rencilerin Durum Belirleme Srecine Katlmas Yrd Do Dr

  • Slides: 10
Download presentation
Öğrencilerin Durum Belirleme Sürecine Katılması Yrd. Doç. Dr. Ömer Kutlu

Öğrencilerin Durum Belirleme Sürecine Katılması Yrd. Doç. Dr. Ömer Kutlu

Öğrenciler durum belirleme süreçlerine; Kendilerini (öz değerlendirme- self assessment) Arkadaşlarını (akran değerlendirme – peer

Öğrenciler durum belirleme süreçlerine; Kendilerini (öz değerlendirme- self assessment) Arkadaşlarını (akran değerlendirme – peer assessment) Grup çalışmalarını (grup değerlendirme – group assessment) değerlendirerek katılırlar (Falchikov, 2004).

Öz değerlendirme Öz-değerlendirme öğrencilerin, öğrenme sürecinde gerçekleştirdikleri çalışmaları, öğretmen ya da öğrenciler tarafından belirlenmiş

Öz değerlendirme Öz-değerlendirme öğrencilerin, öğrenme sürecinde gerçekleştirdikleri çalışmaları, öğretmen ya da öğrenciler tarafından belirlenmiş ölçütler doğrultusunda değerlendirmelerini ve öğrenmeleri hakkında kendi kararlarını vermelerinin içerir (Noonan ve Randy, 2005; Ross, 2006).

Kutlu, Doğan ve Karakaya, 2014

Kutlu, Doğan ve Karakaya, 2014

Akran Değerlendirme Akran değerlendirme, katılımcı bir değerlendirmedir ve öğrencilerin birlikte etkin olarak çalışmalarına olanak

Akran Değerlendirme Akran değerlendirme, katılımcı bir değerlendirmedir ve öğrencilerin birlikte etkin olarak çalışmalarına olanak sağlar. Akran değerlendirme, öğrencilerin sınıf arkadaşlarının çalışmalarının belirli ölçütler doğrultusunda değerlendirmesiyle gerçekleştirilir (Boud, Cohen ve Sampsom, 1999).

Kutlu, Doğan ve Karakaya, 2014

Kutlu, Doğan ve Karakaya, 2014

Grup Değerlendirme Öğrencilerin değerlendirme sürecine katıldığı bir diğer yöntem ise grup değerlendirmedir. Grup değerlendirme,

Grup Değerlendirme Öğrencilerin değerlendirme sürecine katıldığı bir diğer yöntem ise grup değerlendirmedir. Grup değerlendirme, bir grup öğrencinin, işbirliği içerisinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında yapılır.

Kutlu, Doğan ve Karakaya, 2014

Kutlu, Doğan ve Karakaya, 2014

Öz, akran ve grup değerlendirme uygulamalarının üç temel amacı vardır: Öğrencilerin duyuşsal özelliklerini geliştirmek

Öz, akran ve grup değerlendirme uygulamalarının üç temel amacı vardır: Öğrencilerin duyuşsal özelliklerini geliştirmek Öğrencilerin çalışmaları nesnel gözle değerlendirmelerini sağlamak Öğrencilerin başarılarını algılamasını sağlamak

Kaynakça Boud, D. , Cohen, R. ve Sampson, J. (1999). Peer learning and assessment.

Kaynakça Boud, D. , Cohen, R. ve Sampson, J. (1999). Peer learning and assessment. Assessment & Evaluation in Higher Education, 24 (4), 413 -426. Falchikov, N. (2004). Involving students in assessment. Learning and Teaching, 3 (2), 102108. Kutlu, Ö. , Doğan, C. D. , & Karakaya, İ. (2014). Ölçme ve Değerlendirme: Performansa ve Portfolyoya Dayalı Durum Belirleme. Ankara: Pegem Akademi Noonan, B. ve Randy, D. (2005). Peer and self-assessment in high school. Practical Assessment Research & Evaluation, 10 (17), 1 -8. Ross, J. A. (2006). The realibility, validity and utility of self-assessment. Practical Assessment Research & Evaluation, 11 (10), 1 -13.