REKLAM SENARYOSU VII DERS ekim lekleri Hareket ve

  • Slides: 28
Download presentation
REKLAM SENARYOSU VII. DERS: Çekim Ölçekleri, Hareket ve Görüş Açısı ÖĞR. GÖR. RECEP YILMAZ

REKLAM SENARYOSU VII. DERS: Çekim Ölçekleri, Hareket ve Görüş Açısı ÖĞR. GÖR. RECEP YILMAZ

REKLAM SENARYOSU VII. a) Çekim Ölçekleri ÖĞR. GÖR. RECEP YILMAZ

REKLAM SENARYOSU VII. a) Çekim Ölçekleri ÖĞR. GÖR. RECEP YILMAZ

REKLAM SENARYOSU Çekim ölçeği nesnelerin ekranda kapladığı alanı dile getirir. Sinema ve televizyonda insan

REKLAM SENARYOSU Çekim ölçeği nesnelerin ekranda kapladığı alanı dile getirir. Sinema ve televizyonda insan boyutları esas alınarak sınıflandırılır. Anlamı etkiler… ÖĞR. GÖR. RECEP YILMAZ

REKLAM SENARYOSU Temelde, 11 tane çekim ölçeği bulunmaktadır: Ayrıntı (Detay) Çekim, Yüz Çekim, Yakın

REKLAM SENARYOSU Temelde, 11 tane çekim ölçeği bulunmaktadır: Ayrıntı (Detay) Çekim, Yüz Çekim, Yakın Plan (Baş) Çekim, Omuz Çekim, Göğüs Çekim, Bel Çekim, Diz Çekim, Boy Çekim, Genel Çekim, Toplu Çekim, Uzak Çekim. ÖĞR. GÖR. RECEP YILMAZ

REKLAM SENARYOSU Ayrıntı (Detay) Çekim Görüntünün içerisinde bir detaya vurgu yapılmasıdır. Herhangi bir olay

REKLAM SENARYOSU Ayrıntı (Detay) Çekim Görüntünün içerisinde bir detaya vurgu yapılmasıdır. Herhangi bir olay karşısında karşıdaki insanın tepkisini imlemenin yanı sıra, çekilen nesneyi de imlemek için kullanılabilir. Dramatik etkisi çok güçlüdür. Kozmetik ürünleri, genellikle bu ölçek kullanılarak çekilir. ÖĞR. GÖR. RECEP YILMAZ

REKLAM SENARYOSU Yüz Çekim Yüzün ve yüz ifadelerinin vurgusu için kullanılır. Yüz bakım ürünlerinin

REKLAM SENARYOSU Yüz Çekim Yüzün ve yüz ifadelerinin vurgusu için kullanılır. Yüz bakım ürünlerinin reklamlarında, genellikle bu ölçek kullanılır. ÖĞR. GÖR. RECEP YILMAZ

REKLAM SENARYOSU Yakın Plan (Baş) Çekim Sahnenin tümü içerisinden yalnızca tek bir yüzün ya

REKLAM SENARYOSU Yakın Plan (Baş) Çekim Sahnenin tümü içerisinden yalnızca tek bir yüzün ya da küçük bir devinimin gösterilmesidir. Dramatik bir etki söz konusu olup, yakın çekimlerde yumuşak geçişler kullanılmalıdır. ÖĞR. GÖR. RECEP YILMAZ

REKLAM SENARYOSU Omuz Çekim Baş çekimin içerisine omuzların da girmesiyle oluşur. Genellikle izleyiciyi yakın

REKLAM SENARYOSU Omuz Çekim Baş çekimin içerisine omuzların da girmesiyle oluşur. Genellikle izleyiciyi yakın çekime hazırlamak için kullanılır. Ürüne ya da reklamdaki kişiye omuz çekim kullanılarak daha fazla yaklaşmak mümkündür. ÖĞR. GÖR. RECEP YILMAZ

REKLAM SENARYOSU Göğüs Çekim Bu ölçekte görüntü göğüs ve üstünü kapsar. Kişilerarasındaki yakın ilişkiler

REKLAM SENARYOSU Göğüs Çekim Bu ölçekte görüntü göğüs ve üstünü kapsar. Kişilerarasındaki yakın ilişkiler bu çekim ölçeği kullanılarak yansıtılır. Karşılaştırmalarda kullanılır. Orta ölçekli bir çekimdir. ÖĞR. GÖR. RECEP YILMAZ

REKLAM SENARYOSU Bel Çekim Bel ve üstünün çekim açısına girdiği bir ölçektir. Ardalanda ürün

REKLAM SENARYOSU Bel Çekim Bel ve üstünün çekim açısına girdiği bir ölçektir. Ardalanda ürün ve logo kullanımı yapılır. Nesnelerin seçiciliği mümkündür ve bilinçaltına yönelim sağlanır. ÖĞR. GÖR. RECEP YILMAZ

REKLAM SENARYOSU Diz Çekim Diz ve yukarısının çekim açısına girmesidir. Reklam mesajının net, kolay

REKLAM SENARYOSU Diz Çekim Diz ve yukarısının çekim açısına girmesidir. Reklam mesajının net, kolay ve hızlı aktarılmasını sağlamak açısından yarar sağlar. ÖĞR. GÖR. RECEP YILMAZ

REKLAM SENARYOSU Boy Çekim Kişinin boydan görüntülendiği çekim ölçeğidir. Yüz ve beden yerini dekor

REKLAM SENARYOSU Boy Çekim Kişinin boydan görüntülendiği çekim ölçeğidir. Yüz ve beden yerini dekor görüntülerine bırakır. Kişi ya da ürün, bu ölçek kullanılarak bir uzam veya ortam içerisinde serimlenir. Ürün hakkında genel bilgiler oluşturulurken yararlı olur. ÖĞR. GÖR. RECEP YILMAZ

REKLAM SENARYOSU Orta Genel Çekim Boy çekimi ile genel çekim arasında kalan çekim ölçeğine

REKLAM SENARYOSU Orta Genel Çekim Boy çekimi ile genel çekim arasında kalan çekim ölçeğine verilen isimdir. Orta genel çekimde, ne çekilen nesne boy çekimi kadar ön plandadır, ne de ortam genel çekimdeki kadar baskın durumdadır. Daha çok iki durumun arasında kalan bir anlam örüntüsü oluşturulmak istenildiğinde kullanılan bir çekim türüdür. ÖĞR. GÖR. RECEP YILMAZ

REKLAM SENARYOSU Genel Çekim Kişi ya da ürünün tümüyle içinde bulunduğu ortam içerisinde görüntülendiği

REKLAM SENARYOSU Genel Çekim Kişi ya da ürünün tümüyle içinde bulunduğu ortam içerisinde görüntülendiği çekim ölçeğidir. Özellikle, yalnızlık, terk edilmişlik, boşluk gibi izlenimler verilirken yararlı olur. İzleyiciye çekim uzamı hakkında bilgi verir. Nesnelerin birbirlerine olan uzaklıklarını belirtir. Ürün çevresindekilerle ilintilendirilir. Ambiyans oluşturulması sağlanır. Dramatik bir etki yaratma konusunda etkili olabilir. ÖĞR. GÖR. RECEP YILMAZ

REKLAM SENARYOSU Toplu Çekim Birden fazla kişinin aynı dekor içerisinde verildiği çekim ölçeğidir. Genel

REKLAM SENARYOSU Toplu Çekim Birden fazla kişinin aynı dekor içerisinde verildiği çekim ölçeğidir. Genel çekim dekorla ilişkiliyken, toplu çekim kişilerle ilişkilidir. Grup içerisinden bir kişi ön plana çıkarılmak istendiğinde kullanılır. Dikkat edilmesi gereken şey, kişinin kaybolmamasını sağlamaktır. ÖĞR. GÖR. RECEP YILMAZ

REKLAM SENARYOSU Uzak Çekim Bir kişi ya da nesnenin geçiş görüntüsünün verildiği çekim ölçeğidir.

REKLAM SENARYOSU Uzak Çekim Bir kişi ya da nesnenin geçiş görüntüsünün verildiği çekim ölçeğidir. Bu çekim ölçeğinde öndeki ve arkadaki konular daha baskın olmaktadır. Yalnızlık, aldatılmışlık, çaresizlik, ıssızlık gibi izlenimler yaratmada bu ölçek kullanılır. Uzak çekim, genellikle, yakın çekimlere girişte etkili olur. ÖĞR. GÖR. RECEP YILMAZ

REKLAM SENARYOSU VII. b) Hareket ÖĞR. GÖR. RECEP YILMAZ

REKLAM SENARYOSU VII. b) Hareket ÖĞR. GÖR. RECEP YILMAZ

REKLAM SENARYOSU Hareket televizyon reklamlarının ana unsurudur. Kamera önündeki nesnelerin hareketi ve kameranın hareketi

REKLAM SENARYOSU Hareket televizyon reklamlarının ana unsurudur. Kamera önündeki nesnelerin hareketi ve kameranın hareketi olmak üzere ikiye ayrılır. Kameranın hareketi ise, üç şekilde gerçekleşir: Çevirme Yoluyla Elde Edilen Hareket, Dikey Yükselme/Düşey Alçalma Yoluyla Elde Edilen Hareket, ve Optik Kaydırma Hareketidir. ÖĞR. GÖR. RECEP YILMAZ

REKLAM SENARYOSU Çevirme Yoluyle Elde Edilen Hareket: İki nesne ya da kişi arasında ilişki

REKLAM SENARYOSU Çevirme Yoluyle Elde Edilen Hareket: İki nesne ya da kişi arasında ilişki kurulmasına yardımcı olur. Üç çeşittir: Sağa sola çevirme (Pan) Yukarı Aşağı Çevirme (Tilt) Kaydırma (Truck -İleri Geri-, Dolly -Sağa Sola-, Ark -Dairesel-) ÖĞR. GÖR. RECEP YILMAZ

REKLAM SENARYOSU Kameranın Dikey Yükselme ve Düşey Alçalma Hareketi: Kameranın Üç Ayağı Üzerinde Yükseliş

REKLAM SENARYOSU Kameranın Dikey Yükselme ve Düşey Alçalma Hareketi: Kameranın Üç Ayağı Üzerinde Yükseliş ve Alçalış (Pedestal) Vinç Yardımıyla Elde Edilen Hareket ÖĞR. GÖR. RECEP YILMAZ

REKLAM SENARYOSU Optik Kaydırma Hareketi (Zoom) ÖĞR. GÖR. RECEP YILMAZ

REKLAM SENARYOSU Optik Kaydırma Hareketi (Zoom) ÖĞR. GÖR. RECEP YILMAZ

REKLAM SENARYOSU VII. c) Görüş Açısı ÖĞR. GÖR. RECEP YILMAZ

REKLAM SENARYOSU VII. c) Görüş Açısı ÖĞR. GÖR. RECEP YILMAZ

REKLAM SENARYOSU İzleyicinin sahnelenen olaya bakış açısını belirler. Dört çeşit görüş açısı vardır: Göz

REKLAM SENARYOSU İzleyicinin sahnelenen olaya bakış açısını belirler. Dört çeşit görüş açısı vardır: Göz Seviyesi, Üst Açı, Alt Açı, Karşı Açı. ÖĞR. GÖR. RECEP YILMAZ

REKLAM SENARYOSU Göz Seviyesi Görüntüler, orta boy bir insanın görüş açısı ölçü alınarak çekimlenir.

REKLAM SENARYOSU Göz Seviyesi Görüntüler, orta boy bir insanın görüş açısı ölçü alınarak çekimlenir. ÖĞR. GÖR. RECEP YILMAZ

REKLAM SENARYOSU Üst Açı Kamera, nesne ya da kişilere üstten bakar. Nesnel bir görüntü

REKLAM SENARYOSU Üst Açı Kamera, nesne ya da kişilere üstten bakar. Nesnel bir görüntü değildir. ÖĞR. GÖR. RECEP YILMAZ

REKLAM SENARYOSU Alt Açı Göz seviyesinin altından yapılan çekimdir. Kişiler, aşağıdan yukarıya doğru bir

REKLAM SENARYOSU Alt Açı Göz seviyesinin altından yapılan çekimdir. Kişiler, aşağıdan yukarıya doğru bir eğimle çekimlenir. Nesneler olduğundan büyük görünürler. ÖĞR. GÖR. RECEP YILMAZ

REKLAM SENARYOSU Karşı Açı Çekim yapıldıktan sonra, çekimdeki konuların yerlerinin değiştirilmeden başka bir yönden

REKLAM SENARYOSU Karşı Açı Çekim yapıldıktan sonra, çekimdeki konuların yerlerinin değiştirilmeden başka bir yönden ikinci bir çekim yapılması suretiyle gerçekleştirilir. Diyaloglarda çok sıklıkla kullanılır. ÖĞR. GÖR. RECEP YILMAZ

REKLAM SENARYOSU İlginiz için teşekkür ederim… ÖĞR. GÖR. RECEP YILMAZ

REKLAM SENARYOSU İlginiz için teşekkür ederim… ÖĞR. GÖR. RECEP YILMAZ