Rendszerek energiaelltsa 4 elads Rendszerek energiaelltsa 4 elads

  • Slides: 16
Download presentation
Rendszerek energiaellátása 4. előadás

Rendszerek energiaellátása 4. előadás

Rendszerek energiaellátása 4. előadás

Rendszerek energiaellátása 4. előadás

Rendszerek energiaellátása előadás 4.

Rendszerek energiaellátása előadás 4.

Rendszerek energiaellátása 4. előadás A rendszeregyesítés (kooperáció) előnyei 1. Csökkenthető az erőművi teljesítménytartalék, mert

Rendszerek energiaellátása 4. előadás A rendszeregyesítés (kooperáció) előnyei 1. Csökkenthető az erőművi teljesítménytartalék, mert az egyes erőművek üzemzavar vagy karbantartás esetén a kooperációs összeköttetések által kisegítik egymást. 2. Az együttműködő energiarendszerekben jelentkező csúcsterhelések kiegyenlíthetők, ugyanis az egymástól távolabb eső területeken az időzónák, a munkaritmus és a helyi feltételek miatt nem egyszerre jelentkeznek a maximális teljesítményigények. 3. Az együttműködő energiarendszerekben a kisegítés lehetőségéből adódóan nő az egyes rendszerek megbízhatósága, ezáltal a villamosenergia-szolgáltatás minősége is. 4. Biztosabb feszültség- és frekvenciatartás érhető el. 5. A fogyasztókat tervszerűen idegen körzetből vásárolt energiával láthatjuk el, ha ez gazdaságosabb, mint helyben előállítani a szükséges energiamennyiséget. 6. A hálózati hurkolás miatt csökken a hálózati veszteség.

Rendszerek energiaellátása Hálózatok csillagpontjai • földeletlen csillagponti hálózatok • földelt csillagpontú hálózatokat. Földeletlen csillagpontú

Rendszerek energiaellátása Hálózatok csillagpontjai • földeletlen csillagponti hálózatok • földelt csillagpontú hálózatokat. Földeletlen csillagpontú (szigetelt) hálózat minden olyan hálózat, amelynek egyetlen pontja sincs a földdel üzemszerűen (szándékoltan) összekötve, vagyis a csillagpont és a föld közötti úgynevezett földelő impedancia ( Zf) értéke végtelen nagy. 4. előadás

Rendszerek energiaellátása 4. előadás Földelt csillagpontú hálózat minden olyan hálózat, amelynek legalább egy csillagpontja

Rendszerek energiaellátása 4. előadás Földelt csillagpontú hálózat minden olyan hálózat, amelynek legalább egy csillagpontja a földdel közvetlenül vagy közvetve össze van kötve. Közvetlenül földelt csillagpontú hálózat A közvetlenül földelt csillagpontú hálózat Legalább egy transzformátorának csillagpontja jól vezető fémes összeköttetésben áll a földdel. Ez esetben tehát a csillagpont és a föld közötti földelő impedancia (Zf) értéke gyakorlatilag nulla. • A 120 k. V-os és az annál nagyobb feszültségű hálózatok. • A 400 V /230 V-os (0, 4 k. Vos) kisfeszültségű elosztóhálózatok. (hatékony érintésvédelem)

Rendszerek energiaellátása 4. előadás A közvetve földelt csillagpontú hálózatok legalább egy csillagpontja ellenálláson vagy

Rendszerek energiaellátása 4. előadás A közvetve földelt csillagpontú hálózatok legalább egy csillagpontja ellenálláson vagy reaktancián ( fojtótekercsen) keresztül csatlakozik a földhöz. Közvetett földelés ellenálláson keresztül Az ellenálláson keresztül földelt csillagpontú hálózatok esetében, tehát a földelő impedancia véges értékű ohmos ellenállás (Zf = Rf). A hazai gyakorlatban ellenálláson keresztül földelik a 10 k. V-os középfeszültségű kábelhálózatok csillagpontjait.

Rendszerek energiaellátása 4. előadás Közvetett földelés reaktancián keresztül A közvetlen reaktancián keresztül földelt csillagpontú

Rendszerek energiaellátása 4. előadás Közvetett földelés reaktancián keresztül A közvetlen reaktancián keresztül földelt csillagpontú hálózatok esetében pedig az összekötést egy gyakorlatilag tisztán reaktív fojtótekercs biztosítja. A 20 k. V-os ( 35 k. V-os) középfeszültségű szabadvezetékes elosztó-hálózatainak tipikusan kompenzált hálózatok. Kompenzáció A kapacitív földzárlati áramot a földelőreaktancia induktív árama kompenzálja, ezért kompenzált hálózatoknak is hívják.

Rendszerek energiaellátása Zárlatok 4. előadás Bauch-paradoxon, A zárlat a hálózat olyan sönthibája, amelyet a

Rendszerek energiaellátása Zárlatok 4. előadás Bauch-paradoxon, A zárlat a hálózat olyan sönthibája, amelyet a hálózat különböző fázisvezetői vagy a fázisvezető és a föld, illetve földelt nullavezető közötti szigetelés teljes letörése vagy fémes lesöntölése idéz elő. A névleges áram 10… 20 -szorosát elérő zárlati áram termikus és dinamikus hatása erősen igénybe veszi a villamos berendezéseket. A zárlati ív is pusztít. Szabadvezeték hálózatokon keletkezik zárlat leggyakoribb okai a szigetelő átívelés villámcsapás, vezetékszakadás, összelengés, átívelés. Kábeleken a szigetelés átütése vagy külső eredetű sérülése. Kapcsoló-berendezésekben átívelés, átütés, szigetelőtörés, téves kezelés, nem megfelelő karbantartás miatt jönnek létre zárlatok.

Rendszerek energiaellátása 4. előadás A hálózati zárlatok típusai Létrejöhet közvetlenül vagy villamos íven keresztül.

Rendszerek energiaellátása 4. előadás A hálózati zárlatok típusai Létrejöhet közvetlenül vagy villamos íven keresztül. Eszerint megkülönböztetünk: - fémes, vagy merev zárlat - íves zárlat Egyszerű zárlatok a hálózatok azon zárlatai, amelyek az adott időben csak egy hibahelyen lépnek fel. Szimultán zárlat (kettős, illetve többszörös zárlat) a hálózatnak az a zárlata, amelyet ugyanazon időben különböző hibahelyeken fellépő egyszerű zárlatok hoznak létre. A nem mereven földelt hálózatok Ff zárlatát földzárlatnak, a közvetlenül földelt hálózatokon fellépő FN zárlatot földrövidzárlatnak nevezzük.

Rendszerek energiaellátása Az egyszerű zárlatok típusai Egyszerű szimmetrikus zárlatok • 3 F zárlat, vagy

Rendszerek energiaellátása Az egyszerű zárlatok típusai Egyszerű szimmetrikus zárlatok • 3 F zárlat, vagy háromfázisú zárlat • 3 FN zárlat, vagy szimmetrikus földrövidzárlat • 3 Ff zárlat, vagy szimmetrikus földzárlat Egyszerű aszimmetrikus zárlatok • 2 F zárlat, vagy kétfázisú zárlat • 2 FN zárlat, vagy kétfázisú földrövidzárlat • 2 Ff zárlat, vagy kétfázisú földzárlat • FN zárlat, vagy egyfázisú földrövidzárlat • Ff zárlat, vagy egyfázisú földzárlat 4. előadás

Rendszerek energiaellátása 4. előadás Zárlatkorlátozás fojtótekerccsel A zárlati áramok, és teljesítmények nagysága a különböző

Rendszerek energiaellátása 4. előadás Zárlatkorlátozás fojtótekerccsel A zárlati áramok, és teljesítmények nagysága a különböző feszültségű hálózatokon növekvő tendenciát mutat. Ennek oka, hogy az erőművek, vezetékek, transzformátorok számának növekedése csökkenti az eredő impedanciát, így a zárlati áram növekszik. A zárlat romboló hatása miatt gondoskodni kell a zárlati áram (teljesítmény) korlátozásáról. Ennek megoldásai lehetnek: - Zárlatkorlátozó impedanciák alkalmazása, - Különleges hálózati kapcsolások, - Automatikák és áramkorlátozó biztosítók. A zárlatkorlátozó fojtótekercs a hálózat soros eleme, reaktanciája megnöveli a zárlati áramkör eredő reaktanciáját, ezáltal a zárlati áram és a zárlati teljesítmény előre meghatározható értékűre csökken.

Rendszerek energiaellátása 4. előadás Elhelyezésük Betáplálásba: 120/k. V középfeszültségű transzformátorok középfeszültségű oldalára, vagy a

Rendszerek energiaellátása 4. előadás Elhelyezésük Betáplálásba: 120/k. V középfeszültségű transzformátorok középfeszültségű oldalára, vagy a gyűjtősínes erőművek generátorai és a gyűjtősín közé iktatják Leágazásokba: elmenő vonalakba – ez a leggyakoribb. Gyűjtősínbe: kisebb teljesítményű gyűjtősínes erőművek gyűjtősínjeit több szakaszra bontják és ezeket fojtótekercseken keresztül kapcsolják össze. Ezáltal az egyes sínszakaszok vagy azokról elmenő vonalak zárlataira a több sínszakaszra csatlakozó generátorok által rátáplált zárlati áramot korlátozzák.

Rendszerek energiaellátása 4. előadás A túláramvédelem működésének alapjai Szelektív működés, azaz hiba esetén csak

Rendszerek energiaellátása 4. előadás A túláramvédelem működésének alapjai Szelektív működés, azaz hiba esetén csak a meghibásodott részt kapcsolódjon ki. A 3 jelű megszakító a T 3 szakasz alapvédelme, a 2. jelű pedig a tartalék(ez már nem szelektív). A védelmek szelektív működését általában az alábbi módszerekkel lehet biztosítani a, Időkésleltetés különböző értéke (időlépcsőzés) b, A mérőelem megszólalási érzékenységének különböző beállítása (pl. áramkiválasztó védelem, távolsági védelem). c, A mérés elvéből adódó szelektivitás (pl. különbözeti védelem) d, Különleges reteszelő módszerek alkalmazása (pl. logikai gyűjtősín védelem)

Rendszerek energiaellátása 4. előadás Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

Rendszerek energiaellátása 4. előadás Köszönöm a megtisztelő figyelmet!