Rekruttering til SOSUuddannelserne og det nre og det

  • Slides: 5
Download presentation
Rekruttering til SOSUuddannelserne og det nære og det sammenhængende sundhedsvæsen v. Ursula Dybmose, formand

Rekruttering til SOSUuddannelserne og det nære og det sammenhængende sundhedsvæsen v. Ursula Dybmose, formand for PASS Dialogmøder 2018

Den brændende platform • Stigning i antallet af +80 årige • Lav ledighed –

Den brændende platform • Stigning i antallet af +80 årige • Lav ledighed – særligt blandt SSA’er • Høj gennemsnitsalder blandt eksisterende medarbejdergrupper • Mindre ungdomsårgangene – mindre rekrutteringsbase = større konkurrence om de unge ansøgere • Ændrede konjunkturer - lavere generel ledighed = større konkurrence om de voksne ansøgere

Centrale initiativer til at støtte rekruttering til uddannelserne • Ny dimensioneringsaftale 2019 – længerevarende

Centrale initiativer til at støtte rekruttering til uddannelserne • Ny dimensioneringsaftale 2019 – længerevarende aftale efterfølgende • Fokus på frafald/ fastholdelse • Fokus på at øge søgning til uddannelserne • Fokus på at fjerne flaskehalsproblematik - de steder i landet hvor det er aktuelt • Øvrige muligheder/ initiativer/ incitamenter

Hvad gør I lokalt? • Hvilke konkrete initiativer er der taget I jeres LUU?

Hvad gør I lokalt? • Hvilke konkrete initiativer er der taget I jeres LUU? • LUU formænd har indsendt stikord om erfaringer og ideer til at øge søgningen • Drøfte og prioritere jeres bedste ideer - i forhold til at nå de unge - i forhold til at nå de voksne

Workshop • Grupper i forhold til at finde SOSU-hjælpere • Grupper i forhold til

Workshop • Grupper i forhold til at finde SOSU-hjælpere • Grupper i forhold til at finde SOSU-assistenter • • Ideer til indsatser for at finde unge på post-it Ideer til indsatser for at finde voksne på post-it Prioriter de bedste ideer på plancher Spørgsmål og uddybning i plenum, herunder perspektivet centralt eller lokalt ansvar