Relace ohodnocen relace fuzzy odvozovn Relace a ohodnocen

  • Slides: 4
Download presentation
Relace, ohodnocená relace, fuzzy odvozování Relace a ohodnocené relace jako nástroj pro popis závislostí

Relace, ohodnocená relace, fuzzy odvozování Relace a ohodnocené relace jako nástroj pro popis závislostí Max-min princip Princip rozšíření Odvozování ve fuzzy logice DS_Unc 1

Co by jste si měli odnést z této přednášky? Co je to klasické relace?

Co by jste si měli odnést z této přednášky? Co je to klasické relace? Co je to ohodnocená relace? Jak se skládají ohodnocené relace? Jak aplikovat max-min princip na skládání relací? Co je to princip extenze (rozšíření)? Co a jak můžete odvodit pomocí Modus Ponens ve fuzzy logice? DS_Unc 2

Co by jste si měli promyslet? Jaký je rozdíl mezi zachycením nejednoznačné závislosti mezi

Co by jste si měli promyslet? Jaký je rozdíl mezi zachycením nejednoznačné závislosti mezi vstupem a výstupem pomocí klasické relace a ohodnocené relace? Jak s parametrem tolerance pomocí ohodnocené relace zapíšete vztah, že se dvě reálná čísla přibližně rovnají? Jak pomocí max-min principu složíte dvě ohodnocené relace popisující přibližnou rovnost hodnot? Pomocí principu extenze zjistěte jak bude vypadat fuzzy množina délky úhlopříčky čtverce, jehož strana je zadaná jako trojúhelníkové fuzzy číslo <1, 3, 5> ? DS_Unc 3

Co by jste si měli promyslet? Dokažte v klasické logice, že bankovka s číslem

Co by jste si měli promyslet? Dokažte v klasické logice, že bankovka s číslem 1 000 005 je falešná, když víte, že když má bankovka číslo větší než 1000000, tak je falešná. Dokažte ve fuzzy logice, že bankovka s číslem 999 995 je falešná, když víte, že když má bankovka číslo přibližně větší než 1000000, tak je falešná (parametr tolerance nechť je 20). DS_Unc 4