REKLAM SENARYOSU V DERS Televizyon Reklamlarnda Kullanlan Yaklamlar

  • Slides: 26
Download presentation
REKLAM SENARYOSU V. DERS: Televizyon Reklamlarında Kullanılan Yaklaşımlar ve Anlatım Formları ÖĞR. GÖR. RECEP

REKLAM SENARYOSU V. DERS: Televizyon Reklamlarında Kullanılan Yaklaşımlar ve Anlatım Formları ÖĞR. GÖR. RECEP YILMAZ

REKLAM SENARYOSU V. a) Televizyon Reklamlarında Kullanılan Yaklaşımlar ÖĞR. GÖR. RECEP YILMAZ

REKLAM SENARYOSU V. a) Televizyon Reklamlarında Kullanılan Yaklaşımlar ÖĞR. GÖR. RECEP YILMAZ

REKLAM SENARYOSU Düz Anlatım (Hard Sell) Ürünün marjinal faydasının olduğu durumlarda kullanılır. İma yoluna

REKLAM SENARYOSU Düz Anlatım (Hard Sell) Ürünün marjinal faydasının olduğu durumlarda kullanılır. İma yoluna gidilmeden, doğrudan, verilmek istenen mesaj iletilir. ÖĞR. GÖR. RECEP YILMAZ

REKLAM SENARYOSU Dolaylı Anlatım (Soft Sell) Düz anlatıma göre çok daha yumuşak ve ima

REKLAM SENARYOSU Dolaylı Anlatım (Soft Sell) Düz anlatıma göre çok daha yumuşak ve ima temelli bir yaklaşımdır. Ürünün özelliklerinden çok marka üzerine yoğunlaşılır. ÖĞR. GÖR. RECEP YILMAZ

REKLAM SENARYOSU Mizahi Anlatım (Humorous) Genellikle güçlü bir reklam mesajı oluşturulabilecek bir ürüne sahip

REKLAM SENARYOSU Mizahi Anlatım (Humorous) Genellikle güçlü bir reklam mesajı oluşturulabilecek bir ürüne sahip olunmadığında, dikkat çekebilmek adına başvurulan bir yaklaşımdır. Mizahi unsurların reklam mesajına göre düzenlenmesi esastır. ÖĞR. GÖR. RECEP YILMAZ

REKLAM SENARYOSU Abartılı Anlatım (Exaggerated) Görüntü, ses, hareket, oyunculuk gibi unsurların ya da post-prodüksiyon

REKLAM SENARYOSU Abartılı Anlatım (Exaggerated) Görüntü, ses, hareket, oyunculuk gibi unsurların ya da post-prodüksiyon ve mekan kullanımlarının abartılı bir şekilde sunulmasını esas alan bir yaklaşımdır. Amaç, ilk etapta dikkat çekmektir. Mesaj dikkat çeken abartı unsurundan sonra verilir. Abartılı reklamların hatırlanılabilirlik oranı yüksektir. ÖĞR. GÖR. RECEP YILMAZ

REKLAM SENARYOSU V. b) Televizyon Reklamlarında Kullanılan Anlatım Formları ÖĞR. GÖR. RECEP YILMAZ

REKLAM SENARYOSU V. b) Televizyon Reklamlarında Kullanılan Anlatım Formları ÖĞR. GÖR. RECEP YILMAZ

REKLAM SENARYOSU Gösterim (Demonstration) Ürünün özelliklerinin ve kullanıldığında elde edilecek faydanın ifşa edilmesi esasına

REKLAM SENARYOSU Gösterim (Demonstration) Ürünün özelliklerinin ve kullanıldığında elde edilecek faydanın ifşa edilmesi esasına dayanan bir formdur. 4 yolla yapılabilir: Açıklayıcı Gösterim (Exptonary) Yanyana ya da Kıyaslama Gösterim (Side by Side) Önce ve Sonra (Before and After) Dayanıklılık Testi (Torture Test) ÖĞR. GÖR. RECEP YILMAZ

REKLAM SENARYOSU Tanıklık (Testimonials) Ürünü ya da hizmeti deneyimlemiş kişilerin tanıklığına başvurulması yoluyla reklamın

REKLAM SENARYOSU Tanıklık (Testimonials) Ürünü ya da hizmeti deneyimlemiş kişilerin tanıklığına başvurulması yoluyla reklamın kurgulanmasının temel alır. Temel amaç; marjinal faydayı tüketicinin bir temsiline “onaylatmak”tır. ÖĞR. GÖR. RECEP YILMAZ

REKLAM SENARYOSU Günlük Yaşamdaki Sorunları Çözme ya da Hayattan Örnekler (Probem Solution/Slice of Life)

REKLAM SENARYOSU Günlük Yaşamdaki Sorunları Çözme ya da Hayattan Örnekler (Probem Solution/Slice of Life) Formun şablonu şu şekildedir: 1) Potansiyel tüketicinin bir sorunu vardır. 2) Temsili bir kişi ya da karakter, bir tavsiye ile ortaya çıkar. 3) Sorunu olan kişi tavsiye edilen mal ya da hizmeti kullanarak ii sonuç elde eder. ÖĞR. GÖR. RECEP YILMAZ

REKLAM SENARYOSU Sunucu ya da Seslendirenin Kullanıldığı Format Kamera karşısına geçen bir kişinin, mal

REKLAM SENARYOSU Sunucu ya da Seslendirenin Kullanıldığı Format Kamera karşısına geçen bir kişinin, mal veya hizmetle ilgili bir mesajı tek başına güçlü bir anlatımla iletmesi esasına dayanan bir formattır. Metnin etkili olması ve konsepte uygun bir sunucu seçimi önemlidir. Genellikle aşağıdaki sunucular kullanılır: Satıcı Sunucu Uzman Sunucu Ünlü Sunucu Ürünü Kullanan Sunucu Reklamveren Sunucu Özel Kişiliğe Sahip Sunucular ÖĞR. GÖR. RECEP YILMAZ

REKLAM SENARYOSU Yalnız Ürün (Product as Star) Her reklam metni ürünü tanıtmakla birlikte, bu

REKLAM SENARYOSU Yalnız Ürün (Product as Star) Her reklam metni ürünü tanıtmakla birlikte, bu formda ürün reklamın starı konumundadır. Hedef kitleye ürünün yararlarının ilginç gelmesi temel amaçtır. ÖĞR. GÖR. RECEP YILMAZ

REKLAM SENARYOSU Gerçek Görüntülere ya da Belgelere Dayanan Format (Documantory) Belgesel tarzında oluşturulan ve

REKLAM SENARYOSU Gerçek Görüntülere ya da Belgelere Dayanan Format (Documantory) Belgesel tarzında oluşturulan ve gerçek olaylar için, gerçek kişilerle, gerçek mekanlarda görüşme esasına dayanan bir formdur. Belgeleme ve kanıtsallık esastır. ÖĞR. GÖR. RECEP YILMAZ

REKLAM SENARYOSU Fantezi (Fantasy) Daha çok televizyon reklamlarında kullanılan bir formdur. Düşsel bir evren

REKLAM SENARYOSU Fantezi (Fantasy) Daha çok televizyon reklamlarında kullanılan bir formdur. Düşsel bir evren yaratılması esasına dayanır. Duygusal yaklaşımın temel formalarından birisidir. ÖĞR. GÖR. RECEP YILMAZ

REKLAM SENARYOSU Müzikal (Musical) Ürünü temel alan bir cıngıl ve müzik yardımıyla istenilen ortamın

REKLAM SENARYOSU Müzikal (Musical) Ürünü temel alan bir cıngıl ve müzik yardımıyla istenilen ortamın yaratılmasını esas alır. Storyboard olarak gösterime uygun bir form değildir. Başarısı yönetmenin yeteneğine bağlıdır. ÖĞR. GÖR. RECEP YILMAZ

REKLAM SENARYOSU Kısa Görüntülerle Anlatım (Vignette) Kısa kısa görüntülerin arkaya verilmesiyle oluşturulur. Amaç, ürün

REKLAM SENARYOSU Kısa Görüntülerle Anlatım (Vignette) Kısa kısa görüntülerin arkaya verilmesiyle oluşturulur. Amaç, ürün hakkında mümkün olduğunca çok bilgi verilmesidir. ÖĞR. GÖR. RECEP YILMAZ

REKLAM SENARYOSU Öyküsel Anlatım Formatı (Narrative Story) Ürünle ilgili olarak verilmek istenen mesajın öyküsel

REKLAM SENARYOSU Öyküsel Anlatım Formatı (Narrative Story) Ürünle ilgili olarak verilmek istenen mesajın öyküsel bir formda sunulmasıdır. Dramatik türlerin ilkeleri kullanılır. Amaç, öykü sonuna kadar izleyicinin reklamı takip etmesini sağlamak ve sunulmak istenen önermeyle ilgili gerekli çıkarımı yaptırtmaktır. ÖĞR. GÖR. RECEP YILMAZ

REKLAM SENARYOSU Dizi Öykülü Anlatım Formatı Öyküsel formatta oluşturulmuş bir reklamın, dizi olarak sunulmasıdır.

REKLAM SENARYOSU Dizi Öykülü Anlatım Formatı Öyküsel formatta oluşturulmuş bir reklamın, dizi olarak sunulmasıdır. Öyküsel formattan farkı, öykünün reklamla birlikte son bulmamasıdır. Her bir reklamda, genel kurguya bağlı olarak farklı bir unsur vurgulanır. ÖĞR. GÖR. RECEP YILMAZ

REKLAM SENARYOSU Cinselliğin Kullanımı Kozmetik, kişisel bakım ürünleri gibi ürünlerde yaygınlıkla kullanılan bir formattır.

REKLAM SENARYOSU Cinselliğin Kullanımı Kozmetik, kişisel bakım ürünleri gibi ürünlerde yaygınlıkla kullanılan bir formattır. Reklamda vurgulanan temel nokta, ürünün kullanılmasıyla, karşı cinse daha çekici görünüleceğidir. ÖĞR. GÖR. RECEP YILMAZ

REKLAM SENARYOSU Doğanın Kullanıldığı Anlatım Formatı Ürünün saflık, duruluk ve temizlik gibi özelliklerinin doğaya

REKLAM SENARYOSU Doğanın Kullanıldığı Anlatım Formatı Ürünün saflık, duruluk ve temizlik gibi özelliklerinin doğaya başvurarak ve onunla özdeşleştirilmesi sağlanarak sunulması esasına dayanan bir formattır. ÖĞR. GÖR. RECEP YILMAZ

REKLAM SENARYOSU Benzetme (Analogy) Ürünün bir özelliğinin ya da kendisinin benzetme yoluyla başka bir

REKLAM SENARYOSU Benzetme (Analogy) Ürünün bir özelliğinin ya da kendisinin benzetme yoluyla başka bir unsur üzerinden serimlenmesidir. İzleyiciler üzerinde güçlü bir etki yaratan bir anlatım formudur. ÖĞR. GÖR. RECEP YILMAZ

REKLAM SENARYOSU Duran Fotoğraflar ve Sanat Eserleri (Still Photographs and Art Works) Karikatürler, resimler,

REKLAM SENARYOSU Duran Fotoğraflar ve Sanat Eserleri (Still Photographs and Art Works) Karikatürler, resimler, fotoğraflar ya da sanat eserlerinin üzerinde kamera hareketleri kullanılarak gerçekleştirilmesi esasına dayanır. Düşük maliyetli, yalın, çekici ve kolay uygulanabilir bir formdur. ÖĞR. GÖR. RECEP YILMAZ

REKLAM SENARYOSU Masaüstü (Table Top) Masa üstünde duran bir ürünün, yakın çekimlerle serimlenmesi esasına

REKLAM SENARYOSU Masaüstü (Table Top) Masa üstünde duran bir ürünün, yakın çekimlerle serimlenmesi esasına dayanır. Amaç, tüketicinin dikkatini detaylara ve dolayısıyla ürünün faydasına çekmektir. Kanaat oluşturmada yararlanılabilecek güçlü bir form olarak karışımıza çıkar. ÖĞR. GÖR. RECEP YILMAZ

REKLAM SENARYOSU Duran Hareket (Stop Motion) Ürünlerin hareketinin parça kayıt edilmesi ve elde edilen

REKLAM SENARYOSU Duran Hareket (Stop Motion) Ürünlerin hareketinin parça kayıt edilmesi ve elde edilen görüntülerin art arda verilmesi esasına dayanır. Bu form yardımıyla nesneler, dans edebilir, yürüyebilir ve hareket edebilirler. [Yapımı Peygamber sabrı gerektirir. ] ÖĞR. GÖR. RECEP YILMAZ

REKLAM SENARYOSU [Anlatılan tüm bu formlar tekil olarak kullanılabileceği gibi, koordineli bir şekilde de

REKLAM SENARYOSU [Anlatılan tüm bu formlar tekil olarak kullanılabileceği gibi, koordineli bir şekilde de kullanılabilirler. Bir reklam filminin içinde, birkaç form olabilir. ] ÖĞR. GÖR. RECEP YILMAZ

REKLAM SENARYOSU İlginiz için teşekkür ederim… ÖĞR. GÖR. RECEP YILMAZ

REKLAM SENARYOSU İlginiz için teşekkür ederim… ÖĞR. GÖR. RECEP YILMAZ