RENME PSKOLOJS RENME KURAMLARININ ETME YANSIMALARI BLGY LEME

  • Slides: 14
Download presentation
ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ

ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ

ÖĞRENME KURAMLARININ EĞİTİME YANSIMALARI

ÖĞRENME KURAMLARININ EĞİTİME YANSIMALARI

BİLGİYİ İŞLEME KURAMI VE EĞİTİME YANSIMALARI v Bilgiyi işleme kuramının eğitim alanına getirdiği en

BİLGİYİ İŞLEME KURAMI VE EĞİTİME YANSIMALARI v Bilgiyi işleme kuramının eğitim alanına getirdiği en önemli katkılardan biri öğrenme stratejileridir. Bilgiyi işleme kuramına göre birey, yeni bir bilgiyi kazanmak, yani uzun süreli belleğe kodlama yapabilmek için farklı yöntemler ya da stratejiler kullanır.

v Öğrenmeyi kolaylaştıran bu strateji ve teknikler aynı zamanda öğrencilerin güdülenmesini ve yeni öğrenilen

v Öğrenmeyi kolaylaştıran bu strateji ve teknikler aynı zamanda öğrencilerin güdülenmesini ve yeni öğrenilen davranışların kalıcı olmasını sağlar. Öğrenme stratejileri öğrencilerin öğrenme işine aktif katılmaları sonucu kendileri tarafından geliştirilir. Her öğrencinin kendine özgü öğrenme stratejisi vardır. Öğrenciler bu stratejileri kendi yaşantıları yoluyla deneme yanılma ya da başkalarının yardımıyla öğrenirler.

YAPILANDIRMACI KURAM VE EĞİTİME YANSIMALARI v Yapılandırıcı yaklaşımda öğrenci, kendine aktarılan bilgileri pasif biçimde

YAPILANDIRMACI KURAM VE EĞİTİME YANSIMALARI v Yapılandırıcı yaklaşımda öğrenci, kendine aktarılan bilgileri pasif biçimde alarak, olduğu gibi zihnine yerleştirmez. Öğrenci aktif çabalarıyla ve çevresiyle etkileşerek öğrenir.

v Öğrenci araştırma, sorgulama, sorun çözme gibi etkinliklerle bilgiyi aktif biçimde alır, işler, ön

v Öğrenci araştırma, sorgulama, sorun çözme gibi etkinliklerle bilgiyi aktif biçimde alır, işler, ön bilgileriyle bağ kurar, kendi yorumlarını katar ve zihnine yerleştirir. Öğrenci kendi aktif çabalarıyla öğrenir, kimse ona öğretemez. Öğrenen öğrencidir, kimse onun yerini tutamaz. Öğrenmenin kontrolü öğrencidedir. Öğrenmeye ilişkin kararlarını kendisi alır. Öğrenmeye, öğretmeniyle birlikte yön verir.

İŞARET - BEKLENTİ KURAMI VE EĞİTİME YANSIMAL Bu kurama göre; 1. Öğrencilerin eğitim amaçları

İŞARET - BEKLENTİ KURAMI VE EĞİTİME YANSIMAL Bu kurama göre; 1. Öğrencilerin eğitim amaçları dikkate alınarak, eğitim ortamlarında buna yönelik düzenlemeler yapılmalıdır. 2. Tolman’a göre öğrenme, çevreyi keşfetme sürecidir. 3. Öğrencilere birtakım davranışlar kazandırılırken, sonuçta elde edecekleri ödül hakkında bilgilendirilmeli ve her ödül öğrencinin özelliklerine göre belirlenmelidir.

4. Öğrencilere sunulan eğitim-öğretim etkinlikleri kendi bilişsel haritalarını geliştirecek düzeyde olmalıdır. 5. Tolman’a göre

4. Öğrencilere sunulan eğitim-öğretim etkinlikleri kendi bilişsel haritalarını geliştirecek düzeyde olmalıdır. 5. Tolman’a göre ders, ünite ya da başka bir öğrenme birimi olarak öğrenmeye karşı istek ve ihtiyaç yaratmalıdır. 6. Tolman’a göre, gerek programın hazırlanmasında gerekse öğretimin düzenlenmesinde çevresel faktörler, bireyin ve ara değişkenlerin özelliklerine uygun olmalıdır.

SOSYAL ÖĞRENME KURAMI VE EĞİTİME YANSIMALARI 1. Öğretmen, öğrencilerin karşısında bir model olduğunu unutmamalıdır.

SOSYAL ÖĞRENME KURAMI VE EĞİTİME YANSIMALARI 1. Öğretmen, öğrencilerin karşısında bir model olduğunu unutmamalıdır. 2. Öğrencinin başarı ile yaptığı her davranış pekiştirilmelidir. 3. Öğrencilerin, başarı ile yaptıkları etkinlikler desteklenmelidir. 4. Öğrencilerin bireysel farklılıklarına uygun eğitim - öğretim etkinlikleri düzenlenmelidir.

5. Öğrencilerin öğrendikleri davranışları performansa dönüştürecek etkinlikler düzenlenmelidir. 6. Öğrencilerin kendi başına öğrenme yetenekleri

5. Öğrencilerin öğrendikleri davranışları performansa dönüştürecek etkinlikler düzenlenmelidir. 6. Öğrencilerin kendi başına öğrenme yetenekleri desteklenmeli ve geliştirilmelidir. 7. Öğretmenler, öğrencilere bellek destekleme ve kodlama yöntemlerini öğretmelidir. 8. Öğretmenler, öğrencilerin öz yeterlilik algılarının gelişmesine yardımcı olmalıdır.

İNSANCIL (HÜMANİST) KURAM VE EĞİTİME YANSIMALARI 1. Bireyin kendini gerçekleştirebilmesi için uygun ortam yaratılmalı,

İNSANCIL (HÜMANİST) KURAM VE EĞİTİME YANSIMALARI 1. Bireyin kendini gerçekleştirebilmesi için uygun ortam yaratılmalı, seçimlerinde ise özgür bırakılmalıdır. 2. Eğitim ortamı tehdit edici unsurlardan arındırılmalıdır. 3. Hem dış hem de iç etmenler davranışın ortaya çıkmasında etkilidir. 4. Uyaranlar önemlidir, dikkat edilmelidir. 5. Kişilerin öznel gerçeğini iyi bilmek gerekir.

NÖROFİZYOLOJİK KURAM VE EĞİTİME YANSIMALARI 1. İyi bir öğretim, paralel işlemleri tüm boyutlarıyla yönetebilmelidir.

NÖROFİZYOLOJİK KURAM VE EĞİTİME YANSIMALARI 1. İyi bir öğretim, paralel işlemleri tüm boyutlarıyla yönetebilmelidir. 2. Beyin temelli öğrenmede; yeniliğe, keşfetmeye ve güçlüklerin üstesinden gelmek için açlık ve merak duyan beyin doyurulmalıdır. 3. Öğretmenler, öğrencilerin duygularının, tutumlarının öğrenmeyi etkileyebileceğini ve gelecekteki öğrenmeleri belirleyeceğini unutmamalıdır.

4. Öğretmen, öğrencinin dikkatinin dışında kalacak materyaller de organize etmelidir. 5. Öğretmen ve yöneticiler,

4. Öğretmen, öğrencinin dikkatinin dışında kalacak materyaller de organize etmelidir. 5. Öğretmen ve yöneticiler, öğrencilerde rahat olan bir uyarılmışlık durumu oluşturmaya çalışmalıdırlar. 6. Öğretmenler, öğrencilerin görsel, işitsel, duygusal tüm tercihlerini kullanmalarına fırsat vermelidir. 7. Öğretmenler, farklı konuların etkileşimi, drama, benzetişim, hikaye, performans, alan gezileri, projeler ve gerçek yaşamdan kesitler içeren sınıf içi uygulamalar kullanmalıdırlar.

Kaynakça Aydın, B. , Can, G. , Ersanlı, K. , Kılıç, M. , Külahoğlu,

Kaynakça Aydın, B. , Can, G. , Ersanlı, K. , Kılıç, M. , Külahoğlu, Ş. , Öztürk, B. , Bilge, F. , Küçükkaragöz, H. , Kısaç, İ. , Korkmaz, İ. ve Bilgin, M. 2002. Gelişim ve öğrenme Psikolojisi. Pegem Yayıncılık, Ankara. Binbaşıoğlu, C. 1991. Öğrenme psikolojisi. Kadıoğlu Maatbaası, Ankara. Onur, B. 1997. Gelişim psikolojisi. İmge Kitabevi Yayınları, Ankara. Selçuk, Z. Gelişim ve öğrenme. Nobel Yayıncılık, Ankara. Yörükoğlu, A. 1997. Çocuk ruh sağlığı. Özgür Yayınları, İstanbul.