RENME KURAMLARI RENME KURAMLARI Davran armsal Kuramlar Klasik

  • Slides: 53
Download presentation
ÖĞRENME KURAMLARI

ÖĞRENME KURAMLARI

ÖĞRENME KURAMLARI Davranışçı – Çağrışımsal Kuramlar Klasik (Tepkisel) Kuramlar Edimsel Koşullanma Kuramı Bilişsel Alan

ÖĞRENME KURAMLARI Davranışçı – Çağrışımsal Kuramlar Klasik (Tepkisel) Kuramlar Edimsel Koşullanma Kuramı Bilişsel Alan Kuramları Gestalt Kuramı Bilgiyi İşleme Kuramı Bağlaşımcılık Kuramı Bitişiklik Kuramları Bilişsel Ağırlıklı Davranışçı Kuram Bilişsel Sosyal Öğrenme Kuramı

DAVRANIŞCI KURAMLAR • • KLASİK (Tepkisel) KOŞULLANMA BİTİŞİK KOŞULLANMA BAĞLAŞIMCILIK KURAMI EDİMSEL KOŞULLANMA

DAVRANIŞCI KURAMLAR • • KLASİK (Tepkisel) KOŞULLANMA BİTİŞİK KOŞULLANMA BAĞLAŞIMCILIK KURAMI EDİMSEL KOŞULLANMA

KLASİK KOŞULLANMA KURAMI Pavlov kontrollü bir deneysel ortam oluşturduktan sonra, köpeğe düzenli olarak, yiyecek

KLASİK KOŞULLANMA KURAMI Pavlov kontrollü bir deneysel ortam oluşturduktan sonra, köpeğe düzenli olarak, yiyecek vermeden hemen önce zil sesi vermiştir.

Koşullanma İlkeleri; • Bitişiklik • Habercilik İleriye Koşullama ( Olumlu Habercilik ) Geriye Koşullama

Koşullanma İlkeleri; • Bitişiklik • Habercilik İleriye Koşullama ( Olumlu Habercilik ) Geriye Koşullama ( Olumsuz Habercilik ) • Pekiştirme Birincil Pekiştirme İkincil Pekiştirme

 • Sönme DE NE YS EL S ÖN ME KENDİLİĞİNDEN GERİ GELME Sn.

• Sönme DE NE YS EL S ÖN ME KENDİLİĞİNDEN GERİ GELME Sn.

 • Genelleme • Ayırt Etme • Birden Fazla Uyarıcıya Koşullama

• Genelleme • Ayırt Etme • Birden Fazla Uyarıcıya Koşullama

 • Gölgeleme • Öğrenilmiş Çaresizlik

• Gölgeleme • Öğrenilmiş Çaresizlik

BİTİŞİKLİK KURAMI

BİTİŞİKLİK KURAMI

JOHN B. WATSON

JOHN B. WATSON

EDWIN R. GUTHRİE

EDWIN R. GUTHRİE

DIŞSAL UYARICI (Telefon çalması) AÇIK TEPKİ (Telefona doğru yönelme) HAREKET ÜRETEN UYARICI AÇIK TEPKİ

DIŞSAL UYARICI (Telefon çalması) AÇIK TEPKİ (Telefona doğru yönelme) HAREKET ÜRETEN UYARICI AÇIK TEPKİ (Telefona doğru dönme) HAREKET ÜRETEN UYARICI AÇIK TEPKİ (Ahizeyi kaldırmak) HAREKET ÜRETEN UYARICI AÇIK TEPKİ (İskemleden kalkma)

Guthrie’ye Göre; Güdüler – Dürtüler Amaçlar Pekiştirme Ceza Unutma

Guthrie’ye Göre; Güdüler – Dürtüler Amaçlar Pekiştirme Ceza Unutma

ALIŞKANLIKLARI YOK ETME YÖNTEMLERİ Eşik Yöntemi Bıktırma Yöntemi Zıt Tepki Yöntemi ALIŞKANLIĞIN BASTIRILMASI

ALIŞKANLIKLARI YOK ETME YÖNTEMLERİ Eşik Yöntemi Bıktırma Yöntemi Zıt Tepki Yöntemi ALIŞKANLIĞIN BASTIRILMASI

BAĞLAŞIMCILIK KURAMI

BAĞLAŞIMCILIK KURAMI

Thorndike’a göre öğrenme, • Bağlaşımcılık • Seçme ve Bağlama • Öğrenme küçük adımlardan oluşur

Thorndike’a göre öğrenme, • Bağlaşımcılık • Seçme ve Bağlama • Öğrenme küçük adımlardan oluşur

ÇAĞRIŞIMSAL ZITLIK İKİNCİL İLKELER HAZIR BULUNUŞCULUK TEPKİ ÇEŞİTLİLİĞİ AİT OLMA 1930 sonrası 1930 öncesi

ÇAĞRIŞIMSAL ZITLIK İKİNCİL İLKELER HAZIR BULUNUŞCULUK TEPKİ ÇEŞİTLİLİĞİ AİT OLMA 1930 sonrası 1930 öncesi DİKKAT ÇEKİCİ UYARICILAR TEKRAR ÖĞRENCİ ÖZELLİKLERİ BENZETME YOLUYLA TEPKİDE BULUNMA ÇAĞRIŞIMSAL GEÇİŞ ETKİNİN YAYILMASI ETKİ

EDİMSEL KOŞULLANMA

EDİMSEL KOŞULLANMA

Skinner’e göre, tepkisel ve edimsel olmak üzere iki çeşit davranış vardır. Tepkisel davranışa neden

Skinner’e göre, tepkisel ve edimsel olmak üzere iki çeşit davranış vardır. Tepkisel davranışa neden olan uyarıcı her zaman bilinirken, edimsel davranışa neden olan uyarıcı çok belirgin değildir.

 • Tepkisel davranış: • Edimsel davranış: Bilinen bir uyarıcı tarafından oluşturulur. tarafından Örneğin;

• Tepkisel davranış: • Edimsel davranış: Bilinen bir uyarıcı tarafından oluşturulur. tarafından Örneğin; etin salya oluşturulmaz; meydana getirmesi. organizma tarafından Tüm refleksler ortaya konur ve tepkisel davranışa bir sonuçları tarafından örnektir. Karanlıkta kontrol edilir. göz bebeğinin büyümesi bir tepkisel davranıştır.

 • Klasik koşullanmada • Edimsel davranışta önce uyaran vardır ve tepki yapılır sonra

• Klasik koşullanmada • Edimsel davranışta önce uyaran vardır ve tepki yapılır sonra organizma ona tepkinin doğurduğu gösterir. uyarıcı gelir. UYARI TEPKİ UYARI

Ø Skinner deneyinde, edimsel davranış olarak maniveleya basmayı kullanmıştır. Aç olan hayvan, manivelaya basarak

Ø Skinner deneyinde, edimsel davranış olarak maniveleya basmayı kullanmıştır. Aç olan hayvan, manivelaya basarak yiyeceği elde eder, yiyeceği elde eden hayvan manivelaya basma davranışını sürdürür.

Skinner’e göre bir davranışın sonucu, organizma için hoşa giden, olumlu bir durum yaratıyorsa, o

Skinner’e göre bir davranışın sonucu, organizma için hoşa giden, olumlu bir durum yaratıyorsa, o davranışın tekrar ortaya çıkma olasılığı artar. Davranışın arkasından olumlu uyarıcı verilerek yapılan koşullamaya edimsel koşullama denir.

Bu tür koşullamada, davranışı izleyen ve organizma üzerinde olumlu yönde bir etki yaratarak, davranışın

Bu tür koşullamada, davranışı izleyen ve organizma üzerinde olumlu yönde bir etki yaratarak, davranışın (edinim) ortaya çıkma olasılığını artıran uyarıcılara pekiştireç denir. Diğer bir deyişle pekiştirilen davranış öğrenilir.

PEKİŞTİREÇLER Olumlu Pekiştirme Bir davranış, organizmanın hoşuna gidecek bir uyarıcının doğrudan verilmesi ile pekiştiriliyorsa,

PEKİŞTİREÇLER Olumlu Pekiştirme Bir davranış, organizmanın hoşuna gidecek bir uyarıcının doğrudan verilmesi ile pekiştiriliyorsa, buna olumlu pekiştirme denir. Olumsuz Pekiştirme Organizma hoş olmayan bir durumdan kurtarılarak da davranış pekiştirilebilir. Bu tür pekiştirmeye olumsuz pekiştirme denir.

Hem olumlu hem de olumsuz pekiştirme organizmanın hoşuna giden bir etki yaratır ve davranışın

Hem olumlu hem de olumsuz pekiştirme organizmanın hoşuna giden bir etki yaratır ve davranışın tekrar ortaya çıkma olasılığını artırır. Pekiştireçler yoluyla birey istendik ve istenmedik davranışlar öğrenebilir. Bu nedenle pekiştireçler çok dikkatli kullanılmalı ve doğru davranışlar pekiştirilmelidir.

DURUM ORTAMA KATILDIĞINDA ORTAMDAN ÇIKARILDIĞINDA OLUMLU PEKİŞTİREÇ OLUMLU PEKİŞTİRME İKİNCİL CEZA OLUMSUZ PEKİŞTİREÇ BİRİNCİL

DURUM ORTAMA KATILDIĞINDA ORTAMDAN ÇIKARILDIĞINDA OLUMLU PEKİŞTİREÇ OLUMLU PEKİŞTİRME İKİNCİL CEZA OLUMSUZ PEKİŞTİREÇ BİRİNCİL CEZA OLUMSUZ PEKİŞTİRME PEKİŞTİREÇ TÜRLERİ

Pekiştirme Tarifeleri Sürekli Pekiştirme • Sabit oranlı pekiştirme (5 doğru cevaba 1 yıldız) •

Pekiştirme Tarifeleri Sürekli Pekiştirme • Sabit oranlı pekiştirme (5 doğru cevaba 1 yıldız) • Değişken oranlı pekiştirme (Önce 5 doğru 1 yıldız, sonra 3 doğru 1 yıldız, daha sonra 11 doğru 1 yıldız) • Sabit zamanlı pekiştirme (Memurların maaşları) • Değişken zamanlı pekiştirme (Önce haftada 1 sınav, sonra 2 haftada 1 sınav, daha sonra 1 haftada 2 sınav)

PREMACK İLKESİ ( Büyükannenin Kuralları ) Çok sık görülen (tercih edilen) davranış pekiştireç olarak

PREMACK İLKESİ ( Büyükannenin Kuralları ) Çok sık görülen (tercih edilen) davranış pekiştireç olarak kullanılarak, az gösterilen (tercih edilmeyen) davranış ortaya çıkarılmaya çalışılır. Örneğin, sebze yemeğini sevmeyen, ancak tatlıyı çok seven bir çocuğa, sebze yedirmek için “Sebze yemeğini bitirdikten sonra, tatlı yiyebilirsin” denebilir. Ø “Şu kadar yazı yazarsanız, teneffüse çıkabilirsiniz” şeklinde okulda da çok kullanılır.

BİLİŞSEL ÖĞRENME KURAMI • Tolman’a göre davranış, amaçlı etkinliktir yani amaca yönelik etkinliktir. Davranışın

BİLİŞSEL ÖĞRENME KURAMI • Tolman’a göre davranış, amaçlı etkinliktir yani amaca yönelik etkinliktir. Davranışın temel, basit kısımları ve sinirlerin, kasların faaliyetleri ile ilgilenmemiştir. Onun odaklandığı nokta organizmanın toplam tepkileridir.

BİLİŞSEL

BİLİŞSEL

MODEL ALMA GÖZLEM YOLUYLA ÖĞRENME TAKTİK SOSYAL ÖĞRENME

MODEL ALMA GÖZLEM YOLUYLA ÖĞRENME TAKTİK SOSYAL ÖĞRENME

 • Taklit olayının insan davranışlarının oluşumundaki önemini ayrıntılı olarak ilk ortaya koyan Gabriel

• Taklit olayının insan davranışlarının oluşumundaki önemini ayrıntılı olarak ilk ortaya koyan Gabriel Tarde’dır. Giyimde, teknolojik gelişmelerin yayılmasında, iyi ve kötü davranışların yaygınlaşmasında en önemli etken, insanlardaki taklit etme güdüsüdür.

Gözlem yoluyla öğrenmede (model almada); ü ü Dikkat Hatırlama Yeniden üretme Pekiştireç

Gözlem yoluyla öğrenmede (model almada); ü ü Dikkat Hatırlama Yeniden üretme Pekiştireç

 • DİKKAT • HATIRLAMA Model alınan davranışın doğru taklit edilebilmesi için öncelikle model

• DİKKAT • HATIRLAMA Model alınan davranışın doğru taklit edilebilmesi için öncelikle model alınan davranışa dikkat edilmesi gerekir. Kişi, duygularıyla beraber tüm dikkatini beğendiği ve taklit etmek istediği davranışa yöneltir. Gerektiğinde taklit etmek için modelin tüm davranışlarını belleğe kodlamak gerekir. Çünkü gözlenen davranış genellikle gözlemden hemen sonra taklit edilmeyebilir. Birey gözlediği davranışı yeri geldiği zaman da kullanabilir. Davranış belleğe görsel, sözel ya da sembolik olarak kodlanabilir.

 • YENİDEN ÜRETME • PEKİŞTİREÇ Model alınan davranışın gösterilmesi için bireyin gözlemlerini kendi

• YENİDEN ÜRETME • PEKİŞTİREÇ Model alınan davranışın gösterilmesi için bireyin gözlemlerini kendi davranışına dönüştürebilmesi gerekir. Bu bazen tam taklit olmayabilir: çevre şartları, bireyin fiziksel gücü ve imkanları, zaman vs model alınan davranışın biraz farklı üretilmesine neden olur. Taklit edilen davranış çevrede beğenildiyse tekrar edilir, beğenilmediyse fazla tekrar edilmez ve zamanla söner.

Dikkat Güdülenme Hatırda Tutma Davranışı Meydana Getirme

Dikkat Güdülenme Hatırda Tutma Davranışı Meydana Getirme

GESTALT KURAMI • “Gestalt” yapı, biçim, örüntü anlamına gelmektedir. Bu kurama göre bir bütünü

GESTALT KURAMI • “Gestalt” yapı, biçim, örüntü anlamına gelmektedir. Bu kurama göre bir bütünü oluşturan parçalar arasındaki ilişkiler algılama ve öğrenme açısından önemlidir. Öğrenme uyarıcıların toplu bir örüntü oluşturması ile oluşur. • Bütün ayrılan parçalardan anlaşılmaz. • Bütün, parçadan daha fazladır. İnsan bütünü parçalarına ayrıştırarak değil bütün olarak algılar.

Gestalt kuramında algılama çok önemlidir. BENZERLİK SÜREKLİLİK YAKINLIK ALGISAL ÖRGÜTLEME YASALARI ŞEKİL ZEMİN İLİŞKİSİ

Gestalt kuramında algılama çok önemlidir. BENZERLİK SÜREKLİLİK YAKINLIK ALGISAL ÖRGÜTLEME YASALARI ŞEKİL ZEMİN İLİŞKİSİ TAMAMLAMA

Şekil – Zemin İlişkisi

Şekil – Zemin İlişkisi

Yakınlık Yasası

Yakınlık Yasası

Benzerlik

Benzerlik

Tamamlama

Tamamlama

Devamlılık

Devamlılık

Basitlik

Basitlik

Gestalt kuramına göre; ü Bellekte iz bırakan algılar hatırlanır. ü Tekrarlanan yaşantılar daha kolay

Gestalt kuramına göre; ü Bellekte iz bırakan algılar hatırlanır. ü Tekrarlanan yaşantılar daha kolay ve uzun süre hatırlanır. ü Bir problemi çözerken öğrenilen bir ilke, başka bir problem için de kullanılabilir. ü Beyin uyarıcılarla gelen bilgiyi örgütler ve anlamlı duruma getirir.

GÜDÜLEME, KİŞİLİK, TOPLUMSAL VE PSİKOLOJİK AĞIRLIKLI KURAMLAR • Bu kurama göre öğrenme, kişinin yeteneklerine,

GÜDÜLEME, KİŞİLİK, TOPLUMSAL VE PSİKOLOJİK AĞIRLIKLI KURAMLAR • Bu kurama göre öğrenme, kişinin yeteneklerine, onun biyolojik ve kültürel gelişimine, içinde yaşadığı toplumdaki kültüre, güdülenmişliğine, ilgisine ve öğrenme ortamının havasına bağlıdır.

İlkeleri şunlardır: ü ü Açıklama Uygulama Güdüleme Değerlendirme

İlkeleri şunlardır: ü ü Açıklama Uygulama Güdüleme Değerlendirme

- SON Fatih OYMAK Fen Bilgisi Öğretmenliği II. Sınıf ( I. Ö. )

- SON Fatih OYMAK Fen Bilgisi Öğretmenliği II. Sınıf ( I. Ö. )