatırlarlar. Renkleri kullanırlar ve bundan zevk alırlar. Resimlerle ve sözcüklerle düşünmeye yatkındırlar. Okumaya düşkündürler. Yüzleri iyi hatırlarlar. Liste yapmayı severler. Planlı ve programlı olurlar. Raporların anlatılmasındansa yazılı olarak verilmesini tercih eder. YÜREĞİR RAM

GÖRSELLERİN ZAYIF YANLARI • İşittiklerini uzun süre bellekte tutamazlar. • Ders anlatılırken not alamazlarsa

GÖRSELLERİN ZAYIF YANLARI • İşittiklerini uzun süre bellekte tutamazlar. • Ders anlatılırken not alamazlarsa huzursuz olurlar. • Yazılı olmayan bilgileri algılamayabilirler. • Karmaşık ortamlarda huzursuz olurlar. • İsimleri hatırlamakta zorlanırlar. • Plansızlığa, programsızlığa tahammül edemezler. YÜREĞİR RAM

İŞİTSEL ÖĞRENME STİLİ • • Küçük yaşlarda kendilerine konuşurlar. Ses ve müziğe duyarlıdır. Yabancı

İŞİTSEL ÖĞRENME STİLİ • • Küçük yaşlarda kendilerine konuşurlar. Ses ve müziğe duyarlıdır. Yabancı dil öğreniminde başarılıdır. Genellikle ahenkli ve güzel konuşur. Gözle okuma esnasında hiçbir şey anlayamayabilir. Konuşarak, tartışarak öğrenir. Olay ve kavramları birinin anlatması ile daha iyi anlar. Hatırlamak istediklerini biri anlatıyor gibi işiterek hatırlar. YÜREĞİR RAM

YETİŞKİNLERDE İŞİTSEL ÖĞRENME STİLİ • Konuşkandır, her konuyu konuşmak ve tartışmak isterler. • Güzel,

YETİŞKİNLERDE İŞİTSEL ÖĞRENME STİLİ • Konuşkandır, her konuyu konuşmak ve tartışmak isterler. • Güzel, ahenkli konuşur; ses tonlarını iyi ayarlar. • Bulundukları yörenin şivesini çok güzel konuşur. • Müziğe duyarlıdır. • İş yaparken müzik dinlemeyi severler. • Şarkıları dinleyerek, tekrar ederek kolaylıkla öğrenir. YÜREĞİR RAM

YETİŞKİNLERDE İŞİTSEL ÖĞRENME STİLİ • Telefondaki kişiyi çok rahat sesinden tanır. • Yabancı dili

YETİŞKİNLERDE İŞİTSEL ÖĞRENME STİLİ • Telefondaki kişiyi çok rahat sesinden tanır. • Yabancı dili kolay öğrenir. • Okumaktansa dinlemeyi tercih eder. • Dinlerken sürekli tasdik edici veya reddedici sesler çıkarır. YÜREĞİR RAM

İŞİTSELLERİN GÜÇLÜ YANLARI • İşittiklerini hatırlarlar. • Yazarken konuşurlar. • Uzun anlatımlarda bile anlatılanlar

İŞİTSELLERİN GÜÇLÜ YANLARI • İşittiklerini hatırlarlar. • Yazarken konuşurlar. • Uzun anlatımlarda bile anlatılanlar içinde kaybolmazlar. • İyi bir hatip olabilirler. • Müzik hatırlamalarını kolaylaştırır. YÜREĞİR RAM

İŞİTSELLERİN ZAYIF YANLARI • Gürültüden rahatsız olurlar, konsantre olamazlar. • Resimler ve resimli anlatımlar

İŞİTSELLERİN ZAYIF YANLARI • Gürültüden rahatsız olurlar, konsantre olamazlar. • Resimler ve resimli anlatımlar rahatsız edebilir. • Dersin ahenkli ve melodik bir sesle anlatılmasını isterler. • Okumaktansa dinlemeyi tercih ederler. • Bilgilerin yazılı olarak verilmesi bazen anlamalarını zorlaştırabilir. • İsimleri hatırlarlar, yüzleri hatırlamakta zorlanırlar. YÜREĞİR RAM

DOKUNSAL ÖĞRENME STİLİ • Oldukça hareketlidirler. • Tahta-tebeşir-anlatım ders işleme sisteminden en az yararlananlardır.

DOKUNSAL ÖĞRENME STİLİ • Oldukça hareketlidirler. • Tahta-tebeşir-anlatım ders işleme sisteminden en az yararlananlardır. • Anlatım veya görsel içeriklerle zenginleştirilen ders onların öğrenmesine katkı sağlamaz. • Öğrenmek için mutlaka ellerini kullanmalı. • Yaparak yaşayarak öğrenir. • Okul bahçesi, laboratuar gibi yerlerde daha iyi öğrenir. YÜREĞİR RAM

YETİŞKİNLERDE DOKUNSAL ÖĞRENME STİLİ Çeşitli spor ve danslarla uğraşmayı sever. yarışmalardan ve maceradan hoşlanır.

YETİŞKİNLERDE DOKUNSAL ÖĞRENME STİLİ Çeşitli spor ve danslarla uğraşmayı sever. yarışmalardan ve maceradan hoşlanır. Zorluklara meydan okur Koşma, sıçrama, atlama, yuvarlanma ve büyük motor kasları kullanmayı gerektiren eylemlerden hoşlanır. • Harekete geçer, daha sonra da sonuçlara bakarak plan yapar, problemleri güç kullanarak (fiziksel olarak) çözmeye çalışır. • • YÜREĞİR RAM

DOKUNSALLARIN GÜÇLÜ YANLARI • • Yapılanı hatırlar. Taklit ederek veya deneyerek öğrenirler. Dokunmak ve

DOKUNSALLARIN GÜÇLÜ YANLARI • • Yapılanı hatırlar. Taklit ederek veya deneyerek öğrenirler. Dokunmak ve hareket önemlidir. Rahat giyinmeyi severler. Hissettiklerinden bahsetmeyi severler. Oyuna bayılırlar, ya eğlenmeli ya da eğlendirmeli. Sportiftir. Laboratuar ortamında çok başarılıdır. YÜREĞİR RAM

DOKUNSALLARIN ZAYIF YANLARI • Söylenilen ve görüleni hatırlamakta zorlanır. • Okumakta zorluk yaşar, okumayı

DOKUNSALLARIN ZAYIF YANLARI • Söylenilen ve görüleni hatırlamakta zorlanır. • Okumakta zorluk yaşar, okumayı sevmez. • Çok iyi işitemeyebilir ya da işittiğini anlamlandıramayabilir. • Yazım hataları çok yapar. • Bulundukları ortamın durumuna önem vermeden hareket ederler. • Vücutları ile karşılık verirler. • Kendi stiline uygun sunum yapılmazsa, sunulan bilgiyi algılayamayabilir. YÜREĞİR RAM

Görseller görüntü belleği, işitseller ses belleği, kinestetikler de kas belleği kullanırlar. YÜREĞİR RAM

Görseller görüntü belleği, işitseller ses belleği, kinestetikler de kas belleği kullanırlar. YÜREĞİR RAM

YÜREĞİR RAM

YÜREĞİR RAM

YÜREĞİR RAM

YÜREĞİR RAM

YÜREĞİR RAM

YÜREĞİR RAM

Öğrenme Stiliniz Yaşam Boyu Değişmez Ama Yaşamınızı Değiştirir. YÜREĞİR RAM

Öğrenme Stiliniz Yaşam Boyu Değişmez Ama Yaşamınızı Değiştirir. YÜREĞİR RAM

TEŞEKKÜRLER YÜREĞİR RAM

TEŞEKKÜRLER YÜREĞİR RAM