Relectro Plus 14 09 10 10 00 11

  • Slides: 14
Download presentation
Relectro. Plus 14. 09. 10 • • • 10: 00 [11: 00 11: 15

Relectro. Plus 14. 09. 10 • • • 10: 00 [11: 00 11: 15 11: 30 11: 45 Retall BDC: proposta per a CT Pausa] Estat de les renovacions 2011 SCOPUS Informacions diverses: » Llibres electrònics » Open Choice Springer » Grup de Treball de Màrqueting • 12: 00 • 12: 30 Torn obert Fi de la reunió 1 Relectro. Plus 14. 09. 10 B 1Relectro1009 Relectro. Plus. ppt

1. Reducció de cost: context • BDC 2011, a pagar el 2010: falten 200.

1. Reducció de cost: context • BDC 2011, a pagar el 2010: falten 200. 000€ • Document marc 10/09 • CT 28. 01. 10 encarrega al grup Relectro. Plus la revisió de la BDC per a que elabori propostes de retall de costos: • Bàsicament en BBDD • Intentant conservar el màxim possible de continguts 2 Relectro. Plus 14. 09. 10 B 1Relectro1009 Relectro. Plus. ppt

Primeres actuacions • 04. 02. 10: reunió Relectro. Plus • • Grup BSE/Econlit/Factiva Grup

Primeres actuacions • 04. 02. 10: reunió Relectro. Plus • • Grup BSE/Econlit/Factiva Grup JSTOR/PAO-PIO Grup Mathscinet/Zentralblatt Math Grup Pro. Quest Health& Medical Complete • 09. 02. 10: reunió amb proveïdors de continguts i serveis (EBSCO, Swets, Ovid, Pro. Quest, DOC 6, Green. Data) • 18. 03. 10: reunió Relectro. Plus per a valorar informes i ofertes 3 Relectro. Plus 14. 09. 10 B 1Relectro1009 Relectro. Plus. ppt

Resultats (abril 2010) Relectro. Plus • • 4 informes descriptius sobre bbdd “redundants” de

Resultats (abril 2010) Relectro. Plus • • 4 informes descriptius sobre bbdd “redundants” de la BDC actual (usos, solapaments, etc. ) Ningú vol cancel·lar res! … però es detecten algunes BBDD “febles” Proveïdors • Propostes desiguals – Reducció de costos – Canvis de plataforma – Productes nous • La majoria sense preus! “Dificultats”? : • Les BBDD que ja tenim són força “bàsiques” • La major part de la despesa es fa en revistes e 4 Relectro. Plus 14. 09. 10 B 1Relectro1009 Relectro. Plus. ppt

CT 01. 07. 10 Acords relatius al “retall BDC” • Context: – – •

CT 01. 07. 10 Acords relatius al “retall BDC” • Context: – – • CT 22. 04. 10 (doc. 10/45) CE 27. 05. 10 (doc. 10/52) Propostes no aprovades: – – • Desplaçar els costos dels serveis (Ref. Works, Question. Point, World. Cat, Content. DM i Syndetics) a una altra partida Aconseguir més ingressos Propostes aprovades: – – Renegociar amb els proveïdors actuals de la BDC, tant de bases de dades com de revistes, per tal de reduir al màxim els costos 2011 Substituir/cancel·lar alguna base de dades de la BDC 5 Relectro. Plus 14. 09. 10 B 1Relectro1009 Relectro. Plus. ppt

Com s’està concretant el “retall”? FET • Renegociar amb els proveïdors actuals de la

Com s’està concretant el “retall”? FET • Renegociar amb els proveïdors actuals de la BDC, tant de bases de dades com de revistes, per tal de reduir al màxim els costos 2011: – Descompte Pro. Quest i Ovid (aprox. -33. 000€) – Renegociacions en curs, especialment de revistes (resultats: darrer trimestre 2010) • PENDENT Substituir/cancel·lar alguna base de dades de la BDC Hem de retallar despesa per valor de 200. 000€! 6 Relectro. Plus 14. 09. 10 B 1Relectro1009 Relectro. Plus. ppt

Estudi BSE/Factiva • “La UB ha fet un estudi de solapament del BSE segons

Estudi BSE/Factiva • “La UB ha fet un estudi de solapament del BSE segons el qual la base de dades seria suprimible per solapar-se els seus continguts amb altres de la BDC. S’acorda crear un grup de treball format per la UB, la UAB, la UPF i l’oficina del CBUC per tal que redactin un informe al respecte” (acta CT 01. 07. 10) RESULTATS DEL GRUP DE TREBALL • BSE en relació amb Factiva (base de dades del mateix grup temàtic): – – – • aprox. el doble de preu aprox. 46% solapament (470 revistes) a més, 10% revistes BSE ja les tenim en paquets BDC (102 revistes) Quines revistes “importants” perdriem si cancel·léssim BSE? – – – 41 títols (38 BSE + 3 RBN); vegeu excel Valor total aproximat per a una biblioteca: 10. 200€ Representen • • 3, 73% del total de títols a text complet dins BSE+RBN 28, 11% del total d’usos BSE+RBN/CBUC 2009 [S’han estudiat les revistes a text complet dins BSE+RBN amb més de 624 descàrregues (“ 13 bibs. x 12 mesos x 4 descàrregues institució/mes”) durant el 2009, i també suggeriments del grup de treball] No són exactament equivalents i per això subscriviem les dues (BSE és més acadèmica, Factiva té més notícies i fonts d’empresa, etc. ) però en temps de crisi hem de prescindir d’una d’elles … 7 Relectro. Plus 14. 09. 10 B 1Relectro1009 Relectro. Plus. ppt

Proposta que es portarà a CT octubre: cancel·lar BSE JUSTIFICACIÓ • Factiva cobreix gran

Proposta que es portarà a CT octubre: cancel·lar BSE JUSTIFICACIÓ • Factiva cobreix gran part dels continguts de BSE • Estalviem uns 150. 000€ (i gairebé eixuguem dèficit BDC 2011) • “Només” perdem 41 títols “importants” subscripcions individuals i/o SOD ASPECTES A TENIR EN COMPTE • Reacció EBSCO? • Reacció usuaris? – – • • És la primera cancel·lació BDC d’”impacte” Preparar una política comú de comunicació dels motius de la cancel·lació? Perdem Regional Business News i The Serials Directory Factiva: SFX enllaç no directe, no registres CCUC, 6 simos (UVIC i URL no tenen Factiva) (ABI-Inform Global: Ax. A? ) 8 Relectro. Plus 14. 09. 10 B 1Relectro1009 Relectro. Plus. ppt

2. Renovacions 2011 • Juliol vam enviar carta a proveïdors BDC explicant crisi i

2. Renovacions 2011 • Juliol vam enviar carta a proveïdors BDC explicant crisi i demanant increments “ 0%” • Respostes (a data d’avui): – Positives: Emerald, IEL, Sage – Sense canvis: Elsevier, ACS • Octubre/novembre: – Concretarem increments i preus – Presentarem propostes CT (ASM, Blackwell, IH, JSTOR, ORO, OUP, RSC, T&F) – Començarem la facturació 9 Relectro. Plus 14. 09. 10 B 1Relectro1009 Relectro. Plus. ppt

3. SCOPUS • Subscripció consorciada a SCOPUS? – Estudi a petició de la UAB

3. SCOPUS • Subscripció consorciada a SCOPUS? – Estudi a petició de la UAB – Actualment 5 institucions del CBUC ja estan subscrivint SCOPUS de manera individual: UB, Ud. G, Ud. L, URV i UJI • Doc. 10/62 (CE 27. 05. 10) • Negociacions juny/juliol amb Elsevier: – Oferta per a 10 institucions, incloent UJI i UIB: 257. 000€ (+IVA) • Descompte sobre PVP: -94. 000€ (26, 8%) – Despesa actual 5 universitats: 166. 000€ – Ens falten aprox. 90. 000€: com repartir-los? Es presentarà proposta a CT octubre 10 Relectro. Plus 14. 09. 10 B 1Relectro1009 Relectro. Plus. ppt

4. 1. Compra de llibres e- 2010: resultats • Doc. 10/72 • CT 22.

4. 1. Compra de llibres e- 2010: resultats • Doc. 10/72 • CT 22. 04. 10: es proposa fer una nova compra de llibres e- (ara sense subvenció i a un sol agregador) • Resultat: – 7 biblioteques interessades – Entre totes “només” reunirien 17. 000€ CT juliol desestima la compra pel 2010 (repetir el 2011 concretant proveïdor? ) 11 Relectro. Plus 14. 09. 10 B 1Relectro1009 Relectro. Plus. ppt

4. 2. Springer Open Choice • Doc. 10/29 (CE 25. 03. 10) • Open

4. 2. Springer Open Choice • Doc. 10/29 (CE 25. 03. 10) • Open Choice = pagar per publicar en OA a revistes Springer de pagament • Ara es fa a 2. 000€ article – Proposta CBUC, el mateix a 500€ • Cal pagament central (CBUC) – Es proposa fer-ho si universitats o CUR retornen el pagat a CBUC (màx. 60. 000€) • Caldria abans aclarir: – els aspectes financers (qui paga? ) – i administratius (com paga? ) Es desestima la proposta (i Springer diu que ja no hi som a temps …) 12 Relectro. Plus 14. 09. 10 B 1Relectro1009 Relectro. Plus. ppt

4. 3. Grup de treball de màrqueting • Membres: UB, UAB, UPC, UPF, Ud.

4. 3. Grup de treball de màrqueting • Membres: UB, UAB, UPC, UPF, Ud. L, UOC, BC • Objectiu: pensar/crear eines per a dinamitzar l’ús dels recursos de la BDC • Usuaris: biblioteques CBUC • Ara el grup treballa en els recursos que segons les estadístiques d’ús necessiten una “empenta”: – PIO/PAO: formació 19 oct. , concurs – Blackwell: vídeo, concurs – Taylor: concurs 13 Relectro. Plus 14. 09. 10 B 1Relectro1009 Relectro. Plus. ppt

Torn obert 14 Relectro. Plus 14. 09. 10 B 1Relectro1009 Relectro. Plus. ppt

Torn obert 14 Relectro. Plus 14. 09. 10 B 1Relectro1009 Relectro. Plus. ppt